Законы Украины

Новости Партнеров
 

Положення про порядок формування банківською системою України обов'язкових резервів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 333 від 26.12.96           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    31 грудня 1996 р.
 vd961226 vn333             за N 410
 
 
 
                       Затверджено
                   постановою Правління
                   Національного банку України
                   N 333 від 26.12.96 р
                   (реєстр. N 410 від 31.12.96)
 
  ( Положення втратило чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 332 ( z0511-99 ) від 09.07.99 )
 
              Положення
      про порядок формування банківською системою
         України обов'язкових резервів
 
    (Із змінами, внесеними постановами Правління НБУ
    N 35 від 17.02.97 р., реєстр. N 425 від 19.02.97 р.
    ( v0425500-97 ),
    N 61 від 13.03.97 р., реєстр. N 431 від 18.03.97 р.
    ( v0431500-97 ),
    N 76 від 31.03.97 р., реєстр. N 433 від 04.04.97 р.
    ( v0433500-97 ),
    N 211 від 04.07.97 р., реєстр. N 453 від 04.07.97 р.
    ( v0453500-97 ),
    N 288 від 01.09.97 р., реєстр. N 465 від 09.09.97 р.
    ( v0465500-97 ),
    N 385 від 20.11.97 р., реєстр. N 491 від 28.11.97 р.
    ( v0385500-97 ),
    N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.
    ( v0525500-98 )
 (Текст документа із змінами на 26.02.98 р. отримано з Нацбанку)
 
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
    N 286 ( v0558500-98 ) від 23.07.98 
    N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 
    N 513 ( v0597500-98 ) від 04.12.98 
    N 72 ( v0625500-99 ) від 22.02.99 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  банки  і  банківську
діяльність" ( 872-12 ) та з метою забезпечення ефективного
регулювання грошово-кредитним ринком і обсягом грошової маси,
запобігання втрати відповідної ліквідності комерційних банків та
виконання ними невідкладних зобов'язань щодо здійснення своєчасних
розрахунків  за  дорученнями  юридичних  і  фізичних  осіб
встановлюється такий порядок формування обов'язкових резервів.
 
            Загальні положення
 
   1. Обов'язкові мінімальні резерви - це один із активних
інструментів,  за  допомогою якого Національний банк України
визначає потребу та здійснює регулювання грошової маси в обігу.
Обов'язкові резерви гарантують комерційним банкам забезпечувати
своєчасні платежі за вимогами клієнтів.
   2. Національний банк України відповідно до Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ) встановлює для
комерційних  банків нормативи з формування ними обов'язкових
резервів. Зобов'язання виконувати резервні вимоги у комерційного
банку виникає з моменту отримання ліцензії Національного банку
України на право здійснення відповідних банківських операцій.
Комерційний банк несе повну відповідальність за дотримання порядку
формування обов'язкових резервів згідно з цим Положенням.
   3. Формування обов'язкових резервів здійснюється в цілому по
консолідованому балансу комерційного банку (юридичної  особи)
шляхом утримання відповідної суми коштів обов'язкових резервів у
національній валюті на кореспондентському рахунку комерційного
банку та в касі банку за певний період.
   4. У разі, якщо філії українських комерційих банків, що
відкриті у встановленому порядку, знаходяться на території іншої
держави, то вони  самостійно  формують  обов'язкові  резерви
відповідно до діючого в цій країні порядку формування обов'язкових
резервів .
   5. Обов'язковому резервуванню підлягають усі кошти юридичних
та фізичних осіб, залучені комерційними банками на їх баланс як у
національній, так і в іноземній валюті.
   6. До залучених комерційними банками коштів  відносяться
кошти, що знаходяться на депозитних, розрахункових, поточних,
бюджетних рахунках юридичних і фізичних осіб, а також кошти інших
загальнобанківських рахунків.
   7. Національний банк  України  відповідно  до  постанови
Правління  встановлює  норму  обов'язкових резервів від суми
залучених коштів незалежно від джерел та строків залучення вкладів
і  депозитів,  яка  розраховується з огляду на ситуацію на
грошово-кредитному ринку.
   (В редакції Постанови Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
   8. Покриття сум обов'язкових резервів будь-якими активами
комерційного банку може здійснюватися тільки за рішенням Правління
Національного банку України.
   (В редакції Постанови Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
   9. Відсотки на залишки коштів обов'язкового резервування
комерційного банку не нараховуються. Кошти обов'язкових резервів
можуть використовуватися як виняток тільки з дозволу Правління
Національного банку України.
 
       Порядок розрахунку обов'язкових резервів
 
   10. До складу зобов'язань комерційного банку включаються
кошти, які обліковуються на таких рахунках бухгалтерського обліку:
   1600 мінус 1500 (пасивне сальдо), 1610 мінус 1510 (пасивне
сальдо), 1612 мінус 1512 (пасивне сальдо), 1615 мінус 1515
(пасивне сальдо), 2500 (пасивне сальдо) мінус 2501, (2510 П плюс
2511 П) мінус (2510 А плюс 2511 А) пасивне сальдо, 2512, 2513,
2514, 2520, 2523 мінус 2527, 2525, 2526, 2530, 2540, 2541, 2542,
2543, 2544, 2545, 2546, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2560,
2561, 2562, 2565 мінус 2567 (пасивне сальдо), 2600, 2601, 2602
мінус 1511 (на суму гарантованих депозитів за  відповідними
акредитивами - за аналітичним обліком), 2603, 2604, 2605, 2610,
2615, 2620, 2621, 2622, 2625, 2630, 2635, (2900 плюс 2901 плюс
2902 плюс 2903 плюс 2904 плюс 2909) мінус (2800 плюс 2809 плюс
2889) пасивне сальдо, (3300 плюс 3305 плюс 3307) мінус 3306,
3320, 3720 мінус 3710 (пасивне сальдо), 3308, 3328.
   Кошти резервування процентів за вкладами та  депозитами
юридичних осіб (рахунки NN 1608, 1618, 2518, 2528, 2548, 2558,
2568, 2608, 2618), кошти резервування процентів за вкладами
населення (рахунки NN 2628, 2638) резервуються з відповідних
джерел у порядку, викладеному у нормативних актах Національного
банку України. ( Абзац третій пункту 10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 286 ( v0558500-98 ) від 23.07.98 )
 
   ( Абзац четвертий пункту 10 втратив чинність на підставі
Постанови Нацбанку N 513 ( v0597500-98 ) від 04.12.98 ) Комерційні
банки мають розмістити суму обов'язкових мінімальних резервів у
розмірі, визначеному Правлінням Національного банку України, від
залучених коштів фізичних осіб у державні цінні папери та передати
їх на зберігання Національному банку України (Додаток N 2 "Порядок
блокування,  заміни  та  погашення державних цінних паперів,
переданих на зберігання Національному банку України").
   (В редакції Постанови Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
   11.  Сума  залишків  залучених  коштів  для  розрахунку
обов'язкових резервів визначається за період і  в  порядку,
визначеному постановою Правління Національного банку України.
( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови Нацбанку N 333 
( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
   ( Абзац другий пункту 11 вилучено на підставі Постанови
Нацбанку N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 ) Середньоарифметична
щодених балансових залишків коштів, залучених за звітний період,
що обліковується на  рахунках,  визначених  цим  Положенням,
розраховується за такою формулою:
 
    ( Абзац третій пункту 11 вилучено на підставі 
      Постанови Нацбанку N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
             L1 + L2 + L3 +... + Ln
         Ld = ----------------------------
                   n
 
   ( Абзац четвертий пункту 11 вилучено на підставі Постанови
Нацбанку N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 ) де Ld - середні
залишки залучених коштів, що використовуються для обрахування
обов'язкових резервів за звітний період;
   ( Абзац п'ятий пункту 11 вилучено на підставі Постанови
Нацбанку N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 ) L1, 2, 3,... - сума
залишків залучених коштів за станом на кожне число  (дату)
звітного періоду;
   ( Абзац шостий пункту 11 вилучено на підставі Постанови
Нацбанку N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 ) Ln - сума залишків
залучених коштів за останій календарний день звітного періоду;
   ( Абзац сьомий пункту 11 вилучено на підставі Постанови
Нацбанку N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 ) n - кількість
календарних днів звітного періоду. звітний період - 1 місяць. 
( Абзац сьомий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 286 ( v0558500-98 ) від 23.07.98 )
   Сума залучених коштів та залишки коштів на кореспондентському
рахунку комерційного банку за вихідні та святкові дні визначаються
на рівні залишків коштів за той робочий день, який передував
вихідним чи святковим дням.
   (Із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 31.03.97 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
   12. Обсяг обов'язкових резервів визначається комерційним
банком відповідно до визначених періоду і порядку у розмірі
встановленого відсотка від залучених банком коштів.
( Пункт 12 в редакції Постанов Нацбанку N 286 ( v0558500-98 ) від
 23.07.98, N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
   13. Визначена сума коштів обов'язкових резервів  повинна
знаходитись на кореспондентському рахунку комерційного банку та в
касі банку.
   Комерційні банки  мають  право  не  більше 30 відсотків
визначеної суми обов'язкових резервів тримати в готівковій формі в
національній чи іноземній валюті (балансові рахунки 1001, 1002,
1003, 1004). Правління Національного банку України може змінювати
норму покриття обов'язкових резервів залишками готівки в касах
комерційних банків (рахунки NN 1001, 1002, 1003, 1004) у межах
визначеного її граничного розміру та встановлювати окремим банкам
індивідуальні норми їх покриття, а у разі виникнення надзвичайних
ситуацій  -  приймати  рішення  про  відміну норми покриття
обов'язкових резервів залишками готівки в касах банків на строки,
визначені Правлінням Національного банку України.
   (Із змінами і доповненями, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
 
 
    Контроль Національного банку України за дотриманням
   комерційними банками вимог щодо обов'язкових резервів
 
   14. Обласні  управління  Національного  банку  України
контролюють необхідну суму залишків коштів на кореспондентському
рахунку комерційного банку порівнюючи суму, визначену виходячи із
встановленої норми періоду і порядку резервування з фактичною
сумою залишків коштів на кореспондентському рахунку комерційного
банку та фактичних залишків коштів за балансовими рахунками
NN 1001, 1002, 1003, 1004.
   (Із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку 
N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
   
   15. Комерційний банк у визначений строк після закінчення
встановленого періоду резервування надає обласному управлінню
Національного банку України довідку про розрахунок суми залучених
коштів, залишків коштів в касі комерційного банку (балансові
рахунки NN 1001, 1002, 1003, 1004) та залишки коштів на його
кореспондентському рахунку (Додаток N 1) і виписку з депо-рахунку
N 9835 про фактичну кількість заблокованих державних цінних
паперів.
   (Із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку 
N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
 
   16. Обласне управління Національного банку України звіряє
надану інформацію з даними щоденного балансу комерційного банку,
який отримує від Центральної розрахункової палати, і визначає
правильність дотримання комерційним банком встановленої норми
обов'язкових резервів за кореспондентським рахунком. У разі, якщо
фактично  зарезервовані  кошти  на кореспондентському рахунку
відповідають нормам резервування, вимоги до комерційного банку
вважаються виконаними.
   17. Щоквартально обласне управління  Національного  банку
України  має  здійснювати  загальну  або вибіркову перевірку
достовірності даних, наданих для розрахунку суми обов'язкових
резервів комерційним банком, використовуючи для цього необхідні
документи, які є у нього та у комерційного банку.
   Зазначену перевірку  здійснюють  відповідні  підрозділи
Національного банку України, на яких покладені такі функції.
   18. У разі, якщо фактична  сума  залишків  коштів  на
кореспондентському рахунку комерційного банку за звітний період
буде меншою від розміру встановленої норми обов'язкових резервів
щодо залучених банком коштів, яка розрахована відповідно до умов
п.13 цього Положення, то з комерційного банку стягується штраф у
розмірі неправомірно одержаного доходу від недорезервованої суми
залучених коштів.
   (Із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку 
N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
   
   19. Сума недорезервованих коштів  на  кореспондентському
рахунку комерційного банку визначається, виходячи з встановленої
норми резервування та фактичної  суми  залишків  коштів  на
кореспондентському рахунку  комерційного  банку,  скорегованої
відповідно до п.13 цього Положення. Різниця між сумою залишків
коштів, яка має знаходитися  на  кореспондентському  рахунку
комерційного банку, виходячи з встановленої норми до залучених
коштів, та фактичною сумою обов'язкових резервів є одноденною
сумою недорезервованих коштів.
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку 
N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
 
   20. Сума неправомірно одержаного комерційним банком доходу
визначається на основі діючої у відповідному періоді регулювання
облікової ставки Національного банку України шляхом множення
одноденної суми недорезервованих банком коштів на розмір плати з
розрахунку за один день та помноженої на кількість днів періоду
регулювання.
   (Із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку 
N 333 ( v0333500-98 ) від 31.08.98 )
   
   21. Штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу стягується
за кожний випадок допущеного порушення відповідно до нормативних
актів Національного банку України.
   (Із змінами, внесеними Постановою Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
   22. Рішення про зміни норм обов'язкових резервів приймає
Правління Національного банку України.
   23. Про зміни порядку формування  обов'язкових  резервів
Національний  банк України повідомляє банківській системі не
пізніше, як за два тижні до введення нового порядку, а у разі
виникнення   ситуації,   яка  загрожує  стабільності  на
грошово-кредитному  ринку,  у  строки,  визначені  Правлінням
Національного банку України.
   (В редакції Постанови Правління НБУ
   N 64 від 24.02.98 р., реєстр. N 525 від 26.02.98 р.)
   ( v0525500-98 )
 
                         Додаток N 1
 
   Довідка про залучені кошти та їх залишки для визначення
         розміру обов'язкових резервів
          за ____________ 199_ року
 
 ________________________       _________________________
    (назва банку)            (адреса банку)
 
 
                           (копійки)
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Показники     |    На дату звітного періоду           |   |
|n/n|           |-----------------------------------------------------|   |
|  |           |1/|2/|3/|4/|5/|6/|7/|8/|9/|10/|11/|12/|13/|14/|15/| |   |
|  |           |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25 |26 |27 |28 |29 |30 |31|   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
| 1.|Сума залучених коштів | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
| 2.|Сума обов'язкових ре- | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |зервів на коррахунку, | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |усього        | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  | у тому числі:    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|  |* виходячи із норм  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |обов'язкових резервних| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |вимог         | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|  |* кошти фонду резерву-| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |вання процентів за  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |вкладами населення  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |(в % від рахунків   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |NN 2628, 2638)    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|  |* кошти резервування | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |процентів за вкладами | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |і депозитами юридичних| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |осіб         | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|  |* 100% резервування  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |залишків коштів на  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |рахунках державного  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |бюджету в банках,   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |на які не покладене  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |касове виконання   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |бюджету        | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|3. |Сума обов'язкових   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |резервів, що покриває-| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |ться готівкою відпо- | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |відно до вказівок НБУ,| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |але не більше суми,  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |вказаної у п. 6    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|4. |Фактична сума залишків| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |коштів на коррахунку | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |(рахунок N 1200)   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|5. |Сума обов'язкових   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |резервів у відповідно-| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |му розмірі від залуче-| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |них коштів фізичних  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |осіб, що покривається | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |вкладанням коштів бан-| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |ків у державні цінні | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |папери (виписка з   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |Депо-рахунку N 9835  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|6. |Залишки готівки у   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |касі, усього (рахунки | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |NN 1001-1004)     | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
 
( Пункт 7 вилучено на підставі Постанови Нацбанку N 286 ( v0558500-98 )
від 23.07.98 )
|7. |Кошти резервів на мож-| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |ливі втрати комерцій- | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |них банків за актив- | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |ними операціями банків| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |(рахунки NN 2400,   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |1590, 5020)      | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
 
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|8. |Відхилення (+,-)   | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |(рядки 4-2+3+5)    | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+---+---+---+---+---+--+-----|
|9. |Сума штрафу за недот- | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |римання норм резервних| | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
|  |вимог         | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |   |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
( Додаток N 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 286 ( v0558500-98 ) від 23.07.98, N 333 ( v0333500-98 ) від
31.08.98 )
 
 
( Додаток N 2 втратив чинність на підставі Постанови Нацбанку N 72
( v0625500-99 ) від 22.02.99
 
( Додаток N 2 відсутній в БД )

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка