Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію енергоблока N 6 Запорізької АЕС та прийняття в експлуатацію атомної електростанції у цілому

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 1994 р. N 881
                Київ
    Про введення в дію енергоблока N 6 Запорізької АЕС
        та прийняття в експлуатацію атомної
           електростанції у цілому
    ( На часткову зміну додатково див. Постанову КМ 
     N 261 ( 261-97-п ) від 25.03.97 )
 
   З метою прискорення введення в дію  енергоблока  N  6
Запорізької АЕС та забезпечення завершення будівництва атомної
електростанції в цілому Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   1. Дозволити Державній приймальній комісії з прийняття в
експлуатацію Запорізької АЕС прийняти:
   енергоблок N 6 у дослідну експлуатацію - в I кварталі 1995
р. у комплексі з об'єктами та спорудами згідно з додатком N 1;
   енергоблок N 6 у промислову експлуатацію - в 1995 р. у
комплексі з об'єктами та спорудами згідно з додатком N 2;
   АЕС у цілому - в 1997 р. у комплексі з усіма об'єктами та
спорудами згідно з додатком N 3.
   2. Державному комітетові по використанню ядерної енергії
завершити до  2000  року  будівництво  об'єктів  соціального
призначення згідно з додатком N 4 в обсягах, зазначених у
затвердженому проекті, для забезпечення  гарантованого  рівня
соціальних умов життя працівників Запорізької АЕС та будівельного
комплексу, членів їх сімей та жителів м. Енергодара.
   3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів під час
формування планів економічного  і  соціального  розвитку  та
державного бюджету передбачати щорічно починаючи з 1995 року
виділення Державному комітетові по використанню ядерної енергії
відповідних капітальних вкладень на завершення будівництва і
введення в експлуатацію Запорізької АЕС.
 
   Прем'єр-міністр України             В. МАСОЛ
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України            І. ДОЦЕНКО
   Інд.37
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 1994 р. N 881
               ПЕРЕЛІК
     об'єктів і споруд Запорізької АЕС, будівництво
       яких повинно бути завершене до введення
       енергоблока N 6 у дослідну експлуатацію
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                          | Залишок
                          |кошторисної
                          |вартості бу-
    Назва об'єктів другої черги будівництва   |дівельно-мон-
                          |тажних робіт
                          |(у тис. крб.
                          |за цінами
                          |1984 р.)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Турбінне відділення                  1893,23
 Реакторне відділення                 2925,89
 Відкрите установлення трансформаторів          86,6
 Гнучкі лінійні зв'язки 750 кВ та 330 кВ
 пуско-резервного трансформатора N 2           20
 Відкритий розподільчий пристрій 750 кВ
 (розширення)                      52,7
 Кабельні канали і тунелі на території          50
 Резервна дизельна електростанція систем безпеки
 Спецкорпус. Блок майстерень               75
 Естакада технічних трубопроводів II контуру
 "чиста"                         10
 Пішохідно-технологічна галерея та спецкорпус      10
 Блочна насосна станція N 6 з підпірними стінками
 Бризкальні басейни відповідальних споживачів
 Технічне водопостачання відповідальних споживачів.
 Трубопроводи
 Напірні циркуляційні водоводи блока N 6
 (циркуляційні турбоживильні насоси
 невідповідальних споживачів)
 Закриті скидні канали блока N 6 з дюкером,
 колодязні затвори з вихідними оголовками
 Скидні циркуляційні водоводи блока N 6
 Відкритий підводний канал до блочної насосної
 станції N 6 з резервуаром
 Відкритий скидний канал блока N 6
 Перехідні мости
 Внутрішньоплощадкові залізничні шляхи
 Внутрішньооб'єктний зв'язок і сигналізація АЕС     167,3
 Внутрішньоплощадкові мережі і споруди побутової
 каналізації
 Внутрішньоплощадкові мережі капітального
 водопроводу
 Відкрита розподільча будова 330 кВ (розширення)
 Підстанція "Водозабір" 35/10 кВ
 Підстанція "Будівельник" 35/6 кВ            270,6
 Повітряна лінія для відпаювання від підстанції
 "Промінь" на підстанцію "Василівка"
 Насосна станція N 1 подачі води на баштові
 градирні N 1, 2                     70
 Баштова градирня N 1                  55
 Баштова градирня N 2
 Бризкальні басейни N 1, 2                50
 Напірні водоводи біля градирень N 1, 2 і
 бризкальних басейнів N1, 2
 Скидні закриті канали біля градирень N 1, 2
 і бризкальних басейнів N 1, 2              50
 Гребля ставка-охолоджувача               70
 Об'єднувально-допоміжний корпус            215,72
 Прохідна N 2 (у складі лабораторно-побутового
 корпусу "2А")                     308,9
 Їдальня на 550 місць                  161,22
 Пожежне депо на 4 автомашини             1145,77
 Об'єднане мастильно-дизельне господарство зі
 складом дизельного палива               349,11
 Під'їзні автомобільні дороги              250
 Мости через скидні канали з проходом           5
 Внутрішньоплощадкові автодороги             40
 Гараж на 5 автомашин позавідомчої охорони
 Зовнішньоплощадкові мережі і споруди госппитного
 водопроводу, включаючи водозабір            336,05
 Зовнішньоплощадкові мережі і споруди каналізації
 замазучених і замаслених стоків            121,7
 Внутрішньоплощадкові мережі і споруди
 промислово-зливової каналізації
 Внутрішньоплощадкові мережі і споруди
 промислово-протипожежного водопроводу
 Позаплощадкові очисні споруди каналізації
 Позаплощадкові теплові мережі на промисловому
 майданчику                      1048,43
 Внутрішньоплощадкові мережі замазученої
 каналізації                       15
 Благоустрій та озеленення
   у тому числі
   блок N 6                      75
   пристанційний майданчик N 2            1033,62
 Вертикальне планування території
 Зовнішнє охоронне освітлення              34,3
 Огорожа території                    45
 Об'єкти інженерно-технічних засобів охорони
 та зв'язку                       227,94
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
  УСЬОГО                      11269,08
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 1994 р. N 881
                ПЕРЕЛІК
     об'єктів і споруд, будівництво яких повинно бути
       завершене до прийняття Запорізької АЕС
          у промислову експлуатацію
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
               |           |
               |Залишок кошторисної | Плановий
    Назва об'єктів    |вартості будівельно- |  термін
               |монтажних робіт   | введення в
               |(у тис.крб. за цінами| експлуа-
               |1984 р.)       | тацію
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Бризкальний басейн N 3         387,5      III квартал
                              1995 р.
 Напірні водоводи біля
 бризкальних басейнів N 3-6       254,38       -"-
 Скидні закриті залізобетонні
 канали біля градирень N 1,2 і
 бризкальних басейнів N 3-6      2949,5        -"-
 Лабораторно-побутовий корпус
 "2А"                 2167,15       -"-
 База ремонтно-будівельного
 управління               330,5        -"-
 Екіпірувальне облаштування для
 тепловозів на ст.Енергодар       235         -"-
 Вертикальне планування і
 благоустрій території         375         -"-
 Позаплощадкові залізничні колії    120         -"-
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
  УСЬОГО               6819,03
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 1994 р. N 881
                ПЕРЕЛІК
     об'єктів і споруд, будівництво яких повинно бути
       завершене до прийняття Запорізької АЕС
           в експлуатацію у цілому
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
                 |Залишок кошторисної |Плановий
    Назва об'єктів      |вартості будівельно-|термін
                 |монтажних робіт (у |введення в
                 |тис.крб. за цінами |експлуата-
                 |   1984 р.)   |цію
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Промбудівництво        24650,23
 Автоматизована система управління  1170       II квартал
 АЕС                           1997 р.
 Насосна станція N 2 подачі води
 на бризкальні басейни N 3-6     5380        -"-
 Насосна станція додаткової води   2497        -"-
 Спорудження для спряження на     382        -"-
 каналі підживлення
 ставка-охолоджувача
 Насосна станція технічної води     20        -"-
 проммайданчика (заміна
 обладнання)
 Бризкальний басейн N 4        1300        -"-
 Бризкальні басейни N 5 і N 6     2500
 Напірні водоводи навколо       763,14       -"-
 бризкальних басейнів
 Водоскидні закриті залізобетонні
 канали навколо градирень N 1 та
 N 2 та бризкальних басейнів
 N 3-6                2949,5       -"-
 Сховище твердих радіоактивних
 відходів у складі блока
 зберігання              1611,39       -"-
 Лабораторно-побутовий корпус "2Б"  2222        -"-
 Газовий корпус            1136,2       -"-
 Вертикальне планування території   375       II квартал
                              1997 р.
 Позаплощадкові мережі
 пожежно-технічного водопроводу
 Виїзд у бік Мічуріної        2344        -"-
   Житлове будівництво      40000
 
 Житлові будинки в мікрорайоні
 N 5 м.Енергодара загальною площею
 40 тис.кв.метрів          11000       III квартал
                             1995 р.
 Малоповерхова забудова в
 с.Мічуріній загальною площею
 3 тис.кв.метрів           1000       II квартал
                             1995 р.
 Житлові будинки загальною площею
 86 тис.кв.метрів          20000       II квартал
                             1997 р.
 Малоповерхова забудова у
 с.Мічуріній загальною площею
 27 тис.кв.метрів           8000         -"-
   Соцкультпобут         24258,65
 
 Міський вузол зв'язку         701,45     III квартал
                             1995 р.
 Школа N 1 "Г" у мікрорайоні N 5   6895         -"-
 Блок виробничо-технічних служб    552,2        -"-
 Вбудовано-прибудована ощадкаса в
 житловому будинку N 85
 мікрорайону N 3            100         -"-
 Харчоблок з інженерними
 комунікаціями             700         -"-
 Позамікрорайонні інженерні мережі,
 автодороги, благоустрій та
 озеленення              2500         -"-
 Дитячий садок N 3 "К" на 330 місць
 з басейном              1000       II квартал
                             1997 р.
 Молочний магазин у мікрорайоні N 5
 торговельною площею 80 кв.метрів   250       II квартал
                             1997 р.
 Магазин N 51/3 "Овочі та фрукти"
 в мікрорайоні N 6 торговельною
 площею 250 кв.метрів         260         -"-
 Приміщення комунально-побутового
 обслуговування на першому поверсі
 житлових будинків N 111-112     200         -"-
 Пральня медично-санітарної частини  2000         -"-
 Міські очисні споруди зливових
 стоків з інженерними комунікаціями
 та насосними станціями        6600         -"-
 Позамікрорайонні вуличні мережі,
 автодороги, упорядкування та
 озеленення              2500         -"-
         Об'єкти невиробничого призначення
 Тепличний комплекс на 6 гектарів   1380       III квартал
                             1995 р.
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
   УСЬОГО             90288,88
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України           І. ДОЦЕНКО
 
                    Додаток N 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 28 грудня 1994 р. N 881
 
               ПЕРЕЛІК
      об'єктів житлово-громадського призначення,
    будівництво яких повинно бути завершене до 2000 року
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
     Назва об'єктів       | Залишок кошто-|
                   |рисної вартості|
                   | будівельно- |Кількість
                   |монтажних робіт|об'єктів
                   |(у тис.крб. за |
                   |цінами 1984 р.)|
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
    Житлово-громадське будівництво   137900
 
 Житлове будівництво з інженерними
 мережами, комунікаціями,спорудами та
 благоустроєм, 181,95 тис. кв. метрів    44000
 
 Соціально-культурне та побутове
 будівництво з інженерними мережами,
 спорудами, благоустроєм           93900
 у тому числі
 
 Об'єкти закладів освіти:
   загальноосвітні школи                 1
   дитячі садки                      5
   технікум на 750 місць                 1
 Підприємства торгівлі                   7
 Підприємства громадського харчування            1
 Підприємства побутового обслуговування,
 адміністративні об'єкти:
   критий ринок                      1
   вхід до парку з оздоровчим комплексом         1
   адміністративний будинок міської
   Ради на 200 службовців                 1
   база міської електричної мережі            1
   база міської теплової мережі              1
   хімчистка на 256 кг на зміну              1
   міський будинок побуту на
   100 робочих місць                   1
 Об'єкти закладів культури:
   бібліотека на 200 тис. книжок             1
   кінотеатр на 1100 місць                1
   будинок культури на 1600 місць             1
   музична школа на 300 учнів               1
   дитячий будинок творчості із
   школою мистецтв                    1
 Спортивні споруди:
   водно-спортивна база                  1
   спортивний комплекс з критим
   хокейним полем                     1
 Об'єкти закладів охорони здоров'я:
   дитячий пансіонат                   1
   медично-санітарна частина N 145            1
 Об'єкти підсобного призначення:
   пішохідні мости через канал              1
   будинок міського відділу міліції            1
   Об'єкти невиробничого призначення   27000
 у тому числі
   міжшкільний учбовий комбінат              1
   санаторний корпус                   1
   база відділу робітничого постачання          1
   дитячий табір відпочинку                1
   лікувальний корпус профілакторію            1
   підсобне господарство АЕС               1
   —————————————————————————————————————————————————————————————————
     УСЬОГО               164900
 
   Перший заступник Міністра
   Кабінету Міністрів України             І. ДОЦЕНКО
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка