Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції про порядок зупинки експлуатації об"єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
              Н А К А З
 
 N 133 від 30.12.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 січня 1995 р.
 vd941230 vn133            за N 3/539
 
     Про затвердження Інструкції про порядок зупинки
     експлуатації об'єктів при  наявності порушень
        нормативних актів про охорону праці
 
   З  метою  виконання  вимог  Закону  "Про охорону праці"
( 2694-12 ) щодо неприпустимості експлуатації виробничих об'єктів,
які  створюють  небезпеку  життю  або  здоров'ю працюючих,
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок зупинки експлуатації
об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону
праці, що додається.
   2. Начальнику управління справами Бочкарьову Ю.О. забезпечити
територіальні управління  необхідною кількістю пломбіраторів і
пломб.
   3. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
начальників галузевих управлінь і відділів Комітету.
 
 Голова Комітету                   С.П.Ткачук
                       Затверджено
                   наказом Державного комітету
                   України по  нагляду  за
                   охороною праці
                   від 30 грудня 1994 р. N 133
 
              Інструкція
      про порядок зупинки експлуатації об'єктів
      при наявності порушень нормативних актів
            про охорону праці
 
           1. Загальні положення
   Дана Інструкція встановлює єдиний порядок передбаченої ст.45
Закону України  "Про  охорону  праці"  (  2694-12 ) зупинки
експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць  і устаткування (далі - об'єктів) до усунення
порушення вимог щодо охорони праці, які створюють загрозу життю
або здоров'ю працюючих.
   Дія Інструкції поширюється на всі підприємства, установи і
організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності.
   Інструкція обов'язкова для виконання  посадовими  особами
(державними інспекторами) органів Держнаглядохоронпраці України.
       2. Порядок зупинки експлуатації об'єктів
   2.1. У разі  прийняття  посадовими  особами  (державними
інспекторами) Держнаглядохоронпраці  відповідно до Закону "Про
охорону праці" ( 2694-12 ) і Положення про Державний комітет
України по  нагляду  за  охороною праці рішення про зупинку
експлуатації об'єктів, які створюють загрозу життю або здоров'ю
працюючих,  повинно  застосовуватися  пломбування виробничих
об'єктів.
   2.2. Пломби накладаються:
   у разі зупинки експлуатації підприємств, окремих виробництв,
цехів, дільниць, робочих місць і технологічних процесів, які
створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих - на основні машини
і агрегати, без включення в роботу яких неможлива в цілому
експлуатація об'єкта, робота якого забороняється;
   у разі зупинки роботи машин, механізмів, устаткування, які
експлуатуються з порушенням вимог нормативних актів про охорону
праці - безпосередньо на це обладнання.
   Залежно від конкретної ситуації пломби можуть накладатися й
на інші конструктивні елементи будівель і споруд (двері, люки,
лази), пускову апаратуру, органи управління устаткуванням тощо.
   2.3. Для пломбування використовуються стандартні свинцеві або
поліетиленові пломби з камерою або з двома паралельними отворами
та металевий дріт.
   За своєю конструкцією пломба повинна не допускати її зняття
без руйнування  цілісності,  чим  запобігається  самовільне
відновлення зупинених робіт.
   2.4. Накладання свинцевих і поліетиленових пломб повинно
проводитись у порядку згідно з додатком.
   2.5. Пломби затискуються пломбіратором таким чином, щоб з
обох її сторін залишився чіткий і ясний відбиток, а дротину
неможливо було витягти з пломби. Після затискування пломба повинна
бути пильно оглянута і у разі виявлення дефектів (неясність
ознаків, зріз ознаків тощо) замінена іншою.
   2.6. Пломби,   що  накладаються,  після  затискування
пломбіраторами повинні мати слідуючі ознаки:
   з одного боку - літери ДІОП (Державна інспекція охорони
праці);
   з другого боку - коди Державної інспекції охорони праці, що
визначаються в установленому Держнаглядохоронпраці порядку, та
інспектора, що визначаються начальником інспекції.
   Наприклад:
                 Код
          ——————————  Дзержинської ДІОП у вугільній
          |       промисловості
        12
   ДІОП    10 ———————————  Код інспектора
 
   2.7. У приписі в пункті, де вказуються відомості про заборону
експлуатації підприємства, окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих місць і устаткування, вказується їх назва, дата, час та
місце накладання пломби, а також посада і прізвище особи, під
відповідальність якої здана на збереження пломба.
   2.8. Накладання пломби повинно здійснюватися таким чином, щоб
забезпечувалась безпека  особи,  яка  її накладає, а машини,
механізми і устаткування, що підлягають пломбуванню, не створювали
аварійних ситуацій з причини їх зупинки.
   2.9. Зняття пломби без дозволу посадових  осіб  органів
Держнаглядохоронпраці вважається порушенням вимог законодавчих та
інших нормативних актів про охорону праці і тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   2.10. Територіальне управління видає пломбіратори Державним
інспекціям охорони праці з врахуванням чисельності  державних
інспекторів.
   2.11. Начальник  Державної інспекції охорони праці видає
пломбіратори державним інспекторам під розписку. У разі звільнення
інспектора з роботи пломбіратор повертається в Державну інспекцію.
   2.12. Посадові особи (державні інспектори) територіальних
управлінь і Державних інспекцій охорони праці повинні утримувати
пломбіратори в місцях, які забезпечують їх надійне зберігання.
                       Додаток відсутній
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка