Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом України і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
  про співробітництво між Антимонопольним комітетом України
  і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки
 
   Антимонопольний комітет України і Міністерство економічної
конкуренції Чеської Республіки (далі - "Сторони"),
   враховуючи вирішальне  значення  ринкової  економіки  для
добробуту народів обох країн,
   виходячи з принципів рівноправності і взаємної вигоди,
   маючи на меті розширення співробітництва між Сторонами,
   домовились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони розвивають  і  зміцнюють співробітництво у сфері
проведення антимонопольної політики, підтримки підприємництва і
захисту конкуренції від її обмежень.
               Стаття 2
   Співробітництво між Сторонами здійснюється в межах наданих їм
повноважень по таких напрямках:
   - удосконалення нормативної бази антимонопольної політики;
   - розробка, здійснення і аналіз  результатів  практичних
заходів щодо демонополізації економіки і приватизації державних
підприємств;
   - обмін досвідом проведення розслідувань обмежень конкуренції
та інших порушень антимонопольного законодавства;
   - удосконалення  правових основ запобігання, обмеження і
припинення монопольної діяльності;
   - створення умов для ефективного функціонування товарного і
фондового ринків;
   - сприяння заходам щодо зняття бар'єрів, що перешкоджають
господарському та інвестиційному співробітництву, функціонуванню
господарюючих суб'єктів, у тому числі спільних підприємств і
об'єднань.
               Стаття 3
   Сторони здійснюють взаємодію в таких основних формах:
   - обмін законодавчими та іншими нормативними актами, а також
інформаційними матеріалами;
   - допомога в здійсненні експертиз і проведення консультацій;
   - організація стажування, навчання кадрів;
   - організація дво- і багатосторонніх симпозіумів і семінарів.
               Стаття 4
   Фінансування співробітництва  здійснюється  на безвалютній
основі, якщо інше не обумовлено в кожному окремому випадку.
               Стаття 5
   При реалізації положень цієї Угоди Сторони сприяють одна
одній в забезпеченні необхідних робочих контактів з органами
законодавчої, виконавчої і судової влади своїх держав.
               Стаття 6
   Співробітництво між  Сторонами  здійснюється  на  основі
схвалених ними щорічних програм.
               Стаття 7
   На прохання однієї з Сторін проводяться негайні консультації
з питань, пов'язаних з виконанням цієї Угоди.
               Стаття 8
   Будь-які доповнення і зміни до цієї Угоди  погоджуються
Сторонами письмово.
               Стаття 9
   Ця Угода не обмежує і не зачіпає будь-яким чином права і
зобов'язання Сторін по  інших  укладених  ними  угодах  про
співробітництво з державними органами, неурядовими організаціями
іноземних держав і міжнародними організаціями.
              Стаття 10
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і залишається в
силі до закінчення 6-місячного строку з дня одержання письмового
повідомлення однією із Сторін про намір іншої Сторони припинити її
дію.
   Припинення дії цієї Угоди не впливає на програми і проекти,
котрі вже виконуються.
   ВЧИНЕНО в м. Києві 19 грудня 1994 року в двох примірниках,
кожний українською, чеською та англійською мовами, при цьому всі
тексти є автентичними. У випадку розбіжності при тлумаченні
тексту, перевага надаватиметься тексту англійською мовою.
 
 За Антимонопольний комітет      За Міністерство економічної
 України                конкуренції
                    Чеської Республіки
 
 О. Завада               С. Белеградек
 
 Голова Комітету            Міністр
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка