Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про надбавки за вислугу років для працівників органів виконавчої влади

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          вид 20 грудня 1993 р. N 1049
                Київ
 
     Про надбавки за вислугу років для працівників
           органів виконавчої влади
      
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 283 ( 283-94-п  ) від 03.05.94 
      N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001
      N 1564 ( 1564-2003-п ) від 02.10.2003 )
 
  ( У назві і тексті постанови слова "державної виконавчої"
   замінено словом "виконавчої" згідно з Постановою КМ
   N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 ) 
   
 
 
   Кабінет Міністрів п о с т а н о в л я є:
( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   1. Затвердити Положення про  порядок  і  умови  виплати
щомісячної  надбавки  за  вислугу  років працівникам органів
виконавчої влади (додається).
   Це Положення не поширюється на службових осіб митних органів,
працівників контрольно-ревізійної служби, податкової служби та
інших органів, а також військовослужбовців, осіб рядового та
начальницького складу органів  внутрішніх  справ,  для  яких
установлено інші умови і порядок виплати надбавок за вислугу
років.
   Доручити Міністерству праці та соціальної політики давати
роз'яснення щодо застосування цього Положення. ( Абзац третій
пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   2. Міністерству фінансів передбачити в проекті бюджету на
1994 рік асигнування на виплату щомісячних надбавок за вислугу
років працівникам органів виконавчої влади.
 
 
   Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України           Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України            І.ДОЦЕНКО
 
   Інд.26
 
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою Кабінету Міністрів
                   України
                   від 20 грудня 1993 р. N 1049
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок і умови виплати щомісячної надбавки
        за вислугу років працівникам органів
             виконавчої влади
 
  ( Положення втратило чинність в частині, що стосується 
   керівників  і  спеціалістів, на підставі Постанови КМ 
   N 283 ( 283-94-п )  від 3.05.94 )
 
  ( У назві і тексті Положення слова "державної виконавчої"
   замінено словом "виконавчої" згідно з Постановою КМ 
   N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
            Загальні положення
 
   1. Цим Положенням визначаються порядок і умови  виплати
щомісячної надбавки за вислугу років членам Кабінету Міністрів
України,  працівникам  Адміністрації  Президента  України,
Секретаріату  Кабінету  Міністрів України, міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів
Антимонопольного комітету, Фонду державного майна.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1758
( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
 
 
 
      Розмір щомісячної надбавки за вислугу років
 
   2. Надбавки за вислугу  років  виплачуються  керівникам,
спеціалістам і службовцям органів виконавчої влади залежно від
стажу роботи:
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
            розмір щомісячної надбавки (у відсотках
  стаж роботи     до посадового окладу)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 понад 3 роки            10
 понад 5 років           15
 понад 10 років           20
 понад 15 років           25
 понад 20 років           30
 понад 25 років           40
 
   Виплата зазначених надбавок провадиться одночасно з виплатою
заробітної плати за другу половину місяця у межах фонду оплати
праці відповідного органу виконавчої влади.
 
  ( Положення втратило чинність в частині, що стосується 
   керівників  і  спеціалістів, на підставі Постанови КМ 
   N 283 ( 283-94-п )  від 3.05.94 )
 
       Обчислення стажу роботи, який дає право
    на одержання щомісячної надбавки за вислугу років
 
   3. До стажу роботи, який надає право на одержання надбавки за
вислугу років, зараховується:
 
   загальний  стаж  роботи  в  органах  виконавчої  влади,
передбачених у пункті 1 цього Положення;
 
   стаж роботи в Апараті Верховної Ради України, Верховної Ради
і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствах та
комітетах  Автономної  Республіки  Крим,  органах  місцевого
самоврядування, органів прокуратури, судових органів України,
відповідних  органів  колишнього  СРСР і країн Співдружності
Незалежних Держав; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   стаж роботи в організаціях (крім роботи у кооперативних та
інших громадських організаціях), передбачених статтею 118 КЗпП
України.
 
   4. До стажу роботи, який дає право на одержання надбавки за
вислугу років, включається також:
   період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку
трьох  років,  а  у виняткових випадках, якщо за медичними
показаннями дитині потрібний домашній догляд, - період додаткової
відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною віку
шести років;
   час військової служби у Збройних Силах та інших військових
формуваннях; ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001, в редакції
Постанови КМ N 1564 ( 1564-2003-п ) від 02.10.2003 )
   час підвищення кваліфікації з відривом від роботи, якщо до
направлення на підвищення кваліфікації працівник працював  в
органах виконавчої влади;
   час роботи за кордоном за направленням органу виконавчої
влади, якщо до направлення за кордон працівник працював в таких
органах і протягом трьох місяців після повернення з-за кордону, не
враховуючи часу на проїзд, поступив на роботу в органи виконавчої
влади.
 
   5. Документом для визначення стажу, який дає право  на
одержання надбавки за вислугу років, є трудова книжка. Скарги,
пов'язані з визначенням стажу роботи працівників, розглядаються
керівником органу виконавчої влади.
 
       Порядок обчислення і виплати щомісячної
          надбавки за вислугу років
 
   6. Працівникам, прийнятим на роботу на конкурсній основі,
надбавка за вислугу років виплачується з дня прийняття на роботу у
разі наявності стажу роботи, який дає право на одержання надбавки,
а працюючим - з дня їх атестації. Особам, які працюють за
сумісництвом, надбавка за вислугу років не виплачується.
 
   7. Надбавка за вислугу років  обчислюється  виходячи  з
посадового окладу працівника без урахування інших надбавок і
доплат. У  разі  виконання  обов'язків  тимчасово  відсутніх
працівників щомісячна надбавка за вислугу років обчислюється з
посадового окладу за основною посадою.
 
   8. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло
право на підвищення надбавки за вислугу років, розмір надбавки
змінюється з початку наступного місяця.
 
   9. Надбавка за вислугу років ураховується під час обчислення
середнього заробітку, який зберігається за працівниками відповідно
до чинного законодавства на час відпустки, за період тимчасової
непрацездатності, у разі призначення пенсій та в інших випадках.
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка