Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. N 1 "Про практику розгляду судами справ про відповідальність за порушення законодавства про охорону природи"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 11 від 01.11.96
   м.Київ
 
 vd961101 vn11
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                      Верховного Суду
     N 17 ( v0017700-04 ) від 10.12.2004 )
 
   Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму
   Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. N 1 "Про
   практику розгляду судами справ про відповідальність за
   порушення  законодавства про охорону природи" (із
   змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 
   1993 р. N 3 та від 13 січня 1995 р. N 3)
 
 
   У зв'язку зі змінами у законодавстві про охорону природи
Пленум Верховного Суду України постановляє внести до постанови
Пленуму  Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. N 1
( v0001700-90  )  "Про  практику  розгляду судами справ про
відповідальність за порушенння законодавства про охорону природи"
(зі змінами, внесеними постановами Пленуму від 4 червня 1993 р.
N 3 ( v0003700-93 ) та від 13 січня 1995 р. N 3 ( v0003700-95 )
такі зміни і доповнення:
 
   1. Абзаци другий і третій п.4 викласти в такій редакції:
   "При вирішенні справ цієї категорії слід мати на увазі, що
відповідальність за ст.228 КК України ( 2002-05 ) настає при
порушенні чистоти водойм неочищеними та незнезараженими стічними
водами,    покидьками    та   відходами   промислових,
сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ
та  організацій,  продуктами  виробництва,  пально-мастильними
матеріалами, сировиною, а так само при забрудненні атмосферного
повітря промисловими та іншими шкідливими речовинами, причому і в
тому разі, коли забруднення водойм чи атмосферного повітря не було
пов'язане з виробничою діяльністю заподіювача шкоди.
   За ч.1 ст.228 КК дії винної особи кваліфікуються за умови, що
розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних
нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, більш як
у п'ятсот разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, що
діє на час заподіяння шкоди. За ч.2 ст.228 КК відповідальність
настає за умови, що забруднення призвело до захворювання людей
(одного чи кількох чоловік), масового знищення об'єктів тваринного
і рослинного світу (наприклад, до загибелі значної кількості
тварин, всієї чи більшості риби у водоймі або на значній її площі,
великої кількості цінних порід риб, інших об'єктів тваринного
світу, до знищення чи пошкодження посівів, рослин на значних
площах угідь) або розмір заподіяних збитків, розрахованих на
основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому
порядку, перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати".
   2. У п.5 після слів "громадським інтересам" включити слова
"або охоронюваним законом правам та інтересам окремих фізичних чи
юридичних осіб", а після слів і цифр "ст.228 КК України"  слова
"за наявності умов, зазначених у п.4 цієї постанови".
   3. У пункті 6:
   абзац перший після слова "настає" доповнити словами "якщо
розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних
нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує
п'ятсот мінімальних розмірів заробітної плати";
   слова "за сам факт скидання. Злочин цей вважається закінченим
у момент самого скидання" виключити;
   абзац другий після слів "гранично допустимі норми" доповнити
словами "і розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі
відповідних  нормативних  актів, затверджених у встановленому
порядку, перевищує тисячу мінімальних розмірів заробітної плати".
   4. Пункт 7 після слів "громадським інтересам" доповнити
словами "або охоронюваним законом правам та інтересам окремих
фізичних чи юридичних осіб".
   5. У п.13 виключити абзац другий.
   6. У п.161 слова і цифри "від 19 квітня 1993 р. N 287"
замінити словами й цифрами "від 3 квітня 1995 р. N 239".
   7. Пункти 17, 18 і 19 викласти в такій редакції:
   "17. У  справах  про  відшкодування  шкоди,  заподіяної
забрудненням  та засміченням вод, іншими порушеннями водного
законодавства, судам слід керуватися ст.111 Водного  кодексу
України ( 213/95-ВР ), статтями 440, 453 Цивільного кодексу
України ( 1540-06 ). Розмір шкоди в таких справах визначається
відповідно до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної
безпеки України від 18 травня 1995 р. N 37 ( z0162-95 ) (зі
змінами, внесеними  наказами  від  26 жовтня 1995 р.   N 116
( z0477-95 ) та від 30 січня 1996 р. N 8 ( z0043-96 )".
   При вирішенні справ, пов'язаних із відшкодуванням збитків,
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України,
судам слід керуватись постановою Кабінету Міністрів України від
3 липня 1995 р. N 484 ( 484-95-п ) "Про затвердження такс для
обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок
забруднення із суден, кораблів та  інших  плавучих  засобів
територіальних і внутрішніх морських вод України" та Положенням
про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків,
заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших
плавучих засобів територіальних та внутрішніх  морських  вод
України, затвердженим наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України від 26 жовтня
1995 р. N 116 ( z0477-95 ).
   18. Визначаючи у справах про лісопорушення розмір заподіяної
шкоди, необхідно враховувати, зокрема, що постановами Кабінету
Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 621 ( 621-96-п ) "Про
внесення змін до деяких рішень Уряду України" та від 31 грудня
1994 р. N 887 ( 887-94-п ) "Про збільшення такс для обчислення
розміру  стягнень за шкоду, заподіяну лісовому господарству"
внесено зміни та збільшено в 10 разів такси, передбачені у
додатках N 1-4, 6-10  до  постанови  Ради Міністрів УРСР від
25 травня 1982 р. N 301 "Про відповідальність за порушення
лісового законодавства" (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 1993 р. N 808 ( 808-93-п ). Розмір стягнень
за  шкоду,  заподіяну  лісовому  господарству підприємствами,
установами, організаціями та громадянами самовільною заготівлею
(збиранням) недеревних рослинних ресурсів у порядку спеціального
використання, а також загального використання на ділянках, де це
заборонено  чи  допускається тільки за спеціальним дозволом,
обчислюється за таксою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів
України від  29  липня  1992  р. N 432 ( 432-92-п ) "Про
відповідальність за шкоду, заподіяну лісу та природним об'єктам
рослинного світу" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 28 вересня 1993 р. N 808 ( 808-93-п ) зі змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів від 31 грудня 1994 р. N 887
( 887-94-п ) та від 8 червня 1996 р. N 621 ( 621-96-п ).
   19. Роз'яснити, що відповідно до статей 36, 98, 100 Лісового
кодексу України ( 3852-12 ) особи, винні в незаконному знищенні чи
пошкодженні полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень
на смугах відводу залізниць, захисних лісових насаджень на смугах
відводу автомобільних доріг, несуть відповідальність, встановлену
законодавством за знищення чи пошкодження лісів першої групи з
підвищеною категорією захисності.
   При знищенні,  пошкодженні  чи незаконній рубці в межах
населених пунктів усіх видів насаджень, які не віднесені до
категорії лісів, окремих дерев і груп дерев, чагарників на
сільськогосподарських угіддях, садибах, присадибних, дачних і
садових ділянках, які не належать до лісового фонду (ст.4 Лісового
кодексу України) шкода відшкодовується за таксами, встановленими
п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р.
N 808 "Про внесення змін і доповнень до такс для обчислення
розміру стягнень за шкоду, заподіяну лісовому господарству".
   Для обчислення розміру шкоди, заподіяної  підприємствами,
установами, організаціями та громадянами зеленим насадженням та
іншим об'єктам озеленення загального  використання  в  межах
населених пунктів внаслідок знищення або пошкодження дерев і
чагарників чи газонів і квітників, а також шкоди, заподіяної
підприємствами, установами, організаціями та громадянами паркам,
скверам, гідропаркам, іншим  об'єктам  озеленення  загального
використання в межах населених пунктів чи земельним ділянкам,
відведеним для створення цих об'єктів, внаслідок самовільного їх
використання, влаштування сміттєзвалищ, випалювання рослинності,
випасання худоби та засмічення водоймищ  на  їх  територіях
застосовуються такси, встановлені постановою Кабінету Міністрів
України від 26 червня 1996 р. N 676 ( 676-96-п ) "Про такси для
обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням та іншим
об'єктам озеленення загального використання в межах населених
пунктів".
   8. У пункті 20:
   в абзаці першому слова "Положенням про полювання і мисливське
господарство Української РСР від 8 серпня 1969 р. N 473" замінити
словами: "Положенням про мисливське господарство та  порядок
здійснення полювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 20 липня 1996 р. N 780" ( 780-96-п );
   абзац другий виключити;
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "Визначаючи розмір шкоди, заподіяної незаконним добуванням
або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до
Червоної книги України), знищенням їх жител, біотехнічних споруд,
слід виходити із такс, затверджених наказом Міністерства лісового
господарства і Міністерства охорони навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України від 12 березня 1996 р.
( z0137-96 ) При цьому необхідно враховувати, що для обчислення
розміру  шкоди,  заподіяної   територіям   та   об'єктам
природно-заповідного фонду внаслідок незаконного добування чи
знищення тварин, пошкодження або знищення їх  жител,  місць
перебування  і  розмноження застосовуються такси, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 239
( 239-95-п ) (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів
України від 8 червня 1996 р. N 621 ( 621-96-п ).
   9. У пункті 21 абзаци перший і другий викласти в такій
редакції:
   "При вирішенні позовів про відшкодування шкоди, заподіяної
незаконним добуванням або знищенням риби й водних тварин, судам
залежно від обставин справи слід керуватися ст.58 Закону України
"Про тваринний світ" ( 3041-12 ), ст.21 Закону України "Про
виключну (морську)  економічну  зону України" ( 162/95-ВР) і
відповідними правилами рибальства, що встановлюються в порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України. Залежно від характеру
правопорушення розмір такої шкоди визначається, зокрема,  за
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня
1994 р. N 41 ( 41-94-п ) (зі змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. N 621 ( 621-96-п )
таксами для обчислення розмірів відшкодування шкоди, заподіяної
внаслідок  незаконного  добування  (збирання)  або  знищення
громадянами України, іноземними громадянами та  особами  без
громадянства цінних видів риб, водних безхребетних і водних рослин
у рибогосподарських водоймах України, живих організмів "сидячих"
видів, що є природним багатством континентального шельфу України,
живих організмів виключної (морської) економічної зони України, а
також анадромних видів риб, що утворюються в річках України, за
межами цієї зони.
   При застосуванні цих такс слід мати на увазі, що шкода,
заподіяна незаконною заготівлею ікри осетрових і лососевих риб,
відшкодовується у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян за 1 кілограм цієї продукції, а шкода,  заподіяна
громадянами  України,  іноземними громадянами та особами без
громадянства внаслідок незаконного добування  (збирання)  або
знищення  риб  та  інших  водних  тварин  на  території
природно-заповідного фонду чи незаконного добування (збирання) або
знищення риб та інших водних тварин, занесених до Червоної книги
України, "за спеціальними таксами для відшкодування такої шкоди".
   10. В абзацах першому і четвертому п.25 виключити відповідно
слова "комісій в справах неповнолітніх", "комісії в справах
неповнолітніх".
 
 Голова Верховного Суду України             В.Ф.Бойко
 
 Секретар Пленуму,
 суддя Верховного Суду України             Т.М.Роцька

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка