Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 114 від 21.12.93
   м.Київ
 
 vd931221 vn114
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 167 ( v0167500-95 ) від 30.06.95 )
 
      Про затвердження Положення про економічні
    нормативи регулювання діяльності комерційних банків
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Інструкцією Нацбанку
    N 105-900 ( v-900500-94 ) від 23.02.94 )
 
 
   Правління Національного банку України постановляє:
   1. Затвердити Положення "Про економічні нормативи регулювання
діяльності комерційних банків".
   2. Ввести в дію Положення, починаючи з 1 лютого 1994 року.
   3. Управлінню контролю нормативів  разом  з  управлінням
бухгалтерського обліку та звітності визначити групи балансових
рахунків та  форми  статистичної  звітності  для  здійснення
розрахунків економічних нормативів відповідно до "Положення про
економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків" до
17 січня 1994 року.
   4. Управлінню інформатизації та комп'ютерних технологій до 1
лютого 1994 року внести необхідні зміни до програми розрахунків
економічних нормативів.
   5. Положення "Про економічні нормативи регулювання діяльності
комерційних  банків",  затверджене  постановою   Правління
Національного банку України N 64 від 27 липня 1993 року та пункт 1
розділу 4 протоколу Правління Національного банку України N 80 від
27 вересня 1993 року вважати такими, що втратили чинність.
 
 Голова Правління НБУ                  В.А.Ющенко
 
                     Затверджено
                     постановою Правління НБУ
                     від 21.12.1993 р. N 114
 
              Положення
        про економічні нормативи регулювання
         діяльності комерційних банків
 
   Відповідно до Закону України "Про банки  і  банківську
діяльність" ( 872-12 ) з метою захисту інтересів клієнтів та
забезпечення  фінансової надійності банків, Національний банк
України встановлює обов'язкові для всіх  комерційних  банків
економічні нормативи:
   - мінімальний розмір статутного фонду;
   - платоспроможність банку;
   - показники ліквідності балансу;
   - максимальний розмір ризику на одного позичальника;
   - обов'язкові резерви, що розміщуються у Національному банку.
 
   I. Розмір і порядок визначення економічних нормативів
       1. Мінімальний розмір статутного фонду
 
   Для реєстрації комерційного банку встановлюється мінімальний
розмір статутного фонду в сумі, еквівалентній 3 млн. ЕКЮ.
 
          2. Платоспроможність банку
 
   Платоспроможність банку - це достатність власних коштів банку
для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку.
   Платоспроможність визначається як співвідношення між власними
коштами банку (ВК) та його активами (А).
   Показник платоспроможності (ПС) обчислюється за формулою:
 
                ВК
            ПС = ----- x 100%
                А
 
   Власні кошти банку складаються із осн