Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок проведення конкурсу при прийнятті осіб на роботу до органів державної виконавчої влади

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 1993 р. N 1047
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 782 ( 782-95-п ) від 04.10.95 )
         Про порядок проведення конкурсу
         при прийнятті осіб на роботу до
          органів державної виконавчої
               влади
     ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
      N 434/94 від 10.08.94
                       Постановою КМ
      N 581 ( 581-94-п ) від 23.08.94 )
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 782 ( 782-95-п ) від 04.10.95 )
   На виконання Указу Президента України від 15 жовтня 1993 р.
N 459/93 "Про заходи щодо підвищення рівня роботи  органів
державної виконавчої влади" Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу при
прийнятті осіб на роботу до органів державної виконавчої влади, що
додається.
   Доручити Міністерству праці  давати  роз'яснення  щодо
застосування цього Положення.
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
      Міністр
   Кабінету Міністрів України            І. ДОЦЕНКО
   Інд.26
 
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 782 ( 782-95-п ) від 04.10.95 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 20 грудня 1993 р. N 1047
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок проведення конкурсу
         при прийнятті осіб на роботу до
          органів державної виконавчої
               влади
   1. Дія цього Положення поширюється на осіб, які приймаються
на роботу до Адміністрації Президента України, апарату Кабінету
Міністрів України, міністерств, інших  центральних  органів
державної виконавчої влади та місцевих державних адміністрацій,
крім тих, що приймаються на роботу:
   за посадами, для заміщення яких законодавством установлено
інший порядок;
   за сумісництвом;
   за посадами, віднесеними до  категорії  технічного  і
обслуговуючого персоналу.
   2. За конкурсом заміщуються вакантні посади.
 
          Порядок проведення конкурсу
   3. Рішення про проведення конкурсу приймається керівником
органу державної виконавчої влади (надалі - керівник).
   4. Для організації та проведення конкурсу наказом керівника
утворюється конкурсна комісія (надалі - комісія) на чолі з
заступником керівника. У роботі комісії може брати  участь
представник уповноваженого на представництво трудовим колективом
профспілкового чи іншого органу.
   5. Інформація про конкурс на заміщення вакантних посад,
термін подання заяв для участі в  ньому,  професійні  та
кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду доводиться до відома
працівників органу державної виконавчої  влади,  в  якому
оголошується конкурс, оприлюднюється через  засоби  масової
інформації, зокрема пресу, не пізніше місяця до встановленої дати.
   6. Особи, які бажають брати участь у конкурсі, подають на
ім'я керівника заяву, до якої додаються особовий листок з обліку
кадрів, автобіографія, копії документів про освіту.
   Особи, які працюють в органі державної виконавчої влади, в
якому оголошено конкурс, чи зараховані до кадрового резерву цього
органу і бажають взяти участь у конкурсі, зазначених документів до
заяви не додають.
   Після подання документів кандидатам  дається можливість
отримати відповідну інформацію щодо особливостей умов праці за
відповідною посадою.
   7. За рішенням комісії до участі в конкурсі допускаються
кандидати, які відповідають вимогам конкурсу. Їм може  бути
запропоновано викласти свої міркування чи підготувати реферат за
тематикою, пов'язаною з майбутньою роботою.
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 782 ( 782-95-п ) від 04.10.95 )
   8. Кандидати, які за рішенням комісії не відповідають вимогам
конкурсу, сповіщаються про це письмово (з обгрунтуванням такого
рішення).
   9. Комісія проводить співбесіду з кожним учасником конкурсу.
   10. Учасники конкурсу мають право бути присутніми  на
засіданні комісії під час обговорення питання про можливість
прийняття їх на роботу, для чого їм завчасно повідомляється про
час і місце засідання. Відсутність будь-кого з учасників конкурсу
не є підставою для перенесення засідання комісії.
   11. На підставі вивчення поданих документів, рефератів,
співбесід комісія приймає рішення стосовно кожного  учасника
конкурсу шляхом голосування.
   12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 її складу. Рішення комісії приймається
стосовно кожного учасника конкурсу простою більшістю голосів
членів комісії. Голосування проводиться на закритому засіданні.
Форма голосування обирається за розсудом комісії.
   13. У разі коли два або більше учасників конкурсу, які
претендують на одну і ту ж посаду, отримали рівну кількість
голосів, то переможцем  визнається той учасник, за  якого
проголосував голова комісії. Якщо жоден з учасників конкурсу не
отримав більшості голосів, за рішенням комісії може бути проведено
повторне голосування.
   Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли
за підсумками повторного голосування жоден з учасників конкурсу не
набрав необхідної кількості голосів.
   14. За результатами конкурсу комісія готує пропозиції для
керівника щодо прийняття на роботу, стажування чи зарахування до
кадрового резерву кожного учасника конкурсу.
     Порядок прийняття учасників конкурсу на роботу
          і вирішення спірних питань
   15. Підставою для укладення трудового договору керівником з
переможцем конкурсу є рішення комісії про переможця конкурсу.
   Керівник приймає рішення про стажування чи зарахування до
кадрового резерву інших учасників конкурсу.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента 
N 434/94 від 10.08.94; в редакції Постанови КМ N 581 ( 581-94-п )
від 23.08.94 )
   16. Рішення комісії про недопущення до конкурсу та про
переможця конкурсу може бути оскаржено керівникові протягом 10
днів з дня прийняття зазначеного рішення.
   Рішення керівника є остаточним.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка