Законы Украины

Новости Партнеров
 

Гарантійна угода (Кредитна лінія малих та середніх підприємств) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


             Гарантійна угода
     (Кредитна лінія малих та середніх підприємств)
             між Україною та
     Європейським банком реконструкції та розвитку
 
   ГАРАНТІЙНА УГОДА, датована 16 грудня 1994 року, між УКРАЇНОЮ
("Гарант")  та ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
("Банк").
              Преамбула
   ТОДІ ЯК Гарант та Національний банк України ("Боржник")
звернулися по допомогу до Банку щодо фінансування даного Проекту;
   ТОДІ ЯК, згідно з кредитною угодою від тієї ж дати між Банком
та Боржником ("Кредитна угода"), Банк погодився надати Боржникові
кредит у розмірі US$ 121,185,000 ("Кредит") за термінології та
умов, що є висунутими у Кредитній угоді, та тільки за умови, що
Гарант гарантує виконання зобов'язань Боржником стосовно даного
Кредиту, як вказано в даній Гарантійній угоді; та
   ТОДІ ЯК Гарант, розглядаючи питання вступу Банку в Кредитну
угоду  з  Боржником, погодився гарантувати такі зобов'язання
Боржника.
   ОТЖЕ, ТЕПЕР сторони сим погоджуються з нижчезазначеним:
               Стаття I
    Стандартні терміни та умови; визначення; заголовки
   Розділ 1.01. Застосування стандартних термінів та умов
   Усі положення  щодо стандартних термінів та умов Банку,
датованих вереснем 1994 року, сим розповсюджуються на  дану
Гарантійну угоду та робляться придатними для неї з тією ж силою та
ефектом, наче вони були б тут повністю сформульовані (такі
положення в подальшому називатимуться тут "Стандартними термінами
та умовами").
   Розділ 1.02. Визначення
   Завжди під час вживання у даній Гарантійній угоді,  за
виключенням випадків, коли встановлюється щось інше, терміни,
визначені у Преамбулі, мають вказані в ній значення; терміни,
визначені у Стандартних термінах та умовах та у Кредитній угоді,
мають вказані в них значення, а вказаний нижче термін має таке
значення:
   "Повноважний представник гаранта" означає Міністр фінансів
Гаранта.
   Розділ 1.03. Заголовки
   Заголовки статей та розділів, так само, як і вказівка змісту,
вводяться лише для зручності посилань і не вживатимуться для
інтерпретації даної Гарантійної угоди.
              Стаття II
          Гарантія; Обов'язки Гаранта
   Розділ 2.01. Гарантія
   Гарант сим безумовно гарантує - як першочерговий відповідач,
а не просто як поручитель - здійснення відповідних та вчасних
виплат будь-якої та усіх сум, передбачених Кредитною угодою, або у
зазначений термін, або до цього терміну, а також пунктуальне
виконання усіх інших обов'язків Боржника, встановлених у Кредитній
угоді.
   Розділ 2.02. Інші обов'язки
   a) Коли б не виникла обгрунтована підстава вважати, що
коштів, наявних у ГУП, не вистачить для виконання ГУП своїх
обов'язків щодо даного Проекту,  Гарант  вживатиме  заходів,
достатніх для того, щоб Банк швидко забезпечив ГУП - або спричинив
забезпечення ГУП - коштами, необхідними для  виконання  цих
обов'язків.
   b) Гарант провадитиме політику, що сприятиме впровадженню та
розвиткові конкурентоспроможного приватного банківського сектора
на території Гаранта і, час від часу, - на прохання Банку -
здійснюватиме разом з Банком огляд досягнень щодо реалізації такої
політики.
   c) Гарант повністю - якщо Банк не погодиться на інше -
відшкодовуватиме за Боржника збитки (якщо вони матимуть місце),
які Боржник поніс в результаті своєї участі в даному Проекті
(включаючи, зокрема, збитки, понесені внаслідок неспроможності
будь-якого Банка-учасника здійснити будь-яку дію, згідно будь-якої
Допоміжної кредитної угоди).
   d) Гарант не оподатковуватиме - ні прямо, ні опосередковано -
іноземних консультантів, які є працевлаштованими Банком  або
Боржником в ході виконання Проекту та чия праця фінансується з
даного Кредиту чи з фондів технічного співробітництва, створених
Банком на основі грантів.
              Стаття III
               Різне
   Розділ 3.01. Повідомлення
   Вказані нижче адреси є пристосованими для цілей Розділу 10.01
Стандартних термінів та умов.
   Для Гаранта:
   Міністерство фінансів України
   вул. Грушевського, 12/2
   252008 Київ
   Україна
   Увага:   Міністр фінансів
   Телефон:  (7) (044) 293-53-63
   Телефакс:  (7) (044) 293-21-78
   Для Банку:
   European Bank for Reconstruction and Development
   One Exchange Squre
   London EC2A 2EH
   England
   Увага:   Відділ операційного управління
   Телефон:  (44) (171) 338-6000
   Телефакс: (44) (171) 338-6100
   Телекс:  8812161
   Відповідь: EBRD L G
   Розділ 3.02. Умови, що забезпечують ефективність; правові
поради
   Переслідуючи цілі Розділу 9.03 (b) Стандартних термінів та
умов, Міністром юстиції України надаватимуться консультаційні
поради від імені Гаранта.
   У ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО сторони, діючи через своїх повноважних
представників, спричинили підписання  даної  угоди  у  трьох
примірниках та її проголошення у Лондоні (Англія) від дня та року,
що є зазначеними вище.
 
 УКРАЇНА
 
 підпис: __________________________
     ім'я:   Петро Германчук
     посада:  Міністр фінансів
 
 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК
 РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
 
 підпис: _________________________
     ім'я:   Жак де Лароз'єр
     посада:  Президент
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка