Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
     між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь
     про взаємні поставки у 1995 році озброєння,
     військової техніки, інших матеріальних засобів
     та надання послуг для потреб оборони та безпеки
 
   Уряд України  та  Уряд  Республіки Білорусь, які надалі
іменуються "Сторони",
   виходячи з Угоди між Урядом України та Урядом Республіки
Білорусь про торговельно-економічне співробітництво від 23 грудня
1993 року ( 112_002 ),
   з метою подальшого зміцнення обороноздатності обох держав
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Уряд України забезпечить у 1995 році поставки до Республіки
Білорусь  озброєння, військової техніки, військового  майна  і
запчастин та надання послуг військового призначення, що надалі
іменуються "спеціальне майно" та "послуги", за номенклатурою і в
обсягах згідно з Додатком 1.
               Стаття 2
   Уряд Республіки Білорусь забезпечить у 1995 році поставки до
України спеціального майна та послуг за номенклатурою і в обсягах
згідно з Додатком 2.
               Стаття 3
   Сторони забезпечать через відповідні організації відрядження
до України і до Республіки Білорусь своїх фахівців у кількості та
на строки за узгодженням Сторін для проведення робіт і надання
послуг, у тому числі  для  навчання  експлуатації,  бойовому
застосуванню і ремонту озброєння та військової техніки.
               Стаття 4
   Взаємні поставки спеціального майна згідно з Додатками 1 і 2
до цієї Угоди здійснюватимуться без справлення мита за ліцензіями
(дозволами).
               Стаття 5
   Порядок розрахунків за взаємні поставки спеціального майна,
його перевезення, супроводження військовими караулами, прийом,
відповідальність Сторін за виконання взаємних поставок будуть
визначені в контрактах, які укладуть між собою уповноважені
організації Сторін.
   Сторони розроблять і погодять порядок організації військових
перевезень спеціального майна і супроводження його військовими
караулами на територіях Сторін, що домовляються.
   До визначення цього порядку Сторони керуватимуться діючими
документами.
   Ціни на спеціальне майно, що поставляється і закуповується, а
також на  послуги  військового  призначення,  що  надаються,
визначатимуться контрактами.
               Стаття 6
   Сторони не передаватимуть без взаємного погодження фактично
чи формально спеціальне майно, що поставляється за цією Угодою, і
інформацію по ньому фізичним або юридичним особам і урядам третіх
країн, за винятком випадків надання інформації, передбачених
міжнародними зобов'язаннями Сторін. При виникненні такого випадку
Сторони організують необхідні консультації.
               Стаття 7
   Сторони доручають військовим  представництвам  міністерств
оборони  України і Республіки Білорусь здійснювати на своїх
підприємствах прийомку спеціального майна, яке поставляється за
цією Угодою.
               Стаття 8
   Усі спірні питання, які можуть виникнути між українськими і
білоруськими підприємствами у процесі виконання цієї Угоди, будуть
вирішуватись на умовах, передбачених у контрактах.
               Стаття 9
   Сторони не  будуть  копіювати  спеціальне  майно,  що
поставляється за цією Угодою, здійснювати його відтворення, а
також використовувати винаходи, ноу-хау та іншу науково-технічну
продукцію  Сторін,  використані  при  виготовленні  вказаного
спеціального майна, без попередньої на це явно вираженої згоди їх
первісного власника.
              Стаття 10
   Контроль та координацію діяльності щодо реалізації цієї Угоди
в межах повноважень покласти:
   з боку України - на Міністерство зовнішніх  економічних
зв'язків України, Міністерство оборони України та Міністерство
машинобудування, військово-промислового комплексу і  конверсії
України;
   з боку Республіки Білорусь -
 
              Стаття 11
   Сторони домовились, що одностороння зміна умов даної Угоди
неприпустима. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди набувають
чинності в тому ж порядку, що й сама Угода.
   Спори, пов'язані з тлумаченням і застосуванням цієї Угоди,
урегульовуються шляхом переговорів або в іншій прийнятній для
Сторін формі.
              Стаття 12
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Додатки 1 и 2
є невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Здійснено в м.Мінськ 16 грудня 1994 року в двох примірниках
українською та білоруською мовами, причому обидва тексти  є
автентичними.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Білорусь
  (підпис)                    (підпис)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.08362
EUR30.67172
RUB0.41712
PLN7.11014
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка