Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міжвідомчу комісію з питань використання шахтних пускових установок у мирних цілях

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 20 грудня 1995 р. N 1030
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 543 ( 543-97-п ) від 09.06.97 )
 
      Про Міжвідомчу комісію з питань використання
      шахтних пускових установок у мирних цілях
 
 
   З метою проведення експертно-технічних робіт, спрямованих на
подальше використання шахтних пускових установок у мирних цілях, і
підготовки пропозицій для прийняття остаточного рішення Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань використання шахтних
пускових установок у мирних цілях (далі - Комісія).
   2. Затвердити персональний склад Комісії згідно з додатком.
   3. Дозволити Комісії залучити в установленому порядку до її
роботи відповідальних працівників  міністерств,  відомств  та
наукових і проектних організацій.
   4. Покласти на Комісію виконання таких завдань:
   аналіз технічного стану інфраструктури  шахтних  пускових
установок, геолого-екологічних умов їх розташування;
   визначення переліку  вимог  до  розроблення  конкурсних
пропозицій щодо використання зазначених установок за замовленнями
заінтересованих міністерств, відомств та організацій;
   визначення категорії  потенційно  небезпечних  відходів і
варіантних технічних рішень про їх захоронення або зберігання;
   проведення конкурсу проектів використання шахтних пускових
установок у мирних цілях;
   розгляд і  відбір  альтернативних  проектів  цільового
призначення для їх реалізації.
   Витрати, пов'язані з виконанням зазначених завдань, провести
за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом на ліквідацію
ядерних озброєнь.
   5. Комісії в тримісячний термін подати Кабінетові Міністрів
України узгоджені пропозиції щодо використання шахтних пускових
установок у мирних цілях.
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.33
 
                     Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 20 грудня 1995 р. N 1030
 
               СКЛАД
      Міжвідомчої комісії з питань використання
      шахтних пускових установок у мирних цілях
 
 
   БАР'ЯХТАР      - віце-президент Національної академії
 Віктор Григорович     наук, академік - голова комісії (за
              згодою)
 
   МІНІН        - заступник Міністра економіки, доктор
 Леонід Васильович     економічних наук (заступник голови ко-
              місії)
 
   ШЕСТОПАЛОВ      - директор науково-інженерного  центру
 В'ячеслав Михайлович    радіогідрогеоекологічних  полігонних
              досліджень Національної академії  на-
              ук, академік - заступник голови комі-
              сії (за згодою)
 
   ГОЛУБЄВ       - начальник відділу захоронення радіоак-
 Володимир Сергійович    тивних відходів Адміністрації ядерного
              регулювання Мінекобезпеки
 
   ДРОБОТ        - начальник відділу центру адміністра-
 Олексій Григорович     тивного управління військами страте-
              гічних ядерних сил Міноборони
 
   КОРНІЄНКО      - начальник відділу управління екології
 Олексій Миколайович    Головного управління військ радіацій-
              ного, хімічного та біологічного захис-
              ту Збройних Сил Міноборони
 
   МАТОРІН       - начальник управління відходів та вто-
 Євген Михайлович      ринних ресурсів Мінекобезпеки
 
   ПЕТРЕНКО       - заступник начальника зведеного відділу
 Олександр Васильович    економіки оборони та безпеки Мінеко-
              номіки
 
   РУДЯ         - радник Міністра охорони навколишнього
 Костянтин Григорович    природного середовища та ядерної без-
              пеки
 
   СЕРДЮК        - начальник центру адміністративного уп-
 Олександр Йосипович    равління військами стратегічних ядер-
              них сил Міноборони
 
   СКВОРЦОВ       - старший науковий співробітник відді-
 Валентин Васильович    лення радіохімії навколишнього середо-
              вища Інстутуту геохімії, мінералогії
              та рудоутворення  Національної акаде-
              мії наук, кандидат геолого-мінерало-
              гічних наук (за згодою)
 
   СОБОТОВИЧ      - керівник відділення радіогеохімії нав-
 Емлен Володимирович    колишнього середовища Інституту геохі-
              мії, мінералогії та рудоутворення На-
              ціональної академії наук, академік (за
              згодою)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка