Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про торговельно-економічне співробітництво

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь
      про торговельно-економічне співробітництво
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки  Бєларусь, що надалі
іменуються Сторонами, з метою подальшого зміцнення і розвитку
торговельно-економічних відносин між двома державами, прагнучи до
більш тісної інтеграції економік обох держав, керуючись принципами
і нормами міжнародного права, домовились про таке:
               Стаття 1
   Торговельно-економічне співробітництво  між  Україною  та
Республікою  Бєларусь грунтується на принципах рівноправства,
взаємної  вигоди  і  здійснюється  укладання  договорів  між
центральними та територіальними органами державного управління,
безпосередньо між господарюючими суб'єктами незалежно від форми
власності й організаційної підпорядкованості з дотриманням діючих
в обох державах законодавств.
   Відповідальність за виконання прийнятих зобов'язань несуть
суб'єкти, які уклали договори.
   Кожна із Сторін утримується від дій, спрямованих на обмеження
економічних інтересів одна одної.
               Стаття 2
   Сторони визначать порядок і обсяги (квоти) взаємних поставок
найважливіших видів продукції і будуть сприяти укладанню договорів
(контрактів) між господарюючими суб'єктами на їх поставку.
   Порядок і  обсяги (квоти) взаємних поставок оформлюються
щорічно спеціальним протоколом, який э невід'ємною частиною цієї
Угоди.
   Видача ліцензій  на  вивіз  продукції  здійснюється  у
відповідності до законодавства, діючого в кожній із держав.
   Номенклатура та обсяги найважливіших видів продукції можуть
бути змінені або доповнені за взаємною домовленістю Сторін.
               Стаття 3
   Сторони домовились не застосовувати тарифних обмежень  у
вигляді експортних і імпортних мит, податків та інших рівнозначних
їм, по  своїх  наслідках обмежень, при взаємній торгівлі на
продукцію по номенклатурі і в обсягах, передбачених протоколом до
цієї Угоди.
               Стаття 4
   Сторони домовились, що постачання спецтехніки, майна та іншої
продукції для спеціальних потреб буде здійснюватися за окремою
угодою (протоколом) між уповноваженими на те органами.
               Стаття 5
   Сторони будуть  сприяти  в  збереженні  господарських,
коопераційних  і  технологічних  зв'язків  між господарюючими
суб'єктами.
   Надаючи важливе  значення  забезпеченню  стійкої  роботи
технологічно взаємозв'язаних  виробництв,  Сторони  домовились
доручити  відповідним міністерствам і відомствам обох держав
підписати договори по коопераційних зв'язках.
               Стаття 6
   Платіжно-розрахункові та   кредитні   відносини  Сторін
регулюються окремою угодою між національними банками України та
Республіки Бєларусь.
   Розрахунки між підприємствами та організаціями за поставку
продукції будуть здійснюватись за вільними (договірними) цінами.
               Стаття 7
   Порядок транспортування і транзиту вантажів,  перевезення
пасажирів через території обох держав буде регулюватись окремими
угодами.
               Стаття 8
   Сторони не  будуть  допускати  реекспорту  продукції,  у
відношенні експорту якої інша Сторона, звідки  походить  ця
продукція, застосовує заходи нетарифного регулювання.
   Реекспорт такої продукції в треті країни може здійснюватися
тільки  за  письмовою  згодою і на умовах, що визначаються
уповноваженнями держави, яка є країною проходження цієї продукції.
               Стаття 9
   Сторони будуть сприяти створенню і функціонуванню спільних
підприємств, у тому числі за участю третіх країн, на їхній і поза
їхньою  територією,  організації  міждержавних  технологічних
промислових комплексів з найважливіших напрямків, в першу чергу,
по більш глибокій переробці й ефективному використанню сировинних
ресурсів.
              Стаття 10
   Сторони домовились про надання щоквартальної інформації про
взаємні поставки найважливіших видів продукції,  передбачених
Протоколом до цієї Угоди, про нормативні документи, що приймаються
з питань зовнішньоекономічнои діяльності.
              Стаття 11
   У разі  виникнення  суперечностей  щодо  тлумачення  або
використання окремих статей і положень цієї Угоди Сторони будуть
вирішувати їх шляхом консультацій та переговорів.
              Стаття 12
   За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення.
              Стаття 13
   Ця Угода діє протягом 5 років і набуваэ чинності з моменту її
підписання. Строк її дії автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна із Сторін не повідомить  по
дипломатичних каналах іншу Сторону про своє рішення припинити дію
цієї Угоди не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення строку
її дії.
   Укладено в м.Ашгабаті  23   грудня 1993 року  в  двох
примірниках, кожний українською, бєларуською  та  російськими
мовами, при цьому всі тексти мають однакову силу.
   У разі виникнення суперечностей щодо тлумачення статей цієї
Угоди переважну силу має текст російською мовою.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                 Республіки Бєларусь
    (підпис)                    (підпис)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка