Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно документів, на підставі яких надаються пільги, передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
       ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 05-250/4-04 від 20.12.93
   м.Київ
 
 vd931220 vn05-250/4-04
 
               Раді  Міністрів  Республіки  Крим,
               міністерствам, відомствам, обласним,
               Київській та Севастопольській міським
               державним адміністраціям, військовому
               комісару Республіки Крим, обласним,
               Київському  та  Севастопольському
               міським військовим комісарам
 
   Стосовно документів, на підставі яких надаються пільги,
   передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни,
         гарантії їх соціального захисту"
 
   З 1 січня 1993 року вводиться в дію Закон України"Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ),
який встановлює для ветеранів війни та прирівняних до них осіб
пільги, що стосуються різних сторін їх життя.
   З метою своєчасного та в повному обсязі виконання вказаного
Закону, до виготовлення нових бланків посвідчень ветеранів війни,
надання їм пільг слід проводити на підставі одного з документів,
перелічених у додатку.
   Просимо довести перелік цих документів  до  підвідомчих
райвійськкоматів, підприємств та організацій і встановити контроль
за реалізацію передбачених Законом пільг.
 
 Заступник міністра соціального захисту         С.Вегера
 
 Начальник Генерального штабу Збройних Сил
 України - Перший заступник міністра оборони
 генерал-полковник                    А.Лопата
 
 20.12.93 N 05-250/4-04
 23.12.93 N 115/5/8978
                 Додаток N 1
                 до листа Мінсоцзахисту,
                 Генерального штабу ЗС України
                 від 20 грудня 1993 року
                 N 05-250/4-04
                 від 23.12.93 N 115/5/8978
               Перелік
   документів, на підставі одного з яких надаються пільги,
   передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни,
         гарантії їх соціального захисту"
 
   I. Учасники бойових дій
   1. "Удостоверение участника войны"
   2. "Свидетельство о праве на льготы"
   3. "Удостоверение" (при наявності штампу "Україна. Учасник
бойових дій").
   4. Довідки, видані органами Міністерства оборони,Міністерства
внутрішніх справ, Служби безпеки України.
   II. Інваліди війни
   1. "Удостоверение инвалида Отечественной войны"
   2. "Удостоверение инвалида о праве на льготы"
   3.  Довідки,  видані  органами  Міністерства  оборони,
Міністерства  внутрішніх  справ,  Служби  безпеки  України,
Міністерства соціального захисту населення України.
   III. Учасники війни
   1." Удостоверение" (при наявності штампу "Україна. Учасник
війни").
   2. "Удостоверение о праве на льготы"
   3. "Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу "Україна.
Учасник війни").
   4.  Довідки,  видані  органами  Міністерства  оборони,
Міністерства  внутрішніх  справ,  Служби  безпеки  України.
Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства
праці України.
   IV. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону
   1. "Пенсійне посвідчення" (при наявності штампу "Україна.
Сім'я загиблого" або "Україна. Дружина  (чоловік)  померлого
інваліда (учасника) Вітчизняної війни" чи відповідного запису).
   2.  Довідки,  видані  органами  Міністерства  оборони,
Міністерства  внутрішніх  справ,  Служби  безпеки  України,
Міністерства соціального захисту населення України.
   V. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною
   Документи, які  підтверджують  присвоєння  звання  Героя
Радянського Союзу, Героя Соціалістичної  праці,  нагородження
орденом Слави трьох ступенів та засвідчують особу нагородженого.
   Примітка: Довідки та штампи у посвідченнях  обов'язково
завіряються підписом військкома, керівника відділу (управління) чи
іншого органу та скріплюються гербовою печаткою.
 
 т.в.о. начальника головного
 організаційно-мобілізаціонного управління
 ГШ ЗС України генерал-майор              О.Сапса
 
 Начальник управління у справах
 інвалідів Мінсоцзахисту                І.Хорєв
 
                  Додаток N 2
                  до листа Мінсоцзахисту,
                  Генерального штабу ЗС України
                  від 20 грудня 1993 року
                  N 05-250/4-04
                  від 23.12.93 N 115/5/8978
               Перелік
    документів, що підтверджують право на пільги,
    передбачені  Законом  України  "Про  статус
    ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
   Пільги, передбачені Законом, надаються пільговим категоріям
громадян після подання таких документів:
   інвалідам Вітчизняної війни  -  "Удостоверения  инвалида
Отечественной войны", що видані відповідними органами колишнього
СРСР, союзних республік, які існували на його території, України
та незалежних держав, що утворились на його території,  за
зразками, які діяли на 1 січня 1992 року за місцем постійного
проживання вказаних інвалідів на підставі відповідних довідок
МСЕК. Порядок зберігання, видачі та обліку  цих  посвідчень
регламентується Інструкцією "Про порядок заповнення, видачі і
обліку посвідчень інвалідів Вітчизняної війни",  затвердженої
постановами Держкомпраці колишнього СРСР 25 травня 1976 р. N 126,
від 7 серпня 1975 р. N 200;
   інвалідам,зазначеним у п.1-6 статті 7 Закону, і прирівняним
до інвалідів Вітчизняної війни - "Удостоверения инвалида о праве
на льготы", на яких поширюється статус та порядок зберігання,
видачі та обліку, передбачені абзацом 2 цього пункту; тобто для
посвідчень, що видаються інвалідам Вітчизняної війни;
   учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 1,2,3,5,9 статті
6 та пункту 1 Положення, - "Удостоверения участника войны", що
видані органами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх
справ, Комітету Державної безпеки колишнього СРСР, відповідними
органами незалежних держав, що утворилися на його території, за
зразками, які діяли на 1 січня 1992 р. за місцем постійного
проживання вказаних осіб, на підставі даних військово-облікових
документів або відповідних довідок згаданих органів. Порядок
зберігання, видачі та обліку цих посвідчень  регламентується
відомчими інструкціями цих органів;
   учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 4,6,7,8 статті 6
Закону, - "Удостоверения", на яких поширюється статус та порядок
зберігання, видачі та обліку, встановлені для посвідчень учасників
бойових дій, зазначених у абзаці 4 цього  пункту.  Особам,
зазначеним у пункті 6 статті 6, "Удостоверения" видаються також
відповідними галузевими відомствами колишнього СРСР, України;
   учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 2 статті 6 Закону,
які проходили військову службу або працювали в період ведення
бойових дій у Республіці Афганістан, - "Свидетельства о праве на
льготы", що видані відповідними органами Міністерства оборони,
внутрішніх справ, державної безпеки колишнього СРСР та незалежних
держав, що утворилися на його території, за зразками, які діяли на
1 січня 1992 року за місцем постійного проживання вказаних осіб,
на підставі військово-облікових даних або відповідних довідок
згаданих органів;
   учасникам війни,зазначеним у пунктах 1,2,3,4,6 статті 9
Закону, - "Удостоверения о праве на льготы", що видані органами
соціального захисту населення незалежних держав, що утворилися на
території колишнього СРСР, трудівникам тилу періоду війни за
зразками, які діяли на 1 січня 1992 року за місцем постійного
проживання вказаних осіб, на підставах даних, що є у пенсійних
справах громадян, або відповідних довідок державних установ,
підприємств, організацій, колгоспів, радгоспів, які підтверджують
факти трудової діяльності чи військової служби в період війни.
Згадані посвідчення зберігаються, видаються та ведеться їх облік
на умовах, встановлених для посвідчень інвалідів війни;
   учасникам війни, зазначеним у пункті 5 статті 9 Закону,
підставою для надання пільг є запис або штамп у пенсійному
посвідченні такого змісту: "Україна.  Учасник  війни",  який
завіряється підпису керівника відділу (управління) соціального
захисту населення та  скріплюється  гербовою  печаткою,  або
відповідна довідка чи тимчасове посвідчення, що видаються цими
органами за місцем проживання вказаних осіб. Підставою  для
здійснення вказаних дій є відповідні довідкові дані  Служби
безпеки, Міністерства внутрішніх справ, органів  Міністерства
праці, архівних і медичних установ України, колишнього СРСР та
незалежних держав, що утворилися на його  території,  інших
зарубіжних держав,  господарських  органів,  довідки  органів
державної влади і управління всіх рівнів, військових частин і
підрозділів періоду війни та інші доказові дані;
   учасникам війни, зазначеним у пункті 7 статті 9 Закону, -
"Удостоверения", які видаються на підставах і за умов, зазначених
у абзаці 5 цього пункту Положення, або довідкових  органів
соціального захисту населення та інших організацій;
   учасникам війни, зазначеним у пункті 8 статті 9 Закону,
пільги надаються на підставі довідок, що видаються органами праці
за місцем проживання громадян, та  підприємств,  установ  і
організацій, де вони працювали у 1979-1989 роках,  або  їх
правонаступників;
   членам сімей загиблих військовослужбовців, зазначеним  у
пункті 1 статті 10 Закону, - "Удостоверения" чи відповідного
запису у пенсійному посвідченні, що видані або здійснені органами
соціального захисту населення, органами Міністерства оборони та
іншими організаціями, за зразками, які діяли на 1 січня 1992 року
за місцем постійного проживання вказаних осіб, на  підставі
довідкових даних згаданих органів;
   дружинам (чоловікам) померлих інвалідів Вітчизняної війни, а
також померлих учасників війни та інших осіб, зазначених у пункті
2 статті 10 Закону, підставою для надання пільг є запис або штамп
у пенсійному посвідченні такого  змісту:  "Україна.  Дружина
(чоловік) померлого інваліда або учасника війни", який завіряється
підписом керівника відділу (управління) чи іншого органу, який
виплачує пенсію згаданим особам,  та  скріплюється  гербовою
печаткою, або відповідна довідка чи тимчасове посвідчення, що
видаються відповідними органами за місцем проживання вказаних
осіб. Такі записи здійснюються на підставі довідкових даних, які є
в розпорядженні органів соціального захисту населення, ЗАГСу,
Міністерства  охорони  здоров'я  та  інших  заінтересованих
організацій;
   Героям Радянського Союзу, Героям  Соціалістичної  праці,
особам, нагородженим орденом Слави  трьох  ступенів,  пільги
надаються на підставі документів, які підтверджують присвоєння
звання, нагородження орденом Слави трьох ступенів і засвідчують
особу нагородженого;
   колишнім малолітнім в'язням концтаборів, гетто (яким на
момент ув'язнення не виповнилось 14 років), вказаним у пункті 3
статті 7 Закону, - "Удостоверения", які видаються  органами
соціального захисту населення за зразками, що діяли на 1 січня
1992 року ( для осіб, які визнані інвалідами від загального
захворювання та інших причин, крім цього - довідки МСЕК), на
підставі відповідних документів, виданих організаціями, вказаними
в абзаці 8 цього пункту;
   Посвідчення про право на пільги, які видані інвалідам війни
та особам, прирівняним до них за пільгами, учасникам бойових дій,
учасникам війни, членам сімей  загиблих  військовослужбовців,
колишнім воїнам-інтернаціоналістам, Героям Радянського  Союзу,
Героям Соціалістичної праці, особам, нагородженим орденом Слави
трьох ступенів, дійсні на території незалежних  держав,  що
утворилися на території колишнього СРСР.
   Для надання пільг інвалідам Вітчизняної війни та особам,
прирівняним до  них,  пред'явлення  інших  документів,  крім
"Удостоверения инвалида Отечественной войны" та "Удостоверения
инвалида о праве на льготы", не потрібно.
   Підставою для надання пільг можуть бути судові рішення та
ухвали про визнання фактів, які мають юридичне значення при
визнанні права на пільги.
   У разі відсутності бланків відповідних посвідчень громадянам,
які мають право на пільги, передбачені Законом, органами, де вони
знаходяться на пенсійному обліку або проживають, видаються довідки
або тимчасові посвідчення. Як додаток до  цих  довідок  та
посвідчень, видаються листи талонів для здійснення права на
безплатний або пільговий проїзд міжміським транспортом. Листи
талонів на проїзд міжміським транспортом видаються відповідними
органами за зразками N 1 та N 2, що діяли на 1 січня 1992 року за
місцем проживання ветеранів війни.
   Облік видачі посвідчень, зазначених у  цьому  Положенні
ведеться за спеціальними книгами встановленої форми.
 
 Начальник управління у справах
 інвалідів Мінсоцзахисту                  Г.Хорєв
 
 т.в.о. начальника головного орнанізаційно-
 -мобілізаційного управління ГШ ЗС України
 генерал-майор                       О.Сапса
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка