Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні матеріально-технічних засобів та послуг для встановлення міжурядової лінії зв"язку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
    між Міністерством оборони України та Міністерством
   оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні
   матеріально-технічних засобів та послуг для встановлення
          міжурядової лінії зв'язку
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Сполучених Штатів Америки, надалі іменовані Сторонами,
   бажаючи сприяти  встановленню  контролюємих  гарантій, по
запобіганню розповсюдження ядерної зброї із України,  шляхом
виконання зобов'язань Україною відповідно до Договору між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки
про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь від
31 липня 1991 року ( 840_050 ), надалі іменованого Договором про
СНО,
   домовились про таке:
               Стаття I
   1. З метою сприяння Україні у встановленні міжурядової лінії
зв'язку, тут і далі іменованої МУЛЗ, для встановлення контролюємих
гарантій, по запобіганню розповсюдження ядерної, зброї шляхом
виконання  зобов'язань України відповідно до Договору про СНО
( 840_050 ), а також для передачі повідомлень, пов'язаних з
Договором  між  Союзом Радянських Соціалістичних Республік і
Сполученими Штатами Америки про ліквідацію ракет середньої і
меншої дальності від 8 грудня 1987 року, надалі іменованого
Договором про РСМД ( 840_021 ), Міністерство оборони Сполучених
Штатів Америки безкоштовно надає Міністерству оборони України всі
матеріально-технічні засоби або їх частину та послуги, вказані в
Додатку А, який є невід'ємною частиною цієї Угоди, включаючи
технічну документацію і навчання. Матеріально-технічні засоби, які
надаються згідно з цією Угодою, відповідатимуть технічним умовам,
встановленим Міністерством оборони Сполучених Штатів Америки, з
урахуванням консультацій з Міністерством оборони України з питань
умов експлуатації. Додаткові вимоги і процедури, пов'язані з
використанням МУЛЗ, вказуються в Додатку B, який є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
   2. Міністерство  оборони  України  використовуватиме  всі
матеріально-технічні засоби та послуги, що надаються відповідно до
цієї Угоди, виключно з метою встановлення контролюємих гарантій по
запобіганню розповсюдження  ядерної  зброї  шляхом  виконання
зобов'язань відповідно до Договору про СНО ( 840_050 ), а також
для  передачі  повідомлень, пов'язаних з Договором про РСМД
( 840_021 ) і, за погодженням Сторін, відповідно до будь-яких
інших угод, що мають відношення до встановлення контролюємих
гарантій  по  запобіганню  розповсюдження ядерної зброї, або
запобіганню пов'язаних з цим військових загроз.
   3. Міністерство  оборони Сполучених  Штатів  Америки  та
Сполучені Штати Америки не несуть відповідальності за забезпечення
відповідного використання матеріально-технічних засобів та послуг,
наданих згідно з цією Угодою, або за недосягнення запланованих
результатів.
              Стаття II
   1. Кожна Сторона цієї Угоди має право, після письмового
повідомлення другій  Стороні  передавати  обов'язки  стосовно
виконання цієї Угоди іншим відомствам, міністерствам або органам
свого Уряду.
   2. Кожна Сторона цієї Угоди має право, після письмового
повідомлення другій Стороні, призначати представників для зв'язку
з технічних питань щодо матеріально-технічних засобів, навчання і
послуг, що надаються відповідно до цієї Угоди.
              Стаття III
   Загальна вартість матеріально-технічних засобів, навчання і
послуг, що надаються відповідно до цієї Угоди, а також витрат,
пов'язаних  з  цим,  включаючи  витрати  на  перевезення
матеріально-технічних засобів та персоналу до України і назад, а
також до Сполучених Штатів Америки і назад, для Міністерства
оборони Сполучених Штатів Америки не перевищує 2,4 мільйонів
доларів США.
              Стаття IV
   1. Матеріально-технічні засоби, що надаються згідно з цією
Угодою, доставляються до Києва, якщо не буде іншої  домовленості
між Сторонами. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки не
пізніше,  ніж  за  120 годин до кожної поставки повідомляє
Міністерство оборони України про заплановану дату  і  місце
поставки, та надає перелік матеріально-технічних засобів, що
містяться у кожному вантажі. Міністерство оборони України повинне
отримати  і  взяти під свій негайний фізичний контроль всі
матеріально-технічні засоби відразу після їх надходження до пункту
прибуття в Україну. З цього моменту ці матеріально-технічні
засоби, якщо вони за взаємним узгодженням Сторін не визначені як
тимчасові, стають власністю України.
   2. Міністерство  оборони  України  здійснює  огляд  всіх
матеріально-технічних засобів, отриманих відповідно до цієї Угоди,
і протягом п'ятнадцяти днів після отримання надсилає Міністерству
оборони Сполучених Штатів Америки підтвердження про те, що вони
відповідають технічним вимогам. Матеріально-технічні засоби, що не
відповідають цим умовам, протягом 30 днів після їх одержання
повертаються Міністерству оборони Сполучених Штатів Америки через
Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві для заміни.
               Стаття V
   1. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки в разі
необхідності надає Міністерству оборони України комплект технічної
документації  і  забезпечує  початкове  навчання  операторів
експлуатації обладнання відповідно до умов цієї Угоди. Доставка
технічної  документації  і  проведення навчання пов'язуються,
наскільки це практично можливо, з доставкою обладнання таким
чином, щоб експлуатація обладнання могла здійснюватися належним
чином в найкоротші, практично можливі строки після його доставки.
   2. Міністерство оборони України вибере і підготує місце
розміщення обладнання, наданного згідно з умовами цієї Угоди.
Міністерство  оборони  Сполучених  Штатів  Америки,  в  разі
необхідності, буде допомагати розміщенню такого обладнання.
   3. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки, в разі
необхідності, проводить  навчання  представників  Міністерства
оборони  України,  пов'язане  з експлуатацією обладнання, що
надається згідно з цією Угодою.
   4. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки в разі
необхідності надає Міністерству оборони  України:  послуги  з
первісної технічної експлуатації, первісні запчастини і первісні
частини для ремонту з метою забезпечення експлуатації обладнання,
що надається відповідно до цієї Угоди.
 
              Стаття VI
   Сторони, в міру необхідності, можуть укладати угоди  по
практичному здійсненню і досягати домовленостей для виконання
положень цієї Угоди. У випадку будь-яких розходжень між цією
Угодою і будь-якими такими домовленостями або угодами, переважну
силу мають положення цієї Угоди.
              Стаття VII
   Ця Угода та вся діяльність, що здійснюється відповідно до
цієї Угоди, підпорядковуються положенням Угоди між Україною і
Сполученими Штатами Америки щодо надання допомоги Україні в
ліквідації  стратегічної  ядерної зброї, а також запобігання
розповсюдженню зброї  масового знищення від 25 жовтня 1993 року
( 840_007 ).
              Стаття VIII
   1. Ця Угода набуває чинності з моменту набуття чинності
Угодою між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо надання
допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також
запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25 жовтня
1993 року ( 840_007 ) і залишатиметься чинною протягом трьох років
або на строк дії Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки
щодо надання допомоги Україні з ліквідації стратегічної ядерної
зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення
від 25 жовтня 1993 року залежно від того, який строк дії
закінчується раніше.
   2. В цю Угоду можна внести поправки, вона  може  бути
продовжена на основі письмової домовленості Сторін і її чинність
можна припинити будь-якою із Сторін шляхом надсилання іншій
Стороні за 90 днів письмового повідомлення про такий намір.
   Здійснено в  Вашингтоні  18  грудня  1993  року в двох
примірниках, кожний українською і англійською мовами, причому
обидва тексти є рівно автентичними.
 
 За Міністерство оборони         За Міністерство оборони
 України                 Сполучених Штатів Америки
              Додаток A
               до Угоди
    між Міністерством оборони України та Міністерством
   оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні
   матеріально-технічних засобів та послуг для встановлення
          міжурядової лінії зв'язку
    (Додаток про матеріально-технічні засоби та послуги)
   Згідно з умовами цієї Угоди, Міністерство оборони Сполучених
Штатів Америки може надати Міністерству оборони України наступні
типи матеріально-технічних засобів та послуг з метою допомоги
Україні у встановленні МУЛЗ:
   Опис матеріально-технічних засобів
   робочі модулі, що складаються з персональних комп'ютерів,
   апаратів факсимільного зв'язку та друкуючих пристроїв
   модеми та відповідне обладнання зв'язку
   первісні запасні частини та відповідні частини для ремонту
   програмне забезпечення систем
   матеріали для шифрування
   одна одноканальна наземна станція супутникового зв'язку
   навчальні посібники
   технічна документація та інструкції про встановлення і
   експлуатацію обладнання.
   Опис послуг
   первісна підготовка  представників  Міністерства  оборони
України з питань функціонування та обслуговування обладнання
   монтаж і запуск обладнання
 
              Додаток B
               до Угоди
    між Міністерством оборони України та Міністерством
   оборони Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні
   матеріально-технічних засобів та послуг для встановлення
          міжурядової лінії зв'язку
       (Додаток про експлуатацію лінії зв'язку)
   З метою встановлення міжурядової лінії зв'язку, згідно з
умовами цієї Угоди, Сторони домовились про таке:
               Стаття I
   1. Сторони встановлять, організують і забезпечуть роботу двох
каналів МУЛЗ, які повинні використовуватися для прямого зв'язку
між Україною і Сполученими Штатами Америки і які мають здатність
передавати і приймати повідомлення та інформацію в рамках Договору
про СНО ( 840_050 ) і Договору про РСМД ( 840_021 ).
   На підставі  взаємної  узгодженості  Сторін  МУЛЗ  може
утворюватися поетапно використанням, при необхідності, тимчасових
технічних заходів.
   2. До МУЛЗ ставляться такі оперативні вимоги:
   a) МУЛЗ  складається  з  двох центрів зв'язку, постійно
укомплектованих працівниками, які здатні передавати і приймати
текстову і графічну інформацію;
   b) з метою підтримання  високої  надійності  МУЛЗ  може
використовувати для передачі повідомлень два особливо виділених
супутникових канали;
   c) всі повідомлення, що передаються через МУЛЗ, шифруються
для запобігання несанкціонованому доступу третіх сторін до змісту
повідомлень, що передаються між Сторонами.
   3. Сторони мають намір створити лінію зв'язку поетапно. На
останньому етапі Міністерство оборони України організує, утримує
та здійснює оплату другого каналу, який буде встановлений за
взаємно узгождженим Сторонами графіком.
   Тимчасові технічні заходи  можуть  бути  використані  на
будь-яких етапах.
              Стаття II
   1. З метою встановлення і забезпечення робіт по передачі і
прийманню через МУЛЗ текстових і факсимільних повідомлень кожна
Сторона:
   a) несе відповідальність за надання власних місцевих ліній
передачі та одного міжнародного супутникового каналу;
   b) несе відповідальність за встановлення, експлуатацію і
обслуговування власних робочих модулів, модемів, супутнього їм
обладнання зв'язку, наземних станцій і ліній передач;
   c) надає лінії зв'язку, які здатні одночасно передавати і
приймати 4800 бітів за секунду.
   2. Зв'язок через МУЛЗ встановлюється, починаючи з операцій по
перевірці як тільки це буде технічно можливо. Потім Сторони
погодяться щодо графіка переходу до постійного експлуатаційного
режиму роботи.
   3. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки передає
через Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві необхідні
матеріали по  ключових  параметрах для їх використання обома
Сторонами.
              Стаття III
   1. З метою встановлення і утримання здатності зашифрованої
лінії упорядкування зв'язку по координації роботи, пов'язаної з
передачею та прийняттям текстових і факсимільних повідомлень,
Сторони забезпечують таке:
   a) з  метою  здійснення  координації  роботи  операторів
лінія упорядкування укомплектована таким чином, щоб дозволити до
приймання  та  передачі  повідомлень  виконати  обмін  всією
інформацією, яка стосується координації цих повідомлень;
   b) повідомлення по лінії упорядкування шифруються;
   c) лінія упорядкування використовує ті ж самі модеми і лінії
зв'язку, які  використовуються  для  передачі  текстових  і
факсимільних повідомлень;
   d) друкуючий пристрій, що поставляється разом з робочими
модулями, використовується для друкування звітного документа, який
містить всю інформацію, що передається по лінії упорядкування, а
також для друкування отриманих текстових повідомлень.
   2. Прямі текстові і факсимільні повідомлення, що передаються
з України  до Сполучених Штатів Америки, будуть передаватися
російською мовою, а з Сполучених Штатів Америки в Україну -
англійською мовою.
              Стаття IV
   Сторони здійснюють всі належні заходи  для  забезпечення
безперервної,  засекреченої і надійної роботи МУЛЗ і усього
пов'язаного з нею обладнання, в тому числі лінії упорядкування, за
які несе відповідальність кожна із Сторін.
               Стаття V
   В міру необхідності Сторони можуть за взаємною домовленістю
скликати зустрічі операторів систем і технічних експертів Сторін
для розглядання експлуатаційних і технічних питань, пов'язаних з
первісним здійсненням цього Додатка, а також пізніше з метою
покращення телекомунікаційного зв'язку і технології інформатики,
яка стосується виконання цієї Угоди.
   Під час  таких  зустрічей  технічні  експерти  спільно
узгоджуватимуть графік та послідовність етапів створення МУЛЗ.
Крім цього, технічні експерти  проводитимуть  консультації  з
технічних питань,  таких  як визначення специфікацій об'єктів
включаючи електропостачання і вимоги до місця розміщення цієї
апаратури, а також використання тимчасових технічних заходів.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка