Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок доставки, зберігання та подальшу реалізацію конфіскованої, безхазяйної у вигляді скарбу готівкової іноземної валюти та такої, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом спадкоєм

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 202/122 від 18.12.95        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 грудня 1995 р.
 vd951218 vn202/122          за N 469/1005
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
     N 11 ( z0261-99, za261-99 ) від 13.01.99 )
    Про затвердження Положення про порядок доставки,
    зберігання та подальшу реалізацію конфіскованої,
    безхазяйної у вигляді скарбу готівкової іноземної
    валюти та такої, за якою не звернувся власник до
    кінця строку зберігання, спадкової, що за правом
    спадкоємства перейшла у власність держави, або
            дарчої на її користь
     ( Із змінами, внесеними згідно з Листом Мінфіну
      N 06-102|109|120 ( v-102201-96 ) від 15.05.96 )
   З метою посилення контролю по забезпеченню своєчасного і
повного надходження  до  Державного  бюджету  конфіскованої,
безхазяйної, у вигляді скарбу готівкової іноземної валюти та
такої, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання,
спадкової, що за правом спадкоємства перейшла у власність держави,
або дарчої на її користь та відповідно до доручення Кабінету
Міністрів України від 11.05.95 N 8673/48, Н А К А З У Е М О:
   1. Затвердити Положення про порядок доставки, зберігання та
подальшу реалізацію конфіскованої, безхазяйної, у вигляді скарбу
готівкової іноземної валюти та такої, за якою не звернувся власник
до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом спадкоємства
перейшла у власність держави, або  дарчої  на  її  користь
(додається).
   2. Контроль за дотриманням вимог Положення  здійснюється
органами Міністерства  фінансів  України,  Головної  державної
податкової інспекції та регіональними управліннями Національного
банку України.
 
 Заступник Міністра          Заступник Голови правління
 фінансів України           Національного банку України
     Сивульський М.І.               Кірєєв О.І.
 
                        Затверджено
                  наказом Міністерства фінансів
                  України та Національного банку
                  України від 18 грудня 1995 р.
                  N 202/122
              Положення
   про порядок доставки, зберігання та подальшу реалізацію
   конфіскованої, безхазяйної, у вигляді скарбу готівкової
   іноземної валюти та такої, за якою не звернувся власник
   до кінця строку зберігання, спадкової, що за правом
   спадкоємства перейшла у власність держави, або дарчої
             на її користь.
   1. Готівкова іноземна  валюта  всіх  груп  Класифікатора
іноземних валют, ( v_380500-93 ) що конфіскована згідно з чинним
законодавством України, безхазяйна, знайдена у вигляді скарбу та
така, за якою не звернувся власник до кінця строку зберігання,
спадкова, що за правом спадкоємства перейшла у власність держави,
або дарча на її користь, доставляється до уповноважених банків,
які обслуговують установу, котра провела вищезазначену операцію,
чи до відділень Укрексімбанку службами інкасації та перевезень
банку або самостійно як установою, так і фізичною особою.
   2. Уповноважені банки та відділення Укрексімбанку приймають
та оприбутковують у касу зазначену валюту і не пізніше трьох
банківських днів здійснюють:
   уповноважені банки - повалютне перерахування, а відділення
Укрексімбанку повалютне  зарахування  на  валютні  рахунки
Міністерства фінансів України в Укрексімбанку за всіма валютами 1
групи Класифікатора іноземних валют з одночасним повідомленням у
виписках банку суми карбованцевого еквівалента, що враховується у
Державному бюджеті за відповідними розділами Класифікації.
   При цьому  за валютою, що доставлена до банків митними
органами, вказується розділ 12, параграф 9, символ звітності банку
25; правоохоронними та іншими уповноваженими на це органами -
розділ 12, параграф 4, символ звітності банку 16; фізичними
особами - розділ 12, параграф 25, символ звітності банку 62.
   3. Готівкова іноземна валюта 2 і 3 групи за Класифікатором
іноземних валют, що не може бути зарахована на валютні рахунки
Міністерства фінансів України, продається уповноваженими банками
через пункти обміну іноземної валюти в  десятиденний  строк
відповідно до Порядку обміну неконвертованих валют встановленого
Національним  банком  України  від  29.11.93 р.  N 1910/2109
( v2109500-93 )  на  території  України  за офіційним курсом
Національного банку України, із зарахуванням всієї виручки від її
продажу в доходи Державного бюджету на розділ 12, параграф 9,
символ звітності банку 25 в рай(міськ)фінвідділах за місцем
знаходження  установи  банку в строки, обумовлені п.2 цього
Положення. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Листом Мінфіну
N 06-102|109|120 ( v-102201-96 ) від 15.05.96 )
   4. У разі відсутності угод з іноземними банками на вивезення
готівкової неконвертованої  валюти  для  зарахування  її  на
кореспондентський рахунок уповноваженого банку України, готівкова
валюта 2 і 3 групи за Класифікатором іноземних валют, що не може
бути реалізована  уповноваженими банками через мережу пунктів
обміну іноземної валюти, відповідно до вимог Порядку  обміну
неконвертованих валют,  надсилається  Укрексімбанку  та  його
відділенням для подальшої реалізації з дотриманням встановленого
Національним банком України відхилення від офіційного курсу і
зарахування українських карбованців у доходи Державного бюджету в
порядку, що визначений п.3 цього Положення.
   У разі нереалізації вказаної валюти  в  місячний  строк
Укрексімбанк вносить пропозиції Міністерству фінансів України і
Національному банку України щодо інших варіантів обернення цієї
валюти на користь держави.
   5. Витрати, що їх зазнали уповноважені банки і відділення
Укрексімбанку щодо доставки валюти, відшкодовуються за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті  за  розділом 222,
відповідними фінансовими  (районними, міськими) органами після
подання обласними фінансовими управліннями заявки з розрахунками
до Міністерства фінансів України та отримання дозволу.
   6. Витрати на доставку і зберігання готівкової іноземної
валюти митними  та іншими уповноваженими на це органами, що
проводять операції, перелічені в п.1 Положення, відшкодовуються
Міністерством фінансів України за рахунок коштів, передбачених у
державному бюджеті на утримання відповідних установ, які будуть
виділятись цільовим призначенням за додатковими розрахунками до
кошторисів видатків зазначених установ.
   7. Зношена, сумнівна, пошкоджена валюта 1 групи Класифікатора
іноземних валют уповноваженими банками приймається на інкасо з
наступним її  перерахуванням на валютний рахунок Міністерства
фінансів України  в  Укрексімбанку  після  відшкодування  сум
закордонними банками.
   Вищезгадана валюта 2 і 3 групи за Класифікатором іноземних
валют може бути прийнята на інкасо за наявністю угоди з іноземним
банком на відшкодування валюти.
   8. Вилучені  з  обігу купюри надсилаються уповноваженими
банками до Укрексімбанку для проведення експертизи в присутності
комісії у   складі  представників  Міністерства  фінансів,
Національного банку, Укрексімбанку. Купюри, що експертизою визнані
як фальшиві,  разом  з  відповідним висновком надсилаються в
Міністерство внутрішніх справ України. Про зазначене уповноважений
банк повідомляє установу, що провела операції, передбачені в п.1
Положення і передала їм готівкову валюту.
   9. У разі скасування вироку чи постанови відповідних органів
про конфіскацію, або обернення у власність держави готівкової
іноземної валюти,  зазначені  кошти повертаються Міністерством
фінансів України власнику, або особі, що його представляє:
   по валюті 1 категорії - в іноземній валюті, або за бажанням
отримувача коштів в карбованцевому еквіваленті;
   по валюті  2  і  3  категорії - лише в карбованцевому
еквіваленті, за курсом Національного банку України на дату виписки
платіжно-розрахункового документа у Міністерстві фінансів України.
   Повернення валютних коштів проводиться на піставі заяви про
повернення, нотаріально завіреної копії документа про скасування
відповідним державним органом рішення, на підставі якого валютні
кошти надійшли у власність держави, чи завіреного у встановленому
порядку витягу із цього документа та підтвердження передачі
готівкової валюти до уповноваженого банку для подальшого обернення
її у власність держави.
   10. Це Положення не поширюється на валютні кошти, якщо
операції, передбачені в п.1, здійснені на території Автономної
республіки Крим, за умови продовження дії Угоди про бюджетні
взаємовідносини між Урядом України і Автономної республіки Крим.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.18881
EUR30.9159
RUB0.42362
PLN7.20667
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка