Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи по забезпеченню виконання в Миколаївській області "Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 29.12.95 р. N 259-р

Про заходи по забезпеченню виконання в Миколаївській області "Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки"

З метою забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1995 року N 911 "Про першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки":

1. Затвердити заходи по забезпеченню виконання в Миколаївській області "Програми діяльності Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки" (додаток).

2. Управлінням, комітетам та відділам облдержадміністрації, міськвиконкомам, райдержадміністраціям, обласним відомствам встановити дійовий контроль за безумовним виконанням в установлені терміни затверджених заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника та заступників голови облдержадміністрації відповідно до напрямків роботи.

 

Виконуючий обов'язки
голови облдержадміністрації 

 
М. П. Круглов 

 

Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 грудня 1995 р. N 259-р  

ЗАХОДИ
по забезпеченню виконання "Програми діяльності Кабінету Міністрів України" по Миколаївській області

N
п/п 

Зміст заходу 

Термін виконання 

Виконавець 

  

"Фінансово-бюджетна політика"  

  

  

1. 

Аналіз фінансово-економічного стану народногосподарського комплексу області за 1995 рік в розрізі галузей. 

Березень 

Управління економіки разом з відповідними відділами облдержадміністрації 

2. 

Аналіз виконання контрольних показників по головних макроекономічних показниках, встановлених Програмою. 

Щоквартально 

Управління економіки облдержадміністрації 

3. 

Уточнення переліку об'єктів соціальної сфери, що знаходяться на балансі підприємств і підлягають передачі в 1996 році на баланс місцевих бюджетів або комерційних структур. Аналіз проведеної в цьому напрямку роботи у 1995 році, визначення розміру фінансування з місцевих бюджетів і потреби в 1996 році, що очікується. 

Грудень 1995 р. -
січень 1996 р. 

Управління ЖКГ облдержадміністрації,
підприємства, фінуправління облдержадміністрації 

4. 

Аналіз ефективності дії Закону України "Про банкрутство" з метою впорядкування таких питань, як повернення фізичним та юридичним особам вкладів у підприємства, що збанкротували, в т. ч. різні фонди, страхові компанії, акціонерні товариства та інші. 

Грудень 1995 р. 

Обласна державна податкова інспекція 

5. 

Аналіз і підготовка інформації в Кабінеті Міністрів України про стан виконання постанови КМУ від 17.07.95 р. N 523 "Про повернення валютних цінностей, які незаконно перебувають за межами України". 

До 1-го числа щомісяця 

Фінуправління облдержадміністрації та ін. відповідно до розпорядження від 28.09.95 р. N 45-р 

6. 

Аналіз ефективності пільг, наданих в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб за рішеннями Уряду, Президента, Верховної Ради та місцевими органами самоврядування (з окремих, найбільш вагомих з точки зору бюджету). 

Серпень 1996 р. 

Фінуправління,
обласна державна податкова інспекція,
райфінвідділи,
районні державні податкові інспекції 

7. 

Аналіз ефективності дії відстрочок на стабілізацію фінансового стану підприємств, як наслідок збільшення надходження платежів у бюджет. 

Травень 1996 р. 

Фінуправління, облдержадміністрації, обласна державна податкова інспекція, райфінвідділи,
районні державні податкові інспекції 

8. 

Аналіз впливу експортних операцій, що їх проводять підприємства, на стан платежів у бюджет. 

Серпень 1996 р. 

Управління Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, митниця,
обласна державна податкова інспекція 

9. 

Аналіз ефективності діючої системи оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (без створення юридичної особи) і вироблення пропозицій щодо її ефективності. 

Квітень 1996 

Обласна державна податкова інспекція, фінуправління облдержадміністрації 

10. 

При формуванні проекту консолідованого бюджету області на 1996 р. забезпечити дотримання Закону України від 29 червня 1995 р. N 253/95-ВР "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР", Постанови Верховної Ради України від 7 липня 1995 р. N 272/95-ВР "Про основні напрямки бюджетної політики на 1996 рік". 

Листопад, грудень 1995 р. 

Облдержадміністрація,
відділи,
управління,
комітети,
міськвиконкоми, райдержадміністрації 

  

(Бюджетна резолюція): 

  

  

  

- забезпечити розробку бездефіцитних місцевих бюджетів області або з обласним, у містах, затверджених законодавством, бюджетним дефіцитом при наявності неемісійних джерел покриття дефіциту; 

  

  

  

- забезпечити пріоритетність направлення фінансових ресурсів по заходах на соціальний захист населення, стабілізацію функціонування соціально-культурної сфери; 

  

  

  

- для збалансованості доходів і видатків переглянути раніше прийняті програми та проекти, не підкріплені реальними джерелами фінансування; 

  

  

  

- при розробці проектів місцевих бюджетів врахувати результати проведених у 1995 році заходів по скороченню бюджетних асигнувань щодо фінансування соціально-культурних установ, проводити роботу стосовно подальшого вдосконалення мережі структури цих установ, скорочення чисельності, економічного та ефективного використання бюджетних коштів; 

1995 - 1996 рр. 

  

  

- передбачити розділ витрат місцевих бюджетів області на витрати за поточним утриманням та витрати розвитку. 

Листопад, грудень 1995 р. 

  

11. 

Забезпечити дійовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині своєчасного і повного зарахування доходів у відповідні бюджети. 

Постійно 

Фінансове управління облдержадміністрації, обласна державна податкова інспекція 

12. 

Розробити заходи і забезпечити формування держзамовлення та укладання договорів на його виконання з товаровиробниками. 

Березень 1996 р. 

Управління, відділи облдержадміністрації 

  

"Цінова політика" 

  

  

1. 

Забезпечення державного регулювання цін (тарифів) на продукцію монопольних утворень (природних та окремих штучних монополістів). 

Протягом 1996 року 

Управління економіки, регіональне відділення Антимонопольного комітету 

2. 

Перегляд переліку продукції монопольних утворень, ціни на яку підлягають державному регулюванню, з метою здійснення заходів щодо демонополізації економіки та створення конкурентного середовища. 

Систематично, протягом 1996 року 

Управління економіки, регіональне відділення Антимонопольного комітету 

  

"Структурна та промислова політика" 

  

  

1. 

Взяти участь у роботі по визначенню державних підприємств, що підлягають реструктуризації при опрацюванні Мінекономіки механізму щодо можливості запровадження граничних норм обмежень на обсяг кредиторської заборгованості підприємств залежно від вартості їх основних фондів з подальшим задіянням механізму санації чи банкрутства. 

Перше півріччя 1996 р. 

Управління економіки, фінуправління облдержадміністрації, обласне управління статистики 

2. 

Взяти участь в здійсненні заходів щодо реформування управління машинобудівним і оборонним комплексами шляхом створення нових організаційно-господарських структур 

1996 р. 

Управління економіки разом з Мінмашпромом України 

3. 

Підготовка пропозицій щодо надання державної підтримки підприємствам суднобудівної промисловості для виконання Національної програми судно- та кораблебудування. 

1996 р. 

Управління економіки облдержадміністрації  

4. 

Підготовка пропозицій до проекту постанови КМУ "Про прискорення структурної перебудови на підприємствах і в організаціях Мінмашпрому". 

Травень 1996 р. 

Управління економіки облдержадміністрації 

5. 

Підготовка пропозицій щодо посилення економічної заінтересованості підприємств у виробництві товарів дитячого асортименту. 

Червень 1996 р. 

Управління економіки облдержадміністрації 

  

"Енергозбереження" 

  

  

1. 

Розробка цільової комплексної програми енергозбереження в регіоні, в т. ч. із залученням існуючих наробок щодо використання нетрадиційних видів енергетики і представлення її на розгляд сесії обласної Ради народних депутатів. 

1996 рік 

Відділ енергетики, транспорту і зв'язку облдержадміністрації, АТ "ТОР", ІПК, "Інпроектсервіс" 

  

"Інвестиційна діяльність" 

  

  

1. 

З метою більш ефективного використання фінансових ресурсів на капітальні вкладення обмежити кількість об'єктів у 1996 році та включити до плану капітального будівництва, в першу чергу, найбільш важливі об'єкти з високою будівельною готовністю для забезпечення введення їх в дію і скорочення обсягів незавершеного будівництва. 

При затвердженні плану та бюджету області на 1996 рік 

Управління з інвестицій і будівництва  

  

"Аграрна політика" 

  

  

1. 

Розробка плану виробництва і використання сільськогосподарської продукції на 1996 рік. 

До 15 березня
1996 р. 

Управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації 

2. 

Створення умов для прискореного розвитку переробки сільськогосподарської продукції шляхом поєднання інтересів товаровиробників і переробників, в т. ч. і при приватизації переробних підприємств. 

1996 рік 

Відповідні управління, відділи облдержадміністрації 

3. 

Визначити замовників і обсяги поставок сільськогосподарської продукції та продукти її переробки, виходячи з прогнозів виробництва, попиту, прогнозного формування цін. 

Березень 1996 р. 

Відповідні управління, відділи облдержадміністрації, торговельні будинки 

4. 

Розробити план виробництва продовольчих товарів, виходячи з обсягів закупівель сільгосппродукції і попиту населення на 1996 рік. Фінансування виробництва здійснювати за рахунок власних обігових коштів, кредитів банків і коштів комерційних структур. 

Березень 1996 р. 

Комітет з переробної промисловості та формування продовольчих ресурсів облдержадміністрації 

5. 

Для стимулювання місцевих товаровиробників направити кошти торговельних організацій і консервних заводів на фінансування виробництва картоплі та овочів. Недостатню їх кількість поставляти бюджетним організаціям і на ринок за рахунок коштів комерційних структур. 

1996 рік 

Міськвиконкоми, райдержадміністрації, ЗАТ "Плодоовоч", облспоживспілка 

6. 

З метою вдосконалення та поліпшення матеріально-технічного забезпечення АПК області створити на базі АТ "Агросервіс" агропромислову виробничо-торговельну корпорацію "Агросервіс. 

I півріччя 1996 р. 

Управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, АТ "Агросервіс" 

7. 

Залучити потужності промислових підприємств області для організації виготовлення та відновлення запасних частин до тракторів та сільгоспмашин за замовленою номенклатурою особливо базових деталей, а також надання допомоги ремонтно-експлуатаційними матеріалами. 

Лютий - березень 1996 р. 

Міськвиконкоми, управління сільського господарства облдержадміністрації, союз промисловців та підприємців, ВАТ "Облагропромтехніка" 

8. 

Створити у кожному районі механізовані загони та пункти прокату техніки по збиранню врожаю зернових та кормових культур і оранки землі з придбанням високопродуктивної техніки США і ФРН, із залученням державних інвестицій, а також комерційних структур, використовуючи виробничі потужності підприємств "Агропромтехніки" та господарств управління області. 

Травень 1996 р. 

Райдержадіністрації, управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
ВАТ "Облагропромтехніка" 

9. 

Уповноважити підприємства "Агропромтехніки" по закупівлі і поставці запасних частин товаровиробникам області згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 1996 року N 16 "Про забезпечення підготовки машинно-тракторного парку до польових робіт у 1996 році" з наданням їм бюджетної позички на ці цілі. 

Березень - квітень 1996 р. 

Райдержадміністрації, управління фінансів та сільського господарства облдержадміністрації, ВАТ "Облагропромтехніка" 

10. 

Надати ВАТ "Облагропромтехніка" та райагропромтехнікам в оренду землю для вирощування сільгоспкультур з метою проведення бартерних операцій для придбання запасних частин та ремонтних матеріалів. 

Березень 1996 р. 

Обласне управління земельних ресурсів, райдержадміністрації,
ВАТ "Облагропромтехніка", райагропромтехніки  

11. 

Виходячи з обсягів держконтракту, доведеного області на сільськогосподарську продукцію, довести прогнозовані обсяги держконтракту в першу чергу тим господарствам, які не мають заборгованості перед державою за минулі роки, господарствам-боржникам на суму боргу перед державою. 

Березень 1996 р. 

Відповідні управління, відділи облдержадміністрації 

12. 

Державній службі ветеринарної медицини районів і міст забезпечити оздоровлення тварин від наявних хвороб згідно з передбаченім планом та недопущення появи нових захворювань. 

1996 р. 

Управління ветеринарної медицини з держветінспекцією облдержадміністрації  

13. 

Для забезпечення епізоотичного благополуччя тварин, враховуючи неплатоспроможність багатьох сільськогосподарських підприємств, збільшити державне фінансування на придбання біопрепаратів та деззасобів у 4 рази до минулого року. 

1996 р. 

Облзооветпостач, фінансове управління облдержадміністрації 

14. 

Підготувати проект постанови КМ України по створенню спеціалізованого портового комплексу по дорощуванню 1996 р. худоби до вагомих та якісних кондицій на базі недобудованого Дніпро-Бузького гідровузла і радгоспу "Степовий" Миколаївського району. 

1 півріччя 1996 р. 

Управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації, радгосп "Степовий" Миколаївського району 

  

"Соціальна політика" 

  

  

1. 

Сприяти поліпшенню житлових умов, в першу чергу пільгових категорій громадян, у межах виділених капітальних вкладень забезпечувати фінансування будівництва житла для них за рахунок державного та місцевих бюджетів, надавати пільгові державні кредити для індивідуальних забудовників 

1996 р. 

Управління з інвестицій і будівництва разом з міськвиконкомами і райдержадміністраціями  

2. 

Передбачити в плані обсяги капітальних вкладень у розмірі 20 - 25 млрд. крб. для надання допомоги по обладнанню газових та водомірних лічильників у будинках малозабезпечених громадян. 

1996 рік 

Управління з інвестицій та будівництва облдержадміністрації 

3. 

Забезпечення виконання державної та обласної програм оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996 - 2000 роки. 

1996 рік 

Управління житлово-комунального господарства разом з фінансовим управлінням облдержадміністрації, міськвиконкомами, райдержадміністраціями 

4. 

Підготовка розрахунків щодо потреби коштів на утримання житлового фонду, який можна передати в 1996 році року від підприємств, організацій на баланс місцевих Рад, з метою включення цього питання при розгляді бюджету області на сесії обласної Ради народних депутатів. 

До 25 лютого
1996 р. 

Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

5. 

Підготувати пропозиції до Державної програми забезпечення громадян житлом. 

Лютий 1996 року 

Управління з інвестицій та будівництва, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації 

6. 

Розробити обласну програму планування сім'ї. Підготувати матеріали та пропозиції для розгляду на Національній конференції з проблем планування сім'ї. 

Січень 1996 р. листопад 1996 р. 

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

7. 

Проводити роботу по прийому і розміщенню сімей з дітьми, які відселяються з зони безумовного (обов'язкового) відселення (за списком Мінчорнобиля) 

Квітень 1996 р. 

Відділ у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС 

8. 

Розробити для включення до програми економічного і соціального розвитку області на 1996 рік пропозиції у розділ щодо розвитку ринку праці та плану організаційно-технічних заходів щодо її виконання. 

Лютий 1996 р. 

Управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації 

9. 

Разом з правоохоронними органами здійснювати постійний контроль за діяльністю структур, що працевлаштовують громадян за кордоном. 

Постійно 

Обласний центр зайнятості населення 

10. 

Завершити створення підрозділів соціальних компенсацій та гарантій для малозабезпечених громадян. 

Липень 1996 р. 

Управління соціального захисту населення облдержадміністрації 

11. 

Провести аналіз анкетування інвалідів, осіб похилого віку.
Розробити обласну комплексну програму "Турбота" на 1996 - 1997 роки. 

Лютий 1996 р. 

Управління соціального захисту населення облдержадміністрації  

12. 

Вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо збільшення фіксованих доходів громадян, пільг і компенсацій, враховуючи зміни індексу споживчих цін. 

В міру необхідності 

Управління праці та зайнятості населення облдержадміністрації, управління соцзахисту населення облдержадміністрації  

13. 

Продовжити діяльність щодо зменшення заборгованості підприємств, установ і організацій за сплату внесків до Пенсійного фонду. Забезпечити своєчасність фінансування та виплати пенсій. 

Постійно 

Облуправління Пенсійного фонду, обласне підприємство "Миколаївпошта" 

  

"Регіональна політика" 

  

  

1. 

Продовжити роботу по розробці Державної програми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор'я. 

1996 - 1997 рр. 

Облдержадміністрація, управління економіки облдержадміністрації 

2. 

Продовжити роботу щодо створення Миколаївської вільної економічної зони. 

  

Управління економіки, управління Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі 

3. 

Внести пропозиції до розробки проекту Закону України "Про державне прогнозування, планування і розробку програм економічного і соціального розвитку України та її регіонів". 

  

Управління і відділи облдержадміністрації 

  

"Екологічна політика" 

  

  

1. 

Розробити проект екологічної програми області згідно з "Планом-схемою розробки екологічної програми Миколаївської області на 1996 - 2000 роки" та внести її на розгляд сесії обласної Ради народних депутатів. 

1996 рік 

Обласна комісія по розробці екологічної програми області 

2. 

Вирішення разом з Кабінетом Міністрів України фінансування з державного бюджету обласної програми протихолерних заходів на 1996 рік. 

1996 рік 

Управління з інвестицій та будівництва облдержадміністрації  

  

"Гуманітарна сфера" 

  

  

1. 

Внести пропозиції по вдосконаленню системи професійно-технічної освіти. 

Протягом
1996 р. 

Управління культури, освіти облдержадміністрації разом з Міністерством культури 

2. 

Розробити обласну програму "Діти України", звернувши особливу увагу на оздоровлення дітей та підлітків. 

Травень - червень 1996 р. 

- " - 

  

"Робота з проектами законодавчих актів, необхідних для виконання програм" 

  

  

1. 

Вносити пропозиції до розробки проектів Законів України за 20 днів до внесення їх на розгляд Верховної Ради. 

Протягом року 

Управління, відділи облдержадміністрації згідно з функціональним розподілом по завідуванню 

 

Заступник голови
облдержадміністрації 

 
В. С. Фуртатов 

 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка