Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про введення в дію Закону України
     "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 7, ст. 33 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з 
                      Постановою ВР 
    N 488/97-ВР від 18.07.97, ВВР, 1997, N 40, ст.269
                             Законом
 N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000, ВВР, 2000, N 37, ст.307 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Ввести в дію Закон України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) з 1 липня 1994 року.
   2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" чинні акти
застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
   3. Встановити, що:
   цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після
введення його в дію;
   авторські свідоцтва СРСР на винаходи є чинними в Україні;
   автори спільно з заявниками можуть клопотати про видачу
патентів України на винаходи, що  охороняються  авторськими
свідоцтвами СРСР. У випадках видачі таких патентів дія відповідних
авторських свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк  дії
зазначених патентів становить 20 років від дати подання заявки на
видачу авторського свідоцтва. Спори щодо видачі патентів України
на винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами  СРСР,
розв'язуються у судовому порядку;
   будь-яка особа, яка до дати подання клопотання про видачу
патенту України на винахід, що охороняється авторським свідоцтвом
СРСР, сумлінно в інтересах своєї справи або свого підприємства
використала в Україні зазначений винахід або здійснила необхідні
для цього приготування, має  право  продовжити  використання
винаходу або використати його відповідно до таких приготувань без
укладання угоди з власником патенту. При цьому авторам винаходу
виплачується винагорода в порядку, встановленому для виплати
винагороди за винаходи, що охороняються авторськими свідоцтвами
СРСР;
   авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може
бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у
разі невідповідності  винаходу  умовам  охороноспроможності,
визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки;
   заявки на видачу патентів України на винаходи, діловодство за
якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку,
встановленому цим Законом. При цьому відповідність винаходів
умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством,
що діяло на дату подання заявки;
   чинні патенти України на винаходи, видані відповідно до
законодавства, що діяло до 1 липня 1994 року, прирівнюються щодо
правового режиму до патентів на винаходи, виданих згідно з цим
Законом;
   Кабінет Міністрів України може встановлювати на підставі
міждержавних угод інший порядок реалізації прав, ніж той, що
передбачений пунктом 2 статті 4 цього Закону;
 
   ( Абзац десятий пункту 3 втратив чинність на підставі Закону
N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000 )
 
   ( Абзац одинадцятий пункту 3 втратив чинність на підставі
Закону N 1771-III ( 1771-14 ) від 01.06.2000 )
 
   ( Пункт 4 втратив чинність на підставі Закону N 1771-III
( 1771-14 ) від 01.06.2000 )
 
 
 Голова Верховної Ради України              І. ПЛЮЩ
    
 м.Київ, 23 грудня 1993 року
   N 3769-XII
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка