Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію та проведення конкурсів на використання радіочастот в Україні

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 245 від 13.11.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   28 листопада 1996 р.
                   за N 688/1713
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Міністерства транспорту та зв'язку
       N 272 ( z0420-06 ) від 28.03.2006 }
 
       Про організацію та проведення конкурсів
       на використання радіочастот в Україні
 
 
 
   На виконання Указу Президента України від 21 вересня 1994 р.
N 545/94 "Про заходи щодо здійснення єдиної державної політики
регулювання імпорту", постанови Кабінету Міністрів України від
12 вересня  1996 р.  N 1117  ( 1117-96-п )  "Про ліцензування
використання радіочастот" і  з метою підвищення ефективності
використання радіочастотного ресурсу України Н А К А З У Ю:
 
   1. Прийняти  до безумовного виконання постанову Кабінету
Міністрів України від 12 вересня 1996 р. N 1117 "Про ліцензування
використання радіочастот".
   2. Проведення конкурсів на видачу ліцензій на використання
радіочастот покласти на Міжвідомчу комісію з питань ліцензування
використання радіочастот (Гнелецький О.О.).
   3. Покласти на робочий орган Міжвідомчої комісії з питань
ліцензування використання радіочастот  (Управління  праці  та
ринкових відносин Мінзв'язку) підготовку, проведення та оголошення
конкурсів на використання радіочастот в Україні.
   4. Затвердити Положення про порядок організації та проведення
конкурсів на використання радіочастот в Україні (додається).
   5. Встановити такі строки проведення конкурсів:
   початок - з дня публікації в пресі оголошення про початок
конкурсу;
   завершення - не пізніше ніж через 60 днів після оголошення
конкурсу.
   6. Управлінню праці та розвитку ринкових відносин забезпечити
своєчасну публікацію в пресі інформації про початок проведення
конкурсів  та  про  прийняті  Міжвідомчою комісією з питань
ліцензування використання радіочастот рішення про  результати
конкурсів.
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника міністра зв'язку Гнелецького О.О.
 
 Міністр                        Д.А.Худолій
 
                       Затверджено
                   наказом Міністерства зв'язку
                   України  від  13 листопада
                   1996 р. N 245
 
              Положення
       про порядок організації та проведення
     конкурсів на використання радіочастот в Україні
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення розроблено з метою впорядкування механізму
видачі ліцензій на використання радіочастот згідно з постановами
Кабінету  Міністрів  України  від 17 вересня 1996 р.  N 1135
( 1135-96-п )  "Про  вдосконалення  механізму   використання
радіочастотного  ресурсу" та  від  12 вересня 1996 р. N 1117
( 1117-96-п ) "Про ліцензування використання радіочастот" в межах
Національної таблиці розподілу радіочастот і частотно-орбітального
ресурсу геостаціонарної орбіти.
   1.2. Метою організації  конкурсу є підвищення ефективності
використання радіочастотного ресурсу України  для  збільшення
обсягів  надання послуг зв'язку з використанням радіочастот,
зростання  надходжень  до  державного  бюджету  та  сприяння
демонополізації галузі зв'язку.
   1.3.Ліцензія на використання радіочастот видається на термін
не менше трьох років.
   1.4. Всі ліцензіати при отриманні ліцензій на використання
радіочастот мають рівні права незалежно від форм власності.
   1.5. Юридичні і фізичні особи, що вже мають ліцензії на види
діяльності  в  галузі  зв'язку,  для  отримання ліцензій на
використання радіочастот чи смуг радіочастот беруть участь у
конкурсі на загальних засадах.
   1.6. Конкурс проводиться при обмеженій кількості ліцензій,
наявності декількох заяв на один і той же радіочастотний ресурс, в
одному і тому ж регіоні при умові обмеженості можливості виділення
радіочастот  або  ємності ринку послуг зв'язку, а також на
використання діапазонів радіочастот підвищеного попиту.
   1.7. Об'єктами проведення конкурсу можуть бути:
   певні радіочастотні призначення;
   смуги (мережі) радіочастот по регіонах України;
   смуги (мережі) радіочастот в цілому по Україні.
   1.8. У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні
особи, які зареєстровані згідно з чинним законодавством України.
   Доля іноземних інвестицій для спільних підприємств, що беруть
участь у конкурсі, згідно з статтею 11 Закону України "Про
зв'язок" ( 160/95-ВР ), не повинна перевищувати  49 відсотків
іноземних інвестицій у статутному фонді підприємства.
   1.9. У випадку, коли після проведення конкурсу визначено, що
декілька учасників конкурсу мають рівні критерії і їх кількість
перевищує квоту винесених на конкурс ліцензій, яка визначена
Міжвідомчою  комісією  з  питань  ліцензування  використання
радіочастот, може організовуватись аукціон для тих учасників
конкурсу, що дали попередню згоду на участь в ньому.
 
        2. Підготовка та оголошення конкурсу
 
   2.1. Рішення  щодо  проведення  конкурсу  приймається
Міністерством зв'язку України.
   2.2. Радіочастотний ресурс, що подається на конкурс повинен
забезпечувати окупність мережі, що проектується.
   2.3. Організація та проведення конкурсу на отримання ліцензії
на використання радіочастот здійснюється за наказом Міністерства
зв'язку України.
   2.4. Міністерство  зв'язку  України  готує  та  публікує
оголошення про конкурс, яке містить таку інформацію:
   радіочастоти або  смуги радіочастот разом з відповідними
регіонами;
   термін подачі та адреса, за якою подаються заяви на участь у
конкурсі;
   дата початку та закінчення проведення конкурсу;
   2.5. Оголошення про проведення конкурсу публікується  не
пізніше, як за 30 днів до початку проведення конкурсу у засобах
масової інформації.
 
         3. Пакет документів учасників
 
   3.1. Юридичні і фізичні особи для участі у конкурсі повинні
надати такі документи:
   заява для участі в конкурсі на отримання ліцензії на право
використання радіочастот за формою, що додається;
   нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію
підприємства або підприємця;
   нотаріально завірені копії Статуту та Установчого договору
підприємства;
   дані про наявність спеціалістів та їх кваліфікації (копії
документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації);
   графік впровадження послуг з використанням радіочастот в
заявлених регіонах;
   бізнес-план на період заявленого строку діяльності згідно з
Положенням про типовий бізнес-план, затвердженим Фондом державного
майна України;
   характеристика послуг, які планується надавати споживачам;
   організаційно-технічні заходи (розкрити шляхи та  способи
проведення діяльності по наданню послуг зв'язку з використанням
радіочастот в заявлених регіонах);
   тип та   характеристики   радіообладнання,  яке  буде
впроваджуватись, наявність його сертифіката відповідності;
   копія фінансового балансу за попередній рік;
   документи, що  гарантують  наявність  у  заявника  суми,
необхідної  для  спорудження  мережі зв'язку з використанням
радіочастот, а також для відшкодування збитків споживачам у
випадках банкрутства ліцензіата та збоїв в роботі мережі;
   взаємодія з операторами зв'язку в заявлених регіонах  в
частині  виходу  мереж, що споруджуються, на мережі зв'язку
загального користування (при необхідності виходу цих мереж на
мережі загального користування).
   3.2. Пакет документів подається в опечатаному  заявником
конверті.
   3.3. До пакету документів учасника конкурсу  обов'язково
додається платіжний документ, що підтверджує сплату учасником
завдатку в розмірі 10 відсотків ціни заявленої ліцензії.
   Завдаток вноситься заявником на рахунок Міністерства зв'язку
України "за дорученням" N 141702 в АППБ "Аваль" м.Києва, МФО
300335, код ЗКПО 00011825.
   3.4. Основними критеріями для визначення переможця конкурсу
є:
   строк початку та закінчення будівництва мережі зв'язку з
використанням радіочастот після отримання ліцензії;
   технічний рівень обладнання, що буде використовуватися;
   наявність персоналу та його кваліфікація;
   наявність коштів;
   пропозиції по частковій реінвестиції коштів від мереж зв'язку
з використанням радіочастот на розвиток соціально значущих послуг
зв'язку;
   розмір запланованих тарифів;
   передбачені пільги при наданні послуг.
 
            4. Оплата ліцензії
 
   4.1. Тарифи за видачу ліцензій встановлюються Міністерством
зв'язку України згідно з чинним законодавства.
   4.2. Про результати конкурсу Міністерство зв'язку України в
трьох денний термін, рахуючи з наступного дня після закінчення
конкурсу, вручає письмові повідомлення всім учасникам конкурсу.
Переможцю конкурсу Міністерство зв'язку України в такий же термін
вручає письмове повідомлення про внесення плати за ліцензію.
   4.3. Переможець конкурсу повинен, у строк не пізніше 10 діб з
дня отримання письмового повідомлення про внесення плати за
ліцензію, сплатити вартість ліцензії за виключенням внесеного
завдатку.
   4.4. У випадку несплати вартості ліцензії в 10 денний термін
після отримання  письмового повідомлення, передбаченого п.4.3.
цього положення, переможець конкурсу позбавляється права отримання
цієї  ліцензії. Сума внесеного завдатку в цьому випадку не
повертається, а радіочастоти, на які був оголошений конкурс,
можуть бути надані іншим учасникам конкурсу або передані для
повторного конкурсу.
   4.5. Внесений завдаток повертається учаснику конкурсу в разі,
якщо він не пройшов конкурс, в строк не пізніше 10 діб після дня
закінчення проведення конкурсу.
 
      5. Особливі умови використання конкурсних
              радіочастот
 
   5.1. Переможець конкурсу (ліцензіат):
   не має  права  перепродавати чи передавати радіочастоти,
отримані по конкурсу;
   протягом трьох  місяців з моменту отримання радіочастоти
повинен приступити до реалізації заявленого проекту використання
радіочастот, а не пізніше 12 місяців - надавати послуги зв'язку.
   Порушення термінів реалізації заявленого проекта використання
радіочастот чи надання послуг зв'язку є підставою для анулювання
ліцензії.
   5.2. У випадках, якщо переможець конкурсу вже має ліцензію на
вид діяльності в галузі зв'язку, що  потребує  використання
радіочастот, конкурсна ліцензія видається на термін її дії.
   5.3. Подовження дії ліцензії на використання радіочастот
проводиться на загальних підставах.
   5.4. Надання ліцензій на використання радіочастот для систем
супутникового  фіксованого  зв'язку,  у  виняткових випадках,
здійснюється без конкретних радіочастотних присвоєнь.
 
   6. Конфіденційність інформації та комерційна таємниця
 
   Дотримання конфеденційності  інформації  та  комерційної
таємниці здійснюється у відповідності з чинним законодавством.
 
            7. Розгляд спорів
 
   Спори, що виникають у результаті конкурсу, розглядаються
згідно з чинним законодавством України.
 
                         Додаток
                     до Положення про порядок
                     організації та проведення
                     конкурсів на використання
                     радіочастот в Україні
 
               Заява
    для участі в конкурсі на отримання ліцензії на право
           використання радіочастот
 
 N _________                  від _______________
 
__________________________________________________________________
         (найменування об'єкта конкурсу)
1. Заявник _______________________________________________________
Поштова адреса ___________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________
Частка іноземного капіталу (для спільних підприємств) ____________
Телефон __________________ Факс __________________________________
2. Місце здійснення діяльності ___________________________________
3. Вид діяльності: "Використання радіочастот" для ________________
4. Відомості про склад радіообладнання, що буде використовуватися
для здійснення діяльності ________________________________________
__________________________________________________________________
          (тип, наявність сертифіката)
5. Заявлений строк діяльності ____________________________________
 
   Вивчивши умови  конкурсу  на використання радіочастот для
заявленої діяльності, ми бажаємо взяти участь у конкурсі і маємо
можливість та згодні сплатити за радіочастоти суму _______________
________ згідно з діючими тарифами.
   Якщо нами буде отримана необхідна ліцензія, ми візьмемо на
себе зобов'язання розпочати відповідну діяльність через __________
_______________ днів з дати одержання ліцензії.
   Ми також згодні внести необхідну суму завдатку у розмірі 10
відсотків  від вартості ліцензії на використання радіочастот
(згідно встановленим тарифам), на які ми претендуємо, у сумі
_________ гривень.
   Якщо після проведення конкурсу не буде визначено переможця,
ми згодні взяти участь в аукціоні на отримання ліцензії.
   Ми ознайомлені з Положенням про порядок організації  та
проведення конкурсів на використання радіочастот в Україні та
згодні виконувати всі його пункти.
 
 Керівник                         (підпис)
  МП

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка