Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендації по перевірці порівнянності показників типових форм річного бухгалтерського звіту

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
 N 18-4/151 від 19.12.95
   м.Київ
 
 vd951219 vn18-4/151
               Міністерствам і відомствам України
               Міністерству фінансів Автономної
               Республіки Крим, фінансовим
               управлінням обласних, Київської і
               Севастопольської міських державних
               адміністрацій
               Державним податковим інспекціям по
               Автономній Республіці Крим,
               областях, містах Києву і Севастополю
 
 
 
   Управління методології  бухгалтерського  обліку  надсилає
Рекомендації по перевірці порівнянності показників типових форм
річного бухгалтерського звіту для використання при складанні
прийманні та перевірці річного звіту підприємств і організацій за
1995 рік.
 
 Начальник Управління                В.М.Пархоменко
 
    Рекомендації щодо перевірки порівнянності показників
   типових форм річного бухгалтерського звіту підприємств
              за 1995 рік
-----------------------------------------------------------------------------
 NN | Показники, що співставляються| NN |  Співставимі показники     |
 пп |               | пп |                 |
----+------------------------------+-----+----------------------------------|
 1 |       2        | 3 |       4          |
----+-----------------------------------------------------------------------|
  |      Форма N 1 "Баланс підприємства"              |
----+-----------------------------------------------------------------------|
  |               |   |                 |
 1. | Рядок 010, графи 3 і 4    | 1. |Форма N 1, рядок 012 мінус рядок |
  |               |   | 011, графи 3 і 4         |
  |               |   |                 |
 2. | Рядок 012, графи 3 і 4    | 2. |Форма N 3, рядок 440, графи 3 і 6 |
  |               |   |                 |
 3. | Рядок 012, графи 3 (якщо   | 3. |Форма N 1 за 1994 рік рядок 012, |
  | не було структурних змін   |   |графа 4 плюс форма N 3 за 1995,  |
  | на підприємстві)       |   |рядок 470             |
  |               |   |                 |
 4. | Рядок 020, графи 3 і 4    | 4. |Форма N 1, рядок 022 мінус рядок |
  |               |   |021, графи 3 і 4         |
  |               |   |                 |
 5. | Рядок 022, графи 3 і 4    | 5. |Форма N 3, сума рядків 500-540,  |
  |               |   |графи 3 і 6            |
  |               |   |                 |
 6. | Рядок 030, графи 3 і 4    | 6. |Форма N 3, рядок 450, графи 3 і 6,|
  |               |   |Розбіжність на суму авансів, що  |
  |               |   |видані підрядним організаціям   |
  |               |   |                 |
 7. | Рядок 040 плюс рядок 250,  | 7. |Форма N 3, сума рядків 550-580  |
  | графи 3 і 4         |   |по графах 3 і 5, та 4 і 6     |
  |               |   |                 |
 8. | Рядок 070, графи 3 і 4    | 8. |Форма N 1, сума рядків 010, 020, |
  |               |   |030-060, графи 3 і 4       |
  |               |   |                 |
 9. | Рядок 100, графи 3 і 4    | 9. |Форма N 1, рядок 102 мінус рядок |
  |               |   |101, графи 3 і 4         |
  |               |   |                 |
10. | Рядок 140, графи 3 і 4    | 10. |Форма N 1, рядок 142 мінус рядок |
  |               |   |141, графи 3 і 4         |
  |               |   |                 |
11. | Рядок 150, графи 3 і 4    | 11. |Форма N 1, сума рядків 080-100,  |
  |               |   |110-130, 140 графи 3 і 4     |
  |               |   |                 |
12. | Рядок 200, графа 4      | 12. |Форма N 1, рядок 200, графа 3 мі-|
  |               |   |нус рядок 670, графа 3, плюс форма|
  |               |   |N 2 сума рядків 300-395, графа 4,|
  |               |   |мінус сума рядків 300-395, графа|
  |               |   |3, плюс форма N 1 рядок 670, графа|
  |               |   |4, (розбіжності за рахунок сум|
  |               |   |ПДВ, строк оплати яких не настав у|
  |               |   |підприємств, які відображали ви-|
  |               |   |ручку від реалізації по відванта-|
  |               |   |женню продукції)         |
  |               |   |                 |
13. | Рядок 280, графи 3 і 4    | 13. |Форма N 1, рядок 950, графи 3 і 6.|
  |               |   |Розбіжність на залишок валюти в|
  |               |   |касі               |
  |               |   |                 |
14. | Рядок 305, графа 4      | 14. |Форма N 3, рядок 490 мінус рядок|
  |               |   |485, мінус форма N 1 рядок 445|
  |               |   |графа 3              |
  |               |   |                 |
15. | Рядок 310, графа 4      | 15. |Форма N 3, рядок 790, графа 3 плюс|
  |               |   |графа 4. Розходження пояснюються |
  |               |   |                 |
16. | Рядок 320, графи 3 і 4    | 16. |Форма N 1, сума рядків 160-310,  |
  |               |   |графи 3 і 4            |
  |               |   |                 |
17. | Рядок 330, графа 3      | 17. |Форма N 1 за 1994 рік, рядок 330, |
  |               |   |графа 4 плюс рядок 430, графа 4  |
  |               |   |або мінус рядок 480, графа 4   |
  |               |   |                 |
18. | Рядок 340, графа 4      | 18. |Форма N 2, сума рядків 090, графа|
  |               |   |4  і  200-260 або сума рядків|
  |               |   |200-260 мінус рядок 090, графа 3 |
  |               |   |                 |
19. | Рядок 340, графа 4      | 19. |Форма N 1, рядок 481, графа 4 мі-|
  |               |   |нус рядок 482, графа 4      |
  |               |   |                 |
20. | Рядок 350, графи 3 і 4    | 20. |Форма N 1, сума рядків 070, 150,|
  |               |   |320, 330 і 340, графи 3 і 4    |
  |               |   |                 |
21. | Рядок 350, графа 3      | 21. |Форма N 1, за 1994 рік, рядок 350 |
  |               |   |графа 4 (причини розбіжностей у  |
  |               |   |пояснювальній записці до річного |
  |               |   |звіту)              |
  |               |   |                 |
22. | Рядок 400, графи 3 і 4    | 22. |Форма N 3, рядок 010, графи 3 і 6 |
  |               |   |                 |
23. | Рядок 410, графи 3 і 4    | 23. |Форма N 3, рядок 030, графи 3 і 6 |
  |               |   |(із знаком "+")          |
  |               |   |                 |
24. | Рядок 430, графи 3 і 4    | 24. |Форма N 3, сума рядків 015,    |
  |               |   |040-060, 085-130         |
  |               |   |                 |
25. | Рядок 440, графи 3 і 4    | 25. |Форма N 1, рядок 900, графи 3 і 6 |
  |               |   |                 |
26. | Рядок 440, графа 4      | 26. |Форма N 1, рядок 440, графа 3 плюс|
  |               |   |рядок 900 графа 4 мінус рядок 900,|
  |               |   |графа 5              |
  |               |   |                 |
27. | Рядок 445, графа 3      | 27. |Залишок резерву на ремонт основних|
  |               |   |фондів на кінець 1994 року (із|
  |               |   |рядку 460, графи 4 форми N 1 за|
  |               |   |1994 рік)             |
  |               |   |                 |
28. | Рядок 445, графа 4      | 28. |Форма N 3, рядок 485 мінус рядок|
  |               |   |490 плюс форма N 1, рядок 445,|
  |               |   |графа 3              |
  |               |   |                 |
29. | Рядок 460, графа 3      | 29. |Форма N 1 за 1994 рік, рядок 460|
  |               |   |графа 4 мінус залишає резерву на|
  |               |   |ремонт основних фондів на кінець|
  |               |   |1994 року (або мінус рядок 445|
  |               |   |графа 3 форми N 1 за 1995 рік)  |
  |               |   |                 |
30. | Рядок 460, графи 3 і 4    | 30. |Форма N 3, рядок 080, графи 3 і 6 |
  |               |   |(із знаком "+")          |
  |               |   |                 |
31. | Рядок 470, графи 3 і 4    | 31. |Форма N 3, рядок 070, графи 3 і 6 |
  |               |   |(із знаком "+")          |
  |               |   |                 |
32. | Рядок 470, графа 3      | 32. |Форма N 1 за 1994 рік, рядок 470,|
  |               |   |графа 4 або мінус рядок 340, графа|
  |               |   |4                 |
  |               |   |                 |
33. | Рядок 480, графа 4      | 33. |Форма N 1, рядок 482, графа 4,  |
  |               |   |мінус рядок 481, графа 4 або форма|
  |               |   |N 2, рядок 090 графа 3 мінус сума |
  |               |   |рядків 200-260          |
  |               |   |                 |
34. | Рядок 481, графа 4      | 34. |Форма N 2, сума рядків 200-260  |
  |               |   |                 |
35. | Рядок 482, графа 4      | 35. |Форма N 2, рядок 090, графа 3   |
  |               |   |                 |
36. | Рядок 490, графи 3 і 4    | 36. |Форма N 1, сума рядків 400-480,  |
  |               |   |графи 3 і 4            |
  |               |   |                 |
37. | Рядок 530, графи 3 і 4    | 37. |Форма N 1, сума рядків 500-520,  |
  |               |   |графи 3 і 4            |
  |               |   |                 |
38. | Рядок 670, графа 4      | 38. |Форма N 1, рядок 670, графа 3   |
  |               |   |мінус рядок 200, графа 3 плюс фор-|
  |               |   |ма N 2, сума рядків 300-395 у гра-|
  |               |   |фі 3 мінус сума рядків 300-395 у |
  |               |   |графі 4 плюс форма N 1, рядок 200,|
  |               |   |графа 4              |
  |               |   |                 |
39. | Рядок 690, графа 4      | 39. |Форма N 1, рядок 690, графа 3   |
  |               |   |плюс форма N 3 рядки 300 і    |
  |               |   |310, графа 3 мінус графа 4 і графа|
  |               |   |5 тих же рядків (розбіжності за  |
  |               |   |рахунок страхування працівників і |
  |               |   |майна підприємства)        |
  |               |   |                 |
40. | Рядок 750, графи 3 і 4    | 40. |Форма N 1, сума рядків 600-740,  |
  |               |   |графи 3 і 4            |
  |               |   |                 |
41. | Рядок 760, графи 3 і 4    | 41. |Форма N 1, сума рядків 490, 530, |
  |               |   |750                |
  |               |   |                 |
42. | Рядок 760, графа 3      | 42. |Форма N 1, 1994 рік, рядок 760,  |
  |               |   |графа 4 (причини розбіжностей у  |
  |               |   |пояснювальній записці до річного |
  |               |   |звіту)              |
  |               |   |                 |
43. | Рядок 900, графа 5      | 43. |Рядок 900, графа 3 плюс графа 4  |
  |               |   |мінус графа 6 форми N 1      |
  |               |   |                 |
44. | Рядок 905, графа 5      | 44. |Форма N 1, рядок 905, графа 3   |
  |               |   |плюс графа 4 мінус графа 6    |
  |               |   |                 |
45. | Рядок 910, графа 5      | 45. |Форма N 1, рядок 910, графа 3   |
  |               |   |плюс графа 4 мінус графа 6    |
  |               |   |                 |
46. | Рядок 920, графа 4      | 46. |Форма N 3, рядок 200, сума граф  |
  |               |   |3 і 4               |
  |               |   |                 |
47. | Рядок 940, графи 3, 4, 5, 6 | 47. |Форма N 1, сума рядків 900-930,  |
  |               |   |графи 3, 4, 5, 6         |
  |               |   |                 |
48. | Рядки 900-950, 980-995,   | 48. |Форма N 1, рядки 900-950, 980-995 |
  | графа 6           |   |графа 3 плюс графа 4 мінус    |
  |               |   |графа 5              |
  |               |   |                 |
----+-----------------------------------------------------------------------|
  |  Форма N 2 "Звіт про фінансові результати та їх використання     |
----+-----------------------------------------------------------------------|
  |               |   |                 |
49. | Рядок 020          | 49. |Форма N 2, рядок 300, графа 3   |
  |               |   |                 |
50. | Рядок 050, графа 3      | 50. |Форма N 2, сума рядків 010 і 011 |
  |               |   |мінус рядки 015, 020, 025, 030,  |
  |               |   |040                |
  |               |   |                 |
51. | Рядок 050, графа 4      | 50. |Форма N 2, сума рядків 015, 020,|
  |               |   |025, 030, 040, мінус рядки 010,|
  |               |   |011                |
  |               |   |                 |
52. | Рядок 080, графи 3 і 4    | 52. |Форма N 2, сума рядків 050, 060,|
  |               |   |070 графи відповідно 3 і 4    |
  |               |   |                 |
53. | Рядок 090, графа 3      | 53. |Форма N 2, рядок 080, графа 3 мі-|
  |               |   |нус графа 4            |
  |               |   |                 |
54. | Рядок 090, графа 4      | 54. |Форма N 2, рядок 080, графа 4 мі-|
  |               |   |нус графа 3            |
  |               |   |                 |
55. | Рядок 210          | 55. |Форма N 3, рядок 030, графа 4   |
  |               |   |                 |
56. | Рядок 250          | 56. |Форма N 2, рядок 091, графа 3   |
  |               |   |збільшений у 3 рази        |
  |               |   |                 |
57. |Рядки 220, 230 і 240 (для   | 57. |Форма N 3, рядки 040, 050 і 060 |
  |підприємств, установчими доку-|   |графа 4              |
  |ментами яких передбачено ство-|   |                 |
  |рення таких фондів)      |   |                 |
  |               |   |                 |
58. | Рядок 510 (не більше)    | 58. |Форма N 3, сума рядків 800 і 830 |
  |               |   |графа 6 мінус сума тих же рядків |
  |               |   |графа 5              |
  |               |   |                 |
59. | Сума рядків 500 і 520 (не  | 59. |Форма N 1, рядок 910 графа 5   |
  | більше)           |   |                 |
  |               |   |                 |
----+-----------------------------------------------------------------------|
  | Форма N 3 "Звіт про фінансово-майновий стан підприємства"      |
----+-----------------------------------------------------------------------|
  |               |   |                 |
60. | Рядки 010-014, графа 6    | 60. |Форма N 3, рядки 010-140, графа 3 |
  |               |   |плюс графа 4 мінус графа 5 (з   |
  |               |   |урахуванням відповідних знаків у |
  |               |   |графі 3)             |
  |               |   |                 |
61. | Рядок 090, графа 4      | 61. |Форма N 3, сума рядків 200-270,  |
  |               |   |графа 3              |
  |               |   |                 |
62. | Рядок 100, графа 4      | 52. |Форма N 3, сума рядків 200-270,  |
  |               |   |графа 4              |
  |               |   |                 |
63. | Рядок 140, графи 3, 4, 5, 6 | 63. |Форма N 3, сума рядків 010-130,  |
  |               |   |графи 3, 4, 5, 6         |
  |               |   |                 |
64. | Рядок 260, сума граф 3 і 4  | 64. |Форма N 2, рядок 011       |
  |               |   |                 |
65. | Рядок 350, графа 3 (не менше)| 65. |Форма N 2, рядок 010, мінус рядок |
  |               |   |015, мінус рядок 020 помножено на |
  |               |   |0,3                |
  |               |   |                 |
66. | Рядок 370 (не менше)     | 66. |Форма N 3, сума рядків 371, 372  |
  |               |   |і 373               |
  |               |   |                 |
67. | Рядки  400-451, графа 6   | 67. |Форма N 3, рядки 400-451,графа 3 |
  |               |   |плюс  графа 4,мінус графа 5   |
  |               |   |                 |
68. | Рядок 440, графа 4      | 68. |Форма N 3, рядок 450, графа 5   |
  | (не більше)         |   |                 |
69. | Рядок 450, графи 3, 4, 5, 6 | 69. |Форма N 3, рядок 451, графи 3, 4, |
  | (не менше)          |   |5, 6               |
  |               |   |                 |
70. | Рядок 450, графа 4      | 70. |Форма N 3, сума рядків 480, 481 і |
  |               |   |482 плюс рядок 200, графи 3 і 4  |
  |               |   |(розходження на кошти пайової   |
  |               |   |участі)              |
  |               |   |                 |
71. | Рядки 500, 540, графа 6   | 71. |Форма N 3, рядки 500-540, графа 3 |
  |               |   |плюс графа 4, мінус графа 5    |
  |               |   |                 |
72. | Рядок 595          | 72. |Форма N 1, сума рядків 490 і 530, |
  |               |   |графа 4 мінус рядки 070, 300,   |
  |               |   |330, 340, графа 4         |
  |               |   |                 |
73. | Рядки 600-680, графа 3 із  | 73. |Форма N 3, рядки 600-680, сума  |
  | знаком "+"          |   |граф 4 і 5            |
  |               |   |                 |
74. | Рядок 685, графа 3 із знаком | 74. |Форма N 3, рядок 685, сума граф 4 |
  | "+"             |   |і 5 мінус графа 6         |
  |               |   |                 |
75. | Рядок 690, графи 3, 4, 5, 6 | 75. |Форма N 3, сума рядків 600-685,  |
  |               |   |графи 3, 4, 5, 6 (врахувати відпо-|
  |               |   |відні знаки)           |
  |               |   |                 |
76. | Рядок 760, графи 3 і 4    | 72. |Форма N 3, рядок 761 графи 3 і 4 |
  | (не менше)          |   |                 |
  |               |   |                 |
77. | Рядок 770, графа 3      | 77. |Форма N 3, сума рядків 771, 772, |
  |               |   |773, 774 графи 3         |
  |               |   |                 |
78. | Рядок 771, графа 3      | 78. |Форма N 3, рядок 760, графа 4   |
  |               |   |                 |
79. | Рядок 790, графи 3 і 4    | 79. |Форма N 3, рядок 750 плюс рядок|
  |               |   |760 мінус рядок 770, мінус рядок|
  |               |   |780, графи 3 і 4         |
  |               |   |                 |
80. | Рядок 795 (більше)      | 80. |Форма N 3, рядок 760, графа 4   |
  |               |   |                 |
81. | Рядок 840, графи 4, 5, 6   | 81. |Форма N 3, сума рядків 800-830,  |
  |               |   |графи 4, 5, 6           |
  |               |   |                 |
82. | Рядок 840, графа 5 (не менше)| 82. |Форма N 3, рядок 841, графа 5   |
  |               |   |                 |
83. | Рядок 850-880, графа 6    | 83. |Форма N 3, рядки 850-880, графа 3 |
  |               |   |плюс графа 4 мінус графа 5    |
-----------------------------------------------------------------------------
Примітка: 1. Алгоритми порівнянності N 25 і N 26 не застосовуються
       господарськими  товариствами,  підприємствами  з
       іноземними   інвестиціями,   а  також  малими
       підприємствами незалежно від  форм  власності  і
       господарювання,   якщо   вони   використовують
       "Рекомендації по веденню бухгалтерського обліку і
       застосуванню  облікових  регістрів  на  малих
       підприємствах" ( v0040400-91 ) (повідомлено листом
       Мінфіну України від 27 вересня 1991 р. N 18-09
       ( v8-09201-91 ).
     2. Рядки 500, 510 і 520 у формі N 2 заповнюються, якщо
       рядок 090 графа 3 в цій формі не є меншим від суми
       рядків 200-260 цієї ж форми.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка