Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про випуск періодичного економічного видання Співдружності Незалежних Держав "СНД: спільний ринок"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Рішення
      про випуск періодичного економічного видання
         Співдружності Незалежних Держав
           "СНД: спільний ринок"
 
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав, керуючись
Договором про створення Економічного союзу ( 997_035),
 
   вирішила:
 
   1. З метою активізації роботи з інформаційного забезпечення
процесу економічної інтеграції  держав-учасниць  Співдружності
розпочати  в першому кварталі 1994 року випуск періодичного
економічного видання Співдружності Незалежних Держав на основі
"Общей газеты".
 
   2. Встановити  назву  періодичного  економічного  видання
Співдружності Незалежних Держав: "СНД:  спільний  ринок"  та
розглядати  його  як  колективне  видання  держав-учасниць
Співдружності та Виконавчого Секретаріату Співдружності.
 
   3. Визначити, що основними напрямами цього видання є:
 
   інформація про  нормативно-правову  базу  держав-учасниць
Співдружності, створення Економічного союзу та практичні кроки
щодо його розвитку;
 
   інформація про реалізацію міждержавних рішень щодо створення
Економічного союзу;
 
   порівняльний аналіз ходу економічних реформ та соціальних
перетворень у державах-учасницях Співдружності;
 
   аналіз роботи над міждержавними цільовими програмами  та
проектами;
 
   висвітлення національного   економічного   законодавства
держав-учасниць Співдружності;
 
   обмін досвідом у галузі формування ринкової інфраструктури,
структурної перебудови національних економік та конверсії;
 
   інформація про ринок праці та трудові відносини в умовах
ринкової економіки;
 
   висвітлення практики боротьби з економічними злочинами;
 
   публікація статистичної інформації про соціально-економічне
становище держав-учасниць Співдружності.
 
   4. Урядам держав-учасниць Співдружності, які підписали це
Рішення (далі - держави-співвидавці), та Виконавчому Секретаріату
Співдружності Незалежних Держав (далі - співвидавець) в місячний
строк делегувати по одному представнику до складу редакційної
ради.
 
   5. Редакційній раді в першому кварталі 1994 року розробити та
затвердити статут періодичного економічного видання "СНД: спільний
ринок".
 
   6. Визначити, що періодичне економічне видання "СНД: спільний
ринок" видається щотижня на 16-ти шпальтах формату А3, початковим
тиражем 100000 примірників, розповсюджується за передплатою та
роздріб.
 
   7. Для  інформаційного  забезпечення  цього   видання
державам-співвидавцям, співвидавцю та Статистичному комітету СНД
за їхньою згодою надавати на безоплатній  основі  необхідну
економічну, нормативно-правову та статистичну інформацію.
 
   8. Виходячи з того, що з 1995 року періодичне економічне
видання "СНД: спільний ринок" переходить на самофінансування,
розподіл  прибутку  проводити  серед  держав-співвидавців  і
співвидавцем у рівних частках.
 
   9. Для підготовки та випуску  періодичного  економічного
видання "СНД: спільний ринок" у 1994 році передбачити фінансування
в розмірі 950 млн. рублів Російської Федерації та 200 тис. доларів
США,   яке  складається  з  рівних  часткових  внесків
держав-співвидавців відповідно до кошторису витрат (додається).
 
   Здійснено в місті Ашгабаті 23 грудня 1993 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   до Рішення Ради глав урядів
                   Співдружності про випуск
                   періодичного економічного
                   видання Співдружності
                   Незалежних Держав "СНД:
                   спільний ринок"
                   від 23 грудня 1993 року
 
               КОШТОРИС
    витрат на випуск періодичного економічного видання
           "СНД: спільний ринок"
 
   Тип - щотижневик, формат - А3, шпальт - 16, друк - 1 фарба.
 
   Ціни - в рублях Російської Федерації на 1 жовтня 1993 року.
 
           I. Кількісні показники:
 
1. Кількість номерів               52 на рік
 
2. Середньоразовий тираж             100,0 тис. прим.
 
3. Загальний тираж фізичний           5200,0 тис. прим.
 
4. Кількість паперу               260,0 тонн
 
           II. Витрати (тис. руб.):
 
1. Вартість паперу                65000,0
 
2. Друкарські витрати              73658,0
 
3. Авторський гонорар              146380,0
 
4. Відрахування на соціальне страхування за   38058,8
  гонорарами
 
5. Витрати на інформацію             60000,0
 
6. Фонд оплати праці               168000,0
 
7. Відрахування на соціальне та медичне     65520,0
  страхування до фонду зайнятості
 
8. Канцелярські витрати             2580,0
 
9. Поштово-телеграфні витрати та міжнародні   39996,0
  переговори
 
10. Абонементна плата за телефон і радіо     1920,0
 
11. Витрати на відрядження            12000,0
 
12. Транспортні витрати             5980,0
 
13. Виписування довідкової літератури      1200,0
 
14. Фотоматеріали                3000,0
 
15. Витрати на утримання приміщень        996,0
 
16. Придбання та ремонт малоцінного та      14000,0
  швидкоспрацьовуваного інвентарю
 
17. Амортизація                 1400,0
 
18. Витрати на розповсюдження          244000,0
 
19. Інші витрати                 11000,0
 
Всього:                     954688,8
 
   Кошторис складений  без  урахування  орендної  плати  за
приміщення та без урахування коефіцієнта інфляції.
 
   Витрати на придбання обладнання 200,0 тис. доларів  США
(одноразова виплата).
 
   У тому числі:
 
   закупівля редакційно-видавничого
   комплексу "Макінтош"          163,0 тис. доларів США
 
   закупівля фотообладнання        37,0 тис. доларів США

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка