Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
           З А К О Н У К Р А Ї Н И
        Про внесення змін і доповнень до
      Кримінально-процесуального кодексу України
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 2, ст. 8 )
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   I. Внести до  Кримінально-процесуального  кодексу України
(1002-05, 1003-05 ) такі зміни і доповнення:
   1. У статті 112:
   у частині другій:
   цифри "81 - 83" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3, і
4 статей 81, 82, частинами 2 і 3 статті 83, статтями";
   цифри "108-1 " виключити;
   цифри "140 - 144" замінити словами і цифрами "частинами 2, 3
і 4 статей 140 і 141, статтею 142, частинами 2 і 3 статті 143,
статтею 144";
   слова і цифри "статтями 148-2, 148-3, 148-4" замінити словами
і цифрами "статтею 148-2, частиною 2 статті 148-4, статтями";
   слова і цифри "частинами 1, 2 і 3 статті 154" замінити
словами і цифрами "частинами 2 і 3 статті 154";
   слова і цифри "статтею 155-2" замінити словами і цифрами
"частиною 2 статті 155-2";
   слова і цифри "статтями 155-5, 155-6, 155-7" замінити словами
і цифрами "частиною 2 статті 155-5, частинами 2 і 3 статей 155-6 і
155-7, статтями";
   цифри "199" замінити словами і цифрами "частинами 3 і 4
статті 199, статтею";
   у частині третій слово і цифри "статтями 80" замінити словами
і цифрами "частиною 2 статті 80, статтями".
   2. У статті 425:
   після слова "передбачені" доповнити словами і  цифрами
"частинами 1 статей 80, 81, 82 і 83";
   після слів і цифр "частиною 1 статті 89" доповнити словом і
цифрами "статтею 108-1";
   після слова і цифр "статтею 114" доповнити словами і цифрами
"частинами 1 статей 140, 141 і 143";
   після слів і цифр "частиною 1 статті 148" доповнити словами і
цифрами "статтею 148-3, частиною 1 статті 148-4";
   після слова і цифр "статтею 149" доповнити словами і цифрами
"частиною 1 статті 154";
   після слів і цифр "частиною 1 статті 155-1" доповнити словами
і цифрами "частиною 1 статті 155-2";
   після слів і цифр "частиною 1 статті 155-3" доповнити словами
і цифрами "частинами 1 статей 155-5, 155-6 і 155-7";
   після слова і цифр "статтею 196-1" доповнити словами і
цифрами "частинами 1 і 2 статті 199".
   3. Частину першу статті 426 доповнити реченням: "У виняткових
випадках, в разі неможливості у десятиденний строк  зібрати
необхідні матеріали, цей строк може бути продовжено відповідним
прокурором, але не більш як до двадцяти днів".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 Президент України                  Л. КУЧМА
 
 м.Київ, 16 грудня 1994 року
   N 299/94-ВР
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка