Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил торгівлі транспортними засобами і номерними агрегатами

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


        МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ
          ЗВ'ЯЗКІВ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 168 від 18.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   29 грудня 1995 р.
 vd951218 vn168            за N 489/1025
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
        економіки та з питать європейської інтеграції
    N 228 ( z0681-02 ) від 31.07.2002 )
     Про   затвердження   Правил   торгівлі
     транспортними засобами і номерними агрегатами
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу
     N 402 ( z0468-98 ) від 07.07.98 )
 
   Відповідно  до постанови Кабінету Міністрів України від
8 лютого 1995 р. N 108 ( 108-95-п ) "Про  порядок  заняття
торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування
населення", Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити погоджені з Міністерством внутрішніх справ
України, Міністерством економіки України, Державним комітетом
України  у  справах захисту прав споживачів, Укоопспілкою і
Українською автомобільною корпорацією "Укравто" Правила торгівлі
транспортними засобами і номерними агрегатами, що додаються.
   2. Головному управлінню з питань внутрішньої торгівлі спільно
з Головним договірно-правовим управлінням зареєструвати Правила
торгівлі транспортними засобами  і  номерними  агрегатами  в
Міністерстві юстиції України.
   3. Визнати таким, що не застосовується на території України,
наказ Міністерства торгівлі СРСР від 22.12.77 N 256 "Правила
продажи населению легковых автомобилей и мотоциклов с колясками"
зі змінами, внесеними наказом Міністерства торгівлі СРСР від
18.08.87 N 194, та таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
торгівлі УРСР від 03.09.82 N 258 "О правилах комиссионной торговли
легковыми автомобилями и мотоциклами с колясками в Украинской ССР"
зі змінами, внесеними наказами Мінторгу УРСР від 08.01.87 N 8 та
від 05.06.90 N 62.
 
 Міністр                        С.Г.Осика
                       Затверджено
                  наказом Міністерства зовнішніх
                  економічних зв'язків і торгівлі
                  України
                  від 18 грудня 1995 року N 168
 
               Правила
         торгівлі транспортними засобами
           і номерними агрегатами
 
           1. Загальні положення
   1.1. Ці  Правила  регламентують  торгівлю  автомобілями,
автобусами, мотоциклами усіх типів, марок і моделей, причепами,
напівпричепами та мотоколясками, іншими транспортними засобами
(далі - транспортні засоби) вітчизняного та іноземного виробництва
і номерними агрегатами до них (двигунами, шасі, кузовами, рамами),
що не були в експлуатації (нових, які ще не були зареєстровані в
органах Державтоінспекції (далі - ДАІ), пройшли в установленому
порядку  сертифікацію  і мають документ встановленого зразка,
комісійну торгівлю цими засобами і номерними агрегатами, а також
торгівлю транспортними засобами і номерними агрегатами, що були в
користуванні.*
______________________________
   * Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України  від
10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" та наказу
Держстандарту від 06.02.95 N 44 ( z0040-95 ) нові транспортні
засоби підлягають сертифікації з 01.01.96, номерні агрегати - з
01.07.96.
   1.2. Правила поширюються на всі господарюючі суб'єкти на
території України  незалежно від форм власності, які пройшли
реєстрацію в установленому порядку. ( Пункт 1.2 із змінами,
внесеними згідно з Наказом МЗЕЗторгу N 402 ( z0468-98 ) від
07.07.98 )
   1.3. Господарюючий суб'єкт повинен мати торговельну базу з
відповідними умовами для зберігання, передпродажної підготовки та
сервісного обслуговування, продажу транспортних засобів,  яка
відповідає торгово-технологічним та протипожежним нормам.
   Біля входу на видному  місці  розміщується  вивіска  із
зазначенням назви господарюючого суб'єкта або уповноваженого ним
органу та режиму роботи, який встановлюється за погодженням з
місцевими  органами виконавчої влади і повинен додержуватися
підприємствами всіх форм власності.
   1.4. Транспортні засоби, що ввозяться на територію України
для  продажу,  підлягають  митному  оформленню  в  порядку,
встановленому чинним законодавством.
   1.5. Продаж автотранспортних засобів і номерних агрегатів
дозволяється  особам, які досягли 18 років, мототранспортних
засобів і номерних агрегатів - 16 років, за наявності паспорта або
документа, що його замінює.
   Продаж мототранспортних  засобів  і  номерних  агрегатів
неповнолітнім особам здійснюється за наявності дозволу батьків чи
опікуна.
   Юридичні особи  можуть  придбавати транспортні засоби та
номерні агрегати за наявності доручення уповноваженої  особи
підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що
його замінює.
   1.6. Господарюючий суб'єкт для продажу транспортних засобів
повинен мати довідки-рахунки, які є підставою для реєстрації
транспортних засобів в органах ДАІ та номерні знаки "Транзит", що
відповідають державному стандарту, для перегону  транспортних
засобів до місця призначення. У супроводжуючих документах робиться
відмітка "Перегін" і вказуються реєстраційні номери.
   Бланки довідок-рахунків  та  номерні  знаки  "Транзит" є
документами суворої звітності.
   Забезпечення господарюючого     суб'єкта     бланками
довідок-рахунків проводиться  в  установленому  законодавством
порядку Управлінням ДАІ МВС України, номерними знаками "Транзит" -
управліннями ДАІ ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,
м.Києві,  Київській  області,  УМВС  України  в областях та
м.Севастополі.
   1.7. Господарюючий суб'єкт на транспортні засоби, що продані
покупцю і доставляються ним своїм ходом до місця реєстрації, видає
знаки "Транзит", про що робиться відмітка в довідці-рахунку.
   Перегін транспортних засобів без номерних знаків "Транзит"
забороняється. У разі перегону транспортних засобів для продажу
від одного господарюючого суб'єкта до іншого або від одного
підрозділу  (філії)  господарюючого  суб'єкта  до  іншого  в
супроводжуючих документах робиться запис: "Перегін, транзитний
номер".
   1.8. Господарюючий суб'єкт зобов'язаний вести журнал обліку
поступаючих  і  реалізованих транспортних засобів і номерних
агрегатів, виданих довідок-рахунків та номерних знаків "Транзит".
Журнал зберігається як документ суворої звітності на протязі
10 років.
   Журнал повинен бути прошнурованим, сторінки пронумерованими.
Кінці шнура на  останній  сторінці  журналу  фіксуються  та
скріплюються печаткою Управління ДАІ МВС України. Довідки-рахунки
записуються в журналі в порядку зростання номерів.
   1.9. Довідка-рахунок заповнюється друкарським способом або
чорнилом від  руки  одним  почерком.  У  відповідній  графі
проставляється назва господарюючого суб'єкта та дата реалізації
транспортних засобів. Довідка-рахунок підписується  керівником
(заступником  керівника),  головним  бухгалтером,  касиром  і
завіряється круглою печаткою. Якщо продаж транспортних засобів і
номерних  агрегатів  відбувається  через філію господарюючого
суб'єкта за погодженням з Управлінням ДАІ МВС України, видача
довідок-рахунків здійснюється за підписом керівника (заступника
керівника), головного бухгалтера, касира та завіряється круглою
печаткою філії. Категорично забороняється ставити печатку на
незаповнені бланки.
   Всі реквізити транспортних засобів записуються розбірливо,
повністю і без помилок.
   Якщо при заповненні реквізиту довідки-рахунку була допущена
помилка, то реквізит закреслюється, а на зворотньому боці робиться
запис: "Виправленому ... вірити", який завіряється таким же
чином.*
____________
   * У випадку, коли номери агрегатів мають більше семи знаків,
у відповідній графі проставляються останні сім знаків номера,
включаючи літеру, а повні дані дублюються на зворотньому боці
довідки-рахунку, підписуються керівником і завіряються круглою
печаткою.
   1.10. На один транспортний засіб або агрегат (навіть якщо він
без  номера  завода-виготовлювача)  видається  тільки  одна
довідка-рахунок. Якщо транспортний засіб або агрегат реалізується
за дорученням, то довідка-рахунок видається на ім'я юридичної або
фізичної особи, від імені якої діє представник.
   1.11. У разі втрати покупцем довідки-рахунку господарюючий
суб'єкт на підставі заяви власника транспортного засобу видає нову
довідку-рахунок, на якій робить запис: "Дублікат", вказує серію,
номер і дату раніше виданої довідки-рахунку. Дублікат підписується
керівником та бухгалтером і завіряється печаткою господарюючого
суб'єкта.
   Господарюючий суб'єкт в десятиденний строк доводить до відома
Управління ДАІ МВС України про втрачену покупцем довідку-рахунок.
   1.12. У  разі  втрати  господарюючим  суб'єктом  бланків
довідок-рахунків останній зобов'язаний негайно сповістити про це
територіальний орган внутрішніх справ і орган, від якого ці бланки
були одержані. В заяві вказується за яких обставин втрачено бланки
їх кількість, серії та номери.
   1.13. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені
для  експлуатації  на  вулично-дорожній  мережі  загального
користування   автомобілі,   автобуси,  самохідні  машини,
сконструйовані на шасі автомобілів, мотоцикли всіх типів, марок і
моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски.
   Усі інші механічні транспортні засоби підлягають відомчій
реєстрації та обліку відповідно до положень Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ).
   Забороняється експлуатація  незареєстрованих  транспортних
засобів без державних номерних знаків встановленого зразка, а
також транспортних засобів, дані яких не відповідають записам у
свідоцтві про реєстрацію.
   1.14. Господарюючий суб'єкт може надавати покупцю додаткові
платні послуги щодо  технічного  обслуговування,  зберігання,
заправки транспортних засобів паливом, мастилами, транспортування
до місця призначення тощо, а також здійснювати продаж супутніх
товарів (інструментів, чохлів та ін.).
   1.15. Розрахунки за придбані транспортні засоби, номерні
агрегати  та  супутні  товари  проводяться чеками банків, в
безготівковому порядку через установи банків або за готівку із
застосуванням електронних контрольно-касових апаратів та в іншому
порядку відповідно до чинного законодавства.
   Гроші за продані комісійні транспортні засоби та номерні
агрегати виплачуються комітенту готівкою або у безготівковому
порядку (якщо інше не передбачено законодавством) на третій день
після їх продажу, не враховуючи дня продажу, вихідних і святкових
днів, при пред'явленні виданої комісіонером квитанції, паспорта
або документа, що його замінює.
   Гроші за продані транспортні засоби, прийняті на комісію від
юридичних осіб, перераховуються на їх рахунки у банках.
   У випадках, коли комітент не з'явився за одержанням грошей
після  закінчення терміну позовної давності, вони підлягають
перерахуванню до місцевого бюджету.
   1.16. Бухгалтерський  облік  та звітність здійснюються з
дотриманням єдиних методологічних вимог, встановлених Положенням
про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93
N 250 ( 250-93-п ).
   1.17. На  видному  та  доступному  для  покупців  місці
господарюючий суб'єкт розміщує ці Правила, перелік і тарифи
додаткових послуг, що надаються покупцю, Книгу  відгуків  і
пропозицій встановленого зразка.
   1.18. Працівники господарюючого суб'єкта  зобов'язані  не
порушувати прав споживачів, визначених Законом України "Про захист
прав споживачів" ( 1023-12 ), знати і виконувати ці Правила,
Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного
обслуговування  населення,  затверджений  постановою  Кабінету
Міністрів України від 08.02.95 N 108 ( 108-95-п ), та інші
нормативні документи, що регламентують торговельну діяльність. За
їх порушення працівники несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
         2. Торгівля новими транспортними
         засобами і номерними агрегатами
   2.1. Документами, що стверджують правомірність  придбання
господарюючим суб'єктом для продажу у виготовлювача транспортних
засобів і номерних агрегатів, є:
   на придбані на території України - приймально-здавальний акт
із зазначенням конкретного господарюючого суб'єкта або наряд на
одержання транспортних засобів з їх реквізитами. Якщо вказані
документи  видані  підприємствами України, які встановили на
транспортний засіб спеціальний пристрій, то на кожний транспортний
засіб  видається  копія свідоцтва про узгодження конструкції
транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;
   на придбані за кордоном - вантажні митні декларації або їх
копії, завірені печаткою митниці.
   2.2. Вимоги щодо показників якості транспортних засобів,
маркування, приймання, зберігання регламентуються стандартами,
технічними умовами та іншою нормативно-технічною документацією.
   У разі  неповної  комплектності  або  неналежної  якості
транспортного засобу він підлягає уцінці. Уцінені транспортні
засоби з гарантії знімаються, про що інформується покупець.
   Забороняється продаж нових транспортних засобів і номерних
агрегатів з дефектами, котрі загрожують безпеці дорожнього руху,
або за технічним станом не відповідають нормативам і стандартам,
діючим в Україні, а також які  не  пройшли  передпродажної
підготовки.
   2.3. Передпродажна  підготовка   транспортних   засобів
проводиться  кваліфікованими фахівцями господарюючого суб'єкта
згідно  з  вимогами  нормативно-технічної  документації.
   Господарюючий суб'єкт у сервісній книжці обов'язково робить
позначку про проведення передпродажної підготовки транспортних
засобів.
   2.4. На продані транспортні засоби господарюючий суб'єкт
повинен видавати покупцю сервісну книжку, інструкцію про порядок
експлуатації, товарний (касовий) чек або інший письмовий документ,
що  засвідчує факт купівлі, а також довідку-рахунок, яка є
підставою для реєстрації транспортного засобу в органах ДАІ. У
разі відсутності сервісної книжки покупцю видається довідка про
проведення передпродажної підготовки.
   На проданий  номерний агрегат покупцю видається технічна
документація (опис), товарний (касовий) чек або інший письмовий
документ, що засвідчує факт купівлі, а також довідка-рахунок.
   При продажу транспортних засобів, ввезених із-за кордону, в
довідках-рахунках  обов'язково  робиться  запис:  "У  митному
відношенні  оформлено.  Вантажна  митна  декларація  (ВМД)
"___"____19__ р. N___", який завіряється печаткою митниці.
   2.5. Гарантія виготовлювача на нові транспортні засоби і
номерні  агрегати  діє  протягом  терміну,  встановленого
нормативно-технічною   документацією.   Гарантійний   термін
обчислюється з дня продажу покупцю транспортного засобу або
номерного агрегата.
   2.6. Покупець при виявленні недоліків у транспортному засобі
або  в  номерному  агрегаті  протягом  гарантійного  терміну
експлуатації  має  право  за  своїм  вибором  вимагати  від
господарюючого суб'єкта (продавця або виготовлювача):
   а) безплатного усунення недоліків товару або відшкодування
витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою;
   б) заміни на аналогічний товар належної якості;
   в) відповідного зменшення його купівельної ціни;
   г) заміни на такий же товар іншої моделі з відповідним
перерахуванням купівельної ціни;
   д) розірвання договору та відшкодування збитків, яких він
зазнав.
   Зазначені вимоги  щодо  транспортних  засобів і номерних
агрегатів, які виготовлені за межами України або придбані через
посередників, задовольняються за рахунок господарюючого суб'єкта,
який їх продав.
   2.7. Безплатне усунення недоліків, виявлених у транспортних
засобах і номерних агрегатах в період гарантійного терміну,
проводиться протягом 14 днів або за згодою сторін в інший термін.
   2.8. При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін
збільшується на час перебування транспортних засобів і номерних
агрегатів у ремонті.
   Зазначений час обчислюється від дня, коли покупець звернувся
з вимогою про усунення недоліків.
   При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу
або складової частини транспортного засобу чи номерного агрегату,
на які встановлено гарантійні терміни, гарантійний термін на новий
комплектуючий виріб і складову частину обчислюється від дня видачі
покупцю транспортного засобу чи номерного агрегату після ремонту.
   2.9. Господарюючим суб'єктом (продавцем або виготовлювачем)
заміна транспортних засобів і номерних агрегатів з недоліками
проводиться негайно, а в разі необхідності додаткової перевірки
якості - протягом 14 днів або за домовленістю сторін.
   У разі відсутності транспортних засобів чи номерних агрегатів
для заміни вимога покупця задовольняється у двомісячний термін з
часу відповідної заяви.
   При неможливості задовольнити вимогу покупця про заміну в
установлений термін він вправі за своїм вибором  пред'явити
господарюючому суб'єкту (продавцю або виготовлювачу) інші вимоги,
передбачені підпунктами "а", "в", "г", "д" пункту 2.6. цих Правил.
   При обміні  транспортних  засобів  і  номерних агрегатів
гарантійний термін обчислюється від дня обміну.
   2.10. Під  час  заміни транспортних засобів чи номерних
агрегатів з недоліками на аналогічні належної якості, ціна на які
змінилася, перерахунок вартості не проводиться.
   Під час заміни транспортних засобів чи номерних агрегатів з
недоліками на такі ж іншої моделі перерахунок вартості проводиться
виходячи з цін, що діяли на час обміну.
   При розірванні  договору  розрахунки із покупцем у разі
підвищення цін на транспортні засоби  чи  номерні  агрегати
проводяться виходячи з їх вартості на час пред'явлення відповідної
вимоги, а у разі зниження цін - на час купівлі.
   2.11. Доставка транспортного засобу чи номерного агрегату
господарюючому суб'єкту (продавцю або виготовлювачу) для усунення
недоліків  та його повернення покупцю здійснюється силами і
засобами господарюючого суб'єкта (продавця або виготовлювача).
   2.12. Вимоги покупця, передбачені п.2.6. цих Правил, не
підлягають задоволенню, якщо недоліки виникли внаслідок порушення
покупцем правил користування транспортним засобом чи номерним
агрегатом  або  правил його зберігання.
   У разі  необхідності  визначення  причин  втрати  якості
транспортного засобу чи номерного агрегату господарюючий суб'єкт
зобов'язаний у триденний термін з дня одержання письмової заяви
від покупця направити цей товар на  експертизу.  Експертиза
проводиться за рахунок продавця.*
___________
   * До складу експертної комісії входять представник продавця,
виготовлювача (за бажанням продавця) та, за бажанням власника,
представник державного органу у справах захисту прав споживачів і
(або) представник громадської організації споживачів чи  інша
незаінтересована особа. Власник транспортного засобу має право
брати участь у проведенні експертизи.
        3. Комісійна торгівля транспортними
         засобами і номерними агрегатами
   3.1. Комісійна торгівля транспортними засобами і номерними
агрегатами здійснюється на  підставі  договору  комісії  між
господарюючим суб'єктом, який приймає товар на комісію, (далі -
комісіонер)  і  громадянином,  підприємством  (організацією,
установою), які здають товар на комісію (далі - комітент).
Договором комісії комітент доручає продаж товару комісіонеру за
визначену винагороду.
   3.2. Комітент доставляє  транспортні  засоби  комісіонеру
самостійно, якщо інше не передбачено договором комісії.
   3.3. За комітентом зберігається право власності на товар,
прийнятий на комісію, до моменту його продажу покупцю.
   3.4. Комісіонер  несе  відповідальність  в  установленому
законодавством  порядку  за  втрату  або пошкодження товару,
прийнятого на комісію. Розмір і порядок відшкодування збитків,
нанесених комітенту, визначаються за погодженням сторін, а у
випадку недосягнення згоди вирішується у судовому порядку.
   3.5. На комісію приймаються транспортні засоби вітчизняного
та іноземного виробництва і номерні агрегати як технічно справні,
так і ті, що не на ходу.
   При прийманні на комісію транспортних засобів перевірка їх
технічного стану та укомплектованості здійснюється за участю
комітента.
   3.6. На комісію приймаються транспортні засоби і номерні
агрегати, що зняті з обліку в органах ДАІ, для продажу на
території України:
   від громадян України - за наявності паспорта чи документа, що
його замінює, та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта)
транспортного засобу з відміткою в ньому ДАІ про зняття з обліку в
зв'язку з продажем або довідки на агрегат, вузол, виданої органами
ДАІ. На комісію можуть прийматися вузли та агрегати транспортних
засобів на підставі свідоцтв про спадщину та документів, що
стверджують законність їх придбання;
   від підприємств  (організацій,  установ)  - за наявності
накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу,
номера шасі, двигуна, його ціни, а також свідоцтва про реєстрацію
(технічного паспорта) з відміткою в ньому ДАІ про зняття з обліку
в з 'язку з продажем, доручення уповноваженої особи підприємства
(організації, установи) та паспорта або документа, що  його
замінює.
   При відсутності технічного паспорта на транспортний засіб він
на комісію не приймається.
   Забороняється приймати на комісію транспортні засоби, вузли
та агрегати, ідентифікаційні номери яких знищені або підроблені.
   3.7. Господарюючому суб'єкту дозволяється приймати на комісію
транспортні засоби без свідоцтва про реєстрацію  (технічного
паспорта):
   від фінансових органів - безгосподарні, котрі перейшли у
спадщину державі, а також конфісковані за рішеннями судів та
митних органів, якщо про це є запис у документах про вилучення
транспортного засобу. На ці транспортні засоби подаються довідки
про реєстрацію їх в органах ДАІ на ім'я колишніх власників з
відміткою номерів агрегатів;
   від управління  справами  Міністерства  закордонних справ
України - транспортні засоби, що зняті з експлуатації та повернені
з-за кордону державними організаціями (установами).
   При здаванні  на  комісію  транспортних  засобів  без
реєстраційних  документів  вищезгадані  організації (установи)
надають  господарюючому  суб'єкту  копію  документа  (у  2-х
примірниках,  один  з  яких  видається  покупцю  разом  з
довідкою-рахунком), на підставі якого здійснюється приймання їх на
комісію  (рішення  суду,  акти,  довідки, посвідчення тощо).
   Господарюючий суб'єкт  повинен  надіслати  запит   до
реєстраційно-екзаменаційного  підрозділу  ДАІ про те, що цей
транспортний засіб не знаходиться в розшуку.
   3.8. Забороняється  приймати  на  комісію  переобладнані
транспортні засоби, якщо це не відображено в свідоцтві про
реєстрацію (технічному паспорті) в розділі "Особливі відмітки", а
також не зареєстровані в органах ДАІ транспортні засоби від інших
господарюючих суб'єктів на підставі довідок-рахунків, вантажних
митних декларацій та інших документів.
   3.9. Господарюючий суб'єкт при прийманні транспортних засобів
і номерних агрегатів на комісію зобов'язаний ретельно перевіряти
документи, які пред'являє комітент чи довірена особа, звіряти
відповідність записів у них з  фактичними  ідентифікаційними
номерами вузлів і агрегатів. У разі виявлення признаків підробки
документів, номерів агрегатів або невідповідності записів  з
нанесеними  ідентифікаційними  номерами  вузлів  і  агрегатів
господарюючий суб'єкт зобов'язаний негайно повідомити про це
територіальний орган внутрішніх справ.
   3.10. Господарюючий суб'єкт  при  прийманні  транспортних
засобів і номерних агрегатів на комісію для знеособленого продажу
виписує квитанцію та товарний ярлик, а для продажу конкретному
покупцю - акт і товарний ярлик, які підписуються комісіонером і
комітентом. Перший примірник  квитанції  чи  акта  видається
комітенту. В квитанції або акті відображаються: технічний стан
транспортного засобу, комплектність, рік випуску, процент зносу та
інші характеристики.
   Товарний ярлик прикріплюється до прийнятого  на  комісію
транспортного засобу пломбою. При продажу транспортного засобу
товарний ярлик з нього не знімається.
   3.11. Комітент на підставі заяви (листа - для юридичних осіб)
має право в будь-який час забрати здані на комісію транспортні
засоби і номерні агрегати за наявності квитанції та відповідного
посвідчення особи, сплативши комісіонеру обумовлену в договорі
комісії плату за зберігання транспортного засобу.
   При поверненні комітенту транспортних засобів повертається і
реєстраційний документ.
   3.12. Транспортні засоби і номерні агрегати можуть бути
повернені іншій особі, якщо вона пред'явить квитанцію, видану
комітенту комісіонером, і нотаріально завірене доручення комітента
з обов'язковим зазначенням номера паспорта або документа, що його
замінює.
   3.13. Ціни на комісійні транспортні засоби і номерні агрегати
встановлює комітент.
   Комісіонер для визначення оціночної вартості транспортних
засобів і номерних агрегатів проводить згідно з нормативними
документами за участю кваліфікованої комісії їх оцінку на основі
технічного  стану та ринкового попиту і складає акт у 3-х
примірниках.
   Розмір комісійної  винагороди визначається за погодженням
сторін в процентах від оціночної вартості транспортних засобів і
номерних агрегатів.
   3.14. Відповідальність за відповідність транспортних засобів
та номерів їх агрегатів, прийнятих на комісію, характеристикам та
записам, зазначеним у реєстраційних документах, квитанції чи акті,
несе господарюючий суб'єкт згідно з чинним законодавством.
   3.15. Господарюючому суб'єкту дозволяється за окрему плату
здійснювати оцінку транспортних засобів, які не поступають для
комісійного продажу (дарування,  успадкування  тощо).
   Оцінка транспортних   засобів   проводиться   експертом
господарюючого суб'єкта, який має кваліфікаційне свідоцтво, видане
в установленому порядку.
   3.16. Якщо прийняті на комісію транспортні засоби і номерні
агрегати не продані в строки, передбачені договором комісії, то
вони за наявності згоди комітента підлягають уцінці.
   Строки продажу і порядок уцінки встановлюється господарюючим
суб'єктом за погодженням з комітентом, враховуючи коньюнктуру
ринку.
   Згоду на проведення уцінки транспортних засобів комітент
підтверджує підписом у квитанції.
   3.17. Умови уцінки прийнятих на комісію транспортних засобів
і номерних агрегатів повинні бути визначені у договорі комісії.
   3.18. Транспортні засоби і номерні агрегати надходять до
продажу не пізніше наступного дня після їх приймання.
   3.19. При продажу транспортних засобів, які мають дефекти, що
загрожують  безпеці  дорожнього  руху  та  життю  громадян,
господарюючий суб'єкт повідомляє покупця в письмовій формі про
існуючі дефекти та неможливість експлуатації транспортного засобу
до їх усунення.
   3.20. Плата за зберігання транспортних засобів і номерних
агрегатів у разі повернення їх комітенту визначається договором
комісії.
   3.21. Транспортні засоби чи номерні агрегати, що були в
користуванні, які придбані у комісіонера, можуть бути повернені
назад лише за його згодою. Щодо транспортних засобів і номерних
агрегатів, на які не закінчився гарантійний термін, то на них
поширюється дія статті 14 Закону України "Про захист  прав
споживачів" ( 1023-12 ).
   3.22. Після продажу транспортних засобів комісіонер у розділі
технічного паспорта "Особливі відмітки" робить запис: "Автомобіль
(інший технічний засіб) проданий за довідкою-рахунком, серія,
номер,  дата".  Запис  підписується керівником господарюючого
суб'єкта та завіряється печаткою.
   При продажу транспортних засобів, що були прийняті на комісію
без реєстраційних документів відповідно до п.3.7. цих Правил,
комісіонер на зворотньому боці довідки-рахунку робить запис:
"Автомобіль (інший транспортний засіб) прийнятий та проданий без
реєстраційних документів", який засвідчується таким же чином. До
довідки-рахунку додаються копії документів, передбачених п.3.7.
цих Правил.
     4. Торгівля транспортними засобами і номерними
        агрегатами, що були в користуванні
   4.1. Торгівля транспортними засобами і номерними агрегатами,
що були в користуванні, здійснюється шляхом скупки їх у громадян,
підприємств (організацій, установ) та подальшого їх продажу іншим
громадянам, підприємствам (організаціям, установам). Між скупкою
та продажем  господарюючий  суб'єкт  може  зробити  технічне
обслуговування та ремонт транспортного засобу.
   4.2. Скупка транспортних засобів  і  номерних  агрегатів
здійснюється на підставі договору між господарюючим суб'єктом та
громадянином, підприємством (організацією, установою) - власником
транспортного засобу чи номерного агрегату.
   Чинність придбання  номерних  агрегатів,  ввезених  із-за
кордону, стверджується вантажною митною декларацією або довідкою
таможні із зазначенням назви, марки, номера агрегату, номера і
дати вантажної митної декларації, за якою він був завезений на
територію України.
   4.3. Скупці підлягають транспортні засоби і номерні агрегати,
що зняті з обліку в органах ДАІ:
   від громадян України - за наявності паспорта чи документа, що
його замінює, та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта)
транспортного засобу з відміткою в ньому ДАІ про зняття з обліку в
зв'язку з продажем або довідки на номерний агрегат, виданої
органами ДАІ.
   Якщо транспортний засіб чи номерний агрегат зареєстрований не
на здавача, останній повинен надати документ, що підтверджує
законність його дій: доручення господаря, свідоцтво про спадщину,
рішення суду тощо;
   від підприємств (організацій, установ)  -  за  наявності
накладної із зазначенням моделі, марки транспортного засобу,
номера шасі, двигуна, його ціни, а також свідоцтва про реєстрацію
(технічного паспорта) з відміткою в ньому ДАІ про зняття з обліку
в зв'язку з продажем, а також доручення уповноваженої особи
підприємства (організації, установи) та паспорта або документа, що
його замінює.
   При відсутності технічного паспорта на транспортний засіб
скупка його забороняється.
   Господарюючому суб'єкту забороняється купувати транспортні
засоби та окремі номерні агрегати, ідентифікаційні номери яких
знищені або підроблені, а також переобладнані транспортні засоби,
якщо це не відображено в свідоцтві про реєстрацію (технічному
паспорті) в розділі "Особливі відмітки".
   4.4. Господарюючому  суб'єкту   дозволяється   купувати
транспортні  засоби без свідоцтва про реєстрацію (технічного
паспорта) лише у випадках, передбачених п.3.7. цих Правил.
   4.5. Скупка транспортних засобів, які мають наслідки аварій,
дозволяється тільки за наявності довідки ДАІ.
   4.6. Скупка транспортних засобів і номерних агрегатів, а
також їх продаж здійснюються за цінами домовленості.
   4.7. Право власності на скуплений транспортний засіб чи
номерний агрегат переходить від здавача до господарюючого суб'єкта
згідно з договором.
   4.8. Господарюючий суб'єкт, який придбав транспортний засіб,
що був у користуванні, може здійснювати його перефарбування та
(або) заміну номерних агрегатів, про що робиться запис у розділі
технічного паспорта "Особливі відмітки", підписується керівником
господарюючого суб'єкта та завіряється печаткою.
   4.9. При продажу транспортних засобів, які мають дефекти, що
загрожують  безпеці  дорожнього  руху  та  життю  громадян,
господарюючий суб'єкт повідомляє покупця в письмовій формі про
існуючі дефекти та неможливість експлуатації транспортного засобу
до їх сунення.
   4.10. У випадку виявлення недоліків у транспортних засобах і
номерних агрегатах, що знаходяться на гарантії, поширюється дія
статті 14 Закону "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
   4.11. Після продажу транспортні засоби реєструються в органах
ДАІ на підставі довідки-рахунку і технічного паспорта (що належав
попередньому  власнику),  які надаються покупцю господарюючим
суб'єктом. В розділі технічного паспорта "Особливі відмітки"
робиться запис: "Автомобіль (інший технічний засіб) проданий за
довідкою-рахунком, серія, номер, дата", який підписується керівником
та завіряється печаткою.
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка