Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення діяльності установ Академії наук України в умовах, що склалися

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 356 від 22.12.93
 
      Про забезпечення діяльності установ Академії
        наук України в умовах, що склалися
 
   Заслухавши та  обговоривши  питання щодо стану справ із
забезпеченням діяльності наукових установ АН України в сучасних
умовах, Президія АН України відзначав, що в АН України останнім
часом  склалось  вкрай  скрутне  становище  з  фінансуванням
науково-дослідних робіт та їх матеріально-технічним забезпеченням.
Починаючи з 1992 року спостерігається значне зменшення обсягів
госпдоговірних робіт наукових установ і організацій АН України та
асигнувань з державного бюджету на тлі постійного зростання витрат
на  утримання  і забезпечення їх діяльності. Останнім часом
спостерігається значне погіршення ситуації через підвищення цін на
тепло і енергоносії. Продовжують мати місце негативні тенденції у
збереженні інтелектуального потенціалу України через  відплив
кваліфікованих наукових кадрів до комерційних структур та їх
від'їзд за кордон.
   Разом з тим в умовах, що склалися, колективами наукових
установ і організацій АН України недостатньо використовуються
наявні  можливості  для  виконання науково-дослідних робіт в
інтересах крупних міністерств і відомств, в першу чергу Міноборони
України, Мінмашпрому України, Мінпрому України, а також для участі
у розробці та виконанні національних і державних науково-технічних
програм. Не налагоджена дійова співпраця з Держіннофондом України,
недостатньо залучаються кошти крупних комерційних структур для
виконання  науково-дослідних  робіт  та реалізації завершених
розробок. Рівень та масштаби участі вчених  АН  України  у
міжнародних наукових і науково-технічних програмах, проектах і
грантах не відповідають їх реальним можливостям.
   Президія АН  України  відзначає,  що  загроза  втрати
інтелектуального і науково-технічного потенціалу АН України в
сучасних умовах потребує термінових дій і нестандартних підходів
до організації проведення наукових досліджень і розробок та їх
фінансового і ресурсного забезпечення.
   Президія АН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Віце-президентам АН  України  академікам  АН  України
В.Г.Бар'яхтару,  П.Г.Костюку,  П.П.Толочку  із  залученням
академіків - секретарів відділень та членів Президії АН України
провести необхідну роботу по визначенню пріоритетів сучасного
розвитку фундаментальних і прикладних наукових досліджень та
концентрації на них наявних сил в умовах різкого скорочення
ресурсного забезпечення наукових досліджень
   До 01.02.94 проаналізувати роботу наукових установ, внести
зміни до основних напрямів їх наукової діяльності з урахуванням
державних пріоритетів, та в разі необхідності подати до Президії
АН України пропозиції щодо упорядкування їх мережі.
   2. З метою залучення додаткових коштів:
   2.1. Академікам - секретарям відділень АН України разом з
науковими установами АН України підготувати перелік спільних
науково-технічних програм в інтересах відповідних міністерств і
відомств для їх наступного формування та реалізації.
   При формуванні відповідних пропозицій особливу увагу звернути
на широке впровадження завершених розробок та розвиток нових форм
інноваційної діяльності.
   2.2. Віце-президенту АН  України  академіку  АН  України
В.Г.Бар'яхтару забезпечити тісне співробітництво АН України з
Міністерством оборони України,  враховуючи  при  цьому  нові
можливості  у зв'язку з прийняттям, Верховною Радою України
оборонної доктрини України, і залучити наявний потенціал установ
АН   України   до   виконання   конверсійних   програм
військово-промислового комплексу.
   Разом з НОВ Президії АН України та Секцією прикладних проблем
Президії АН України забезпечити підготовку у I кв.1994 р. для
розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України питання "Про
забезпечення розробки нових типів озброєння і військової техніки
на базі технологій високого рівня і нових досягнень науки",
передбачивши при цьому розширення фінансування оборонної тематики
АН України.
   При підготовці зазначеного питання використати  матеріали
виставки  науково-технічних  досягнень  АН  України з питань
забезпечення обороноздатності та безпеки України  для  більш
широкого ознайомлення з ними зацікавлених міністерств і відомств.
Виставку провести на базі Експоцентру "Наука" у січні 1994 р.
   2.3. Віце-президентам АН України академікам  АН  України
В.Г.Бар'яхтару,  П.Г.Костюку,  П.П.Толочку  із  залученням
академіків - секретарів відділень у місячний строк підготувати та
подати  на розгляд Президії НАН України перелік міжнародних
наукових і науково-технічних проектів і програм, фондів, асоціацій
та інформаційних мереж, у діяльності або роботі яких найбільш
доцільно брати участь установам АН України протягом 1994-1996 рр.
Підготувати на розгляд Кабінету Міністрів України погоджені з
Міністерством закордонних справ України пропозиції щодо можливих
пільг і фінансової підтримки участі вчених країни у цих заходах.
   В.о. головного вченого    секретаря    АН    України
члену-кореспонденту НАН України А.П.Шпаку разом з НОВ та УМЗ
Президії АН України  налагодити постійну роботу по своєчасному
інформуванню наукових установ і організацій АН України про умови і
можливості залучення коштів відповідних міжнародних інституцій,
фондів, асоціацій тощо для виконання наукових досліджень  і
розробок.
   3. Члену  Президії  АН  України  академіку  АН  України
В.В.Немошкаленку:
   3.1. Разом з ЦНБ ім. В.І.Вернадського АН України підготувати
пропозиції по забезпеченню у 1994 і наступні роки наукових установ
АН України науковими виданнями шляхом безвалютного обміну з
академіями  наук  -  членами  МААН,  а  також  разом  з
інформаційно-бібліотечною  і  Музейною  радами  пропозиції по
організації в першому півріччі 1994 р. постійних експозицій
архівних рідкісних книг та експозицій екземплярів флори і фауни
для їх демонстрування, в т.ч. за кордоном.
   3.2. Разом з академіками - секретарями відділень організувати
у першому півріччі 1994 р. постійно діючу експозицію досягнень АН
України рекламного характеру з метою створення на її базі виставки
ярмарку технологій, виробів тощо, та налагодити ознайомлення з нею
вітчизняних і зарубіжних підприємницьких кіл.
   4. Вважати за необхідне звернутись до Кабінету Міністрів
України з клопотанням про надання державної підтримки та пільг
науковим установам, організаціям та підприємствам АН України.
   Доручити в.о. головного вченого секретаря АН України члену
кореспонденту АН України А.П.Шпаку разом з НОВ Президії АН України
організувати підготовку проекту зазначеного звернення, в якому,
зокрема, передбачити забезпечення стабільного фінансування АН
України з державного бюджету та надання пільг науковим установам,
підприємствам та організаціям АН України.
   5. Віце-президенту  АН  України  академіку  АН  України
П.П.Толочку у місячний строк підготувати та подати на розгляд
колективів установ і організацій АН України план заходів і
рекомендації щодо участі учених і фахівців АН України у наступних
виборах до Верховної Ради України.
   6. Управлінню справами АН України (В.П.Цемко) проаналізувати
ефективність вжитих заходів по економії електроенергії та тепла в
установах  АН  України та передбачити, зокрема, встановлення
приладів урахування електроенергії і тепла; запровадження системи
автоматики,  що  дозволять  зменшити  витрати  газу, води і
електроенергії.
   7. Контроль  за  виконанням  постанови  покласти  на
Науково-організаційний відділ Президії АН України.
 
 Президент Академії наук України
 академік                        Б.Є.Патон
 
 В.о. головного вченого секретаря
 академії наук України
 член-кореспондент АН України               А.П.Шпак
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка