Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розгляд листа

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


           ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
                             Л И С Т
 
 N 18-112/11-630 від 05.11.96
                                      на N 424 від 21.10.96
                                      Генеральному директору
                                      ВТП "КиївавтоЗАЗ
                                      техобслуговування"
                                      В.С. Логінову
                                      255202, Київська область,
                                      Києво-Святошинський р-н,
                                      с. С.Боріщгівка,
                                      вул. Толстого, 2
 
 
 
     Головна державна податкова інспекція України розглянула  лист
від  21.10.96  N 424 щодо віднесення основних фондів до виробничих
та порядку обчислення по  них  податку  на  добавлену  вартість  і
роз'яснює.
     Відповідно до  пп.4.14  і   4.15   Інструкції   про   порядок
заповнення   форм   річного  бухгалтерського  звіту  підприємства,
затвердженої  наказом  Мінфіну  України  від  18.08.95  р.  N  139
( z0321-95 ) і зареєстрованої Мінюстом України 01.09.95 N 321/857,
з урахуванням змін і доповнень,  внесених наказом Мінфіну  України
від 23.01.96  N  13  ( z0045-96 ),  до виробничих основних засобів
основного  виду  діяльності   підприємства   відносяться   засоби,
використання  яких  пов'язане  з  виробництвом та збутом продукції
(робіт,  послуг), яка є предметом діяльності цього підприємства, а
до   виробничих   основних   засобів   інших   галузей  діяльності
підприємства  -  виробничі   основні   засоби   підрозділів,   які
відносяться  до  інших  галузей  сфери  матеріального  виробництва
(будівництво,   транспорт,   торгівля,   громадське    харчування,
виробничі види побутового обслуговування населення і т.д.).
     Виходячи з    цього,    приміщення    виробничо-торгівельного
комплексу, в якому розміщено торгівельний відділ, відділ з надання
побутових  послуг  населенню  та  інші  підрозділи,  пов'язані   з
виробничо-торгівельною діяльністю   підприємства,  відноситься  до
основних виробничих фондів.
     Щодо віднесення  цього  приміщення  до  переліку груп фондів,
визначених пунктом 6 Положення про порядок визначення  амортизації
та  віднесення  амортизаційних  відрахувань на витрати виробництва
(обігу),  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від
06.09.96 р.  N  1075 ( 1075-96-п ),  яке вводиться в дію з 1 січня
1997 року,  повідомляємо,  що  згідно  пункту  7  цього  Положення
( 1075-96-п   )   вказаний   перелік  буде  встановлено  Кабінетом
Міністрів  України.  Враховуючи  те,  що  приміщення  вводиться  в
експлуатацію   в   листопаді   1996   року,   віднесення  його  до
відповідного виду основних виробничих фондів з  метою  нарахування
амортизаційних відрахувань,  проводиться на підставі листа Мінфіну
України  і  Мінекономіки  України  від  25.01.91  р.  NN  04-503-3
( v03-3201-01 ), 21-31/31 "Про нарахування амортизації".
     Одночасно повідомляємо,  що  відповідно  до  п.4 вищевказаної
постанови роз'яснення щодо її застосування надаються Міністерством
економіки та Міністерством фінансів України.
     Щодо порядку  обчислення  податку  на  добавлену  вартість  у
випадку   введення   в  експлуатацію  основних  виробничих  фондів
повідомляємо, що згідно п.2 статті 7  Декрету  Кабінету  Міністрів
України  від  26.12.92 р.  "Про  податок  на  добавлену  вартість"
( 14-92  )  та  п.38  Інструкції  про  порядок обчислення і сплати
податку на добавлену вартість,  затвердженої наказом ГДПІ  України
від 10.02.93  N  3  ( z0018-93 ) і зареєстрованої Мінюстом України
31.03.93 N 18,  сума податку на добавлену вартість за  придбані  і
введені  в  експлуатацію  основні  виробничі  фонди відноситься на
розрахунки з бюджетом.  При цьому,  враховуючи те, що підприємство
одночасно     з     виробничою     діяльністю     займається     і
торговельно-посередницькою  діяльністю,   згідно   п.39   вказаної
Інструкції (  z0018-93  )  обчислення  ПДВ  проводиться  окремо по
кожній діяльності (з поданням  окремих  декларацій,  визначених  у
додатках N 1 і N 2).
     Крім того,  відповідно до цього пункту Інструкції проводиться
розподіл  сум ПДВ по придбаних та введених в експлуатацію основних
виробничих фондах,  які використовуються одночасно для  здійснення
вказаних  видів  діяльності,  виходячи  з  питомої ваги виробничої
(торговельно-посередницької)  діяльності   в   загальному   обсязі
реалізації  товарів  (робіт,  послуг)  власного виробництва та сум
валового доходу (сум різниці  між  цінами  реалізації  товарів  та
цінами  їх  придбання)  від реалізації покупних товарів за звітний
місяць,  в якому було введено  в  експлуатацію  основні  виробничі
фонди  з  кінцевим  перерахунком  за  поточний  рік (інший звітний
період - в разі припинення діяльності підприємства протягом  року)
та  відображенням  результатів  розподілу  у декларації за грудень
(інший) місяць поточного року.
     Якщо при  заповненні  відповідних декларацій (за формою N 1 і
N 2) за звітний період суми ПДВ, що сплачені або підлягають сплаті
постачальникам   за  виконані  роботи,  надані  послуги,  придбані
матеріальні ресурси,  паливо,  придбані і введені  в  експлуатацію
основні  виробничі  фонди  та взяті на облік нематеріальні активи,
перевищують суми податку,  одержані від  покупців  за  реалізовані
товари  (роботи,  послуги),  то  різниця  між  ними  з бюджетів не
відшкодовується (крім випадків,  зазначених у підпунктах "а" - "д"
пункту 31 цієї Інструкції ( z0018-93 ), а сума перевищення податку
враховується в наступних звітних періодах при визначенні  платежів
до бюджету та відображається у декларації відповідної форми.
 
 Заступник начальника                                   В.В.Зайцев
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.10935
EUR31.83179
RUB0.4573
PLN7.57539
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка