Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Польща
   про співробітництво і взаємодопомогу у митних справах
 
   Уряд України і Уряд Республіки Польща, (далі "Договірні
Сторони"),
   керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою
Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво,
підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року ( 616_172 ),
   бажаючи розвивати співробітництво в галузі митної справи і
визнаючи значення взаємодопомоги між митними органами,
   прагнучи розвивати пасажирське сполучення і товарообіг між
двома державами,
   переконані в тому, що дотримання митного законодавства є
одним  з  найважливіших  принципів  міжнародної  торгівлі  і
взаємодопомога митних органів сприятиме ефективності боротьби
проти дій, що суперечать митному законодавству,
   переконані, що нелегальний обіг  наркотичних  засобів  і
психотропних  речовин завдає шкоди суспільним інтересам обох
держав,
   беручи до уваги рекомендації Ради митного співробітництва від
5 грудня 1953 року щодо адміністративної взаємодопомоги і 8 червня
1971 року,
   домовилися про таке:
              Визначення
               Стаття 1
   Для цілей цієї Угоди застосовуються такі терміни:
   1. "Митне  законодавство" - правові норми, що діють на
територіях держав Договірних Сторін і  стосуються  ввезення,
транзиту і вивезення товарів, які підлягають обкладанню митом,
податками чи іншими зборами, або які є об'єктами заборон, обмежень
чи інших видів регулювання щодо переміщення товарів та інших
предметів через державний кордон.
   2. "Митні органи": в Україні - Державний митний комітет
України, а в Республіці Польща - Голова Головного  митного
управління Республіки Польща.
   3. "Порушення митного законодавства" - будь-яке порушення
митного законодавства, так само як і будь-яка спроба порушення
цього законодавства.
   4. "Наркотичні засоби і психотропні речовини" - наркотичні
засоби і психотропні речовини та речовини, зазначені у Конвенції
Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин від 1988 року з
додатками ( 995_096 ), а також речовини, що їх замінюють.
           Сфера застосування Угоди
               Стаття 2
   1. Митні органи будуть надавати допомогу один одному у спосіб
і за умов, передбачених цією Угодою, з метою забезпечення вірного
застосування митного законодавства шляхом взаємодопомоги у сфері
запобігання,  виявлення  та  розслідування  порушень  митного
законодавства.
   2. Допомога, передбачена пунктом 1  цієї  статті,  буде
надаватися в адміністративному та судовому провадженнях, а також у
провадженні за участю органів прокуратури або під її наглядом.
   3. Допомога у межах цієї Угоди буде надаватися відповідно до
законодавства країни Договірної Сторони, що запитується, і в межах
компетенції і можливостей її митних органів;
   Ця Угода не стосується сфер співробітництва, передбачених
іншими міжнародними зобов'язаннями Договірних  Сторін, особливо
тих, що стосуються правової допомоги в кримінальних справах.
   4. Митні  органи  будуть  надавати один одному технічну
допомогу, особливо шляхом:
   - обміну  працівниками  митниць  з метою ознайомлення з
технічними засобами контролю, що застосовуються і становлять
взаємний інтерес;
   - навчання і допомоги в удосконаленні професійних навичок
працівників митниць;
   - обміну експертами з митних питань;
   - обміну професійними, науковими і технічними відомостями з
митних питань.
            Надання інформації
               Стаття 3
   1. Митні органи з власної ініціативи або на запит будуть
надавати один одному всю доступну інформацію стосовно осіб,
товарів, транспортних засобів, про які відомо або які підозрюються
в тому, що вони використовуються або можуть бути використані у
ході порушення митного законодавства іншої Договірної Сторони.
   2. Митні органи будуть на запит інформувати один одного, що
товари, вивезені з території країни однієї Договірної Сторони,
були  ввезені  на територію країни іншої Договірної Сторони
відповідно до митного законодавства або з його порушенням. Ця
інформація повинна на запит містити відомості про митне оформлення
або контрольні дії, що застосовувались до товарів.
   3. Митні органи будуть на запит надавати інформацію, що
стосується національних розмірів мита, податків та інших зборів,
що нараховуються і стягуються відповідно до митного законодавства.
   4. Митні органи на запит обмінюються документацією,  що
стосується транспортування, перевантаження і зберігання товарів,
включаючи інформацію про вартість, право розпорядження товаром і
його призначення.
   5. Митні органи, що отримали запит про допомогу, подають
документи,  інформацію  та інші відомості державною мовою у
супроводі перекладу на мову, прийнятну для митного органу, що
звернувся із запитом.
             Акти і документи
               Стаття 4
   1. Митні органи надають один одному на запит акти і документи
або їх засвідчені копії, що містять всю доступну інформацію
стосовно встановлених чи запланованих дій, які є або можуть
вважатися порушеннями митного законодавства.
   2. Документи, зазначені у пункті 1 цієї статті, можуть бути
замінені комп'ютерною інформацією, виконаною у будь-якій формі.
Вся інформація, необхідна для інтерпретування чи використання
документів, повинна надаватися у комплекті.
             Розслідування
        при порушеннях митного законодавства
              Стаття 5
   1. На запит митного органу однієї з Договірних Сторін, митний
орган іншої Договірної Сторони проводить офіційне розслідування
стосовно  дій,  які суперечать чи можуть суперечити митному
законодавству. Результати такого розслідування  повідомляються
митному органу, що звернувся із запитом.
   2. Таке  розслідування  проводиться   відповідно   до
законодавства, що діє на території країни митного органу, до якого
надійшов запит про допомогу. Запитуваний митний орган у ході
розслідування діє від свого власного імені.
   3. Запитуваний митний орган може дозволити посадовим особам
митного органу, що запитує, бути присутніми під час такого
розслідування.
   4. Коли у порядку, передбаченому цією Угодою, представники
митних органів знаходяться на території держави іншої Договірної
Сторони,  вони  повинні  мати  офіційне  підтвердження своїх
повноважень на виконання дій, пов'язаних з розслідуванням. Вони не
повинні бути одягнені у формений одяг і мати при собі зброю.
        Використання інформації і документів
               Стаття 6
   1. Інформація, документи чи інші матеріали, одержані у межах
цієї Угоди, можуть використовуватися лише для цілей, передбачених
цією Угодою, в тому числі у ході адміністративного і судового
провадження, а також у ході провадження за участю або під наглядом
прокуратури. Для інших цілей вони можуть використовуватися лише за
письмовою згодою митного органу, що їх надав.
   2. Будь-яка інформація, надана у будь-якій формі згідно з
цією Угодою, носить конфіденційний характер, на неї поширюється
зобов'язання щодо збереження державної таємниці і захисту, що
надається подібній інформації у країні митного органу, що її
отримав.
   3. Використання такої інформації і документів як доказів у
судах і значення, що їм надається, визначаються відповідно до
законодавства країни митного органу, що отримав цю інформацію і
документи.
         Боротьба проти незаконного обігу
      наркотичних засобів і психотропних речовин
               Стаття 7
   1. Митні органи з метою активізації дій щодо запобігання,
виявлення  та  припинення  контрабанди  і  незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин без запитів і у
найкоротші терміни повідомляють один одному інформацію про:
   a) осіб,  стосовно  яких  відомо,  що  вони  займаються
контрабандою чи незаконним обігом засобів і речовин, зазначених у
пункті 1 цієї статті, чи підозрюються в цьому;
   b) будь-які  транспортні  засоби,  контейнери  і поштові
відправлення, про які відомо, що вони використовуються  для
контрабанди засобів і речовин, зазначених у пункті 1 цієї статті,
чи підозрюються в цьому.
   2. Митні  органи  без  запиту  повідомляють один одному
інформацію про способи контрабанди і методи, що застосовуються у
нелегальному обігу засобами і речовинами, зазначеними у пункті 1
цієї статті, а також про ефективність нових методів контролю за
ними.
   3. Положення пунктів 1 і 2 цієї статті можуть бути поширені
на речовини, які застосовуються для виготовлення засобів та
речовин, зазначених у пункті 1 цієї статті.
            Допомога на запит
               Стаття 8
   Митні органи Договірних Сторін, на запит, вживають усіх
необхідних заходів для забезпечення нагляду за:
   a) фізичними чи юридичними особами, відносно яких є вагомі
підстави  підозрювати, що вони порушують або порушили митне
законодавство;
   b) рухом товарів, визначених як такі, що можуть бути об'єктом
суттєвого порушення митного законодавства;
   c) транспортними засобами, відносно яких є вагомі  підстави
підозрювати, що вони були, є або можуть бути використані з метою
порушення митного законодавства.
            Експерти і свідки
               Стаття 9
   1. На запит митного органу однієї Договірної Сторони митний
орган іншої Договірної Сторони може уповноважити посадових осіб
митниць виступити як свідків чи експертів у справах, що належать
до компетенції цієї Угоди, у межах повноважень, наданих митним
органом.
   Запит про залучення свідків чи експертів повинен містити
докладну інформацію стосовно меж показань, що вони мають подати.
   Свідки чи експерти повинні надати документи або їх засвідчені
копії, що можуть бути потрібними у ході розслідування.
   2. Кожна з Договірних Сторін забезпечує особисту безпеку
посадових осіб, що знаходяться на території іншої Договірної
Сторони на її прохання як свідків чи експертів.
       Форма і зміст запиту про взаємодопомогу
              Стаття 10
   1. Запит про надання допомоги, передбачений цією Угодою,
оформлюється у письмовій формі. До запиту додаються документи,
необхідні для виконання запиту.
   У термінових випадках можуть бути прийняті запити в усній
формі, але вони повинні підтверджуватись письмово якнайшвидше.
   2. Запити, передбачені пунктом 1 цієї статті, будуть містити
таку інформацію:
   a) назва митної адміністрації, що запитує;
   b) мета запиту;
   c) предмет запиту;
   d) якомога точніші та повніші вказівки відносно фізичних і
юридичних осіб, що є об'єктом розслідування;
   e) короткий опис суті справи, що розглядається, і правові
питання, що з нею пов'язані.
      Винятки із зобов'язань про взаємодопомогу
              Стаття 11
   1. Якщо запитуваний митний орган вважає, що виконання запиту
може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку,
економічним інтересам або іншим суттєвим інтересам своєї держави,
то він може відмовити в наданні допомоги в цілому або частково, чи
поставити виконання запиту в залежність від виконання певних умов.
   2. Якщо запит про надання допомоги не може бути виконаний,
митний орган, що звернувся із запитом, повинен бути про це негайно
повідомлений і поінформований про причини відмови у допомозі.
               Витрати
              Стаття 12
   1. Митні органи відмовляються від усіх  претензій  щодо
відшкодування коштів, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, за
винятком витрат, пов'язаних з викликом свідків, експертів і
перекладачів, які не є на державній службі.
   2. Покриття витрат, пов'язаних з виконанням пункту 4 статті 2
цієї Угоди, буде предметом окремих узгоджень між митними органами.
             Виконання Угоди
              Стаття 13
   1. Виконання цієї Угоди доручається митним органам Договірних
Сторін. Митні органи прийматимуть рішення щодо усіх практичних
заходів і засобів, необхідних для її виконання.
   2. Співробітництво  між  місцевими  митними  органами
здійснюється відповідно до приписів, узгоджених їхніми митними
органами.
   3. Якщо митний орган отримує запит про допомогу, що не
належить до його компетенції, він передає його компетентному
органу. Уся допомога, надана у такій спосіб, буде передаватися за
посередництвом митного органу, до якого звернено прохання.
       Набуття чинності і закінчення строку дії
              Стаття 14
   1. Ця Угода укладається на невизначений термін.
   2. Договірні Сторони повідомляють одна одну по дипломатичних
каналах про виконання всіх процедур, необхідних для набуття
чинності цієї Угоди згідно законодавств Договірних Сторін. Ця
Угода набуває чинності через тридцять днів від дати отримання
останнього повідомлення.
   3. Дію цієї Угоди може бути зупинено шляхом письмового
повідомлення по дипломатичних каналах. У цьому випадку ця Угода
втрачає силу через шість місяців після дати одержання іншою
Договірною Стороною такого повідомлення.
   Вчинено в м.Варшаві 18 грудня 1995 року в двох примірниках,
українською та польською мовами, причому  обидва  тексти  є
автентичні.
 
 За Уряд України             За Уряд Республіки Польща
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка