Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про виділення сил та технічних засобів Збройних Сил України для спільного патрулювання та взаємодії з органами Міністерства внутрішніх справ України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 292 від 16.12.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   18 січня 1995 р.
 vd941216 vn292            за N 10/546
 
     Про затвердження Інструкції про виділення сил
     та технічних засобів Збройних Сил України для
     спільного патрулювання та взаємодії з органами
       Міністерства внутрішніх справ України
 
   1. Затвердити Інструкцію про виділення сил та технічних
засобів Збройних  Сил  України для спільного патрулювання та
взаємодії з органами Міністерства внутрішніх справ України, що
додається.
   2. Заступникам міністра оборони України, командуючим видами
Збройних Сил України, військами військових округів, начальникам
управлінь центрального апарату Міністерства  оборони  України,
командуючим об'єднанням, командирам з'єднань, військових частин,
начальникам військово-навчальних закладів та установ Міністерства
оборони України  вивчити  Інструкцію  з  особовим складом та
забезпечити її виконання.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.
   4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
 
 Перший заступник міністра оборони України
 генерал-полковник                 А.Лопата
                        Затверджена
                     наказом Міністра оборони
                     України
                     від 16 грудня 1994 р.
                     N 292
              Інструкція
     про виділення  сил  та  технічних  засобів
     Збройних Сил України для спільного патрулювання
     та взаємодії з органами Міністерства внутрішніх
             справ України
           1. Загальні положення
   Правовою основою виділення сил та технічних засобів Збройних
Сил Украіни для реалізації заходів щодо посилення боротьби зі
злочинністю є Указ Президента України від 21.07.94 р.  "Про
невідкладні  заходи  щодо посилення боротьби зі злочинністю"
N 396/94, а також спільний наказ Міністра внутрішніх справ України
та Міністра оборони України N 428/220 ( z0254-94 ) від 26.09.94 р.
"Про організацію спільного патрулювання співробітників органів
внутрішніх справ і військовослужбовців Збройних Сил України".
   Військовослужбовці Збройних Сил України можуть залучатися для
спільного патрулювання з працівниками міліції з метою підтримання
правопорядку в місцях дислокації військових частин Збройних Сил
України.
   Технічні засоби Збройних  Сил  України* виділяються  для
реалізації операцій щодо знешкодження бандитських, інших злочинних
угрупувань.
 ____________________________
 * Під технічними засобами Збройних Сил України маються на увазі
транспортні засоби (автомобілі, транспортери, вертольоти), засоби
зв'язку, спеціальна  техніка  інженерних  військ  і  військ
радіаційно-хімічного і біологічного захисту Збройних Сил України,
спеціальні й індивідуальні засоби захисту.
   Військовослужбовці Збройних Сил України, включаючи водіїв
(екіпажі) технічних засобів, які виділяються для взаємодії з
органами Міністерства внутрішніх справ України, повинні виконувати
завдання відповідно до Тимчасових статутів Збройних Сил України і
законів України. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових
осіб не  можуть  бути  підставою  для  незаконних  дій  або
бездіяльності.
         2. Організація патрульної служби
   Спільне патрулювання  військовослужбовців  і  працівників
міліції організовується в місцях дислокації військових частин
Збройних Сил України і на територіях, що прилягають до них, і
призначається для захисту прав, свобод, законних інтересів, життя
і здоров'я   громадян,   боротьби   з   правопорушеннями
військовослужбовців.
   Начальником гарнізону (командиром військової частини) спільно
з управлінням (відділом) охорони громадського порядку управління
внутрішніх  справ, з урахуванням оперативної обстановки і меж
військових частин (житлових містечок) розробляється план спільного
патрулювання.
   Він містить: загальну характеристику міста (площа, населення,
кількість промислових підприємств, вузів тощо); дані про стан
громадського порядку,    характер    скоєних    злочинів
військовослужбовцями, найбільш  ймовірні  місця  для  вчинення
злочинів і порушень громадського порядку тощо, кількість постів і
маршрутів патрулювання, їх характеристики; організацію взаємодії з
управлінням (відділом) внутрішніх  справ;  дії  нарядів  при
ускладненні обстановки в районах служби; організацію зв'язку;
розташування залізничних,  морських  вокзалів,   аеропортів,
автобусних станцій  тощо. Крім того, розроблюються спеціальні
картки (пам'ятки) із зазначенням завдань і особливих обов'язків
кожного патрульного і постового по взаємодії у місцях масового
перебування громадян.
   Кожен місяць військовий комендант гарнізону (начальник штабу
військової частини) спільно з начальником  управління (відділу)
охорони громадського порядку управління внутрішніх справ уточнює
завдання по підтриманню правопорядку і військової дисципліни та
розроблює план  використання  особового  складу  у  спільному
патрулюванні, в якому вказуються: райони несення служби; кількість
особового складу,  що  виділяється, їх озброєння, екіпіровка;
кількість патрульного транспорту, піших та автопатрулів; дні та
час несення служби; організація харчування та взаємодії, місця
відпочинку.
   Для підвищення  професійного  рівня військовослужбовців з
особовим складом, який залучається для несення служби у спільному
патрулюванні, проводяться  заняття  по вивченню законодавства,
прийомів самозахисту та інструктивні заняття перед заступанням у
наряд. Основною формою занять є відпрацювання практичних дій по
своєчасному виявленню злочинів, затриманню порушників військової
дисципліни та правопорушників.
   Взаємодія військових частин Збройних Сил України з органами
міліції забезпечується:
   єдиним розумінням  загального завдання,  твердим  знанням
загальних та особливих обов'язків і способів їх виконання;
   постійним знанням оперативної обстановки та її змін;
   наявністю безперебійного зв'язку і постійної інформації;
   правильним застосуванням встановлених сигналів;
   безперервним керівництвом  нарядами  патрулів  з боку їх
командирів та контролем за виконанням ними службових завдань;
   наданням необхідної взаємної підтримки спільним патрулям;
   систематичним аналізом і  підбиттям  підсумків  спільного
патрулювання.
      3. Несення служби у складі спільного патруля
   При виконанні завдань по охороні громадського порядку спільні
патрулі діють у межах прав та обов'язків, визначених Тимчасовими
статутами Збройних Сил України, Законом України "Про міліцію"
( 565-12 ) та нормативними актами Міністерства внутрішніх справ
України.
   Крім того, патрульний наряд, що заступає на службу, повинен
знати:
   оперативну обстановку та особливості маршруту; місця несення
служби сусідніх  патрулів,  розташування  вулиць,  провулків,
завулків, прохідних дворів, планування скверів, садів та інших
об'єктів, найбільш багатолюдні місця; найближчі телефони, час
роботи державних установ, промислових, торговельних та видовищних
установ, транспорту, місця можливої появи порушників (злочинців),
шляхи, які  можуть  бути  використані  ними  для  втечі від
переслідування, способи їх перекриття.
   Після прибуття  до  органу  внутрішніх справ проводиться
розрахунок особового складу,  призначаються  старші  патрулів,
доводиться оперативна обстановка, уточнюється порядок взаємодії,
після чого патрулі виходять на маршрути.
   По прибуттю  до  місць несення служби або після обходу
маршруту, патрулі доповідають черговому комендатури (військової
частини).
   Основними способами дій спільних нарядів при несенні служби є
піше та автопатрулювання, проведення спеціальних масових рейдів у
райони з найбільш складною криміногенною обстановкою.
   Пересуваючись по  маршруту,  патрулі  уважно  стежать за
поведінкою військовослужбовців (громадян) з метою  своєчасного
виявлення правопорушень, злочинців та їх спільників та покладення
краю правопорушенням.
   Наряди зобов'язані  нести службу на маршруті безвідлучно
протягом установленого часу.
   При загостренні оперативної обстановки на маршруті, отриманні
від громадян заяв про скоєний військовослужбовцями злочин, рішення
щодо дій  припинення  злочину,  організації переслідування та
затримання злочинців приймає працівник міліції. Військовослужбовці
Збройних Сил України зобов'язані сприяти працівникам міліції в
охороні громадського порядку і боротьбі зі злочинністю.
   Особи спільних  патрульних  нарядів  при  поводженні  із
громадянами повинні бути ввічливими, справедливими, тактовними,
свої зауваження та вимоги викладати коротко, переконливо, не
допускаючи при цьому дій, що ображають гідність громадян.
   Застосування під час несення патрульної служби вогнепальної
зброї, засобів фізичного впливу здійснюється на підставах і в
порядку, передбачених Тимчасовими статутами Збройних Сил України,
Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ) та іншими  актами
законодавства.
    4. Порядок виділення технічних засобів Збройних Сил
     України для реалізації операцій щодо знешкодження
        бандитських, інших злочинних угрупувань
   Технічні засоби Збройних Сил України з необхідною кількістю
пально-мастильних матеріалів виділяються за заявками начальників
управлінь Міністерства внутрішніх справ України, Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя або їх заступників. Дозвіл на
виділення технічних засобів Збройних Сил України дають командуючі
видами Збройних Сил України, військами військових округів.
   Технічні засоби виділяються зі штатними водіями (екіпажами)
які мають практичні навички їх експлуатації.
   Водії (екіпажі) технічних засобів Збройних  Сил  України
безпосередньої участі в операціях щодо знешкодження бандитських,
інших злочинних угруповань не беруть.
   З метою  знешкодження  вибухонебезпечних  речовин  можуть
залучатися підрозділи інженерних військ.
   Інструкція погоджена  з  Міністерством  внутрішніх  справ
України.
 
 Начальник управління служби військ і
 режиму Генерального штабу Збройних Сил України
 генерал-майор                  В.Васильєв
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.08362
EUR30.67172
RUB0.41712
PLN7.11014
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка