Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про встановлення оптових цін на газ природний та тарифів на його транспортування

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 186 від 20.12.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 грудня 1995 р.
 vd951220 vn186            за N 472/1008
 
  ( Наказ втрачає чинність з 01.01.98 на підставі Наказу 
   Мінекономіки N 121 ( z0561-97 ) від 31.10.97 )
   
      Про  встановлення  оптових цін на  газ
      природний та тарифів на його транспортування
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки
    N 76 ( z0317-96 ) від 14.06.96 )
 
   З метою забезпечення споживачів України природним газом і
розрахунків за нього в 1996 році та згідно з повноваженнями
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого
1995 р. N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень центральних
органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної Республіки
Крим  та  виконкомів  місцевих  Рад у галузі ціноутворення"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок формування цін на природний газ та
тарифів на його транспортування згідно з додатком N 1.
   2. Затвердити граничні оптові ціни на газ природний,  що
реалізується споживачам України, згідно з додатком N 2.
   3. Затвердити оптову ціну та рентну плату на газ природний
власного видобутку   підприємств   акціонерного   товариства
"Укргазпром", згідно з додатком N 3.
   4. Затвердити оптову ціну та рентну плату на газ природний
власного видобутку підприємств акціонерного товариства "Укрнафта",
згідно з додатком N 4.
   5. Затвердити оптову ціну та рентну плату на газ природний
власного видобутку,  що  реалізується  споживачам  державним
виробничим підприємством  "Чорноморнафтогаз", згідно з додатком
N 5.
   6. Затвердити тарифи на транспортування газу природного по
території України згідно з додатком N 6.
   7. Визнати такими, що втратили чинність: додаток N 1 до
наказу Мінекономіки від 22.02.95 р. N 23 ( z0047-95 ); накази від
12.05.95 р. N 72 ( z0134-95 ) "Про встановлення оптових цін і
рентної плати на газ природний власного видобутку"; від 19.05.95
р. N 76 ( z0143-95 ) "Про встановлення тарифів на транспортування
природного газу через газові мережі ДКП "Київгаз"; від 10.07.95 р.
N 105 ( z0218-95 ) "Про встановлення тарифів на транспортування
природного  газу  у зв'язку з впровадженням приладів обліку
споживання газу в побуті"; від 09.08.95 р. N 132 ( z0296-95 ) "Про
встановлення оптових цін і рентної плати на газ природний і
тарифів на його транспортування ДВП "Чорноморнафтогаз".
 
 Міністр економіки                 В.М. Гуреєв
 ( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
  N 76 ( z0317-96 ) від 14.06.96 )
                        Додаток N 1
                  до наказу Мінекономіки України
                  від 20 грудня 1995 року N 186
 
               Порядок
        формування цін на природний газ та
         тарифів на його транспортування
   1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
13.02.95 р.  N 109 ( 109-95-п ) "Про уточнення повноважень
центральних органів державної виконавчої влади, Уряду Автономної
Республіки Крим та виконкомів місцевих Рад у галузі ціноутворення"
та змін до неї Міністерство економіки України затверджує:
   1.1. Оптові ціни на газ природний, який реалізується усім
категоріям споживачів України у доларах США, з урахуванням надання
послуг по транспортуванню газу по території України;
   1.2. Оптові ціни на газ природний, який видобувається  в
Україні;
   1.3. Тарифи на транспортування газу по території України АТ
"Укргазпром";
   1.4. Середній тариф за послуги по транспортуванню  газу
підприємствами газового   господарства  корпорації  "Укргаз"
(конкретні тарифи  за  послуги  по  транспортуванню  газу
обл(міськ)газам затверджуються корпорацією "Укргаз" за погодженням
з Міністерством економіки України);
   1.5. Тариф за послуги по транспортуванню газу державним
комунальним господарством "Київгаз";
   1.6. Тариф за послуги по транспортуванню газу державним
виробничим підприємством "Чорноморнафтогаз";
   1.7. Роздрібні  ціни  на газ природний, що споживається
населенням;
   1.8. Рентну плату на газ природний, який видобувається в
Україні, разом з Мінфіном та Держнафтогазпромом.
   2. Порядок формування цін на природний газ та тарифів на його
транспортування:
   2.1. Гранична оптова ціна на газ природний для споживачів
визначається виходячи з ціни закупки імпортованого газу та ціни на
газ власного видобутку, часткового  відшкодування  витрат  по
транспортуванню газу по території України з урахуванням податку на
добавлену вартість.
   Оптова ціна на газ природний за домовленістю із споживачем
може бути нижча граничної, але не за рахунок транспортних витрат;
   2.2. Компенсація  різниці  між  усіма  витратами  на
транспортування газу та витратами, які відшкодовуються споживачами
України,  здійснюється  за  механізмом, затвердженим Мінфіном
України;
   2.3. Розрахунки за газ здійснюються підприємствами України в
карбованцях, виходячи з ціни газу, встановленої в доларах США і
перерахованої за офіційним курсом Національного банку України на
день зарахування коштів на рахунок постачальника газу;
   2.4. Оптові ціни на газ природний, що видобувається  в
Україні, формуються виходячи з витрат на його видобуток, а також
забезпечення рентабельності виробництва з урахуванням інвестицій.
Обсяги інвестицій  повинні  бути  підтверджені  відповідними
розрахунками з обумовленням строків їх цільового використання.
Відповідальність за цільове використання коштів покладається на АТ
"Укргазпром" і АТ "Укрнафта", а контроль за їх використанням
здійснюють Мінекономіки та Мінфін України.
   З метою вирівнювання ціни на природний газ, що видобувається
в Україні, та ціни, за якою він надходить з інших держав, в
оптово-відпускну ціну газу включається рентна плата в розмірі,
визначеному з  урахуванням природних умов видобутку, а також
різниця між граничною оптово-відпускною ціною на природний газ для
споживачів України (крім населення) та ціною власного видобутку з
урахуванням частини витрат транспортуючих організацій. Ця різниця
також спрямовується в доход державного бюджету.
   Оптова ціна на видобувний газ та рентна плата встановлюються
в доларовому еквіваленті в перерахунку в карбованці за курсом
Національного банку на день зарахування  коштів  на  рахунок
газовидобувних підприємств;
   2.5. Тарифи на транспортування газу по території України
визначаються з урахуванням всіх витрат на утримання і розвиток
газотранспортної системи АТ "Укргазпром", ДВП "Чорноморнафтогаз",
корпорації "Укргаз"  та  державного  комунального господарства
"Київгаз". Тарифи також встановлюються у доларовому еквіваленті в
перерахунку в карбованці за курсом Національного банку України на
день зарахування коштів на рахунок транспортних організацій;
   2.6. Порядок  зарахування  різниці  в цінах та механізм
розподілу витрат  на  транспортування  природного  газу  АТ
"Укргазпром",  ДВП "Чорноморнафтогаз", корпорації "Укргаз" та
ДКГ "Київгаз" встановлюється Мінфіном України.
   3. Відшкодування витрат, пов'язаних з реалізацією природного
газу населенню.
   Різниця між  оптово-відпускною  і  роздрібною  ціною,
відшкодовується відповідно до порядку, встановленого  Мінфіном
України.
 ( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
  N 76 ( z0317-96 ) від 14.06.96 )
                        Додаток N 2
                  до наказу Мінекономіки України
                  від 20 грудня 1995 року N 186
 
       Гранична оптова ціна на газ природний,
        що реалізується споживачам України
 
 Вводиться в дію з _______________
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |                  | Одиниця |Оптова ціна   |
 |                  | виміру  |в доларах США  |
 |                  |     |————————————————|
 |                  |     | з ПДВ |в т.ч. |
 |                  |     |    | ПДВ |
 |———————————————————————————————————|——————————|————————|———————|
 |Газ природний           |1000 куб.м|  83  |    |
 | в т.ч.              |     |    |    |
 | тарифи на транспортування    |     |    |    |
 | газу через підприємства:     |     |    |    |
 | Акціонерне товариство      |     |    |    |
 | "Укргазпром"           |     |  2  | 0,33 |
 | Державне виробниче підприємство |     |    |    |
 | "Чорноморнафтогаз"        |     |  2  | 0,33 |
 | Корпорацію "Укргаз"       |     |  1  | 0,17 |
 | Державне комунальне господарство |     |    |    |
 | "Київгаз"            |     |  1  | 0,17 |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка. Вказана  гранична  оптова  ціна  та  тарифи  на
     транспортування газу встановлені відповідно до Порядку
     формування цін на природний газ та тарифів на його
     транспортування.
 ( Додаток N 3 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
  N 76 ( z0317-96 ) від 14.06.96 )
                        Додаток N 3
                  до наказу Мінекономіки України
                  від 20 грудня 1995 року N 186
 
      Оптова ціна і рентна плата на газ природний
      власного видобутку підприємств акціонерного
           товариства "Укргазпром"
                Вводиться в дію _______________
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |                  | Одиниця |Оптова ціна   |
 |                  | виміру  |в доларах США  |
 |                  | куб.м. |  без ПДВ   |
 |———————————————————————————————————|——————————|————————————————|
 |Оптова ціна підприємства      |  1000  |   50,0    |
 |в т.ч.               |     |        |
 |рентна плата            |     |   13,7    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка. Указані ціна та рентна плата встановлені відповідно до
     Порядку формування цін на природний газ та тарифів на
     його транспортування.
 ( Додаток N 4 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
  N 76 ( z0317-96 ) від 14.06.96 )
                        Додаток N 4
                  до наказу Мінекономіки України
                  від 20 грудня 1995 року N 186
 
      Оптова ціна і рентна плата на газ природний
      власного видобутку підприємств акціонерного
           товариства "Укрнафта"
                Вводиться в дію _______________
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |                  | Одиниця |Оптова ціна   |
 |                  | виміру  |в доларах США  |
 |                  | куб.м. |  без ПДВ   |
 |———————————————————————————————————|——————————|————————————————|
 |Оптова ціна підприємства      |  1000  |   50,0    |
 |в т.ч.               |     |        |
 |рентна плата            |     |   13,7    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка. Указані ціна та рентна плата встановлені відповідно до
     Порядку формування цін на природний газ та тарифів на
     його транспортування.
 
                        Додаток N 5
                  до наказу Мінекономіки України
                  від 20 грудня 1995 року N 186
 
     Оптова ціна і рентна плата на газ природний
     власного видобутку, що реалізується споживачам
     державним   виробничим    підприємством
            "Чорноморнафтогаз"
                Вводиться в дію _______________
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |                  | Одиниця |Оптова ціна   |
 |                  | виміру  |в доларах США  |
 |                  | куб.м. |  без ПДВ   |
 |———————————————————————————————————|——————————|————————————————|
 |Оптова ціна підприємства      |  1000  |   66,7    |
 |в т.ч.               |     |        |
 |рентна плата            |     |   6,3    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка. Указані ціна та рентна плата встановлені відповідно до
     Порядку формування цін на природний газ та тарифів на
     його транспортування.
 ( Додаток N 6 втратив чинність на підставі Наказу Мінекономіки
  N 76 ( z0317-96 ) від 14.06.96 )
 
                        Додаток N 6
                  до наказу Мінекономіки України
                  від 20 грудня 1995 року N 186
        Тарифи на транспортування природного
          газу по території України
                Вводиться в дію _______________
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |                 |Тариф на   |в тому числі |
 |                 |транспорту- |відшкодовуєть-|
 |                 |вання природ-|ся споживачами|
 |                 |ного газу по |України, без |
 |                 |території  |ПДВ,     |
 |                 |України, без | долари США |
 |                 |ПДВ,     |       |
 |                 | долари США |       |
 |——————————————————————————————————|—————————————|——————————————|
 |Транспортування природного газу |       |       |
 |через такі підприємства:     |       |       |
 | Акціонерне товариство      |       |       |
 | "Укргазпром"          |  7,91   |  1,67    |
 | Державне виробниче підприємство |       |       |
 | "Чорноморнафтогаз"       |  3,0    |  1,67    |
 | Корпорація "Укргаз"       |  3,3    |  0,83    |
 | Державне комунальне господарство|       |       |
 | "Київгаз"            |  2,9    |  0,83    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка. Указані транспортні тарифи встановлені відповідно до
     Порядку формування цін на природний газ та тарифів на
     його транспортування.
     Компенсація різниці   між  усіма  витратами  на
     транспортування газу та витратами, які відшкодовуються
     споживачами  України,  здійснюється  за  механізмом,
     затвердженим Мінфіном України.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка