Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вжиття додаткових заходів щодо попередження виробничого травматизму в галузі

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 390 від 27.12.96
   м.Київ
 
 vd961227 vn390
 
           Про вжиття додаткових
          заходів щодо попередження
         виробничого травматизму в галузі
      ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ
       N 268 ( v0268282-98 ) від 02.09.98
       N 42 ( v0042282-01 ) від 05.02.2001 )
 
   В урядовій телеграмі від 05.12.96 N 33-3842/98, рішеннях
Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення від
15.11.96,   Постійної   урядової   комісії   з   питань
техногенноекологічної безпеки та  надзвичайних  ситуацій  від
23.11.96 та колегії Держнаглядохоронпраці України від 03.10.96
N 24 відзначається, що незважаючи на неодноразові рішення Кабінету
Міністрів  України,  Національної  ради  з  питань безпечної
життєдіяльності населення, Держнаглядохоронпраці України  щодо
посилення роботи по створенню безпечних умов праці на виробництві,
при значному скороченні обсягів виробництва рівень травматизму
залишається занадто високий.
   За 11 місяців п.р. сталося 223 аврії з груповими нещасними
випадками, під час яких травмовано 607 чоловік, з них загинуло -
204.
   Особливо тяжких наслідків призвели аварії на Кечигівському
цукрокомбінаті Харківської області та м.Березані Київської області
під час вибуху на приватній автозаправній станції.
   У системі охорони здоров'я України за минулий період 1996
року на виробництві смертельно травмовано 10 чоловік.
   Основними причинами  такого  становища  є  невиконання
керівниками і посадовими особами прямих функціональних обов'язків
щодо створення безпечних умов праці, відсутність профілактичної
роботи  безпосередньо  на  робочих  місцях, низька виробнича
дисципліна виконавців робіт, недостня робота посадових осіб та
громадських організацій щодо здійснення контролю по забезпеченню
безаварійного функціонування господарських  об'єктів,  неповне
використання комплексу  заходів,  спрямованих  на попередження
виникнення надзвичайних ситуацій, аварій та нещасних випадків.
   З метою забезпечення виконання вимог урядової телеграми від
05.12.96,  рішень  Національної  ради  з  питань  безпечної
життєдіяльності населення від 15.11.96, Постійної урядової комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
від 23.11.96 та колегії Держнаглядохоронпраці України від 03.10.96
N 24 Н А К А З У Ю:
 
   ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 42
( v0042282-01 ) від 05.02.2001 )
   2. Міністру охорони здоров'я Автономної республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я облміськдержадміністрацій,
керівникам установ безпосереднього підпорядкування:
   2.1. Загальне керівництво і відповідальність за організацію
роботи з  охорони  праці,  безпеки  руху  автотранспорту  і
протипожежного захисту об'єктів залишити за собою та наказами
контроль за вказаними розділами роботи  покласти  на  перших
керівників підвідомчих установ.
   2.2. До 1 лютого 1997 року заслухати інформацію про стан
охорони  праці  на  підвідомчих  підприємствах, в установах,
організаціях, на засіданнях колегій, нарадах, затвердити заходи
щодо запобігання аваріям, випадкам виробничого травмавтизму.
   2.3. Вжити термінових заходів щодо підвищення  особистої
відповідальності керівників підпорядкованих установ, організацій
та підприємств і безпосередніх виконавців робіт по дотриманню
вимог  правил  безпечного  ведення  робіт  та  технологічних
регламентів. Запровадити щотижневий контроль з  боку  перших
керівників установ, організацій та підприємств за станом охорони
праці безпосередньо на робочих місцях.
   2.4. Посилити контроль за діяльністю установ, організацій та
підприємств щодо вирішення питань створення на них безпечних і
нешкідливих умов праці згідно з Законом України "Про охорону
праці" ( 2694-12).
   2.5. Про хід виконання наказу доповісти Міністерству до
01.02.97.
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Сьоміна В.О.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка