Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Киргизської Республіки про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
   між Урядом України та Урядом Киргизської Республіки про
    торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік
 
   Уряд України  та  Уряд  Киргизської  Республіки,  які
іменуватимуться надалі Сторонами, грунтуючись на  традиційних
торговельно-економічних   зв'язках,   враховуючи   взаємну
заінтересованість  у  подальшому  поглибленні  та  розширенні
двостороннього  економічного  співробітництва,  прагнучи  до
інтеграції економіки Сторін у світові господарські відносини,
грунтуючись на принципах міжнародного права, уклали цю Угоду і
домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди
та заінтересованості, вживають заходів для розвитку й розширення
торговельно-економічних відносин між господарюючими суб'єктами,
незалежно від їх форм власності та підпорядкованості, державними
органами, з додержанням законодавчих та нормативних актів, що
діють в обох державах.
   Кожна із Сторін утримується від дій, які можуть завдати
економічної шкоди іншій Стороні.
               Стаття 2
   Сторони здійснюють  взаємопов'язані поставки найважливіших
видів продукції, товарів та надання послуг на еквівалентній основі
за світовими  цінами,  вираженими  в доларах США, згідно з
додатками 1 та 2, які є невід'ємною частиною  цієї  Угоди.
Номенклатура та обсяги можуть коректуватися за взаємною згодою
Сторін.
   Відповідальність за виконання договорів несуть суб'єкти, які
їх уклали.
               Стаття 3
   Поставка продукції, товарів та надання послуг, згідно з
додатками 1 та 2 до цієї Угоди, не обкладаються експортним та
імпортним митом.
               Стаття 4
   Розрахунки за поставки продукції, товарів та надання послуг
між господарюючими суб'єктами та державними органами здійснюються
за договірними цінами, орієнтованими на світовий рівень, за
винятком  розрахунків за поставки окремих видів продукції і
товарів, ціни на  які  встановлюються  діючими  нормативними
документами або спеціальними міжурядовими угодами.
   Платіжно-розрахункові та  кредитні  відносини  регулюються
окремими угодами.
               Стаття 5
   Порядок та умови транспортування вантажів, а також їх транзит
через території Сторін, визначаються нормативними актами обох
Сторін  та Угодою про співробітництво в галузі транспортних
перевезень між відповідними органами Сторін.
               Стаття 6
   Сторони зобов'язуються забезпечувати одна одну спецмайном за
окремою угодою.
               Стаття 7
   Сторони не   допускають   реекспорт   продукції,   що
взаємопоставляється.  Реекспорт  товарів  та  послуг  може
здійснюватись тільки за письмовою згодою і за умов, визначених
уповноваженими органами Сторін.
               Стаття 8
   Сторони організують  взаємне  надання  інформації  про
нормативні  акти,  які  приймаються,  регулюють  міждержавні
торговельно-економічні відносини, а також щоквартальну інформацію
щодо найважливіших видів продукції і товарів, передбачених цією
Угодою.
               Стаття 9
   Сторони створюють сприятливі умови господарюючим суб'єктам
всіх форм власності у збереженні  та  розвитку  кооперації,
спеціалізації виробництва та послуг, створенні та функціонуванні
спільних  підприємств,  а  також  інших  форм  економічного
співробітництва, прийнятих у міжнародних відносинах.
   Сторони доручають відповідним органам провести роботу щодо
організації спільного інвестування  об'єктів,  що  становлять
взаємний інтерес.
              Стаття 10
   До цієї Угоди, в разі необхідності, можуть бути внесені зміни
чи доповнення за погодженням Сторін.
              Стаття 11
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення чи зміни
положень даної Угоди Сторони вирішуватимуть їх шляхом переговорів
з урахуванням норм міжнародного права.
              Стаття 12
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання.
   Здійснено в м.Ашгабаті 24 грудня 1993 року в двох дійсних
примірниках українською, киргизською та російською мовами, які
мають однакову чинність.
 
 За Уряд України                  За Уряд
                       Киргизської Республіки
      (підпис)                   (підпис)
                           Приложение 1
               ПОСТАВКА
      важнейших видов сырья, продукции и товаров
        народного потребления в 1994 году
      ПОСТАВКА ИЗ УКРАИНЫ В КИРГИЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Наименование продукции   | Ед. изм.   |  Количество
——————————————————————————————————————————————————————————————————
            ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
 Метизы               тыс.тонн      5.000
 Огнеупоры             тыс.тонн      3.000
 Прокат черных металлов       тыс.тонн     30.000
 Трубы стальные           тыс.тонн      5.000
 Чугун               тыс.тонн      1.500
            ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
 Прокат латунный
 (из давальческого сырья)      тонн       200.000
 Прокат медный
 (из давальческого сырья)      тонн      1000.000
       ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
 Красители синтетические      тонн       54.000
 Полистирол             тонн       50.000
 Ремни клиновые           тыс.шт.      20.000
 Шины для грузовых автомобилей   тыс.шт.      1.200
 Шины для легковых автомобилей   тыс.шт.      20.000
 Шины для сельхозмашин       тыс.шт.      1.400
        МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
 Автобусы              шт.       100.000
 Автомобили грузовые        шт.        80.000
 Автомобили легковые        шт.       500.000
 Арматура промышленная
 трубопроводная           тыс.шт.     100.000
 Краны на автомобильном ходу    шт.        4.000
 Насосы погружные и консольные   шт.       520.000
 Экскаваторы            шт.        7.000
        ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Силовые трансформаторы и КТП    тыс.ква      2.000
 Электродвигатели переменного тока тыс.ква      3.000
    ЛЕСНАЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ
             ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Бумага мелованная         тонн       40.000
 Бумага типографская        тонн       40.000
             ТАРНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 Бутылки              млн.шт.      5.000
     МЕДИЦИНСКАЯ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Лекарственные средства
 (в ценах 01.01.92)         млн.руб.     10.000
           ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Застежка-молния          тыс.м      3000.000
 Льно-волокно            тыс.тонн      0.260
 Нити искусственные         тонн       200.000
 Нити синтетические         тонн       60.000
 Ткани хлопчатобумажные       млн.м       0.800
           ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Жир пищевой            тыс.тонн      1.000
 Кислота молочная          тонн       10.000
 Молокопродукты           тыс.тонн      6.000
 Патока меласса           тыс.тонн      5.000
 Сахар               тыс.тонн      5.000
 Соль                тыс.тонн     10.000
 Спирт этиловый из пищевого сырья  млн.дал      0.300
          ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
 Велосипеды взрослые        шт.       1000.000
 Компактные кассеты         тыс.шт.      7.000
 Мопеды               шт.       500.000
 Обувь кожаная           тыс.пар     300.000
 Пишущая машинка "Ятрань"      шт.       650.000
 Посуда фарфоровая         млн.руб      80.000
 Посуда эмалированная        млн.руб      50.000
 Телевизоры             тыс.шт.      1.000
 Холодильники            тыс.шт.      2.000
 
 Первый заместитель Председателя   Заместитель министра торговли
 Госкомресурсов Украины        и материальных ресурсов
                    Кыргызской Республики
       (подпись)              (подпись)
   Н.И. МИЛЕНЬКИЙ                С.А. АСАНАЛИЕВ
                          Приложение 2
               ПОСТАВКА
      важнейших видов сырья, продукции и товаров
        народного потребления в 1994 году
      ПОСТАВКА ИЗ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УКРАИНУ
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Наименование продукции    | Ед.изм.   | Количество
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
        МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
 Инструмент металлообрабатывающий    млн.руб    230.000
 Тали электрические           шт.      190.000
           ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Ткани хлопчатобумажные         тыс.м    10500.000
 Ткани шерстяные             тыс.м     600.000
 Шерсть натуральная (мытая)       тонн      930.000
           ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 Табак ферментированный         тонн     5000.000
          ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
 Электроплиты бытовые          тыс.шт.     3.000
 
 Заместитель министра торговли   Первый заместитель Председателя
 и материальных ресурсов       Госкомресурсов Украины
 Кыргызской Республики
    (подпись)                   (подпись)
  С.А. АСАНАЛИЕВ                 Н.И. МИЛЕНЬКИЙ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка