Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
       між Урядом України та Урядом Республіки
        Казахстан про торговельно-економічне
          співробітництво на 1994 рік
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки  Казахстан,  які
іменуватимуться надалі Сторонами,
   грунтуючись на традиційних торговельно-економічних зв'язках,
   враховуючи взаємну заінтересованість у подальшому поглибленні
та розширенні двостороннього економічного співробітництва,
   прагнучи до  інтеграції  економік  Сторін  у  світові
господарські відносини,
   грунтуючись на принципах міжнародного права, уклали цю Угоду
і домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди
та заінтересованості, вживають заходів для розвитку й розширення
торговельно-економічних відносин між господарюючими суб'єктами
незалежно від їх форм власності та підпорядкованості, державними
органами, з додержанням законодавчих та нормативних актів, що
діють в обох державах.
   Кожна із Сторін утримується від дій, які можуть завдати
економічної шкоди іншій Стороні.
               Стаття 2
   Сторони здійснюють взаємопов'язані поставки  найважливіших
видів продукції, товарів та надання послуг на еквівалентній основі
за світовими цінами, вираженими в доларах США, згідно з додатками
1 та 2, які з невід'ємною частиною цієї Угоди. Номенклатура та
обсяги можуть коректуватися за взаємною згодою Сторін.
   Відповідальність за виконання договорів несуть суб'єкти, які
їх уклали.
               Стаття 3
   Поставка продукції, товарів та надання послуг, згідно з
додатками 1 та 2 до цієї Угоди, не обкладаються експортним та
імпортним митом.
               Стаття 4
   Розрахунки за поставки продукції, товарів та надання послуг
між господарюючими суб'єктами та державними органами здійснюються
за договірними цінами, орієнтованими на світовий рівень, за
винятком  розрахунків за поставки окремих видів продукції і
товарів, ціни на  які  встановлюються  діючими  нормативними
документами або спеціальними міжурядовими Угодами.
   Платіжно-розрахункові та  кредитні  відносини  регулюються
окремими угодами.
               Стаття 5
   Порядок та умови транспортування вантажів, а також їх транзит
через території Сторін визначаються нормативними актами обох
Сторін  та Угодою про співробітництво в галузі транспортних
перевезень між відповідними органами Сторін.
               Стаття 6
   Сторони зобов'язуються забезпечувати одна одну спецмайном за
окремою угодою.
               Стаття 7
   Сторони не   допускають   реекспорт   продукції,   що
взаємопоставляється.  Реекспорт  товарів  та  послуг  може
здійснюватись тільки за письмовою згодою й за умов, визначених
уповноваженими органами Сторін.
               Стаття 8
   Сторони організують взаємне надання інформації про нормативні
акти,    які    приймаються,   регулюють   міждержавні
торговельно-економічні відносини, а також щоквартальну інформацію
про взаємні поставки найважливіших видів продукції і товарів,
передбачених цією Угодою.
               Стаття 9
   Сторони створюють сприятливі умови господарюючим суб'єктам
всіх  форм  власності  у збереженні та розвитку кооперації,
спеціалізації виробництва та послуг, створенні та функціонуванні
спільних  підприємств,  а  також  інших  форм  економічного
співробітництва, прийнятих у міжнародних відносинах.
   Сторони доручають відповідним органам провести роботу щодо
організації спільного інвестування  об'єктів,  що  становлять
взаємний інтерес.
              Стаття 10
   До цієї Угоди, в разі необхідності, можуть бути внесені зміни
чи доповнення за погодженням Сторін.
              Стаття 11
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи зміни
положень даної Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом переговорів
з урахуванням норм міжнародного права.
              Стаття 12
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання.
   Здійснено в м.Ашгабаті 23 грудня 1993 року в двох дійсних
примірниках українською, казахською та російською мовами, які
мають однакову чинність.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Республіки Казахстан
 
 (підпис)                      (підпис)
              Приложение 1
  к Соглашению между Правительством Украины и Правительством
      Республики Казахстан о торгово-экономическом
          сотрудничестве на 1994 год
               Объемы
     продукции, подлежащей поставке на эквивалентной
      основе в 1994 году из Украины в Республику
              Казахстан
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Наименование продукции           | Ед. изм | Количество
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Сахар                     тыс.т    30
Сухое молоко                 тонн    *
Детские сухие молочные смеси         тонн    1000
Маргарин                   тонн    *
Масло растит. фасов.             тонн    *
Масло растит. в цистернах           тонн    *
Кондитерские изделия             млн.дол.  5
Товары легкой пром.              млн.дол.  64,7
Телевизоры                  млн.дол.  5,4
Мотоциклы                   млн.дол.  1,4
Холодильники                 млн.дол.  1,0
Мебель                    млн.дол.  3,5
Посуда фарфор.                млн.дол.  0,1
Пылесосы                   тыс.шт.   70
Кабель дальней связи             км     85.5
Ферромарганец                 тыс.т    25
Силикомарганец                тыс.т    25
Кокс                     тыс.т    130
Шины груз. всего               шт.     2370
в т.ч.
р. 11/70-22,5                 шт.     860
р. 320-508                  шт.     1510
Поролон 20, 30, 40              тонн    300
Легковые автомобили              млн.дол.  2,0
Основа синтет. шпона             тыс.т    1.0
————————————————
   * объемы поставок будут уточнены дополнительно
 
 Первый заместитель Председателя       Первый Вице-президент
 Госкомресурсов Украины           АО "Казконтракт"
     (подпись)                 (подпись)
   Н.И. Миленький               Ю.С. Щербаков
              Приложение 2
   к Соглашению между Правительством Республики Казахстан
     и Правительством Украины о торгово-экономическом
          сотрудничестве на 1994 г.
               Объемы
     продукции, подлежащей поставке на эквивалентной
    основе в 1994 году из Республики Казахстан в Украину
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Наименование продукции           | Ед. изм.| Количество
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Жесть белая                  тыс.т    30
Медная катанка                тыс.т    10
Медь                     тыс.т    5
Цинк                     тыс.т    10
Свинец                    тыс.т    4
Прокат бронзовый               тонн    500
Прокат латунный                тонн    500
Фосфор желтый, всего             тыс.т    40
в том числе:
марки А                    тыс.т    10
марки Б                    тыс.т    30
Бура техническая               тонн    2500
Уайт-спирит                  тыс.т    5
Асбест                    тыс.т    30
Цефлен                    тонн    200
Шерсть                    тыс.т    2.6
Каучук синтетич.               тыс.т    12.0
Двигатели СК-12                шт.     1500
Пенополистирол                тыс.т    1.0
 
 Первый Вице-президент       Первый заместитель Председателя
 АО "Казконтракт"         Госкомресурсов Украины
  (подпись)                (подпись)
 Ю.С. Щербаков              Н.И. Миленький
              Приложение 3
               Квоты
         на поставку продукции из Украины
        в Республику Казахстан в 1994 году
                Ввоз
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Наименование продукции           | Ед. изм.| Количество
——————————————————————————————————————————————————————————————————
            Черная металлургия
Кокс                     тыс.тонн  1000
Прокат черных металлов            тыс.тонн  100
Чугун                     тыс.тонн  1
Трубы стальные                тыс.тонн  200
Трубы чугунные                тыс.тонн  16.70
Ферросплавы                  тыс.тонн  45.50
Огнеупоры                   тыс.тонн  76.20
Рельсы ж/д                  тыс.тонн  60
Канаты стальные                тыс.тонн  10
Металлоизделия                тыс.тонн  47.40
            Цветная металлургия
Алюминий первичный              тыс.тонн  1
Свинец сурнянистый              тонн    1000
Магний                    тонн    1030
Медь фосфористая               тонн    215  *
Прокат медно-никелевый            тонн    349
Прокат латунный                тонн    219
Прокат медный                 тонн    148
Цирконовый концентрат             тонн    515
Рутиловый концентрат             тыс.тонн  45
Ильменитовый концентрат            тыс.тонн  42
Двуокись циркония               тонн    1.20
Титановый шлак                тыс.тонн  24
Глинозем                   тонн    700
          Химическая промышленность
Бензол                    тыс.тонн  10  **
Сода кальцинированная             тыс.тонн  20
Шины для грузовых автом.           тыс.шт.   6
Шины для легковых автом.           тыс.шт.   31
Ленты конвейерные резинотк.         тыс.м2   50
Ремни приводные клиновые           тыс.шт.   200
Полиэтилен                  тонн    2040
Поролон                    тонн    300
Пропилен                   тыс.тонн  19
Пестициды                   тонн    300
Фенозан-23                  тонн    50
           Строительные материалы
Каолин                    тыс.тонн  10
          Лесобумажная промышленность
Бумага диаграммная теплочувствительная    тонн    8
Бумага конденсаторная и электролитическая   тонн    110
Бумага синтетическая             тонн    10  ***
Электрокартон трансформаторный        тонн    70
Бумага текстурная               тыс.тонн  2
             Тарная продукция
Бутылки - всего:               млн.шт.   16
в т. ч. для шампанских вин          тыс.шт.   5000
    для коньяка              тыс.шт.   5000
    для "Пепси-Кола"           тыс.шт.   6000
Высечка для медпрепаратов           млн.шт.   2.50
Тара                     млн.м2   2
Скоба тиражная                млн.шт.   50
Стеклобанки 0.5л.               млн.шт.   20
Фляги молочные                тыс.шт.   20
          Машиностроительная продукция
Экскаваторы гидравлические          штук    120
Насосы центробежные вакуумные         штук    1000
Компрессоры                  штук    100
Горно-шахтное оборудование          млн.долл.  60
Кузнечно-прессовое оборудование        штук    50
Станки металлорежущие             штук    200
Оборудование полимерное            штук    6
Оборудование химическое            штук    200
Оборудование нефтепромысловое буровое     штук    1500
Нефтеаппаратура                штук    148
Котлы  Е 1/9                 штук    22
Вентиляторы                  штук    4000
Холодустановки                штук    200
Грузовые автомобили              штук    220
Легковые автомобили              штук    1000
Автомобили для коммунального хозяйства    штук    400
Автобусы                   штук    200
Подшипники                  тыс.шт.   2000
Швейные машины                штук    298
Пожарные машины                штук    20
Оборудование для перерабатывающих отраслей
АПК                      тыс.долл  5000
Машины с/х и запчасти к ним          тыс.долл.  1500
Водоподогреватели объемные          штук    100
Водоподогреватели скоростные         тыс.квт   5.60
          Электротехническая продукция
Эл. двиг. ВОВ 63-355 мм            тыс.шт.   3
Кабель шланговый               км     83.25
Кабель дальней связи             км     85.50
Провод обмоточный               тонн    107.50
Сварочное оборудование            штук    1000
Силовые трансформаторы            тыс ква   6400
Трансформаторные подстанции          тыс.ква   6120
Трансформаторы сварочные           штук    300
Лампы газоразрядные              тыс.шт.   137.50
Лампы люминисцентные             тыс.шт.   352.60
Патроны фарфоровые              тыс.шт   93
Светильники люминисцентные          тыс.шт.   14
Светильники накаливания            тыс.шт.   186
Стартеры                   тыс.шт.   320
Распредустройства комплектные         ячеек    2500
         Медицинская и микробиологическая
             промышленность
Лекарственные средства            тыс.долл.  31.60
         Сельскохозяйственная продукция
Кислота лимонная               тонн    20
Кислота молочная               тонн    100
Спирт этиловый из пищевого сырья       тыс.долл.  2200
      Сырье и материалы для легкой промышленности
Ткани хлопчатобумажные            тыс.м    2000
Ткани шерстяные                тыс.м    300
Ткани шелковые                тыс.м    2000
Нити синтетические              тонн    340
Нити искусственные              тонн    360
Волокна синтетические             тонн    85
Волокна искусственные             тонн    30
          Товары народного потребления
Сахар                     тыс.т    30
Детские сухие молочные смеси         тыс.т    1
Кондитерские изделия             тыс.т    15
Соль поваренная                тыс.т    36
Плодоовощные консервы             муб     20
Телевизоры                  тыс.шт.   45
Радиоприемные устройства           тыс.шт.   2.50
Магнитофоны                  тыс.шт.   40
Мотоциклы                   штук    1000
Игрушки                    тыс.долл  3.60
Мебель                    тыс.долл  3.50
Холодильники и морозильники          тыс.шт.   10
Электропылесосы                тыс.шт.   70
Швейные изделия                тыс.долл.  35.70
Головные уборы                тыс.долл  63.50
Чулочно-носочные изделия           млн.пар   2
Обувь кожаная                 млн.пар   4.20
Спецобувь                   тыс.долл  1362
Спецодежда                  тыс.долл  74.60
Посуда фарфоровая               тыс.долл  72
Посуда сортовая                тыс.долл  21
 
Примечание: *   из давальческого сырья
       **  увеличение поставок рассмотреть в 1 кв. 1994 г.
       ***  при условии поставки 150т фенилового полотна
 
 Первый заместитель Председателя      Зам. Министра экономики
 Госкомресурсов Украины          Республики Казахстан
    (подпись)                (подпись)
   Н.И. Миленький               Е.А. Абитаев
              Приложение 4
               Квоты
     на поставку продукции из Республики Казахстан
           в Украину в 1994 году
               Вывоз
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Наименование продукции           | Ед. изм.| Количество
——————————————————————————————————————————————————————————————————
        Нефтеперерабатывающая промышленность
Мазут                     тыс.т    57.70
Уайт-спирит                  тыс.т    45
           Угольная промышленность
Уголь для коксования             тыс.т    2000  *
Уголь для энергетики             тыс.тонн  3000
            Черная металлургия
Алюмосиликатные огнеупоры           тонн    400
Жесть белая                  тыс.т    47
Ферросплавы                  тыс.т    119
Руда хромитовая                тыс.т    388
Масса коррундовая               тонн    10
            Цветная металлургия
Кадмий                    тонн    500
Медная катанка                тыс.т    10
Медь                     тыс.т    5
Свинец                    тыс.т    4
Цинк                     тыс.т    10
Титан                     тыс.т    1.20
Прокат бронзовый               тонн    750
Прокат латунный                тонн    500
Прокат медно-никелевый            тонн    135
Баритовый концентрат             тыс.т    55
          Химическая промышленность
Битоксибицилин                тонн    34
Лепидоцид (хим. ср. защ. раст.)        тонн    79
Бура техническая               тонн    2500
Карбид кальция                тыс.т    20
Полипропилен                 тонн    2000
Пластикаты                  тонн    2000
Полистирол                  тыс.т    1   **
Фосфор желтый                 тыс.т    40
Каучук синтетический             тыс.т    12
Кислота плавиковая              тонн    2400
Лента конвейерная резиноткан.         тыс.м2   120
Сурик свинцовый                тонн    2600
Сода каустическая               тонн    490
Шины грузовые                 тыс.шт   51
Шины легковые                 тыс.шт.   58
Этилацетат                  тыс.т    3
           Строительные материалы
Асбест                    тыс.т    90.83
             Тарное хозяйство
Цефлен                    тонн    600 ***
          Машиностроительная продукция
Насосы центробежные              штук    2000
Арматура стальная               штук    2000
Арматура чугунная               штук    500
Двигатели СК-12-21              штук    1500
Запчасти автомобильные            тыс.долл  63.50
Запчасти для животноводч. ферм        тыс.долл.  18.30
Запчасти для с/х машин            тыс.долл.  4.20
Запчасти тракторные              тыс.долл.  32.40
Машины сельскохозяйственные          тыс.долл.  138.20
Оборудование для животн. ферм         тыс.долл.  100.10
Оборудование для перерабатывающих
отраслей АПК                 штук    54
Тележки грузовые               штук    468
Трубоукладчики                штук    30
Элеваторы                   штук    29
Аккумуляторы автомобильные          тыс.шт.   50
Силовые выключатели              штук    3000
Конденсаторы косинусные            тыс.квар  100
Трансформаторы силовые ж/д          штук    1000
Эл. двигатели малой мощности         тыс.шт.   30
      Продукция коммунально-бытового назначения
Спецобувь кожаная               тыс.пар   3
Распираторы                  тыс.шт.   3242
Запасные фильтры к распираторам        тыс.шт.   4500
Противогазы шланговые             тыс.шт.   10
Краски защитные                тыс.шт.   60
Рукавицы кислотнозащитные           тыс.пар   501
     Медицинская и микробиологическая промышленность
Лекарственные ср-ва, вкл. субстанции     тыс.долл.  26.90
Листья лагохолуса               тонн    5.60
Трава алтея                  тонн    100
         Сельскохозяйственная продукция
Коилит                    тонн    250
      Сырье и материалы для легкой промышленности
Ткани хлопчатобумажные            тыс.м    2000
Ткани шелковые                тыс.м    700
Волокна синтетические             тонн    200
Волокно фениловое связующее          тонн    150
Шерсть натуральная              тонн    2600
Хлопок-волокно                тыс.т    1.10
Линт хлопковый                тыс.т    1.50
 
Примечание: *  при условии увеличения поставок кокса на 1 млн.т
       **  увеличение объема будет рассмотрено в увязке с
         поставкой бензола
       *** возможность поставки рассмотреть дополнительно
         в 1 квартале 1994 года
 
 Зам. Министра экономики      Первый заместитель Председателя
 Республики Казахстан       Госкомресурсов Украины
   (подпись)               ( подпись)
  Е.А. Абитаев              Н.И. Миленький
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка