Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 573

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
                Київ
 
   Внести до  Комплексної  програми  розвитку  медичної,
ветеринарної  та  мікробіологічної  промисловості,  поліпшення
забезпечення населення і потреб тваринництва лікарськими засобами,
медичною і ветеринарною технікою на 1992-1996 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 573
( 573-92-п ), часткові зміни (в межах коштів, передбачених на
фінансування) згідно з додатками N 1-9.
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України            Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ
   Інд. 31, 28
 
                    Додаток N 1
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
              ЗАВДАННЯ,
       що виключаються з додатка N 3 постанови
   Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 573
              ( 573-92-п )
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
      |    |   |       |Обсяг фінансування, |    |    |
Назва   |Обсяг |Строки|Підприємство-|млн. крб.      |Назва  |Обсяг |Потреба
субстанції |вироб- |вико- |виробник   |--------------------|готових |вироб- |України
      |ництва,|нання,|       |   |у тому числі |лікар- |ництва |
      |тонн  |рік  |       |   |-------------|ських  |готових|
      |    |   |       |всього|дороб-|капі- |засобів,|лікар- |
      |    |   |       |   |ки  |тальні|одиниця |ських |
      |    |   |       |   |техно-|вкла- |виміру |засобів|
      |    |   |       |   |логії |дення |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------
Метеразин    15  1996 Виробниче    2,4  1,5  0,9 млн.    0,04  0,04
              об'єднання             упаковок
              "Дарниця",
              м. Київ
 
Трифтазин    15  -"- -"-       5   3   2  млн.    1,7   1,7
                               ампул
 
Фторфеназин   15  -"- -"-       3,8  3,1  0,7 млн.
                               упаковок  0,04  0,04
 
Барбітал     1  -"- -"-       3   1,9  1,1 -"-     2    2
 
Етапіразин    15  -"- Інститут     2,6  2   0,6 -"-     0,3   0,3
              хімічної
              технології
              та про-
              мислової
              екології,
              м. Рубіжне
              ВО "Дарниця",
              м. Київ
 
Всього виключено на суму:         16,8  11,5  5,3
(в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 2
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
              ЗАВДАННЯ,
       що включаються до додатка N 4 постанови
   Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 573
              ( 573-92-п )
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Наймену- |  Головні   |Строки|Обсяг фінансування робіт,       |Плановий  |Потреба
вання   |  виконавці  |вико- |млн. крб., у цінах 1991 р.       |обсяг   |України
лікарських|        |нання,|---------------------------------------|виробництва|
препа-  |        |роки |   |Науково-дослідні|        |готових  |
ратів-  |        |   |Всього|випробувально- |Капітальні   |лікарських |
аналогів, |        |   |   |конструкторські |вкладення   |засобів  |
які вироб-|        |   |   |роботи     |        |на рік   |
ляються за|        |   |   |----------------+---------------|      |
кордоном |        |   |   |всього |у тому |всього|у тому |      |
     |        |   |   |    |числі за|   |числі за|      |
     |        |   |   |    |рахунок |   |рахунок |      |
     |        |   |   |    |держ-  |   |держ-  |      |
     |        |   |   |    |бюджету |   |бюджету |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Фенілін  Інститут     1993-  7,92  4,07   4,07  3,85   3,85
      органічної    1996
      хімії (ІОХ)   ----------------------------------------------
      Академії наук,  1993   2,3   2,3   2,3  -    -
      м. Київ     ---------------------------------------------- таблетки,  таблетки,
      Державний    1994   2,32  0,52   0,52  1,8   1,8 1,5 млн.  1,5 млн.
      науковий центр  ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
      лікарських    1995   2,15  0,65   0,65  1,5   1,5
      засобів     ----------------------------------------------
      (ДНЦЛЗ),     1996   1,15  0,6   0,6  0,55   0,55
      м. Харків
 
Саль-   Інститут     1993-  5,83  3,43   3,43  2,4   2,4
бутамол  хімічної     1995
      технології та  ----------------------------------------------
      промислової   1993   1,68  1,18   1,18  0,5   0,5 аерозоль,  аерозоль,
      екології,    ---------------------------------------------- 2 млн.   2 млн.
      м. Рубіжне    1994   3    1,5   1,5  1,5   1,5 флаконів  флаконів
      ДНЦЛЗ, м. Харків ----------------------------------------------
              1995   1,15  0,75   0,75  0,4   0,4
 
Суфентаніл ІОХ Академії   1993-  10,05  7,31   7,31  2,74   2,74
      наук, м. Київ  1997
      ДНЦЛЗ, м. Харків ----------------------------------------------
              1993   2    2    2   -    -
              ----------------------------------------------
              1994   2    2    2   -    -  2 млн.   2 млн.
              ---------------------------------------------- ампул    ампул
              1995   2,56  1,31   1,31  1,25   1,25
              ----------------------------------------------
              1996   2    1    1   1    1
              ----------------------------------------------
              1997   1,49  1    1   0,49   0,49
 
Таурин   ІОХ Академії   1993-  5,26  2,98   2,98  2,28   2,28
      наук, м. Київ  1995
      ДНЦЛЗ, м. Харків ----------------------------------------------
              1993   1,3   1,3   1,3  -    -  120 тонн*  120*
              ----------------------------------------------
              1994   2,6   1,1   1,1  1,5   1,5
              ----------------------------------------------
              1995   1,36  0,58   0,58  0,78   0,78
 
Фено-   ІОХ Академії   1993-  11,5   6,37   6,37  5,13   5,13
барбітал  наук, м. Київ  1997
      ДЦЛЗ, м. Харків ----------------------------------------------
      Київське ХФО   1993   1,5   1,3   1,3
      "Дарниця"    ----------------------------------------------
              1994   4,8   2,5   2,5  2,3   2,3  1,5    1,5
              ----------------------------------------------  тонн   тонн
              1995   3,55  1,55   1,55  2    2
              ----------------------------------------------
              1996   1,45  0,7   0,7  0,75   0,75
              ----------------------------------------------
              1997   0,4   0,32   0,32  0,08   0,08
 
Сукралфат- ДНЦЛЗ,      1993-  10    5,48   5,48  4,52   4,52
вентер   м. Харків    1997
              ----------------------------------------------
              1993   1,3   1,3   1,3  -    -
              ----------------------------------------------
              1994   4,3   2,3   2,3  2    2  6 млн.   6 млн.
              ---------------------------------------------- упа-    упа-
              1995   2,55  1,05   1,05  1,5   1,5 ковок    ковок
              ----------------------------------------------
              1996   1,45  0,7   0,7  0,75   0,75
              ----------------------------------------------
              1997   0,4   0,13   0,13  0,27   0,27
 
Пантенол  Уманське     1993-  10    5,48   5,48  4,52   4,52
      ВО "Вітаміни"  1997
              ----------------------------------------------
              1993   1,3   1,3   1,3  -    -
              ----------------------------------------------
              1994   4,3   2,3   2,3  2    2  2 млн.   2 млн.
              ---------------------------------------------- упа-    упа-
              1995   2,55  1,05   1,05  1,5   1,5 ковок    ковок
              ----------------------------------------------
              1996   1,45  0,7   0,7  0,75   0,75
              ----------------------------------------------
              1997   0,4   0,13   0,13  0,27   0,27
 
Трамал   ІОХ Академії   1993-  11,17  6,72   6,72  4,45   4,45
      наук, м. Київ  1997
              ----------------------------------------------
              1993   1,72  1,72   1,72  -    -
              ----------------------------------------------
              1994   2,95  1,5   1,5  1,45   1,45
              ---------------------------------------------- 3 млн.   3 млн.
              1995   3,5   1,5   1,5  2    2  ампул    ампул
              ----------------------------------------------
              1996   2    1    1   1    1
              ----------------------------------------------
              1997   0,94  0,94   0,94  -    -
 
Карба-   Науково-     1993-  9,08  5,84   5,84  3,24   3,24
мазепін  дослідний    1997
      інститут     ----------------------------------------------
      "Хімтехнологія", 1993   2    2    2
      м. Сєверодонецьк ----------------------------------------------
              1994   2    1,5   1,5  0,5   0,5
              ---------------------------------------------- 1 млн.   1 млн.
              1995   2,75  1,25   1,25  1,5   1,5 упа-    упа-
              ---------------------------------------------- ковок    ковок
              1996   1,75  0,7   0,7  1,05   1,05
              ----------------------------------------------
              1997   0,58  0,39   0,39  0,19   0,19
 
Ацидотест- ІОХ Академії   1993-  8,76  5,29   5,29  3,47   3,47
аналог   наук, м. Київ  1997
              ----------------------------------------------
              1993-  1,5   1,5   1,5  -    -
              1997
              ----------------------------------------------
              1994   3    1,5   1,5  1,5   1,5 3 млн.   3 млн.
              ---------------------------------------------- доз     доз
              1995   2,25  1,25   1,25  1    1
              ----------------------------------------------
              1996   1,25  0,5   0,5  0,75   0,75
              ----------------------------------------------
              1997   0,76  0,54   0,54  0,22   0,22
 
Всього включено на суму:      89,54  54    54   35,54  35,54
(в цінах 1991 року)
 
_______________
   * З них 110 тонн, як компонент дитячого харчування.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 3
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
              ЗАВДАННЯ,
         що виключаються з додатка N 4
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 жовтня 1992 р. N 573
              ( 573-92-п )
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Наймену- |Головні     |Строки|Обсяг фінансування робіт,       |Плановий  |Потреба
вання   |виконавці    |вико- |млн. крб., у цінах 1991 р.       |обсяг   |України
лікарських|        |нання,|---------------------------------------|виробництва|
препа-  |        |роки |   |Науково-дослідні|        |готових  |
ратів-  |        |   |Всього|випробувально- |Капітальні   |лікарських |
аналогів, |        |   |   |конструкторські |вкладення   |засобів  |
які вироб-|        |   |   |роботи     |        |на рік   |
ляються за|        |   |   |----------------+---------------|      |
кордоном |        |   |   |всього |у тому |всього|у тому |      |
     |        |   |   |    |числі за|   |числі за|      |
     |        |   |   |    |рахунок |   |рахунок |      |
     |        |   |   |    |держ-  |   |держ-  |      |
     |        |   |   |    |бюджету |   |бюджету |      |
------------------------------------------------------------------------------------------------
Цетиразин Науково-     1992-  2,48  1,32   1,32  1,16   1,16
      дослідний    1996                      очні    очні
      інститут     ---------------------------------------------- плівки,   плівки,
      (НДІ) "Синтеко", 1992   0,29  0,29   0,29  -    -  2,3 млн.  2,3 млн.
      м. Київ     ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
      ДНЦЛЗ, м. Харків 1993   0,41  0,41   0,41  -    -
      Дослідне     ----------------------------------------------
      виробництво   1994   0,52  0,42   0,42  0,1   0,1
      державного    ----------------------------------------------
      наукового центру 1995   0,94  0,1   0,1  0,84   0,84
      лікарських    ----------------------------------------------
      засобів     1996   0,32  0,1   0,02  0,22   0,22
 
Лоперамід НПІ "Синтеко",  1992-  2,77  1,54   1,54  1,23   1,23
      м. Київ     1996
              ----------------------------------------------
              1992   0,29  0,29   0,29  -    -
              ----------------------------------------------
              1993   0,36  0,36   0,36  -    -  розчин,   розчин,
              ---------------------------------------------- 1 млн.   1 млн.
              1994   0,64  0,44   0,44  0,2   0,2 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   1,08  0,45   0,45  0,63   0,63
              ----------------------------------------------
              1996   0,4   -    -   0,4   0,4
 
Пімозид  Виробниче    1992-  2,93  1,63   1,63  1,3   1,3
      об'єднання (ВО) 1996
      "Біостимулятор", ----------------------------------------------
      м. Одеса     1992   0,42  0,42   0,42  -    -
      НДІ "Синтеко",  ----------------------------------------------
      м. Київ     1993   0,41  0,41   0,41  -    -  таблет-   таблет-
      НДІФТ МОЗ,    ---------------------------------------------- ки,     ки,
      м. Київ     1994   0,38  0,38   0,38  -    -  0,1 млн.  0,1 млн.
              ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
              1995   0,97  0,22   0,22  0,75   0,75
              ----------------------------------------------
              1996   0,75  0,2   0,2  0,55   0,55
 
Кетопрофен НДІ "Синтеко",  1992-  3,63  1,68   1,88  1,75   1,75
      м. Київ     1996
      НДІФТ МОЗ,    ----------------------------------------------
      м. Київ     1992   0,33  0,33   0,33  -    -
      Київський    ---------------------------------------------- таблет-   таблет-
      завод      1993   0,61  0,61   0,61  -    -  ки,     ки,
      медичних     ---------------------------------------------- 1,4 млн.  1,4 млн.
      препаратів    1994   0,84  0,54   0,54  0,3   0,3 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   1,35  0,35   0,35  1    1
              ----------------------------------------------
              1996   0,5   0,05   0,05  0,45   0,45
 
Зонісамід НДІ "Синтеко",  1992-  4,19  2,34   2,34  1,85   1,85
      м. Київ     1996
      НДІФТ МОЗ,    ----------------------------------------------
      м. Київ     1992   0,53  0,53   0,53  -    -
      Виробниче    ----------------------------------------------
      об'єднання (ВО) 1993   0,82  0,82   0,82  -    -  0,1 млн.  0,1 млн.
      "Лубнихімфарм"  ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
              1994   0,79  0,49   0,49  0,3   0,3
              ----------------------------------------------
              1995   1,25  0,25   1   1
              ----------------------------------------------
              1996   0,8   0,25   0,25  0,55   0,55
 
Церукал  НДІ "Синтеко",  1992-  3,73  1,98   1,98  1,75   1,75 таблетки,  таблетки,
      м. Київ     1996                      0,5 млн.  0,5 млн.
      НДІФТ МОЗ,    ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
      м. Київ     1992   0,43  0,43   0,43  -    -
      ВО "Лубни-    ----------------------------------------------
      хімфарм"     1993   0,74  0,74   0,74  -    -
              ----------------------------------------------
              1994   0,76  0,41   0,41  0,35   0,35
              ----------------------------------------------
              1995   1,15  0,3   0,3  0,85   0,85
              ----------------------------------------------
              1996   0,65  0,1   0,1  0,55   0,55
 
Омоконазол НДІ "Синтеко",  1992-  3,85  1,85   1,85  2    2
      м. Київ     1996
      ДНЦЛЗ,      ----------------------------------------------
      м. Харків    1992   0,3   0,3   0,3  -    -
      ВО "Лубни-    ----------------------------------------------
      хімфарм"     1993   0,41  0,41   0,41  -    -  0,1 млн.  0,1 млн.
              ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
              1994   0,94  0,64   0,64  0,3   0,3
              ----------------------------------------------
              1995   1,3   0,3   0,3  1    1
              ----------------------------------------------
              1996   0,9   0,2   0,2  0,7   0,7
 
Левомізол НДІ "Синтез",  1992-  2,44  1,39   1,39  1,05   1,05
      м. Борислав   1996
      ІОХ Академії   ----------------------------------------------
      наук, м. Київ  1992   0,32  0,32   0,32  -    -
      Інститут     ----------------------------------------------
      гастро-     1993   0,36  0,36   0,36  -    -  таблетки  таблетки
      ентерології,   ---------------------------------------------- 1,3 млн.  1,3 млн.
      м. Донецьк    1994   0,71  0,41   0,41  0,3   0,3 упаковок  упаковок
      Луганський    ----------------------------------------------
      хімфармзавод   1995   0,7   0,2   0,2  0,5   0,5
              ----------------------------------------------
              1996   0,35  0,1   0,1  0,25   0,25
 
Алпрозалам НДІФТ МОЗ,    1992-  2,71  1,66   1,66  1,05   1,05
      м. Київ     1996
      фірма      ----------------------------------------------
      "Екологія-2000" 1992   0,26  0,26   0,26  -    -
      НТКЦ "Україна і ----------------------------------------------
      світ", м. Київ  1993   0,36  0,36   0,36  -    -  таблетки,  таблетки,
      Київський завод ---------------------------------------------- 2,2 млн.  2,2 млн.
      медичних     1994   0,98  0,49   0,49  0,49   0,49 упаковок  упаковок
      препаратів    ----------------------------------------------
              1995   0,71  0,4   0,4  0,31   0,31
              ----------------------------------------------
              1996   0,4   0,15   0,15  0,25   0,25
 
Діпітри-  НДІФТ МОЗ,    1992-  2,48  1,64   1,64  0,84   0,84
дамол   м. Київ     1996
      фірма      ----------------------------------------------
      "Екологія-2000" 1992   0,37  0,37   0,37  -    -
      НТКЦ "Україна і ----------------------------------------------
      світ", м. Київ  1993   0,42  0,42   0,42  -    -  таблетки,  таблетки,
      ВХФО "Дарниця", ---------------------------------------------- 1,6 млн.  1,6 млн.
      м. Київ     1994   0,43  0,2   0,2  0,23   0,23 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   0,71  0,4   0,4  0,31   0,31
              ----------------------------------------------
              1996   0,55  0,25   0,25  0,3   0,3
 
Тіаменідин -"-       1992-  2,54  1,5   1,5  1,04   1,04
              1996
              ----------------------------------------------
              1992   0,26  0,26   0,26  -    -
              ----------------------------------------------
              1993   0,32  0,32   0,32  -    -  таблетки,  таблетки,
              ---------------------------------------------- 0,1 млн.  0,1 млн.
              1994   0,45  0,22   0,22  0,23   0,23 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   0,76  0,4   0,4  0,36   0,36
              ----------------------------------------------
              1996   0,75  0,3   0,3  0,45   0,45
 
Тромексан ІОХ Академії   1992-  3,63  2,27   2,27  1,36   1,36
      наук, м. Київ  1995
      ВО "Вітамін",  ----------------------------------------------
      м. Умань     1992   0,32  0,32   0,32  -    -
      ДНЦЛЗ,      ---------------------------------------------- таблетки,  таблетки,
      м. Харків    1993   1,58  1,18   1,18  0,4   0,4 0,1 млн.  0,1 млн.
              ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
              1994   1,37  0,57   0,57  0,8   0,8
              ----------------------------------------------
              1995   0,36  0,2   0,2  0,16   0,16
 
Флекаінід ІОХ Академії   1992-  3,76  2,26   2,26  1,5   1,5
      наук, м. Київ  1995
      ДНЦЛЗ,      ----------------------------------------------
      м. Харків    1992   0,33  0,33   0,33  -    -
      ВО "Вітамін",  ---------------------------------------------- таблетки,  таблетки,
      м. Умань     1993   1,76  1,21   1,21  0,55   0,55 0,1 млн.  0,1 млн.
              ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
              1994   1,31  0,52   0,52  0,8   0,8
              ----------------------------------------------
              1995   0,35  0,2   0,2  0,15   0,15
 
Алупент  ІХТПЕ,      1992-  4,98  2,78   2,78  2,2   2,2
      м. Рубіжне    1996
      ДНЦЛЗ,      ----------------------------------------------
      м. Харків    1992   0,36  0,36   0,36  -    -
      Хімфармфірма   ----------------------------------------------
      "Здоров'я",   1993   0,79  0,79   0,79  -    -  ампули,   ампули,
      м. Харків    ---------------------------------------------- 0,02 млн.  0,02 млн.
              1994   1,63  1,03   1,03  0,6   0,6 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   1,2   0,5   0,5  0,7   0,7
              ----------------------------------------------
              1996   1    0,1   0,1  0,9   0,9
 
Нілвадипін Київський    1992-  2,31  1,52   1,52  0,79   0,79
      політехнічний  1996
      інститут     ----------------------------------------------
      НДІФТ МОЗ,    1992   0,27  0,27   0,27  -    -
      м. Київ     ----------------------------------------------
              1993   0,37  0,37   0,37  -    -  таблетки,  таблетки,
              ---------------------------------------------- 0,5 млн.  0,5 млн.
              1994   0,41  0,23   0,23  0,18   0,18 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   0,59  0,4   0,4  0,19   0,19
              ----------------------------------------------
              1996   0,67  0,25   0,25  0,42   0,42
 
Метрогіл  ІОХ Академії   1992-  1,32  1,1   1,1  0,22   0,22
      наук м. Київ   1996
      Запорізький   ----------------------------------------------
      медінститут   1992   0,2   0,2   0,2  -    -
      ВХФО       ----------------------------------------------
      "Львівфарм"   1993   0,2   0,2   0,2  -    -  таблетки,  таблетки,
              ---------------------------------------------- 1 млн.   1 млн.
              1994   0,1   0,1   0,1  -    -  упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   0,3   0,3   0,3  -    -
              ----------------------------------------------
              1996   0,52  0,3   0,3  0,22   -
 
Метро-   ДНЦЛЗ,      1993   2,3   2,3   2,3  -    -  -"-     -"-
нідазол  м. Харків
 
Оксатомід ІФОХІВ      1992-  2,94  1,69   1,69  1,25   1,25
      Академії наук,  1996
      м. Донецьк    ----------------------------------------------
      НДІФТ МОЗ,    1992   0,49  0,49   0,49  -    -
      м. Київ     ----------------------------------------------
      АФ "Фармак",   1993   0,57  0,57   0,57  -    -  таблетки,  таблетки,
      м. Київ     ---------------------------------------------- 0,5 млн.  0,5 млн.
              1994   0,48  0,43   0,43  0,05   0,05 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   0,85  0,1   0,1  0,75   0,75
              ----------------------------------------------
              1996   0,55  0,1   0,1  0,45   0,45
 
Тіо-    Дослідне     1992-  3,12  1,49   1,12  1,63   1,63
профенова виробництво   1996
кислота  Інституту    ----------------------------------------------
(сургам)  біоорганічної  1992   0,37  0,37   -   -    -
      хімії та     ----------------------------------------------
      нафтохімії    1993   0,5   0,5   0,5  -    -  таблетки,  таблетки,
      Академії наук  ---------------------------------------------- 0,3 млн.  0,3 млн.
      (ДВ ІБОХН),   1994   0,57  0,37   0,37  0,2   0,2 упаковок  упаковок
      м. Київ     ----------------------------------------------
      НДІФТ МОЗ,    1995   1,08  0,1   0,1  0,98   0,98
      м. Київ     ----------------------------------------------
      Київський    1996   0,6   0,15   0,15  0,45   0,45
      завод медичних
      препаратів
 
Атенолол  ІОХ Академії   1992-  3,75  1,85   1,85  1,9   1,9
      наук, м. Київ  1996
      Запорізький   ----------------------------------------------
      медінститут   1992   0,4   0,4   0,4  -    -
      ВХФО       ----------------------------------------------
      "Львівфарм"   1993   0,51  0,51   0,51  -    -  таблетки,  таблетки,
              ---------------------------------------------- 0,01 млн.  0,01 млн.
              1994   0,89  0,59   0,59  0,3   0,3 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   1,25  0,25   0,25  1    1
              ----------------------------------------------
              1996   0,7   0,1   0,1  0,6   0,6
 
Біса-   ІФОХІВ Академії 1992-  3,65  1,8   1,8  1,85   1,85
прололу  наук, м. Донецьк 1996
фумарат  Донецький    ----------------------------------------------
      медінститут   1992   0,35  0,35   -   -
      Запорізький   ----------------------------------------------
      медінститут   1993   0,46  0,46   0,46  -    -  таблетки,  таблетки,
      Завод      ---------------------------------------------- 0,1 млн.  0,1 млн.
      медичних     1994   0,84  0,54   0,54  0,3   0,3 упаковок  упаковок
      біоактивних   ----------------------------------------------
      препаратів,   1995   1,2   0,3   0,3  0,9   0,9
      м. Запоріжжя   ----------------------------------------------
              1996   0,8   0,15   0,15  0,65   0,65
 
Ксамо-   ІФОХІВ Академії 1992-  2,85  1,68   1,68  1,17   1,17
теролу   наук, м. Донецьк 1996
фумарат  Запорізький   ----------------------------------------------
      медінститут   1992   0,43  0,38   0,38  0,05   0,05
      Завод МБАП,   ----------------------------------------------
      м. Запоріжжя   1993   0,55  0,5   0,5  0,05   0,05 таблетки,  таблетки,
              ---------------------------------------------- 0,01 млн.  0,01 млн.
              1994   0,62  0,18   0,18  0,44   0,44 упаковок  упаковок
              ----------------------------------------------
              1995   0,47  0,32   0,32  0,15   0,15
              ----------------------------------------------
              1996   0,78  0,3   0,3  0,48   0,48
 
Глюренорм ІОХ Академії   1992-  4,38  3,03   3,03  1,35   1,35
      наук, м. Київ  1995
      ВХФО       ----------------------------------------------
      "Львівфарм"   1992   0,59  0,59   0,59  -    -
              ---------------------------------------------- таблетки,  таблетки,
              1993   1,7   1,18   1,18  0,52   0,52 1,1 млн.  1,1 млн.
              ---------------------------------------------- упаковок  упаковок
              1994   1,74  1,06   1,06  0,68   0,68
              ----------------------------------------------
              1995   0,35  0,2   0,2  0,15   0,15
 
Всього виключено на суму:      72,74  42,5   42,5  30,24  30,24
(в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 4
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
              ЗАВДАННЯ,
         що включаються до додатка N 5
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 жовтня 1992 р. N 573
              ( 573-92-п )
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            |           |          |         |     |Обсяги фінансування,  |   |
            |           |          |         |     |млн. крб. (у цінах   |   |
            |           |          |         |     |1991 р.)        |   |
            |           |          |         |     |-----------------------|   |
Найменування обладнання|Призначення обладнання|Виконавець дослідно-|Завод-виготовлювач|Строки  |всьо-|дос- |підготовка |Пот- |Очі-
            |           |конструкторських  |обладнання    |виконання|го  |лід- |виробництва|реба |ку-
            |           |робіт        |         |роки   |   |но- |      |Укра-|ва-
            |           |          |         |     |   |кон- |      |їни, |ний
            |           |          |         |     |   |стру-|      |оди- |об-
            |           |          |         |     |   |ктор-|      |ниць |сяг
            |           |          |         |     |   |ські |      |   |ви-
            |           |          |         |     |   |ро- |      |   |роб-
            |           |          |         |     |   |боти |-----------|   |ниц-
            |           |          |         |     |   |за  |всьо-|в  |   |тва
            |           |          |         |     |   |ра- |го  |тому |   |за
            |           |          |         |     |   |ху- |   |числі|   |рік,
            |           |          |         |     |   |нок |   |за  |   |оди-
            |           |          |         |     |   |бюд- |   |раху-|   |ниць
            |           |          |         |     |   |жету |   |нок |   |
            |           |          |         |     |   |   |   |влас-|   |
            |           |          |         |     |   |   |   |них |   |
            |           |          |         |     |   |   |   |кош- |   |
            |           |          |         |     |   |   |   |тів |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Розробка та виготовлен- виробництво ліків у  завод        НВП "Прилад",   1993-   3,15 2,2  0,95 0,95   2  2
ня лінії по виробництву вигляді супозиторіїв  "Червона Зірка",   м. Ногінськ    1994
супозиторіїв АПС-1               м. Харків
                        НВП "Прилад",
                        м. Ногінськ
 
Розробка та виготовлен- виготовлення медичних -"-         -"-        -"-    1,9  1,36 0,54 0,54   3  5
ня автоматів тубонапов- препаратів у вигляді
нення АТМ-25, АТМ-19   туб
 
Дослідження та роз-   виготовлення гнучких  завод по вироб-   завод по вироб-  1993-   1,63 1,2  0,43 0,43  11  14
робка, виготовлення,   хіміко-технологічних  ництву СЛЗ,     ництву СЛЗ,    1994
впровадження нових    систем для вироб-   с. Васищеве     с. Васищеве
видів обладнання у    ництва СЛЗ       Харківської     Харківської
виробництво СЛЗ                 області       області
 
Багатоступеневий     розділення та     Науково-дослідний  дослідне      1993   0,3  0,25 0,05 0,05   7  10
рідинний екстрактор з  концентрування     конструкторсько-   підприємство
відцентровим роз-    розчинів у       технологічний    ДНЦЛЗ, м. Харків
діленням фаз       фармацевтичній     інститут,
             промисловості     м. Маріуполь
                        ДНЦЛЗ, м. Харків
 
Система автоматичного  визначення закінчення Науково-дослідний  дослідне      1993   0,13 0,11 0,02 0,02  100 150
визначення кінця     циклу технологічного  конструкторсько-   підприємство
сушіння в апаратах з   процесу сушіння    технологічний    ДНЦЛЗ, м. Харків
примусовим поданням               інститут,
повітря                     м. Маріуполь
                        ДНЦЛЗ, м. Харків
 
Прилади для визначення  контроль евтектичних  -"-         -"-        -"-    0,19 0,14 0,05 0,05  20 100
евтектичних точок    точок розроблюваних
препаратів        препаратів для
             оптимізації
             технологічних
             процесів сушіння
 
Фільтраційний      організація      Науково-дослідний  дослідне      1993   0,35 0,29 0,06 0,06  20  30
екстрактор        комплексної      конструкторсько-   підприємство
безперервної дії     маловідходної     технологічний    ДНЦЛЗ, м. Харків
             технології випуску   інститут,
             кількох препаратів   м. Маріуполь
             з однієї сировини   ДНЦЛЗ, м. Харків
 
Дослідження та розробка виготовлення      Чернівецький     Чернівецький ЗТО  1993-   2,65 1,95 0,7  0,7  100 100
нової технології виго-  пресштампового     ЗТО МТП "Техносі",           1994
товлення пресштампового інструменту під    м. Челябінськ
інструменту під     зміцнюючі
зміцнюючі іоноплазмові  іоноплазмові покриття
покриття
 
Всього включено робіт на суму:                                  10,3  7,5  2,8  2,8
(в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 5
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
              ЗАВДАННЯ,
         що виключаються з додатка N 5
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 жовтня 1992 р. N 573
              ( 573-92-п )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       |       |           |         |   |Обсяги фінансування,  |Пот- |Очі-
       |       |           |         |   |млн. крб.        |реба |ку-
       |       |           |         |   |------------------------|Укра-|ва-
Найменування | Призначення |Виконавець дослідно- |Завод-виготовлювач|Строки|всьо-|дос- |підготовка |їни, |ний
обладнання  | обладнання |конструкторських робіт|обладнання    |вико- |го  |лід- |виробництва |оди- |об-
       |       |           |         |нання |   |но- |------------|ниць |сяг
       |       |           |         |роки |   |кон- |всього|в  |   |ви-
       |       |           |         |   |   |стру-|   |тому |   |роб-
       |       |           |         |   |   |ктор-|   |числі|   |ниц-
       |       |           |         |   |   |ські |   |за  |   |тва
       |       |           |         |   |   |ро- |   |ра- |   |за
       |       |           |         |   |   |боти |   |ху- |   |рік,
       |       |           |         |   |   |за  |   |нок |   |оди-
       |       |           |         |   |   |ра- |   |влас-|   |ниць
       |       |           |         |   |   |ху- |   |них |   |
       |       |           |         |   |   |нок |   |кош- |   |
       |       |           |         |   |   |бюд- |   |тів |   |
       |       |           |         |   |   |жету |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автомат для   виготовлення Науково-дослідний   завод "Карат",  1993-  2,8  2   0,8  0,8   20  40
виготовлення  флаконів   конструкторсько-    м. Вишгород    1995
флаконів    медичного   технологічний
        призначення  інститут (НДКТІ),
               м. Маріуполь
               Спеціальне
               конструкторсько-
               технологічне бюро
               (СКТБ) м. Вишгород
 
Автоматична   розсипка   -"-          -"-        1992-  2,2  1,7  0,5  0,5   10  20
лінія для    таблеток в                       1994
пакування    склотару,
таблеток в   укладання
склотару    в неї
        амортизатора,
        закручування
        флаконів
        кришкою, їх
        етикетування
 
Комплексне   миття,    НДКТІ, м. Маріуполь  Чернівецький   1993-  2   1,5  0,5  0,5   5  10
технологічне  стерилізація СКТБ, м. Вишгород   завод       1995
обладнання   флаконів,              технологічного
для розливу   пробок,               обладнання
крово-     ковпачків,              завод "Карат"
замінників у  стерильний              м. Вишгород
флакони     розлив
місткістю 250, кровозамін-
450 мл     ників у
        флакони, їх
        закриття
        пробками та
        ковпачками
 
Автомат для   фасовка    -"-          Маріупольський  1992-  0,5  0,3  0,2  0,2   10  50
фасовки мазей  мазей в               завод       1993
        склотару               технологічного
                           обладнання
                           завод "Карат",
                           м. Вишгород
 
Комплект    виготовлення НБКТІ, м. Маріуполь  Маріупольський  1993  2,8  2   0,8  0,8   10  20
технологічного гігієнічних  СКТБ, м. Вишгород   завод
устаткування  тампонів для             технологічного
для виготов-  жінок                обладнання
лення гігіє-                     завод "Карат",
нічних там-                     м. Вишгород
понів для
жінок
 
Всього вилучено робіт на суму:                        10,3  7,5  2,8  2,8
(в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
 
 
                    Додаток N 6
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
               РОБОТИ,
       що включаються до завдання Міністерству
      охорони здоров'я, асоціації "Укрмедприлад"
      з розробки та організації серійного випуску
    нової медичної техніки (доповнення до додатка N 7
        постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 жовтня 1992 р. N 573)
              ( 573-92-п )
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Назва виробу  |Розробники, |Дослідно-  |Підготовка  |Обсяг фінансування    |Річна |    |Очікуваний обсяг
         |виготовлювачі|конструктор- |серійного  |(в цінах 1991 року)   |потреба|Вар-  |серійного виробництва
         |       |ські роботи |виробництва |по роках, млн. крб.   |України|тість |по роках, штук/млн. крб.
         |       |-------------+-------------+-------------------------+-------|в цінах|---------------------------
         |       |строк |вар- |строк |вар- |1992|1993 |1994|1995|1996|Всього |1991  |1992|1993|1994| 1995| 1996
         |       |вико- |тість,|вико- |тість,|  |   |  |  |  |по СНД,|року, |  |  |  |   |
         |       |нання,|млн. |нання,|млн. |  |   |  |  |  |штук  |тис.  |  |  |  |   |
         |       |рік  |крб. |рік  |крб. |  |   |  |  |  |    |крб.  |  |  |  |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Лабораторна техніка
 
Клінічна     ВО      1993-  1,8           0,7  1,1        450  10           300  600
центрифуга    "Медлабор-  1994                           ----             ---  ---
         техніка",                               1000              3   6
         м. Одеса
                      2. Прилади для функціональної діагностики
 
Прилад для    НВО      1993-  1,8           0,4  0,9 0,5      100  50               50
діагностики і   "Медицина   1995                           ---                 ---
моніторингу    транспорту",                              400                 2,5
функціонального  м. Одеса
стану щитовидної
залози
 
Прилад 8-каналь- науково-   -"-   2            0,5  0,9 0,6      100  70               30
ний мікро-    інженерний                               ---                 ---
процесорний для  центр "Сонар"                              300                 2,1
вимірювання пар- Академії                                          р
ціального тиску  наук,
кисню у крові   м. Київ
транскутанним
засобом
"ОКСИТЕРМ-8"
 
Портативний    ВО      -"-   2            0,4  1  0,6      400  20              100
12-канальний   "Моноліт",                                                 ---
електрокардіограф м. Харків                                                   2
 
Програмно-    КБ      1994-  2               1,2 0,8      200 180              500
апаратний     "Вектон",   1995                                             ---
комплекс для   м. Запоріжжя                                                 9
Холтеровського
моніторингу
електрокардіограм
 
Монітор      НІЦ "Сонар"  1993-  2            0,5  0,9 0,6     1500 200              500
пульсокси-    Академії   1995                                             ---
метричний     наук,                                                    100
"ОКСИКОМ"     м. Київ
 
Система      асоціація   -"-   1,9           0,45 1  0,45     150 200               10
діагностики    "Укрмед-                                                   --
ранніх стадій   прилад",                                                   2
захворювання   м. Київ
суглобів
                       3. Хірургічні інструменти й обладнання
 
Інструмент    Донецький   1993-  0,6           0,2  0,3 0,1     1000  5          2000  6000
хірургічний    завод     1995                          найм.             ----  ----
         презиційної                                              10   30
         оснастки,
         м. Донецьк
         Луганський
         машино-
         будівний
         завод,
         м. Луганськ
 
Шприц-дозатор   виробниче   1993-  1,05           0,4  0,65      100000  25       1000 50000 10000
         конструктор- 1994                                      ---- ----- -----
         сько-                                             2,5  125  250
         технологічне
         підприємство
         "Ременерго-
         технологія",
         м. Харків
 
Електротрепан з  фірма     1993-  3,6           0,9  1,6 1,1      300  30           50  200
комплектом    "Юнікс",   1995                                          ---  ---
змінних      м. Харків                                              1,5   6
інструментів
 
Набір хірургічних -"-      -"-   6            0,8  2,6 2,6      200 100           10  100
інструментів і                                                     --  ---
пристроїв для                                                      1   10
втручання в
органи черевної
порожнини в
умовах катастроф
 
Набір для     асоціація   -"-   2,75           1   1,15 0,6      500  70           50  300
ендопротезування "Остео-                                набо-             ---  ---
(імплантанти)   синтез",                                рів             3,5   21
         м. Київ
 
Комплект     фірма     -"-   2,7           0,5  1,1 1,1     10000  50           500 10000
латексних     "Юнікс",                                               --- -----
ендоеспандерів  м. Харків                                               25  500
 
Ортези      Український  -"-   0,8           0,1  0,35 0,35     200  50          1000  4000
ортопедичні    науково-                                              ----  ----
тазостегнових та дослідний                                               50  200
плечових суглобів інститут
         травматології
         та ортопедії,
         м. Київ
 
Канюлі для    НІЦ "Сонар"  1993-  2,5           0,7  1,8       100000  1,5      1000 50000 100000
інфузійної    Академії   1994                                      ---- ----- ------
системи      наук,                                             1,5  75  150
         м. Київ
 
Голки для     ВО "Адвіс",  1993-  3,25           1,3  1,15 0,8    1 млн.  0,05        80000 150000
ін'єкцій,     м. Хмель-   1995                                         ----- ------
хірургії,     ницький                                                4  7,5
пункцій      радіо-
         приладний
         завод
         "Оризон",
         м. Сміла
                           6. Урологічна техніка
 
Уродинамічний   НДТІ     1993-  1,5           0,4  0,6 0,5      100 200           10  100
комплекс для   приладо-   1995                                          --  ---
дослідження    будування,                                               2   20
нижніх сечових  м. Харків
шляхів
 
Прилад для    -"-      -"-   1,5           0,5  0,7 0,3      150 150              100
визначення                                                          ---
місцезнаходження                                                        15
каменів при
хірургічних
операціях
                       Техніка для акушерства та гінекології
 
Ультразвуковий  ВО      1994-  1,5              0,9 0,6     1000  20           10  500
доплер кардіофон "Моноліт",  1995                                          --  ---
для акушерства  м. Харків                                               2  100
та гінекології
                         10. Фізіотерапевтична апаратура
 
Апарат      завод     1993-  1,06           0,4  0,66       1000  20           400  1000
фізіотерапев-   "Еталон",   1994                                          ---  ----
тичний широкого  м. Київ                                                8   20
застосування.
Шифр
"АСПІТУС"
 
Комплект     НІЦ МОЗ    1993-  0,3           0,1  0,1 0,1     1000  30       50,0  500  1000
периферійних   України,   1995                                      ---- ----  ----
пристроїв     м. Київ                                            1,5 15,0   30
лазерної
терапії
 
Апарат      НДІ      -"-   2,5           0,6  1,3 0,6      200  50              100
терапевтичний   "Квант",                                                  ---
ультразвуковий  м. Київ                                                    5
(низькочастотний)
                          11. Стерилізаційна техніка
 
Стерилізатор   НІЦ "Сонар"  1994-  1,5              1  0,5      500  80              100
фотохімічний   Академії   1995                                             ---
         наук,                                                     8
         м. Київ
                           18. Медичне обладнання
 
Термостат ТВ-80  ЦКПТБ     1993-  0,075          0,035 0,04       10000  50          1000  5000
         "Медоблад-  1994                                         ----  ----
                      нання",                                   50  250
         м. Білгород-
         Дністров-
         ський
 
Термостат ТВ-20  ЦКПТБ     1993-  0,075          0,03 0,045      30000  30          1000 10000
         "Медоблад-  1994                                         ---- -----
         нання",                                                30  300
         м. Білгород-
         Дністров-
         ський
 
Крісло-каталка  державне   -"-   0,2           0,05 0,15        500  25        100 1000  1000
для комбі-    науково-                                            --- ----  ----
нованого     виробниче                                           2,5  25   25
переміщення    підприємство
хворих дітей   "Інвамед",
         м. Дніпро-
         петровськ
 
Крісло-каталка  -"-      -"-   0,42           0,12 0,3        200  20        100 1000  1000
складна для                                                   --- ----  ----
нерухомих                                                     2  20   20
хворих,
ККСП-I
 
Возик       -"-      -"-   0,2           0,05 0,15       1000  30        100 1000  3000
малогабаритний                                                  --- ----  ----
з активним                                                     3  30   90
приводом
 
Крісло-коляска  -"-      -"-   0,2           0,05 0,15        200  25           500 10000
з судном для                                                     ---- -----
дітей, КСД-I                                                     12,5  250
                            19. Медична техніка
 
Оксигенатор    ВО      -"-   2            0,8  1,2        400  30           200  400
фотохімічний   "Оріон",                                               ---  ---
ультра-      м. Тернопіль                                              6   12
фіолетовий та
апарат для
ультра-
фіолетового
опромінення
крові і
трансфузійних
рідин
 
Пристрій для   асоціація   -"-   1,13           0,4  0,73       1000  10              500
електро-     "Укр-                                                    ---
хімактивації   медприлад",                                                  5
водосольових   м. Київ
розчинів
 
Всього включено робіт на суму: 50,91 млн. крб. (в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 7
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
               РОБОТИ,
     що виключаються із завдання Міністерству охорони
     здоров'я, асоціації "Укрмедприлад" з розробки та
    організації серійного випуску нової медичної техніки
    (додаток N 7 постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 жовтня 1992 р. N 573)
              ( 573-92-п )
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Назва виробу  |Розробники, |Дослідно-  |Підготовка  |Обсяг фінансування   |Річна |    |Очікуваний обсяг
         |виготовлювачі|конструктор- |серійного  |(в цінах 1991 року)   |потреба|Вар-  |серійного виробництва
         |       |ські роботи |виробництва |по роках, млн. крб.   |України|тість  |по роках, штук/млн. крб.
         |       |-------------+-------------+------------------------+-------|в цінах |-----------------------------
         |       |строк |вар- |строк |вар- |1992|1993|1994|1995|1996|Всього |1991  |1992 |1993 |1994 | 1995| 1996
         |       |вико- |тість,|вико- |тість,|  |  |  |  |  |по СНД,|року,  |   |   |   |   |
         |       |нання,|млн. |нання,|млн. |  |  |  |  |  |штук  |тис.  |   |   |   |   |
         |       |рік  |крб. |рік  |крб. |  |  |  |  |  |    |крб.  |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Лабораторна техніка
 
Мийна машина для Спеціальне  1992- 0,36         0,18 0,18          2140  14    40  50  60  70  70
лабораторного   конструктор- 1993                          -----      ----  --- ---- ---- ----
посуду з кисло-  ське проект-                             12000      0,56  0,7 0,84 0,98 0,98
тною мийкою    но-техноло-
(ММ-160)     гічне бюро
         "Мед-
         обладнання"
         (СКТБ
         "Мед-
         обладнання"),
         м. Білгород-
         Дністровський
 
Сушильна шафа   за конкурсом: 1992- 1,7  -   -   0,8 0,5 0,4 -  -    1800   4    -   -  20  150  150
         виробниче   1994                          ----            ----  ---  ---
         об'єднання                              2000            0,08  0,9  0,9
         "Фотоприлад"
         (ВО "Фото
         прилад"),
         м. Черкаси
         Спеціальне
         конструктор-
         сько-техно-
         логічне бюро
         "Медлабор-
         техніка"
         (СКТБ
         "Медлабор-
         техніка"),
         м. Одеса
         завод
         "Юність",
         м. Краснодон
                      2. Прилади для функціональної діагностики
 
Комплекс     Спеціальне  1992- 0,54         0,14 0,4              400          20  20
ортопедичний   конструктор- 1993                                         --  --
реабілітаційний  сько-техно-                                             8   8
рухомий      логічне бюро
         медтехніки
         (СКТБ мед-
         техніки),
         м. Київ
         Канівський
         експеримен-
         тальний завод
         спеціального
         техно-
         логічного
         обладнання
 
Кабелі для    СКТБ медичної 1992- 0,9         0,3 0,3 0,3       10000   0,1     1000 5000 10000
медичної     електронної  1994                            м   /м     ---- ---- -----
апаратури     техніки                               100000         0,1  0,5   1
         (СКТБ МЕТ),                               м
         м. Кам'янець-
         Подільський
 
Розробка та    СКТБ МЕТ,   1992- 0,6  -   -   0,2 0,4          2000  200   300 1000 1000
освоєння     м. Кам'янець- 1993
плетизмо-     Подільський
електричних,
електро-
кардіо-
стимуляцій-
них та інших
електродів
                       3. Хірургічні інструменти й обладнання
 
Катетери для   СКТБ МЕТ,   1992- 0,7         0,4 0,3          1000   0,1     100 1000
ендоваскулярних  м. Кам'янець- 1993                          ----
нейрохірургічних Подільський                              5000
операцій
 
Пружинні     -"-      -"-  0,75         0,4 0,35          500   0,1     100  400
направники для                                     ----
серцево-судинної                                    3000
та нейрохірургії
 
Ультразвуковий  Харківський  1991  0,4         0,4             100   0,12   5  10
скальпель     політех-
         нічний
         інститут
         оптичної
         техніки
 
Комплект     асоціація   1991- 0,4         0,4             1000   1    50  100
механізованого  "Медицина і  1992
загально-     технологія",
хірургічного   м. Харків
інструменту
для обробки
кісток
 
Хірургічні    Київський   1992- 0,4  -   -   0,2 0,2          10000  150    50  100 10000
імплантанти    політехнічний 1993
         інститут
         Завод
         медвиробів і
         полімерних
         матеріалів,
         м. Білгород-
         Дністровський
 
Зшивачі органів  НВО "КамМЕД", -"-  4   1994  2,1  1,5 1,6 3         6000 10000   1000 5000
і тканин:     м. Кам'янець-
УРКО; АКА; УР   Подільський
                          4. Офтальмологічна техніка
 
Електро-     Одеське    1992- 2,9         1,4 1,5           100   0,15  10  100
ретинограф    конструктор- 1993                          ----     ----- -----
         ське бюро                               1000     0,015 0,015
         кіно-
         обладнання
         (ОКБК)
 
Окулограф     -"-      -"-  0,15         0,08 0,07          500   0,5      30  500  500
 
Пристрій для   за конкурсом: -"-  0,1         0,05 0,05          5000   0,03     100 3000 3000
дослідження    ОКБК,
і тренування   Науково-
експозиційної   дослідний
гостроти зору   Інститут
         мікро-
         електронної
         техніки та
         матеріалів,
         м. Київ
 
Розширення    підприємства 1992- 15          3  4
виробництва    за домов-   1995
офталь-      леністю
мологічного
інструментарію
та лабора-
торного
обладнання
                         5. Оториноларингологічна техніка
 
Інкубаційний   фірма "ТЕАН" 1993-  2   1994  1,5     2            100  40             1  100
гнучкий      Академії   1994                                            -  ---
ендоскоп-     наук,                                                   4   4
ларингоскоп    м. Донецьк
                          7. Стоматологічна техніка
 
Одноразові    Науково-   1992-  1   1993  2   1  2            900   0,005    100  100  200  500
стоматологічні  виробниче   1993                          млн.         тис. млн. млн. млн.
бори       об'єднання
         "Еталон",
         м. Запоріжжя
                  10. Техніка для екстреної допомоги та інтенсивної терапії
 
Прилад для    ВО "Мед-   1992-  1,4         0,4 0,5 0,5                      50  200  500
зовнішнього    лабор-    1994
масажу серця   техніка",
         м. Одеса
 
Апарат для    -"-      1992-  0,31 1993  0,5  0,31 0,5            1   0,005    100   1   1   1
локальної            1993                          млн.         тис. млн. млн. млн.
гіпертермії
 
Стіл для     за конкурсом: -"-   0,75        0,2 0,55          1000   1             20  400
медичного     СКБ ДА,                                ----
оброблення ран  м. Київ                                2000
і опіків,     НДПІ
забруднених    "Тайфун",
радіоактивними  м. Миколаїв
речовинами
 
Комплекти     НВО "КамМЕД", 1992-  3   1994  1   0,7 1,3 2          6   4,5      50   6   8  14
обладнання    м. Кам'янець- 1994                          ----            тис. тис. тис.
для електро-   Подільський                               25
кардіостимуляції                                    тис.
 
Катетерні     -"-      -"-   6,6  -"-  3,3  3,3 3,2 3,4        2000   5,48        100 **20  640
системи для
дилатації
артерій
 
Наркозний апарат НДІГС     -"-   4   -"-  3   2  2  3         900  15       20  100  250  500
"Medimorph"    "Респіратор",
         м. Донецьк
                        12. Утилізація й очищення відходів
 
Медичне      За конкурсом: 1992-  1,4  -   -   0,6 0,8 -  -          80       10  100  200
обладнання для  СКТБ "Мед-  1993
утилізації    техніка",
внутрішніх    м. Київ
відходів     НДПІ
(лікарняних,   "Тайфун",
бальнеологічних) м. Миколаїв
                           13. Медичне обладнання
 
Медичні      СКТБ     1992  0,45 -   -   0,45 -  -  -  -    3000   0,38  100 1000  10  10  10
електронні ваги  "Медлабор-                              -----            тис. тис. тис.
"Ириша"      технтка,                               10000
         м. Одеса
 
Стерилізатор,   НВО "Еталон", 1992-  0,5  1993  1   0,5 1           10000   3,5      10 1000 4000 4000
працюючий     м. Запоріжжя 1993                                     ---- ---- ---- ----
за методом                                                  0,35  3,5  14  14
термоудару
 
Інсуфлятор    Центр     1992-  0,6  1994  0,12  0,3 0,3 0,12       2000   40         600  700  800
         діагностики, 1993                                        ---  ---  ---
         реабілітації                                            24  28  32
         природних
         функцій
         жінок,
         м. Київ
         ВО імені
         Артема,
         м. Київ
 
Всього виключено робіт на суму: 50,91 млн. крб. (в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 8
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
 
               РОБОТИ,
  що включаються до завдання Міністерству охорони здоров'я,
 Міністерству машинобудування, військово-промислового комплексу
   і конверсії по розробці та організації серійного випуску
  нової медичної техніки (доповнення до додатка N 8 постанови
   Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 р. N 573)
              ( 573-92-п )
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва виробу   |Розробники, |Дослідно-  |Підготовка  |Обсяг фінансування   |Річна |    |Очікуваний обсяг
         |виготовлювачі|конструктор- |серійного  |(в цінах 1991 року)   |потреба|Вар-  |серійного виробництва
         |       |ські роботи |виробництва |по роках, млн. крб.   |України|тість  |по роках, штук/млн. крб.
         |       |-------------+-------------+------------------------+-------|в цінах |-----------------------------
         |       |строк |вар- |строк |вар- |1992|1993|1994|1995|1996|Всього |1991  |1992 |1993 |1994 | 1995| 1996
         |       |вико- |тість,|вико- |тість,|  |  |  |  |  |по СНД,|року,  |   |   |   |   |
         |       |нання,|млн. |нання,|млн. |  |  |  |  |  |штук  |тис.  |   |   |   |   |
         |       |рік  |крб. |рік  |крб. |  |  |  |  |  |    |крб.  |   |   |   |   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Лабораторна техніка
 
Лабораторна    Завод     1993-  2,3           0,7 1  0,6      400   5             30  200
настільна     "Біо-     1995                          ----               ----  ---
центрифуга    фізприлад",                              1000               0,15   1
         м. Львів
 
Пристрій для   ВО "Мікро-  1993-  4,47           0,72 3,75        100  25            100  150
електро-     прилад",   1994                           ---               --- ----
форетичного    м. Львів                                400               2,5 3,35
розділення
макромолекул
                       2. Прилади для функціональної діагностики
 
Апаратно-     Науково-   1993-  3,25           1  1,1 1,1 5     20  60                5
програмний    дослідний   1996                           --                  ----
комплекс     інститут                                50                  0,73
комп'ютерної   радіо-
міографії     вимірювань
         (НДІРВ),
         м. Харків
 
Монітор      НВП      1993-  2,92           0,37 1,55 1       150  45               100
реанімато-    "РЕМА",    1995                           ---                  ---
логічний з    м. Львів                                300                  4,5
каналом
вимірювання
артеріального
тиску МР-02
 
Багатоканальний  СКБ ВО    1993-  2            1,2 0,8        300  40            100  300
регістратор    "Комунар",  1994                                           ---  ---
біоелектричних  м. Харків                                                 4  12
процесів ЕКГ
 
Гнучкий ендоскоп Науково-   1993-  9,5           1  6  2,5     10000  150               200
         дослідний   1995                                              ---
         інститут                                                    30
         комплексної
         автоматики
         (НДІКА),
         м. Донецьк
 
Автоматизований  ВО      1993-  0,9           0,3 0,6        500  40            100  500
індикатор     "Електро-   1994                                           ---  ---
кислотності    вимірювач",                                                4  20
шлунку      м. Житомир
                       3. Хірургічні інструменти та обладнання
 
Набір       Інститут   1993-  2,3           0,9 1,1 0,3     10000  200           10000
інструментів до  ортопедії і  1995                                          -----
лапароскопа,   травма-                                                2000
гістоскопа,    тології,
цистоскопа,    м. Харків
артоскопа
 
Еректор      НВО      1993-  0,25           0,15 0,1        1000  60            1000 1000
         "Плазмотрон", 1994                                           ---- ----
         м. Київ                                                 60  60
 
Комплекти для   НДІ      1993-  8,8           2,8 2,4 2,4 1,2    40   1,5              1000
кардіохірургії,  серцево-   1996                          най-                  ----
анестезування   судинної                               мену-                  1,5
реанімації,    хірургії,                               вань
штучного     м. Київ
кровообігу
 
Операційний    Приладо-   1993-  3,2           0,8 1,8 0,6      100  50               100
мікроскоп     будівний   1995                                              ---
         завод,                                                     5
         м. Ізюм
 
Оглядовий     -"-      1993-  2,8           1  1,8        200  35            100  200
мікроскоп            1994                                           ---  ---
                                                             3,5   7
Набір       асоціація   -"-   0,56           0,12 0,44       1000  70            100 1000
лазерного     "Укрмед-                               ком-               --- ----
світло-водного  прилад",                               плек-                7  70
інструменту    м. Київ                                тів
 
Голкотримачі   Чернівецький 1993-  0,2           0,01 0,1 0,09    10000   5,0           500 5000
         радіо-тех-  1995                                           --- ----
         нічний завод                                              2,5  25
 
Термометр     виробниче   1993-  0,9           0,3 0,6       50000   0,05  100       20000 60000
медичний     конструктор- 1994                                  ----       ----- -----
         сько-техно-                                     0,05         1   3
         логічне
         підприємство
         "Ременерго-
         технологія",
         м. Харків
                          4. Офтальмологічна техніка
 
Апарат      НІЦ      1994-  1,5              0,5 0,5 0,5   100  90                10
кріохірургічний  "Сонар"    1996                                              ---
для офталь-    Академії                                                   0,9
мології      наук,
         м. Київ
 
Діафоно-     Інститут   1993-  0,75           0,2 0,3 0,25     200  50               100
офтальмоскоп   ортопедії і  1995                                              ---
ширококутний   травма-                                                     5
         тології
         (дослідна
         майстерня),
         м. Харків
                       7. Техніка для акушерства та гінекології
 
Прилад для    НВП "РЕМА",  1993-  1,8           0,12 1,31 0,37     1000  35             50 1000
розслаблення   м. Львів   1995                                           ---- ----
м'язів матки                                                       1,75  35
                            Урологічна техніка
 
Нейрогенний    НДІКА,    1994-  2,4              1,2 1,2      200  70               100
електро-     м. Донецьк  1995                                              ---
стимулятор                                                            7
сечового міхура
                      9. Рентгенологічна та радіологічна техніка
 
Комплекс     СКБ ДА,
рентгено-     м. Київ
логічної     асоціація
апаратури     "Укрмед-
і приладів    прилад",
         м. Київ
1) Технічні    ПО "Октава", 1993  5            5
пропозиції    м. Київ
         НДІРВ,
2) Розробка    м. Харків   1994- 12,6              3,6 3  6    100  800                10
апаратури            1996                                               --
                                                                 8
                         10. Фізіотерапевтична апаратура
 
Апарат локальний НДІРВ,    1993-  5,77           1,47 2,5 1,8      30  200                40
мікрохвильової  м. Харків   1995                                               --
гіпертермії                                                            8
простати
 
Комплект     завод     1993-  0,4              0,2 0,2     10000   0,1          10000 20000
світловодів    "Газотрон",  1994                                          ----- -----
ВЛОК       м. Рівне                                                 1   2
 
Газорозрядні   -"-      -"-   0,3           0,1 0,2        5000   0,08          5000 10000
електроди для                                                      ---- -----
апаратів                                                         0,4  0,8
дарсонвалізації
                          11. Стерилізаційна техніка
 
Стерилізатор   Медико-    -"-   1,5           0,5 1        10000  60   200       10000 20000
паровий з об'ємом інстру-                                        ---       ----- -----
працюючої камери ментальний                                       12        600 1200
10 куб. дм ГП-10 завод,
         м. Білгород-
         Дністровський
 
Стерилізатор   завод імені  1993-  1            0,4 0,4 0,2     15000  85            100 10000
паровий ГК-20   Г.І. Петров- 1995                                           --- -----
         ського,                                                 8,5  850
         м. Київ
 
Стерилізатор   СКТБ     1993-  0,7           0,3 0,4        1000  100            300 1000
паровий з     "Мед-     1994                                           --- ----
б'ємом камери   обладнання",                                               30  100
100 куб. дм    м. Білгород-
         Дністровський
         Медико-
         інстру-
         ментальний
         завод,
         м. Білгород-
         Дністровський
                   12. Техніка для екстреної допомоги та інтенсивної терапії
 
Шприц разового  СКБ ДА,    1993-  0,6           0,2 0,3 0,1     10000   0,05          1000 10000
використання для м. Київ    1995                                           ---- -----
інсуліну                                                         0,05  0,5
 
Комплект
наркозно-
дихальної
апаратури
 
1) Розробка    завод     1993  0,68           0,68
технічних     "Буре-
пропозицій    вісник",
         м. Київ
2) Розробка           1993- 32            10  15  7       200  300             50  100
комплекту            1995                                            --  ---
апаратури                                                         15  30
 
Комплекс для   виробниче   1994-  3               1,3 1,7      100  200                30
загальної     констру-   1995                                               --
екстремальної   кторсько-                                                    6
кріотерапії    технологічне
         підприємство
         "Ременерго-
         технологія",
         м. Харків
 
Моніторний    ВСКТБ,    1993-  3            1  1,5 0,5      500  150               200
комплекс для   м. Вишгород  1995                                              ---
кардіохірургії                                                          30
 
Теплове перо до  СКБ ВО    1993-  0,51           0,2 0,31       10000   0,5          10000 30000
електро-     "Знамя",   1994                                          ----- -----
кардіографів   м. Полтава                                                5  15
 
Трубки для    НДІ      1993-  1,2           0,3 0,5 0,4     5000   0,15           200 2000
інкубаційного   "Еластик",  1995                                           ---- ----
наркозу      м. Київ                                                0,03  0,3
                           18. Медичне обладнання
 
Комплекс     ЦНДПІ     -"-   3,16           1  1,16 1       100  150               100
обладнання    "Тайфун",                                                   ---
систем      м. Миколаїв                                                  15
кондиціонування
повітря медичних
приміщень
 
Перетворювачі   Завод     1993-  0,8           2  0,3 0,3     10000   0,5           200 5000
напруги для    "Радіо-    1995                                           --- ----
машин       вимірювач",                                               0,1  2,5
швидкої допомоги м. Київ
         ВО
         ім. Артема,
         м. Київ
         НДІ
         "Квант",
         м. Київ
 
Провід-електрод  СКБ МЕТ,   -"-   0,3           0,1 0,1 0,1     10000   0,1           5000 10000
багатоконтактний м. Кам'янець-                              м    м           ---- -----
для рН-**трії   Подільський                                               0,5   1
шлунково-
кишкового тракту
 
Одноразові    Інститут   1993-  0,75           0,5 0,25       10000  150   1000       10000 10000
гемосорбційні   проблем    1994                                  ----       ----- -----
колонки      онкології та                                     150       1500 1500
         радіології,
         м. Київ
 
Апарат АС-А-04  Інститут   -"-   1            0,63 0,37       1000  40            500 1000
         проблем                                                 --- ----
         онкології та                                               5  40
         радіології,
         м. Київ
 
Включено робіт на суму: 125,07 млн. крб.
(в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 
 
 
                    Додаток N 9
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 29 грудня 1993 р. N 1180-р
 
               РОБОТИ,
       що виключаються із завдання Міністерству
     охорони здоров'я, Міністерству машинобудування,
   військово-промислового комплексу і конверсії по розробці
   та організації серійного випуску нової медичної техніки
    (додаток N 8 постанови Кабінету Міністрів України
          від 8 жовтня 1992 р. N 573)
              ( 573-92-п )
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Назва виробу   |Розробники, |Дослідно-  |Підготовка  |Обсяг фінансування    |Річна |    |Очікуваний обсяг
         |виготовлювачі|конструктор- |серійного  |(в цінах 1991 року)   |потреба|Вар-  |серійного виробництва
         |       |ські роботи |виробництва |по роках, млн. крб.   |України|тість  |по роках, штук/млн. крб.
         |       |-------------+-------------+-------------------------+-------|в цінах |-----------------------------
         |       |строк |вар- |строк |вар- |1992|1993 |1994|1995|1996|Всього |1991  |1992 |1993 |1994 | 1995| 1996
         |       |вико- |тість,|вико- |тість,|  |   |  |  |  |по СНД,|року,  |   |   |   |   |
         |       |нання,|млн. |нання,|млн. |  |   |  |  |  |штук  |тис.  |   |   |   |   |
         |       |рік  |крб. |рік  |крб. |  |   |  |  |  |    |крб.  |   |   |   |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           1. Лабораторна техніка
 
Прилад для    за конкурсом: 1992-  1,75 -    -   0,65 0,6 0,5 -  -    800  50    -   -   -  50  100
автоматизованого Науково-   1994                           ----               ---  ---
підрахування та  дослідний                               1000               2,5   5
реєстрації кіль- Інститут
кості колоній   "Квант"
бактерій на    (НДІ
чашках Петрі   "Квант"),
         м. Київ
         Виробниче
         об'єднання
         "Моноліт",
         м. Харків
 
Аналізатор жиру, ЦКБ      1992  0,5  -    -   0,5  -  -  -  -    5000   0,6   - 1000 4000 7000 8000
білка в жіночому "Арсенал",                              -----         ---- ---- ---- ----
молоці за     м. Київ                                20000         0,5   2  3,5   4
конкурсом:    ВО "Моноліт",
         м. Харків
 
ІЧ-аналізатор   ЦКБ      1992-  0,9  -    -   0,4  0,5 -  -  -    200  60    -   -  100  300  400
лікарських    "Арсенал",  1993                           ---            ---  ---  ---
засобів      м. Київ                                 800             6  18  24
тваринного    ВО
походження    "Завод
         "Арсенал",
         м. Київ
 
Лазерний     -"-      -"-   0,65 -    -   0,35 0,3 -  -  -    300  40    -   -  10  100  100
перфоратор                                        ---            ---  ---  ---
для забору                                        500            0,4   4   4
крові
 
Біохімічний    за конкурсом: -"-   1,2  1993  0,9  0,6  1,5 -  -  -    1000  15    -  100 1000 2000 3000
фотометричний   ЦКБ                                  ----         --- ---- ---- ----
аналізатор    "Арсенал",                               3000         1,5  15  30  45
"Мефан-8002"/   м. Київ
"Мефан-інкубатор" Науково-
         виробниче
         об'єднання
         (НВО)
         "Хартрон",
         м. Харків
 
Комплект     Науково-   1992-  0,3  -    -   0,15 0,15          500  15    -  20  100  100  100
апаратури для   дослідний   1993                                      ---  ---  ---  ---
екстра-      інститут                                           0,3  1,5  1,5  1,5
корпоральної   "Сатурн"
детоксикації   (НДІ
         "Сатурн"),
         м. Київ
         завод
         "Сател",
         м. Глухів
         завод
         "Елсат",
         м. Київ
 
Ультрацентрифуга за конкурсом: -"-   1,5  1996  0,55 0,16 0,21 0,27 0,31 1,1   450  15    -   -  200  500 1000
з мікро-     СКТБ,                                 ----            ---  --- ----
процесорним    м. Вишгород                              1000             3  7,5  15
управлінням для  Львівський
розділу крові на завод
компоненти    "Біофіз-
         прилад"
 
Стоматологічні  за конкурсом: 1992  0,9  1992  0,6  1,5  -  -  -  -   50000   0,3   10  20  40   -   -
бікси:      асоціація                                       тис. тис. тис.
розробка     "Медицина і                                      ---- ---- ----
документації,   технологія"                                       3   6  12
підготовка до   (АМТ),
виробництва,   м. Харків
серійний випуск  КБ
         "Південне",
         м. Павлодар
 
Лазерний     НДІ "Квант", 1992-  2,7  1992-  0,7  3,2  0,2 -  -  -    200  10       10  10  10
вимірювач     м. Київ    1993     1993
вмісту цукру в  дослідне
крові людини   виробництво
         ВДІ
         "Квант",
         м. Київ
                       2. Прилади для функціональної діагностики
 
Прилад ультра-  за конкурсом: 1992  0,6         0,6  -  -  -  -    400  25    50  100  400   -   -
звуковий та    ВО "Моноліт",                             ----      ----  ---  ---
ринопневмометр  м. Харків                               1000      1,25  2,5  10
портативний    СКБ
         радіо-
         технічних
         пристроїв
         м. Донецьк
 
Доплер-вазотест  за конкурсом: 1992-  1,65 1995  0,5  0,15 0,75 0,75 0,5 -    400  20    -   -   -   -  50
"Стимул-2МА2"   КНДІРВА    1995                           ---                   --
         м. Київ                                 800                   1
         НВО
         "Хартрон",
         м. Харків
 
Поліехокардіо-  КНДІРВА,          1992  0,65 0,65 -  -  -  -    240  75    -  10  250  300  300
аналізатор    м. Київ                                 ---         ---- ---- ---- ----
         завод                                  400         0,75 18,7 22,5 22,5
         "Радіоприлад"
         Київського
         ВО
         ім. С.П. Ко-
         рольова
 
Поліехокардіо-  за конкурсом: 1992-  2,75 -    -   0,8  1  0,95 -  -    240  100    -   -  10  100
аналізатор    КНДІРВА,   1994                           ---             --  ---
"Структура ЗМА"  м. Київ                                 400             1  10
на заміну ПКАЧ-02 ВО "Моноліт",
(Слайд-01)    м. Харків
 
Універсальний   Черкаський  1993-  1   1994  2      1  2  -  -     50  100    -   -   5  20  50
мікропроцесорний приладо-   1994
комплекс     будівний
технічних     завод
засобів для
діагностування
шлунково-
кишкового тракту
                       3. Хірургічні інструменти та обладнання
 
Набір хірургічних НДІ      1992-  1   -    -   0,3  0,3 0,4 -  -    200  65    -   -   -  50  50
інструментів для "Квант",   1994                           ---               ---- ----
нейрохірургії   м. Київ                                 200               0,65 0,65
"Ескулап"     дослідний
         завод
         науково-
         дослідного
         інституту
         (ДЗ НДІ)
         "Квант",
         м. Київ
 
Апарат ЛГС-2   ЦКБ      1992  0,5  -    -   0,5  -  -  -  -    2000  15    20  500 1000 1000 1000
         "Арсенал",                               ----      ---  --- ---- ---- ----
         м. Київ                                5000      0,3  7,5  15  15  15
 
Мікроскоп     ВО      1992-  0,1  1993  0,06 0,1  0,06 -  -  -    200   2    -  100  200  200
налобний для   "Фотоприлад", 1993                           ----
нейрохірургії   м. Черкаси                               1000
                          4. Офтальмологічна клініка
 
Автоматизована  за конкурсом: 1992-  1,1  -    -   0,25 0,25 0,6 -  -    1500  10    -   -   -  50  100
установки для   ВО      1994                           ----               ---  ---
вимірювання    "Фотоприлад",                             1500               0,5   1
поля зору     м. Черкаси
         НВО
         "Хартрон",
         м. Харків
 
Полімерні лінзи, НДІ "Квант", 1992  0,6  -    -   0,6  -  -  -  -   15000   1    -  ---  ---  ---  ---
освоєння та    м. Київ                                -----  за      0,2  0,5  0,5  0,5
виробництво    НВО "Квант",                             15000 тис.
         м. Київ                                    шт.
 
Лупа Френеля для ВО      1992-  1   -    -   0,5  0,4 0,1 -  -   10000   0,1   -   - 1000 2000 2000
людей із слабким "Фотоприлад", 1994                          -----            ---- ---- ----
зором       м. Черкаси                              10000            0,3  0,6  0,6
 
Локатор для    ВО      1992-  1,6  -    -   0,6  0,5 0,5 -  -   10000   1    -   -  200 2000 3000
сліпих та     "Фотоприлад", 1994                          -----            --- ---- ----
людей із слабким м. Черкаси                              10000            0,2   2   3
зором       СКБ "Молния",
         м. Одеса
         Науково-
         дослідний
         центр
         "Міоритм",
         м. Київ
 
Шифр       за конкурсом: 1992  0,28 -    -   0,28 -  -  -  -    500   6    -  200  400  500  500
"Монокль-1".   ВО "Полярон",                                        ---  ---  ---  ---
Апарат офталь-  м. Львів                                           1,2  2,4   3   3
мологічний    ВО
двоканальний   "Фотоприлад",
лазерний     м. Черкаси
         Одеський
         державний
         університет
 
Медичний     ВО      1992-  0,1  I кв.  0,1  0,09 0,11 -  -  -    1000   0,5   -  500 1000 2000 35000
термометр     "Фотоприлад", 1993     1993                    ----         --- ---- ---- -----
         м. Черкаси                               7000         250  500 1000 1750
         НДІ ЕМП,
         м. Київ
 
Флюромікро-    ЦКБ      1992-  2,15 1994  0,85 0,5  0,6 1,9 -  -     40  120    -   -   -  20  40
ангіоскоп     "Арсенал",  1994                            --               ---  ---
         м. Київ                                 60               2,4  4,8
         ВО "Завод
         Арсенал"
         м. Київ
 
Апарат для    -"-      -"-   0,65     -   0,25 0,2 0,2 -  -     50  50    -   -   -  20  20
визначення                                         --                --  --
оптичних                                          50                1   1
характеристик
тканин ока
 
Апарат      за конкурсом: 1992-  0,55        0,4  0,15 -  -  -    3000   4    -   -  200 3000 2000
комбінованого   ЦКБ      1993                           ----            --- ---- ----
електро- та    "Арсенал",                               5000            0,8  12   8
діхроматичного  м. Київ
лазерного     ВО
стимулювання очей "Фотоприлад",
         м. Черкаси
 
Офтальмологічний "Арсенал",  1992-  2,65 -"-   0,85 0,6  1,75 1,15 -  -     -  100    -   -   -   -   -
лазерний коректор м. Київ    1994
зору ЦКБ     ВО "Завод
         Арсенал",
         м. Київ
 
Ультразвуковий  НДІ "Квант", 1992-  1,45 -    -   0,45 0,5 0,5 -  -    2000   9    -   -   -  100  200
офтальмо-     м. Київ    1994                           ----               ---  ---
терапевтичний   НВО "Квант",                              2000               0,9  1,8
прилад      м. Київ
 
Прилад ультра-  -"-      1992-  2,5  -    -   0,6  0,8 0,9 1,2 1,3    -   -    -   -   -   -   -
звуковий для          1996
дослідження
структур ока
                          5. Отоларингологічна техніка
 
Заушні слухові  за конкурсом: 1992-  5,2  1993  -   2,8  2,4 -  -  -    1000   0,55   -  150  500  100 1000
апарати різних  КБ      1993
модифікацій, роз- "Промінь",
робка і освоєння м. Київ
виробництва    НВП
         "Вабос",
         м. Київ
                            6. Урологічна техніка
 
Лазерний     ЦКБ      1992-  2   -    -   0,6  0,5 0,45 0,45 -    100  100    -   -   -   -  10
літотриптор    "Арсенал",  1995                           ---                   --
         м. Київ                                 300                   1
         ВО "Завод
         "Арсенал",
         м. Київ
 
Розробка і    за конкурсом: 1993- 25   -    -   0,08 12  13  -  -    100 10000    -   -  10
серійний випуск  приладо-   1994                                         ---
УЗ літотрипторів будівний                                              100
         завод
         "Сокол",
         м. Нова
         Каховка
         НВО
         "Славутич",
         м. Київ
         ВО
         "Комунар",
         м. Харків
 
Ультразвуковий  за конкурсом: 1992- 15   -    -   8   7  -  -  -    100 1000    -   -  10  10   -
комплекс для   НВО      1993
руйнування    "Славутич",
конкрементів у  м. Київ
нирках, жовчному ВО "Моноліт",
міхурі та     м. Харків
сечових шляхах
                       7. Техніка для акушерства та гінекології
 
Апарат для    ВО "Дніпро", -"-   1,1  -    -   0,4  0,7 -  -  -   10000   0,7   -  200 2000  200 10000
відсмоктування  м. Київ
молока і
профілактики
захворювань
молочної
залози
                           8. Стоматологічна клініка
 
Лазерний     НДІТП,    -"-   1,95 -    -   0,8  1,15 -  -  -    700  50    -   -  50  100  100
стоматологічний  м. Харків                                  ----         ---  ---  ---
комплекс     ЦКБ                                     1000         2,5   5   5
         "Арсенал",
         м. Київ
 
Полімеризатор   Київський   1992  0,15 1993  0,2  0,15 0,2 -  -  -    250   9    -  250  250  250  250
стоматологічний  завод
         автоматики
         імені Г.І.
         Петровського
 
Алмазний     НДГІП,    1992-  0,58 -    -   0,3  0,28 -  -  -    400   0,2   -   1  10  80   -
інструмент для  м. Харків   1993                           тис.         тис. тис. тис.
зубопротезування                                     ----
                                             1,1
                                             млн.
 
Сенсорний регу-  особливе   1992  0,35 -"-   0,5  0,35 0,5 -  -  -    5000   1    -   2  10  10  10
лятор температури конструк-                                          тис. тис. тис. тис.
інструменту для  торське бюро                                        ---- ---- ---- ----
зубопротезування машино-                                            2  10  10  10
         будування
         "Модуль"
         (ОКМБ
         "Модуль"),
         м. Київ
         завод
         "Генератор",
         м. Київ
 
Гіпотермічна   НДІ "Сатурн", 1992-  0,35 -    -   0,15 0,2 -  -  -    400  10    -  100  300  400  400
установка     м. Київ    1993
для технології  завод
імплантації    "Сател",
штучних      м. Глухів
зубів       завод
         "Елкат",
         м. Київ
 
Малогабаритний  ОКБМ "Титан", -"-   0,5  -    -   0,4  0,1 -  -  -     -   1,5   1   1   1   1   1
привод стомато-  м. Хмель-                                       млн. млн. млн. млн. млн.
логічного     ницький                                        ---- ---- ---- ---- ----
наконечника    завод "Нева",                                     150  150  150  150  150
         м. Хмель-
         ницький
 
Малогабаритний  ОКБМ "Титан", -"-   0,5  -"-   3   0,4  3,1 -  -  -    1-5   0,8  200   1   1   1
привод стомато-  м. Хмель-                               млн.      тис. млн. млн. млн.
логічного     ницький                                 шт.
наконечника (ПСМ) завод "Темп",
         м. Хмель-
         ницький
                      9. Рентгенологічна та радіологічна техніка
 
Комп'ютерний   СКБ "Ритм",  1989-  4   -    -   4   -  -  -  -     - 10000    -  10  20  30
томограф     завод реле та 1992                                      ---  ---  ---
(рентгенівський) автоматики,                                         100  200  300
         м. Київ
                         10. Фізіотерапевтична апаратура
 
Біокерований   КНДІРВА,   1992-  0,45 1993-  0,5  0,25 0,45 0,25 -  -    600  10    -   -  50  600  600
стимулятор    м. Київ    1993     1994                    ----
нервово-м'язового завод                                 1200
апарату скелетних "Радіоприлад"
м'язів      ВО імені С.П.
"Стимул-МА"    Корольова,
         м. Київ
 
"Медицина-4" -  ВО "Полярон", 1990-  0,48 -    -   0,48 -  -  -  -    300  35    -   -  100  200  300
апарат фізіо-   м. Львів   1992                                         ---  --- ----
терапевтичний                                                    3,5  7,0 10,5
двохвильовий
діагностичний
лазерний з мікро-
процесорним
керуванням
 
Генератор     КНДІРВА,   1992-  0,85 -"-   0,5  0,35 0,75 0,25 -  -    500  30    -   -  50  500  500
сигналів ВЧ для  м. Київ    1994                           ---            ---  ---  ---
мікрохвильової  завод "Радіо-                              800            1,5  15  15
резонансної    прилад" ВО
терапії      імені С.П.
"Мілідок-2"    Корольова,
         м. Київ
 
КВЧ-прилади для  за конкурсом: 1992-  1   -    -   0,5  0,5 -  -  -    2000  10,5   -   -  100 1000 1500
діагностики,   НДІ "Сатурн", 1993
профілактики і  м. Київ
корекції фізіо-  МП "Світ",
логічного стану  м. Київ
людини      НДІ "Оріон",
         м. Київ
                          11. Стерилізаційна техніка
 
Система водо-   Центральний  -"-   0,2  -    -   0,08 0,12
підготовки    науково-
для стерилізації дослідний
медінструментів  проектний
         інститут
         (ЦНДПІ),
         м. Миколаїв
                   12. Техніка для екстреної допомоги та інтенсивної терапії
 
Комплект одно-  СКТБ,     1992-  0,04 1994  0,3  0,02 0,02 0,3 -  0,34  10000   0,5   -   -  500 1000  10
разового     м. Вишгород  1994                          -----            ---- ----  --
використання   завод                                 20000            0,25  0,5   5
гемосумісних   "Карат",
вкладишів     м. Вишгород
та місткостей
для систем
переробки крові
 
Комплект     НДІ "Сатурн", 1992-  0,4  -    -   -   0,2 0,2 -  -    300  12    -   -  100  100  100
обладнання    м. Київ    1993                                         ---  --- ----
для швидкої    завод                                                10  10 1000
медичної     "Сатурн",
допомоги     м. Глухів
         завод
         "Елкат",
         м. Київ
 
Автономна     НДІ "Сатурн", 1992-  0,6  -    -   0,1  0,2 0,2 0,1 -    1000   9    -   -  10  100 1000
гіпотермічна   м. Київ    1995
установка для   завод
невідкладної   "Сател",
допомоги     м. Глухів
         завод
         "Елкат",
         м. Київ
 
Інкубатор     НВО "Електро- 1992  1,31 1993  0,55 1,31 0,55 -  -  -     3  50    -   3  20  20   -
неонатальний   прилад",                                 --
транспортний для м. Київ                                 20
новонароджених  завод
         "Точприлад",
         м. Мукачеве
 
Інкубатор (кювез) КБ      1992-  0,8  -"-   0,5  0,6  0,7 -  -  -     50   -    5  10  50  50   -
стаціонарний для "Південне",  1993
новонароджених  м. Дніпро-
         петровськ
               15. Технічні засоби збільшення продуктивності парці медичного персоналу
 
Комплект для   ОКБ РМ    -"-   1   -    -   0,45 0,55 -  -  -     - 1500   100  100  100  100  100
реєстрації    "Титан",                                       ----  ---  ---  ---  ---
та обробки    м. Хмель-                                        15  15  15  15  15
кардіограм    ницький
         завод "Нева",
         м. Санкт-
         Петербург
 
Комплект     за конкурсом: -"-   0,5  1992-  0,3  0,3  0,5 -  -  -     - 1200    -   -   2   -   -
обладнання для  НДІЕМП,           1993                                  ---
автоматизованого м. Київ                                              2,4
обліку хворих та НВО
обробки даних   "Хартрон",
         м. Харків
 
Комплект     за конкурсом: -"-   1   1993  0,3  0,5  0,8 -  -  -     20 2500    -   -   2  10  10
обладнання та   НДІЕМП
апаратури     м. Київ
багатоканальної  НДІ "Марс",
реєстрації та   м. Київ
моніторинга    НВО "Спец-
життєво важливих автоматика",
систем      м. Одеса
         ВО "Черні-
         гівський
         радіо-
         приладний
         завод"
                         17. Утилізація, очищення відходів
 
Апарат для    Золочівський -"-   0,5  -    -   0,2  0,3 -  -  -    1000  10    -  100 1000 1000
спалювання голок радіозавод,
і шприців     Львівська
одноразового   область
використання,
модернізація
                           18. Медичне обладнання
 
Пристрій введення ОНДІТТ,    1992-  0,9  -    -   0,8  0,1 -  -  -     -  120    -   5   -   -   -
медичної інфор-  м. Одеса   1993                                      ---
мації в ЕОМ та  Одеський                                           0,6
виведення її на  науково-
паперовий носій  дослідний
         інститут
         очних
         захворювань
 
Кольоровий гра-  Науково-   1992-  2,5  1994  0,4  0,85 1,05 1  -  -     50  80          2  10   -
фічний термінал  дослідний   1994
високої розділю- інститут
вальної здатності відео-
для ендоскопів,  термінальної
офтальмоскопів  техніки
         (НДІ ВТТ),
         м. Вінниця
                            19. Медична техніка
 
Комплект     ДЗ НДІ ВТТ,  1992-  1,5  -"-   0,3  0,6  0,9 0,3 -  -    500  90    -   -  100  200  200
атроскопів із   м. Вінниця  1993                                         ---  ---  ---
4-х приладів   ВО "Точ-                                               9  18  18
(діаметром 4 мм) прилад",
         м. Мукачеве
 
Загальний     Київський   1992- 21   -    -   7   5  5  4  -    3000   -   4000 4000 8000 9000   -
хірургічний    завод     1995                           най-
інструмент, роз- автоматики                               ме-
робка і вироб-  імені Г.І.                              ну
ництво      Петровського                              вань
         ВО "Київський
         радіозавод
         інструмента-
         льні заводи,
         мм. Вінниця,
         Кам'янець-
         Подільський,
         Чернівці,
         Харківський
         підшип-
         никовий завод
 
Комбінований   Київський   -"-   0,9  1995  0,65 0,15 0,35 0,35 0,05 -    1000  100    -   -   -  100  200
ультразвуковий  НДІ "Квант"                                               ---  ---
електро-     (СКБ-1)                                                 0,1  0,2
стимуляційний   МДП "Квант-
прилад, розробка Авіа",
дослідних зразків м. Київ
         Київський
         завод
         "Буревісник"
 
Всього виключено робіт на суму: 125,24 млн. крб. (в цінах 1991 року)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України             І.ДОЦЕНКО
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка