Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стан реалізації антимонопольної політики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 22 грудня 1995 р. N 1036
                Київ
 
      Про стан реалізації антимонопольної політики
 
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що за останні два роки в
цілому сформовано нормативну базу для реалізації антимонопольної
політики.  Затверджено  37 галузевих та регіональних програм
ринкових перетворень.
   Триває робота, пов'язана із забезпеченням демонополізації
об'єктів, які приватизуються. Станом на 30 жовтня 1995 р. усього з
метою демонополізації у різних галузях народного господарства у
процесі приватизації зі складу об'єднань і підприємств виділено
близько 550 об'єктів із наданням їм статусу юридичних осіб.
Запроваджено державне регулювання цін на продукцію монопольних
утворень.
   У 1995  році   посилено   ефективність   застосування
антимонопольного законодавства. За 10 місяців поточного року
кількість завершених справ про порушення цього законодавства
досягла майже 900, що більш як у 7 разів перевищує відповідний
показник за весь 1994 рік. За останні два місяці сума штрафних
санкцій становила 895 млн крб., що в 3,2 раза більше, ніж за
попередній  період  цього  року.  Припинено  461  випадок
недобросовісної реклами.
   У той же час реалізація антимонопольної політики здійснюється
недостатньо активно. Окремі галузеві міністерства і відомства по
суті усунулися від участі у цьому процесі. Має місце тенденція не
тільки до збереження у видозмінених організаційних формах старих
монопольних утворень, а й до створення нових.
   Антимонопольний комітет  та  Міністерство  економіки  не
забезпечили належне методичне супроводження розробки  програм
ринкових  перетворень,  недостатньо  координують  діяльність
міністерств, інших центральних та місцевих органів державної
виконавчої влади у питаннях демонополізації економіки.
   Не затверджені регіональні програми ринкових перетворень в
Автономній Республіці Крим, Донецькій, Луганській, Миколаївській
областях, місті Севастополі. Міністерство вугільної промисловості,
Міністерство рибного господарства, Державний комітет з питань
садівництва, виноградарства та виноробної промисловості, Державний
комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості також
не затвердили відповідні галузеві програми ринкових перетворень.
   Фонд державного  майна  не  завжди  забезпечує виконання
антимонопольних вимог у процесі приватизації.
   Ряд міністерств і відомств, зокрема Фонд державного майна,
Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю, Міністерство
охорони здоров'я, місцеві органи державної виконавчої влади не
виконують   вимог Указу Президента України від 5 грудня 1994 р.
N 723 ( 723-94-п ) "Про заходи щодо запобігання недобросовісній
рекламі та її припинення" в частині внесення до Антимонопольного
комітету подань про виявлені факти порушень.
   Антимонопольний комітет приділяє мало уваги поширенню серед
підприємців  і  споживачів  інформації  про  антимонопольне
законодавство, правила чесної конкуренції, їх права та обов'язки.
   З метою  активізації  антимонопольної політики, посилення
відповідальності міністерств, інших центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади за її реалізацію Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Звернути увагу керівників міністерств, інших центральних
та місцевих органів державної виконавчої влади на необхідність
суворого дотримання основних положень Програми діяльності Кабінету
Міністрів України стосовно проведення антимонопольної політики.
   2. З метою чіткого розмежування функцій щодо проведення
антимонопольної політики встановити, що:
   Антимонопольний комітет   бере  участь  у  проведенні
демонополізації  окремих  об'єктів;  приймає  у  передбачених
законодавством випадках разом з міністерствами, іншими органами
державної виконавчої влади рішення про запровадження та скасування
державного регулювання цін на продукцію монопольних утворень;
вносить до відповідних органів пропозиції щодо зміни  сфери
антимонопольного  регулювання;  проводить  аналіз  процесів
демонополізації економіки та розвитку конкуренції; здійснює інші
повноваження, передбачені Законом України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 );
   Міністерство економіки  здійснює  координацію  діяльності
центральних і місцевих органів державної виконавчої влади щодо
демонополізації економіки та антимонопольного регулювання з іншими
напрямами економічної реформи і разом з Антимонопольним комітетом
розроблює загальні засади проведення демонополізації економіки і
антимонопольного регулювання, здійснює методологічне та методичне
забезпечення цих процесів;
   Фонд державного майна здійснює приватизацію майна державних
підприємств  з  урахуванням  вимог  чинного,  в  тому числі
антимонопольного законодавства, зокрема в  частині  виконання
заходів, пов'язаних з проведенням демонополізації як невід'ємної
частини і передумови приватизації.
   Міністерства, інші центральні та місцеві органи державної
виконавчої влади в межах наданих їм повноважень розробляють і
реалізують заходи щодо демонополізації економіки та розвитку
конкуренції,  виходять  з  ініціативою  щодо  демонополізації
конкретних об'єктів, якщо їх повноважень недостатньо для прийняття
рішень; здійснюють заходи щодо регулювання відповідних ринків і
діяльності монопольних утворень.
   3. Антимонопольному комітетові,  Міністерству   економіки,
Міністерству фінансів, Міністерству статистики, Фонду державного
майна до 30 грудня 1995 р. подати Кабінету Міністрів України
узгоджений проект плану заходів, спрямованих на демонополізацію
економіки та розвиток конкуренції на 1996 рік.
   4. Міністерству економіки разом з Антимонопольним комітетом у
місячний термін розробити і подати на затвердження Міжвідомчій
комісії з питань демонополізації економіки заходи координації
діяльності та звітності галузевих міністерств і відомств, місцевих
органів державної виконавчої влади щодо демонополізації економіки
та антимонопольного регулювання.
   5. Керівникам   Міністерства  вугільної  промисловості,
Міністерства рибного господарства, Державного комітету нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості, Державного комітету з
питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості,
Уряду  Автономної  Республіки  Крим,  Донецької,  Луганської,
Миколаївської  обласних,  Севастопольської  міської  державних
адміністрацій притягнути до відповідальності осіб, з вини яких
було зірвано розроблення  і  затвердження  програм  ринкових
перетворень, у тому числі підпрограм демонополізації.
   6. Фондові державного майна, Міністерству охорони здоров'я,
Міністерству у справах преси та інформації, Державному комітетові
телебачення і радіомовлення, Комітетові у справах нагляду за
страховою діяльністю, державним адміністраціям затвердити заходи,
спрямовані на виконання Указу Президента України від 5 грудня 1994
р. N 723 ( 723/94 ) "Про заходи щодо запобігання недобросовісній
рекламі та її припинення".
   7. Фонду державного майна посилити контроль за діяльністю
місцевих органів приватизації стосовно дотримання антимонопольних
вимог у процесі приватизації.
   8. Керівникам міністерств і відомств,  Уряду  Автономної
Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій вжити заходів щодо недопущення
прийняття  рішень,  які  впливають на стан конкуренції, без
погодження з органами Антимонопольного комітету.
   9. Міністерству фінансів:
   за поданням  Антимонопольного  комітету  розглянути  у
двотижневий термін питання фінансування його потреб в обсязі,
необхідному  для  здійснення  контролю  за   дотриманням
антимонопольного законодавства;
   під час формування проекту Державного бюджету України на 1997
рік передбачити окремим рядком витрати на утримання органів
Антимонопольного комітету.
   10. Вказати  головам  Запорізької (Похвальський В.В.) та
Кіровоградської (Сухомлин М.О.) обласних державних адміністрацій
на неповне виконання рішення Кабінету Міністрів України від 17
квітня 1995 р. (протокол N 8) в частині створення належних умов
функціонування територіальних відділень Антимонопольного комітету
та зобов'язати їх у місячний термін вжити необхідних заходів для
вирішення цього питання.
   11. Антимонопольному  комітетові  разом  з  Міністерством
економіки, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції до 1
жовтня 1996 р. підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів
України  проект  Закону  України  "Про  захист  економічної
конкуренції".
   12. Антимонопольному комітетові, Міністерству фінансів та
Міністерству юстиції у двомісячний термін подати на розгляд
Кабінету  Міністрів  України  пропозиції щодо реалізації вимог
статті 29 Закону України  "Про Антимонопольний комітет України"
( 3659-12 ).
   13. Міністерству у справах преси та інформації, Державному
комітетові  телебачення  і  радіомовлення,  Антимонопольному
комітетові,  Міністерству  економіки  організувати  регулярне
висвітлення питань реалізації антимонопольної політики у засобах
масової інформації.
   14. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Пинзеника В.М.
 
 
   Прем'єр-міністр України          Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка