Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про організацію роботи державних податкових адміністрацій щодо посилення контролю за виробництвом і реалізацією спирту та алкогольних напоїв

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 47 від 27.12.96
   м.Київ
 
 vd961227 vn47
 
      Про організацію роботи державних податкових
      адміністрацій щодо посилення контролю за
      виробництвом і  реалізацією  спирту  та
            алкогольних напоїв
 
   З метою забезпечення виконання вимог постанови  Кабінету
Міністрів України від 2 грудня 1996 року N 1438 ( 1438-96-п ) "Про
Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском  і
транспортуванням  спирту етилового" та посилення контролю за
надходженням до бюджету акцизного збору з спирту та алкогольних
напоїв Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок заповнення форм та перелічені далі
тимчасові  форми  по обліку та контролю за виробництвом та
реалізацією спирту етилового:
   - свідоцтва про реєстрацію місця зберігання спирту етилового;
   - журналу реєстрації розрахунків планових обсягів виробництва
продукції з використанням спирту етилового;
   - довідки (обсяги та мета одержання спирту етилового без
сплати акцизного збору);
   - довідки (обсяги та мета одержання спирту етилового зі
сплатою акцизного збору за ставкою 0.2 ЕКЮ);
   - довідки (обсяги та мета одержання спирту етилового зі
сплатою акцизного збору за ставкою 3 ЕКЮ);
   - довідки про відвантаження спирту етилового;
   - контрольного журналу реєстрації довідок про відвантаження
спирту етилового;
   - щомісячного звіту про обсяги виробництва та реалізації
спирту етилового;
   - контрольного  журналу  обліку  прийнятого  на подальшу
переробку спирту етилового;
   - зворотнього повідомлення про отримання спирту етилового;
   - щомісячного звіту про надходження та використання спирту
етилового;
   - журналу обліку виданих свідоцтв про реєстрацію  місць
зберігання спирту етилового;
   - щомісячного звіту представника ДПА на підприємстві  з
виробництва лікеро-горілчаних виробів про обсяги прийнятого на
подальшу переробку спирту етилового.
   2. Управлінню справляння акцизного збору з алкогольних напоїв
та тютюнових виробів Головного управління непрямих  податків
(Фурман  А.П.)  в  місячний термін розробити та подати для
затвердження Інструкцію  про  порядок  здійснення  державними
податковими адміністраціями контролю за виробництвом, реалізацією
спирту і алкогольних напоїв та обчисленням і сплатою акцизного
збору.
   3. Головам та виконуючим обов'язки голів державних податкових
адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм.Києві
та Севастополі:
   терміново визначити   підрозділи  державних  податкових
адміністрацій, на які будуть покладені обов'язки по реєстрації
місць зберігання спирту етилового, та внести відповідні зміни до
положень про ці підрозділи та в посадові інструкції працівників;
   забезпечити підвідомчі  державні  податкові  адміністрації
бланками документів, затверджених цим наказом  у  кількості,
достатній для забезпечення своєчасної реєстрації місць зберігання
спирту етилового;
   організувати прийом з приводу реєстрації місць зберігання
спирту етилового щоденно протягом робочого тижня;
   враховуючи те,  що  форми  та  порядок  їх застосування
затверджені тимчасово, у термін до 20 січня 1997 року опрацювати
на місцях та надати конкретні пропозиції щодо їх удосконалення
управлінню справляння акцизного збору з алкогольних напоїв та
тютюнових виробів Головного управління непрямих податків Державної
податкової адміністрації України.
   4. До  створення контрольних постів державних податкових
адміністрацій на  підприємствах,  які  виробляють  спирт  та
лікеро-горілчані  вироби  функції  по здійсненню контролю за
виробництвом, реалізацією спирту та алкогольних напоїв виконують
закріплені представники державних податкових адміністрацій.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної податкової адміністрації України Шитрю О.І.
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
                       Додаток N 1
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
   Державна податкова адміністрація в __________________________
 
   N _______               "___"_________ 199_ р.
 
              Свідоцтво
     про реєстрацію місця зберігання спирту етилового
   Видано ______________________________________________________
       (повна назва суб'єкта хозяйнування - власника місця
_________________________________________________________________,
       спирту етилового, ідентифікаційний код)
зареєстрованому за адресою _______________________________________
                    (повна адреса)
про те, що спирт етиловий або сировина, що містить спирт буде
зберігатись в ___________________________________________________,
          (вид місця зберігання спирту етилового)
місткістю ________________________________________________________
розташоване за адресою ___________________________________________
               (повна адреса місця знаходження)
_________________________________________________________________,
зареєстроване  в  Державній  податковій  адміністрації  в
__________________________________________________________________
      (регіон діяльності адміністрації та повна адреса)
на  підставі  акту  комісії  інституту "Укрдіпхарчопром" про
відповідність діючим будівельним, технологічним, протипожежним,
техніки  безпеки  та  санітарним  нормам  і  правилам  від
"___"_____________ 199_ р. за N ___________ та акту перевірки ДПА,
про що "___"_________ 199_ р. зроблено запис в журналі реєстрації.
   Голова адміністрації        (підпис)    П.І.Б.
     М.П.
                       Додаток N 2
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
            Журнал реєстрації
    розрахунків планових обсягів виробництва продукції
         з використанням спирту етилового
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата  |Повна назва та|Період, | Обсяги|N та дата |Перелік
та номер|адреса підпри-|на який |спирту |довідки ДПА|продукції,
розра- |ємства, іден- |подано |етило- |про обсяги |для вироб-
хунку  |тифікаційний |розраху-|вого, |та мету  |ництва
    |код      |нок   |вказані|одержання |якої буде
    |       |    |в розра|спирту   |одержуватись
    |       |    |хунку |етилового |спирт
————————|——————————————|————————|———————|———————————|—————————————
  1  |   2    |  3  |  4  |   5   |   6
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                       Додаток N 3
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
   Державна податкова адміністрація в __________________________
                    __________________________
                      (кому надсилається)
               Довідка
     про обсяги та мету одержання спирту етилового
   Державна податкова адміністрація в __________________________
__________________________________________________________________
повідомляє, що підприємство ______________________________________
                  (повна назва суб'єкта)
зареєстроване за адресою _________________________________________
               (повна юридична адреса реєстрації)
__________________________________________________________________
зареєстроване як платник акцизного збору і  надало  плановий
розрахунок обсягів   виробництва   підакцизної   продукції
__________________________________________________________________
  (повний перелік підакцизної продукції, для виробництва якої
__________________________________________________________________
     одержується спирт або сировина з вмістом спирту)
_________________________________________________________________.
   Виходячи з планового розрахунку, належить до одержання без
сплати акцизного збору  спирту  етилового  для  забезпечення
виробничого процесу протягом 199__ року __________________________
                      (обсяг спирту або
__________________________________________________________________
  сировини з вмістом спирту прописом та у чисельному виразі)
в тому числі по кварталам:
             I _____________________________________
             II _____________________________________
             III_____________________________________
             IV _____________________________________
   Голова адміністрації  _____________________ П.І.Б.
                 (підпис)
    М.П.
                       Додаток N 4
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
   Державна податкова адміністрація в _________________________*
                    __________________________
                      (кому надсилається)
               Довідка
     про обсяги та мету одержання спирту етилового
   Державна податкова адміністрація в __________________________
__________________________________________________________________
повідомляє, що підприємство ______________________________________
                  (повна назва суб'єкта)
зареєстроване за адресою _________________________________________
               (повна юридична адреса реєстрації)
__________________________________________________________________
надало плановий розрахунок обсягів виробництва продукції _________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (повний перелік продукції, для виробництва якої
__________________________________________________________________
     одержується спирт або сировина з вмістом спирту)
_________________________________________________________________.
   Виходячи з планового розрахунку, належить до одержання зі
сплатою акцизного збору за ставкою 0.2 ЕКЮ для забезпечення
виробничого процесу протягом 199__ року __________________________
                    (обсяг спирту або сировини
_________________________________________________________________
 з вмістом спирту прописом та у чисельному виразі - в тис.дал.)
в тому числі по кварталам:
             I _____________________________________
             II _____________________________________
             III_____________________________________
             IV _____________________________________
   Голова адміністрації  _____________________ П.І.Б.
                 (підпис)
    М.П.
 
________________________
   * Друкується на бланку ДПА.
                        Додаток N 5
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
   Державна податкова адміністрація в _________________________*
                    __________________________
                      (кому надсилається)
               Довідка
     про обсяги та мету одержання спирту етилового
   Державна податкова адміністрація в __________________________
__________________________________________________________________
повідомляє, що підприємство ______________________________________
                  (повна назва суб'єкта)
зареєстроване за адресою _________________________________________
               (повна юридична адреса реєстрації)
__________________________________________________________________
надало плановий розрахунок обсягів виробництва продукції _________
__________________________________________________________________
     (повний перелік продукції, для виробництва якої
__________________________________________________________________
     одержується спирт або сировина з вмістом спирту)
_________________________________________________________________.
   Виходячи з планового розрахунку, належить до одержання зі
сплатою акцизного збору за ставкою 3 ЕКЮ  для  забезпечення
виробничого процесу протягом 199_ року ___________________________
                    (обсяг спирту або сировини
__________________________________________________________________
 з вмістом спирту прописом та у чисельному виразі - в тис.дал.)
в тому числі по кварталам:
             I _____________________________________
             II _____________________________________
             III_____________________________________
             IV _____________________________________
   Голова адміністрації  _____________________ П.І.Б.
                 (підпис)
    М.П.
 
__________________________
   * Друкується на бланку ДПА.
                       Додаток N 6
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
               Довідка
        про відвантаження спирту етилового
    в адресу ________________________________________
         (назва підприємства, яке одержало спирт)
   1. Кому відвантажено ________________________________________
              (повна назва, повна юридична адреса,
__________________________________________________________________
   ідентифікаційний код підприємства, яке одержало спирт)
   2. Ким відвантажено _________________________________________
              (повна назва, повна юридична адреса,
__________________________________________________________________
  ідентифікаційний код підприємства, яке відвантажило спирт)
   3. Кількість відвантаженого спирту в перерахунку на безводний
(стовідсотковий) спирт - тис.дал. ________________________________
__________________________________________________________________
            (кількість прописом)
   4. Мета одержання спирту етилового __________________________
__________________________________________________________________
   5. Ставка, по якій обрахований акцизний збір ________________
   6. Дата та час відвантаження спирту _________________________
   7. Серія та номер спеціальної товарно-транспортної накладної
на перевезення спирту етилового __________________________________
   8. Спосіб відвантаження спирту:
   - самовивіз _________________________________________________
          (вид транспорту, державний N, пункт доставки,
__________________________________________________________________
    П.І.Б.водія, номер та ким видане посвідчення водія)
   - доставку забезпечує виробник ______________________________
                   (вид транспорту, державний N,
__________________________________________________________________
             пункт доставки)
   9. Спирт отримав ____________________________________________
              (П.І.Б. вповноваженої особи)
по довіреності N _______ від "__"___________ 199_ р.
   Представник ДПА в
   _________________________   ____________________  П.І.Б.
                     (підпис)
                        Додаток N 7
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
         Контрольний журнал реєстрації
      довідок про відвантаженння спирту етилового
      з _________________________________________
        (назва підприємства-виробника спирту)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата, |N, дата|Вид  |Обсяги |Обсяги |Ціна|Вар- |Повні |Адреса
час  |товар- |спирту|в пере-|факти- |за |тість|рек- |державної
відван-|но-тра-|(сорт |рахунку|чні  |дал |   |візити|податко-
таження|нспорт-|та мі-|на без-|тис.дал|  |   |покуп-|вої адмі-
спирту |ної на-|цніс- |водний |    |  |   |ця  |ністрації
та но- |кладної|ть)  |    |    |  |   |спирту|де взято
мер  |    |   |тис.дал|    |  |   |   |на облік
довідки|    |   |    |    |  |   |   |покупця
    |    |   |    |    |  |   |   |спирту
———————|———————|——————|———————|———————|————|—————|——————|—————————
  1  |  2  | 3  |  4  |  5  | 6 | 7 |  8 |  9
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                       Додаток N 8
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
 
 Звіт складений
 _______________________
 (П.І.Б. відповідальної
 _______________________
 особи та N телефону)
                Звіт
        про обсяги виробництва та реалізації
        спирту етилового за ________ 199_ р.
                  (період)
        ____________________________________
          (повна назва підприємства)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                    | За звітній | З початку
                    |  місяць  |  року
————————————————————————————————————————|——————————————|——————————
1. Планований обсяг виробниц-     |       |
  тва спирту етилового в пе-      |       |
  рерахунку на безводний - тис.дал  |       |
              - тис.грн.  |       |
                    |       |
2. Вироблено спирту етилового      |       |
  в перерахунку на безводний      |       |
  (стовідсотковий) спирт        |       |
              - тис.дал  |       |
              - тис.грн.  |       |
                    |       |
3. Реалізовано спирту          |       |
  етилового в перерахунку       |       |
  на безводний (стовідсот-       |       |
  ковий) спирт             |       |
              - тис.дал  |       |
              - тис.грн  |       |
 в тому числі:             |       |
 3.1. зі сплатою акцизного       |       |
 збору по ставці 0.2 ЕКЮ - тис.дал  |       |
 - сума акцизного збору  - тис.грн.  |       |
 3.2. зі сплатою акцизного       |       |
 збору по ставці 3 ЕКЮ  - тис.дал  |       |
 - сума акцизного збору  - тис.грн.  |       |
 3.3. без сплати акцизного       |       |
 збору на експорт     - тис.дал  |       |
 3.4. без сплати акцизного       |       |
 збору для виробництва        |       |
 підакцизних товарів   - тис.дал  |       |
                    |       |
4. Підлягає до сплати акцизного     |       |
  збору         - тис.грн.  |       |
                    |       |
5. Фактично сплачено акцизного     |       |
  збору         - тис.грн   |       |
                    |       |
6. Недоплата/зайво сплачено (+, -)   |       |
             - тис.грн.  |       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Директор (керівник)
   підприємства    ______________________ (підпис)
   Головний бухгалтер ______________________ (підпис)
                        Додаток N 9
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
          Контрольний журнал обліку
    прийнятого на подальшу переробку спирту етилового
      на ________________________________________
          (повна назва підприємства)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата, |N, дата |Вид |Одини-|Обся-|Ціна|Вар- |Повні |Адреса
час  |товарно- |спи-|ця ви-|ги  |за |тість|рекві-|ДПА, де взято
надхо-|транспор-|рту |міру |   |оди-|   |зити |на облік пос-
дження|тної   |(со-|   |   |ницю|   |поста-|тачальника та
спирту|накладної|рт) |   |   |  |   |чаль- |дата і номер
   |     |  |   |   |  |   |ника |зворотнього
   |     |  |   |   |  |   |спирту|повідомлення
——————|—————————|————|——————|—————|————|—————|——————|—————————————
  1 | 2   | 3 | 4  | 5 | 6 | 7  |   8|   9
   |     |  |   |   |  |   |   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                       Додаток N 10
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
           Зворотнє повідомлення
         про отримання спирту етилового
        _________________________________
         (назва підприємства-одержувача)
   1. Одержувач спирту етилового _______________________________
                  (повна назва, повна юридична
__________________________________________________________________
      адреса, ідентифікаційний код підприємства)
   2. Кількість одержаного спирту в перерахунку на безводний
(стовідсотковий) спирт - тис.дал. ________________________________
__________________________________________________________________
            (кількість прописом)
   3. Серія, номер та дата спеціальної товарно-транспортної
накладної на перевезення спирту етилового ________________________
__________________________________________________________________
   4. Ким відвантажений спирт __________________________________
                  (повна назва, повна юридична
__________________________________________________________________
  адреса, ідентифікаційний код підприємства, яке відвантажило
__________________________________________________________________
               спирт)
   5. Транспортування спирту здійснено _________________________
                       (вид транспорту,
__________________________________________________________________
 державний номер, П.І.Б.водія, номер та ким видане посвідчення
__________________________________________________________________
           водія, пункт доставки)
 
   Представник ДПА в
   ___________________   ___________________ Ф.І.Б.
                  (підпис)
                       Додаток N 11
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
 Звіт складений
 ______________________
 (П.І.Б.відповідальної
 ______________________
 особи, N телефону)
                Звіт
         про надходження та використання
        спирту етилового за ______ 1996 р.
        на ______________________________
           (повна назва підприємства)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                     | За звітній | З початку
                     |  місяць  |  року
——————————————————————————————————————————|————————————|——————————
1. Одержано спирту етилового       |      |
  в перерахунку на безводний       |      |
  (стовідсотковий) спирт  - тис.дал  |      |
               - тис.грн.  |      |
  в тому числі:             |      |
  1.1. Зі сплатою акцизного       |      |
  збору за ставкою 0.2 ЕКЮ - тис.дал  |      |
  1.2. Зі сплатою акцизного       |      |
  збору за ставкою 3 ЕКЮ  - тис.дал  |      |
  1.3. Без сплати акцизного       |      |
  збору           - тис.дал  |      |
                     |      |
2. Використано спирту           |      |
  етилового в перерахунку        |      |
  на безводний (стовідсот-        |      |
  ковий) спирт       - тис.дал  |      |
  в тому числі:             |      |
  2.1. На виробництво          |      |
  лікеро-горілчаних           |      |
  виробів          - тис.дал  |      |
  2.2. На виробництво оцту,       |      |
  лікарських засобів, крем-       |      |
  нійорганічних сполук,есен-       |      |
  цій, ветеринарних препара-       |      |
  тів, пектину (потрібне         |      |
  підкреслити)       - тис.дал  |      |
  2.3. На виробництво спир-       |      |
  тованих соків,морсів,на-        |      |
  стоїв, парфумів (потрібне       |      |
  підкреслити)       - тис.дал  |      |
  2.4. На інші цілі     - тис.дал  |      |
                     |      |
3. Належить до сплати акцизного      |      |
  збору від реалізації алко-       |      |
  гольних напоїв      - тис.грн.  |      |
                     |      |
4. Сплачено акцизного збору        |      |
  від реалізації алкоголь-        |      |
  них напоїв        - тис.грн.  |      |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Директор (керівник)   _________________ (підпис)
   Головний бухгалтер    _________________ (підпис)
                       Додаток N 12
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
             Журнал обліку
       виданих свідоцтв про реєстрацію місць
          зберігання спирту етилового
       в ___________________________________
            (повна назва ДПА)
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Дата | N  |Назва та повна |Вид та  |N та |N, дата|Повна адре-
видачі|свідо-|юридична адреса|місткість|дата |акту  |са знаход-
свідо-|цтва |власника місця |місця  |акту |ДПА,  |ження місця
цтва |   |зберігання   |зберіган-|обсте-|П.І.Б. |зберігання
   |   |спирту етило- |ня спир- |ження |переві-|спирту
   |   |вого      |ту етило-|інсти-|ряючого|етилового
   |   |        |вого   |туту |    |
——————|——————|———————————————|—————————|——————|———————|———————————
  1 |  2 |    3    |  4  | 5  |  6  |   7
   |   |        |     |   |    |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                       Додаток N 13
                   до наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
                Звіт
        про обсяги прийнятого на подальшу
          переробку спирту етилового
        по ______________________________
            (назва підприємства)
        за _____________ місяць 1997 року
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 Вид спирту  |  Одиниця  |Обсяги | Вартість  | Примітки
 (сорт та   |  виміру  |    | одержаного |
 міцність)  |       |    | спирту  |
        |       |    |      |
        |       |    |      |
        |       |    |      |
        |       |    |      |
———————————————|——————————————|———————|————————————|——————————————
   1    |   2    |  3  |   4   |   5
        |       |    |      |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
                       Додаток N 14
                   до Наказу ДПА України
                   від 27 грудня 1996 року N 47
               Порядок
        заповнення та застосування форм по
        обліку та контролю за виробництвом
         та реалізацією спирту етилового
   Форми свідоцтва про реєстрацію місць  зберігання  спирту
етилового, довідок державних податкових адміністрацій, контрольних
журналів представників державних податкових адміністрацій  на
підприємствах з виробництва спирту та лікеро-горілчаних виробів,
звітів  та  повідомлень,  затверджені  Державною  податковою
адміністрацією України на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 02.12.96 N 1438 ( 1438-96-п ) "Про Положення про
порядок контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням
спирту етилового", та є обов'язковими для застосування всіми
державними  податковими адміністраціями України та суб'єктами
господарювання, які виробляють спирт, горілку та лікеро-горілчані
вироби.
        1. Свідоцтво про реєстрацію місця
          зберігання спирту етилового
   Форма свідоцтва про реєстрацію місця  зберігання  спирту
етилового розроблена у відповідності до "Положення про порядок
контролю за зберіганням, відпуском і транспортуванням спирту
етилового", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 02.12.96 N 1438 ( 1438-96-п ) та спільного листа Державної
податкової адміністрації України та Держхарчопрому України від
12.12.96 N 16-2214/10-1428 та N 04-13/1346 "Про внесення змін до
порядку видачі спеціальних дозволів (ліцензій) на виробництво
спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів". Форма
затверджена наказом ДПА України від 27.12.96 р. N 47 (додаток
N 1).
   Для отримання свідоцтва про реєстрацію в ДПА місця зберігання
спирту етилового, його власник подає ДПА заяву, яка розглядається
в той же день головою ДПА або його заступником. До заяви власник
місця додає оригінал акту обстеження "Укрдіпрохарчопрому" на
відповідність місця зберігання діючим будівельним, технологічним,
протипожежним, техніки безпеки та санітарним нормам і правилам.
Відповідно до резолюції голови ДПА (його заступника), посадова
особа відповідного підрозділу ДПА у дводенний термін зобов'язана
перевірити фактичну наявність місця зберігання спирту етилового та
відповідність дійсності даних щодо його місткості та знаходження
на теріторії підприємства.
   Акт перевірки  наявності та фактичного знаходження місця
зберігання спирту етилового складається посадовою особою державної
податкової адміністрації, в якій зареєстроване підприємство -
власник місця зберігання. Акт складається у вільній формі з
обов'язковим зазначенням повної адреси та місцезнаходження на
території підприємства місця зберігання спирту, його місткості,
типу (закрите чи відкрите спиртохранилище, стаціонарні резервуари,
бочки та ін.). Акт перевірки підписується  перевіряючим  та
керівником  підприємства.  Акт  перевірки складається у двох
екземплярах, перший з яких зберігається у справі підприємства,
другий під розпис надається керівнику підприємства.
   На підставі    акту    обстеження    спеціалістами
"Укрдіпрохарчопрому" на відповідність місця зберігання спирту
етилового діючим  будівельним,  технологічним,  протипожежним,
техніки безпеки та санітарним нормам і правилам, а також акту
перевірки його фактичного місцезнаходження  посадовою  особою
державної податкової адміністрації заповнюється свідоцтво про
реєстрацію місця зберігання спирту етилового.
   Свідоцтво заповнюється у двох примірниках посадовою особою
відповідного підрозділу державної податкової адміністрації, на
який покладені функції по реєстрації місць зберігання спирту
етилового.
   Свідоцтво подається на підпис голові державної податкової
адміністрації, в якій зареєстроване підприємство - власник місця
зберігання спирту етилового. Підпис голови ДПА в обов'язковому
порядку засвідчується гербовою печаткою. Реєстрація проводиться у
журналі реєстрації свідоцтв, форма якого затверджена наказом ДПА
України від 27.12.96 р. N 47 (додаток N 2), після чого видається
уповноваженій особі підприємства під розпис у журналі реєстрації.
Один примірник залишається у справі власника місця зберігання
спирту етилового.
      2. Довідки ДПА з зазначенням обсягів та мети
          одержання спирту етилового
   Для одержання наряду на відпуск спирту етилового,  який
видається Державним концерном "Укрспирт", споживач повинен надати
концерну довідку державної податкової адміністрації за місцем його
реєстрації. Довідка надається державною податковою адміністрацією
після надання суб'єктом господарювання  планового  розрахунку
обсягів виробництва продукції, яка містить спирт етиловий. В
розрахунку вказуються:
   - плановий обсяг виробництва продукції на рік поквартально
або на інший період по потребі покупця спирту  у  розрізі
номенклатури продукції;
   - норматив витрат спирту етилового для виробництва продукції
у розрізі номенклатури продукції;
   - планова  потреба  спирту  етилового  для  забезпечення
виробничого процесу на рік поквартально або на інший період по
потребі покупця спирту.
   Наданий розрахунок реєструється у спеціальному журналі ДПА,
форма якого затверджена наказом ДПА України від 27.12.96 р. N 47
(додаток N 2).
   На підставі наданого розрахунку посадова особа підрозділу
ДПА, на який наказом голови ДПА покладені ці функції, заповнює два
екземпляри одної з трьох затверджених форм довідки (додатки NN 3,
4, 5 до наказу ДПА України від 27.12.96 N 47), у залежності від
того, без чи зі сплатою акцизного збору та з застосуванням якої
ставки суб'єкт господарювання повинен одержувати спирт етиловий у
відповідності з діючим законодавством. Передбачені три форми
довідки - на одержання спирту етилового без сплати акцизного збору
(додаток N 3), зі сплатою акцизного збору за ставкою 0.2 ЕКЮ
(додаток N 4) та за ставкою 3 ЕКЮ (додаток N 5). Після заповнення
довідка подається на підпис голові ДПА. Підпис голови ДПА в
обов'язковому порядку засвідчується гербовою печаткою. Довідка
реєструється в відведеній графі спеціального журналу реєстрації
планових розрахунків обсягів виробництва в ДПА (додаток N 2).
Плановий  розрахунок обсягів виробництва та другий екземпляр
довідки зберігаються в справі підприємства та використовуються в
подальшому при проведенні перевірок повноти та своєчасності сплати
акцизного збору виробниками алкогольних напоїв та відшкодуванні
сплаченого  акцизного  збору  виробникам  пектину,  оцту,
кремнійорганічних  сполук,  лікарських  засобів,  есенцій  та
ветеринарних препаратів.
     3. Довідка про відвантаження спирту етилового
   Довідка про відвантаження спирту етилового (додаток N 6 до
наказу ДПА України від 27.12.96 р. N 47) заповнюється постійним
представником державної податкової адміністрації на підприємстві,
яке виробляє спирт. Довідка заповнюється на підставі відомостей
спеціальної товарно-транспортної накладної на перевезення спирту
етилового та перевірки бухгалтерських документів і реєструється у
спеціальному  контрольному  журналі  реєстрації  довідок  про
відвантаження спирту етилового, форма якого затверджена наказом
ДПА України від 27.12.96 р. N 47  (додаток N 7).  Довідка
надсилається  державній  податковій  адміністрації  за місцем
реєстрації покупця спирту або відповідному органу митного контролю
на кордоні (у разі експорту спирту не пізніше наступного дня після
відвантаження  спирту  етилового).  Довідка   надсилається
рекомендованим (заказним) листом, електронною поштою або факсом.
        4. Звіт про обсяги виробництва та
          реалізації спирту етилового
   Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту етилового
(додаток  N 8 до Наказу ДПА України від 27.12.96 р. N 47)
складається виробником спирту етилового щомісячно у відповідності
до п. 15 Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском
і транспортуванням спирту етилового, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України  від 2 грудня 1996 року N 1438
( 1438-96-п ), та до 15 числа місяця, наступного  за  звітнім,
подається державній податковій адміністрації за місцем реєстрації.
Обсяги виробництва визначаються в перерахунку  на  безводний
(стовідсотковий) спирт. Звіт зберігається в справі підприємства
та  використовується  при  подальших  перевірках  повноти та
своєчасності сплати акцизного збору.
      5. Контрольний журнал обліку прийнятого на
        подальшу переробку спирту етилового
   Контрольний журнал обліку прийнятого на подальшу переробку
спирту етилового (додаток N 9 до вищезгаданого наказу) розроблений
у  відповідності до п.10 Положення про порядок контролю за
зберіганням, відпуском та транспортуванням  спирту  етилового
( 1438-96-п ). Журнал  заповнюється  представником  ДПА  на
підприємстві з виробництва горілки та лікеро-горілчаних виробів
при надходженні спирту етилового згідно відомостям, вказаним в
спеціальній   товарно-транспортній   накладній   та  інших
супроводжувальних документах. В подальшому відомості, вказані в
журналі, щомісячно подаються постійним представником в  державну
податкову адміністрацію до 5 числа місяця, наступного за звітнім,
по формі, затвердженій наказом ДПА України від 27.12.96 р. N 47
(додаток N 13).
       6. Зворотнє повідомлення про отримання
             спирту етилового
   Зворотнє повідомлення про отримання спирту етилового (додаток
N 10 до вищезгаданого наказу) заповнюється постійним представником
ДПА на підприємстві з виробництва алкогольних напоїв на підставі
бухгалтерських  документів   та   відомостей   спеціальної
товарно-транспортної  накладної.  Повідомлення  реєструється в
контрольному журналі обліку прийнятого на  переробку  спирту
етилового. Зворотнє повідомлення не пізніше другого дня з дати
надходження надсилається постійному представнику ДПА за місцем
знаходження виробника спирту для подальшого контролю.
   7. Звіт про надходження та використання спирту етилового
   Звіт про надходження та  використання  спирту  етилового
(додаток N 11 до вищезгаданого наказу), у відповідності до п.15
Положення про порядок контролю за зберіганням, відпуском  і
транспортуванням  спирту  етилового,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 02.12.96 N 1438 ( 1438-96-п ),
складається суб'єктом господарювання, який одержував протягом
звітного періоду спирт етиловий  незалежно  від  мети  його
використання. Звіт подається державній податковій адміністрації за
місцем реєстрації до 15 числа місяця, наступного за звітнім.
Одержаний звіт аналізується з урахуванням наданих раніше планових
розрахунків обсягів  виробництва  та  підсумкових  відомостей
контрольних журналів обліку прийнятого на подальшу переробку
спирту  етилового,  які  надаються  ДПА  представником  на
підприємстві-виробнику  алкогольних  напоїв.  При  виявленні
розбіжностей в відомостях щодо обсягів одержання та напрямків
використання спирту, вказаних в плановому розрахунку, наданому
звіті та контрольному журналі, в обов'язковому порядку проводиться
тематична перевірка з питань правильності застосування ставок,
повноти та своєчасності сплати акцизного збору.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка