Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо змін до листа N 12-111/643-7426 від 11.12.96 р. "Про річний звіт установ банків"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент бухгалтерського обліку
               Л И С Т
 
 N 12-111/1717 від 28.12.96
   м.Київ
 
 vd961228 vn12-111/1717
                 Кримське республіканське,
                 обласні управління Національного
                 банку України
                 Комерційні банки
                 Оперу Національного банку України
                 Центр міждержавних розрахунків
                 Центральна розрахункова палата
                 Центральне сховище
                 Державна скарбниця
                 Інженерно-технічний центр
                 Банкнотно-монетний двір
 
    Щодо змін до листа N 12-111/643-7426 від 11.12.96 р.
         "Про річний звіт установ банків"
 
   Додатково до листа N 12-111/1643-7426 ( v7426500-96 ) від
11.12.96 р. "Про річний звіт установ банків" повідомляємо, що
пункт 1.2, перший абзац, друге речення необхідно викласти в такій
редакції: "Баланс (форма N 1), звіт про прибутки та збитки (форма
N 2) та звіт про розкрадання та прорахунки (форма N 113) подаються
в копійках.
   Пункт 2.2.1, підрозділ 4, замість "фонд споживання" слід
читати "фонд накопичення".
   В пункт 2.3 включити п. 2.3.3:
   Сума по символах 003 та 004 колонки 3 повинна дорівнювати
даним по симв. 07 розділу 4 форми N 2;
   - суми платежів податків на землю і транспортні засоби, що
були перераховані з рахунку N 950 відображаються по симв. 010;
   - дані символів 006, 007 і 008 повинні дорівнювати даним
символів 092, 102 і 112 форми N 2 відповідно;
   - сума по символах 006, 007, 008, 009, 010 форми N 3 повинна
дорівнювати даним по символу 08 розділу 4 форми N 2;
   - дані символу 015 форми N 3 мають дорівнювати сумі символів
003-005 (колонки 3), 006-010 (цієї форми), а також даним по
рахунку N 950 балансу форми N 1 і даним по символу "А" розділу 4
форми N 2.
   Пункт 2.4.2, перший абзац, необхідно викласти в  такій
редакції:
   "В графі 2 відображаються всі витрати звітного року по
капітальних вкладеннях за рахунками NN 931, 933, 937. Обороти по
дебету рахунку N 932 в звіт по формі N 3-А не включаються".
   Другий абзац:
   "Залишки минулих років, що перейшли на 1996 рік,  які
враховувались на рахунках NN 931, 932, 933 та 937 у звіт форми
N 3-А не включаються, оскільки вони відображені у звітності за
минулі роки".
   За символом 3027 показуються витрати, які проводилися у
рахунок кошту бюджетів та пайщиків.
   Затрати по капітальному ремонту основних засобів, на суму
яких згідно  з  наказом Міністерства фінансів України N 120
( z0328-96 ) від 14.06.96 року збільшено вартість  основних
засобів,  слід  відобразити  за  символом  3028, затрати по
нематеріальних активах відображаються за символом 3045. Символи
3028 та 3045 вводяться додатково до звіту по ф.N 3-а.
   В пункт 2.5.2 включити такий абзац: "По символу 4116 в
колонці один відображається сума індексації основних засобів,
проведених згідно постанов Кабінету Міністрів України від 16.05.96
р. N 523 ( 523-96-п ) і від 31.08.96 р. N 1024 ( 1024-96-п )".
   Пункт  2.6.1  необхідно  викласти  в  такій  редакції:
"Заборгованість по розкраданнях....заборгованості на 1 січня 1997
р., відображеної у формі N 113 за символом "Всього" колонки 6 (за
винятком заборгованості по сплаченому державному миту)".
   Сума в колонці 1 за усіма символами повинна відповідати даним
звіту форми N 113 за 1995 рік по колонці 6.
   Залишок на балансовому рахунку N 950 повинен дорівнювати або
бути меншим, ніж залишок на балансовому рахунку N 980.
   Нерозподілений прибуток за 1996 рік, який враховується на
балансовому рахунку N 980 підлягає розподілу у І кварталі 1997
року згідно рішення зборів акціонерів банку.
 
 Головний бухгалтер-директор
 департаменту                      П.М.Сенищ
                        Додаток
                  Затверджено рішенням правління
                  Національного  банку України
                  від 21.10.1992 року N 36;
                  погоджено з Міністерством
                  статистики України
                Звіт
          про затрати на капітальні
           вкладення за 1996 рік
                             --------
                             к о д и
                             --------
                   Форма N 3А по ЭКУД --------
Найменування  банку і            Дата (рік) --------
його місцезнаходження             по ЭКПО
-------------------------------------------------     --------
 
Найменування
вищестоящого банку               по ЭКПО
-------------------------------------------------     --------
                           МФО --------
 
 Одиниця виміру: грн.          контрольна сума --------
——————————————————————————————————————————————————————————————————
    Найменування затрат   | Символ | Дозволено |Використано
                |    |використати|
————————————————————————————————|————————|———————————|————————————
        А        |  Б  |   1   |    2
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
  - будівництво житла       3023
  - будівництво службових
   будинків           3024
  - будівництво ОЦ        3025
  - будівництво об'єктів
   соціально-культурного
   призначення          3026
   ......................    3027
   ......................    3028
——————————————————————————————————————————————————————————————————
         Разом:      3030
   Придбання будинків      3041
   Придбання інвентаря і
   устаткування         3042
   .....................    3044
   .....................    3045
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
     Всього капвкладень    3060
    Керівник           Головний бухгалтер
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка