Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перелік уповноважених організацій, які здійснюють експорт вугілля

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 22 грудня 1993 р. N 1129-р
                Київ
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 734 ( 734-94-п ) від 24.10.94 )
       Про перелік уповноважених організацій,
         які здійснюють експорт вугілля
  ( Дія Розпорядження призупинена на підставі Постанови КМ
   N 1074 ( 1074-93-п ) від 29.12.93 )
  ( Зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ 
   N 74-р від 08.02.94 ( 74-94-р )
   N 158-р від 05.03.94 ( 158-94-р )
           додатково див. Розпорядження КМ 
    N 169-р від 14.03.94 ( 169-94-р )
    N 295-р від 28.04.94 ( 295-94-р ) 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 734 ( 734-94-п ) від 24.10.94 )
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17
грудня 1993  р.  N  1046  затвердити  перелік  уповноважених
організацій, які здійснюють експорт вугілля (коди ТН ЗЕД 27.01,
27.02, 27.04, 27.06),  аміаку,  етилену,  бензолу,  метанолу,
мінеральних добрив (коди ТН ЗЕД 28.14, 29.01 21000, 29.02 20100,
29.02 20900, 29.05 11000, 31.02-31.05), чорних металів (коди ТН
ЗЕД 72.01, 72.02, 72.04, 72.06-72.15, 72.18-72.22, 72.24-72.28),
згідно з додатком.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України          Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
   Інд.40
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
   N 734 ( 734-94-п ) від 24.10.94 )
                   Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
              від 22 грудня 1993 р. N 1129-р
               ПЕРЕЛІК
    уповноважених організацій, які здійснюють експорт
      вугілля, аміаку, етилену, бензолу, метанолу,
     мінеральних добрив та чорних металів у 1994 році
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
               | Найменування  | Код ТН ЗЕД
               |  товарів    |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Державні зовнішньоеко-  аміак, етилен,  27.04,27.06,28.14
 номічні підприємства:    бензол, метанол, 29.01 21000,
 "Славутич-Сталь", "Укрзов- мінеральні добри- 29.02 20100,
 нішпром",  "Укрметалургза- ва, чорні метали, 29.02 20900,
 безпечення",  "Укркольор-  кокс,смоли кам'я- 29.05 11000,
 пром", "Славутич-Руда",   новугільні    31.02-31.05,72.01,
 "Укрзовнішхімпром"               72.02, 72.04,
                        72.06-72.15,
 Українське державне  зов-          72.18-72.22,
 нішньоекономічне підприємс-          72.24-72.28
 тво-фірма "Укртехнопром"
 
 Міжнародна акціонерна тор-
 говельна фінансова  група
 "Україна"
 
 Міжнародна акціонерна тор-
 говельно-фінансова компанія
 "Інтерметбізнес"
 
 Об'єднання "Промінвестенер-
 го"
 
 Акціонерне товариство "Гу-
 матекс"
 
 Запорізький  торговельний
 будинок металів
 
 2. Виробниче  об'єднання  вугілля      27.01, 27.02
 "Укрвугіллязбут"
 
 3. Концерн "Украгротехсер-  аміак, етилен,  28.14,29.01 21000,
 віс"             мінеральні добри- 31.02-31.05,
               ва, чорні метали 72.01,72.02,72.04,
                        72.06-72.15,
                        72.18-72.22,
                        72.24-72.28
 
 4. Акціонерне  товариство вугілля, кокс,  27.01,27.02,
 "Укрімпекс"         смоли кам'яно-  27.04,27.06,28.14,
               вугільні, аміак, 29.01 21000,
               етилен, бензол,  29.02 20100,
               метанол, міне-  29.02 20900,
               ральні добрива,  29.05 11000,
               чорні метали,   31.02-31.05,72.01,
                        72.02, 72.04,
                        72.06-72.15,
                        72.18-72.22,
                        72.24-72.28
 
 5. Консорціум "РаДон"    вугілля      27.01,27.02
 
 6. Державні управління по чорні метали,   72.01,72.02,72.04,
 забезпеченню продукцією:   аміак, етилен,  72.06-72.15,
 "Укрметал", "Укрхім", "Укр- бензол, метанол, 72.18-72.22,
 вогнетривкоксохім" (лише на мінеральні добри- 72.24-72.28
 експорт до країн СНД і Бал- ва, чорні метали, 28.14,
 тії)             кокс,смоли кам'я- 29.01 21000,
               новугільні    29.02 20100,
                        29.05 11000,
                        31.02-31.05,
                        29.02 20900,
                        27.08, 27.04,27.06
 
( доповнено пунктом 6 згідно з розпорядженням КМ України N 74-р 
 від 08.02.94 ( 74-94-р ).
 
 7. Металургійні комбінати: чорні метали   72.01,
 Маріупольський імені Ілліча,          72.06-72.15,
 Алчевський, "Криворіжсталь",          72.18-72.22,
 "Запоріжсталь", Дніпровський          72.24-72.28
 імені Дзержинського, Маріу-          72.02, 72.04
 польський "Азовсталь", Ма-
 кіївський
 
 Металургійні заводи:
 Єнакіївський,   Донецький,
 Краматорський,   Костянти-
 нівський, Дніпропетровський
 імені Петровського, Донець-
 кий металопрокатний, "Дніп-
 роспецсталь",   Дніпропет-
 ровський імені  Комінтерну,
 Нижньодніпровський трубопро-
 катний імені Карла Лібкнехта
 
 Концерни:          аміак, етилен,  28.14,
 Горлівський орендний "Сти-  бензол, метанол, 29.01 21000,
 рол", Калуський "Хлорвініл" мінеральні добри- 29.02 20100,
               ва        29.02 20900,
                        29.05 11000,
                        31.02-31.05,
 
 Виробничі об'єднання:
 Дніпродзержинське  "Азот",
 Черкаське "Азот", Сєвєродо-
 нецьке "Азот",   Вінницьке
 "Хімпром", Кримське "Титан",
 Сумське "Хімпром"
 
 Державні підприємства:
 Роздольське гірничо-хімічне
 "Сірка", Рівненське хімічне
 "Азот", Стебницьке державне
 гірничо-хімічне  "Поліміне-
 рал"
 
 Заводи:
 Одеський припортовий,  Кос-
 тянтинівський хімічний
 
( доповнено пунктом 7 згідно з розпорядженням КМ України N 158-р
( 158-94-р ) від 05.03.94.
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           І.ДОЦЕНКО
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка