Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 395 від 31.12.96
   м.Київ
 
 vd961231 vn395
 
   Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню
    вартості виготовлення і фасування лікарських засобів
         та виробів медичного призначення
 
   З метою  упорядкування  віднесення витрат обігу аптечних
закладів на витрати по виготовленню і фасуванню лікарських засобів
та виробів медичного призначення на підставі погодження Кабінету
Міністрів України від 25.11.96 р. N 16241/15 та у відповідності з
Типовим положенням про склад витрат обігу та порядок їх планування
і розподілу в торговельній діяльності, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 18.03.96 р. N 334 ( 334-96-п ),
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Методичні рекомендації по визначенню вартості
виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного
призначення.
   2. Рекомендувати:
   Аптечним управлінням   обласних   (міських)   державних
адміністрацій, обласним (міським) об'єднанням  (підприємствам)
"Фармація", аптечним закладам, які здійснюють виготовлення і
реалізацію лікарських засобів, прийняти затверджені Методичні
рекомендації до застосування.
   3. Вважати такими, що не застосовуються на території України,
наказ МОЗ СРСР від 20.03.91 N 86 "О частичном изменении Правил
применения прейскуранта N 025-1978 "Розничные цены на медикаменты
и аптекарские товары" та "Методические рекомендации по определению
тарифов за изготовление и фасовку лекарственных средств и изделий
медицинского  назначения",  затверджені  Міністерством охорони
здоров'я СРСР 28.12.90 р.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Картиша А.П.
 
 Міністр                        А.М.Сердюк
                    Додаток
                    до наказу МОЗ України
                    від 31 грудня 1996 р. N 395
           Методичні рекомендації
     по визначенню вартості виготовлення та фасування
    лікарських засобів та виробів медичного призначення
   Методичні рекомендації розроблені:
   кандидатом економічних наук, доктором фармацевтичних наук,
професором кафедри організації та економіки фармації Української
фармацевтичної академії Немченко А.С., кандидатом фармацевтичних
наук,  асистентом  кафедри організації та економіки фармації
Української фармацевтичної академії Чернухою В.М., Українським
об'єднанням "Укрфармація".
   Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення і
фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення
аптеками розроблені відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 березня 1996 р. N 334 ( 334-96-п  )  "Про
затвердження Типового положення про склад витрат обігу та порядок
їх планування і розподілу у торговельній діяльності".
   Застосування Методичних рекомендацій дозволяє  розподілити
витрати  аптеки для здійснення реалізації готових лікарських
засобів промислового виробництва та власного виготовлення за
рецептами лікарів, а також на замовлення лікувально-профілактичних
закладів.
   Розподіл вищезгаданих  витрат  здійснюється з урахуванням
витрати місткості як комплексного показника,  що  відображає
трудомісткість (технологічну, часову, фізичну) за нормами часу на
виконання робіт і матеріаломісткість.
   Методичні рекомендації по визначенню вартості виготовлення
лікарських засобів аптеками складаються з двох частин:
   Частина I - Порядок визначення тарифів за індивідуальне та
серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів
медичного  призначення  аптеками,  що обслуговують населення,
населення та лікувальні заклади.
   Частина II  -  Порядок  визначення  тарифів  за серійне
виготовлення лікарняними, міжлікарняними, іншими аптеками.
   Розрахунки тарифів  на  виготовлення  лікарських  засобів
проводять аптечні заклади (юридичні особи).
   Методика визначення  вартості  лікарських  засобів,  що
виготовляються аптеками,  передбачає  можливість  як  ручного
розрахунку, так і за допомогою ЕОМ.
                             Частина I
               Порядок
     визначення тарифів за індивідуальне та серійне
   виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів
     медичного призначення аптеками, що обслуговують
      населення, населення та лікувальні заклади
           1. Загальні положення
   1.1. В  аптечних  закладах  при  визначенні  тарифів за
виготовлення екстемпоральних ліків застосовуються середньозважені
коефіцієнти витратомісткості за окремими лікарськими формами та
основними технологічними операціями, враховуючи співвідношення між
індивідуально  та  серійно  виготовленими лікарськими формами
(додаток 4, таблиця 2).
   1.2. З метою достовірності розрахунків єдиних тарифів за
виготовлення  та  фасування  лікарських  засобів  необхідно
проаналізувати фактичні витрати і обсяги виготовлення 10 - 15 %
аптек кожного регіону.
   1.3. Для встановлення регіональних тарифів розраховуються
середньозважені оцінки (за обсягами робіт) за лікарськими формами.
  2. Методика визначення тарифів за виготовлення і фасування
    лікарських засобів та виробів медичного призначення
   2.1. В основу цієї методики покладений розрахунковий метод
виділення витрат при екстемпоральному виготовленні  ліків  і
фасувальних роботах із загальної суми витрат аптеки за кожною
статтею витрат обігу окремо.
   2.2. Методика розрахунку тарифів складається з наступних
етапів:
   - виділення затрат при виготовленні екстемпоральних ліків і
фасуванні з загальних витрат аптек, дані яких аналізуються;
   - визначення  обсягів  діяльності  аптек  у  кількостях
виготовлених лікарських форм і фасовок за період, що аналізується;
   - розрахунок фактичної вартості виготовлення лікарських форм
і фасувальних робіт по кожній з аптек, дані яких аналізуються;
   - визначення єдиних тарифів як середньостатистичних оцінок по
лікарських формах та фасувальних роботах.
   2.3. Методику  віднесення  витрат  на  екстемпоральне
виготовлення лікарських форм і фасувальні  роботи  подано  у
додатку 1.
   2.4. Вихідні дані до розрахунку витрат на виготовлення ліків
та фасувальні роботи визначаються за звітними показниками одного з
кварталів року (додаток 2, таблиці 1, 2). Контрольний приклад
виділення  витрат  по виготовленню з загальних витрат обігу
наведений у додатку 3 (таблиці 1, 2).
   2.5. Обсяги виготовлення і фасування лікарських засобів та
виробів медичного призначення визначаються на підставі суцільної
вибірки за один з кварталів року. Обсяги діяльності надаються
аптеками за номенклатурою виготовлення  лікарських  форм  та
фасувальних робіт (додаток 4, таблиця 1).
   2.6. Розрахунок  тарифів  проводиться  з  врахуванням
забезпечення  рентабельності  виготовлення  лікарських засобів
аптеками.
   2.7. Фактична  вартість  виготовлення лікарських форм та
фасувальних робіт в розрахунку на одну одиницю визначається по
кожній аптеці таким чином:
   - сумарна витратомісткість виготовлення ліків та фасування
розраховується за середньозваженими коефіцієнтами витратомісткості
(додаток 4, таблиця 2) множенням на обсяги робіт;
   - вартість  одиниці  витратомісткості визначається шляхом
ділення суми витрат виготовлення на сумарну витратомісткість
(додаток 4, таблиця 3);
   - вартість лікарських форм, технологічних операцій та одиниць
фасування визначається за структурою таблиці витратомісткості
(додаток 4, таблиця 4).
   2.8. Розрахунок  вартості  1  л  води  очищеної,  яка
виготовляється аптеками, проводиться на підставі коефіцієнтів
витратомісткості її виготовлення: води очищеної без додаткової
стерилізації - 50, стерильної - 100 (додаток 4, таблиця 2).
   Визначення вартості води очищеної може проводитися аптеками
окремо  розрахунковим  методом.  У  такому  випадку  витрати
виготовлення зменшуються на суму витрат по виготовленню води
очищеної.
   2.9. Вартість тарифу за відпуск спирту етилового визначається
не підставі коефіцієнтів витратомісткості залежно від об'ємів
відпуску: 5 л і більше - 18, від 1 до 5 л - 12, від 400 до
500 мл - 6, до 250 мл - 5 (додаток 4, таблиця 2).
   2.10. Контрольний приклад розрахунку вартості виготовлення
екстемпоральних ліків та фасувальних робіт наведений у додатку 4
(таблиця 3).
   2.11. Для встановлення регіональних  тарифів  проводяться
розрахунки середньозважених оцінок (за обсягами виготовлення)
фактичної  вартості  виготовлення  екстемпоральних  ліків  і
фасувальних робіт по всіх аптеках, що аналізуються (додаток 4,
таблиця 5).
   3. Програмне забезпечення цієї методики розроблене у вигляді
ППП "Тарифи" на мові ПАСКАЛЬ для персональних ПЕОМ типу IBM PC
XT/AT.
   4. Визначення  тарифів  за  виготовлення  гомеопатичних
лікарських форм.
   При розрахунку вартості виготовлення гомеопатичних лікарських
форм використовуються коефіцієнти витратомісткості виготовлення
дилюцій - 25, крупки  лікарської  -  11,  насичення  крупки
лікарської - 8 (додаток 4, таблиця 2).
                             Додаток 1
               Порядок
     розрахунку витрат виготовлення екстемпоральних
             ліків у аптеках
 
-----------------------------------------------------------------------------
|N статті|  Найменування статті  |     Зміст розрахунку       |
| (суб- |    (субстатті)    |                    |
|статті) |             |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 1   |      2       |         3          |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 1.  |Витрати на перевезення  |Розраховуються від суми витрат за   |
|    |             |статтею (в частині, віднесеній до   |
|    |             |товарообігу) пропорційно питомій вазі |
|    |             |вартості товарів, що використовуються |
|    |             |у виготовленні екстемпоральних     |
|    |             |лікарських форм у загальній сумі    |
|    |             |товару                 |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 2.  |Витрати на оплату праці  |Заробітна плата персоналу, зайнятого  |
|    |             |виготовленням лікарських засобів,   |
|    |             |повністю відноситься на виготовлення  |
|    |             |---------------------------------------|
|    |             |Заробітна плата інших категорій    |
|    |             |персоналу аптеки відноситься до витрат |
|    |             |виготовлення пропорційно питомій вазі |
|    |             |заробітної плати співробітників,    |
|    |             |зайнятих у виготовленні ліків у    |
|    |             |загальному фонді заробітної плати   |
|    |             |---------------------------------------|
|    |             |Враховуючи істотні відміни у      |
|    |             |формуванні штату та фонду заробітної  |
|    |             |плати у різних аптеках, витрати за   |
|    |             |цією статтею визначаються в аптеці   |
|    |             |самостійно               |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.  |Витрати на оренду та   |                    |
|    |утримання основних    |                    |
|    |фондів          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.1.  |Плата за оперативну    |Розраховується пропорційно питомій   |
|    |оренду окремих об'єктів  |вазі товарообігу по екстемпоральних  |
|    |основних виробничих    |лікарських формах у загальному     |
|    |фондів          |товарообігу              |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.2.  |Плата за оренду приміщень |Розраховується від суми орендної плати |
|    |нежитлового призначення  |пропорційно питомій вазі площі аптеки, |
|    |             |зайняти під виготовлення        |
|    |             |екстемпоральних ліків у загальній   |
|    |             |площі аптеки              |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.3.  |Плата за опалення     |Витрати на опалення розраховуються   |
|    |             |аналогічно п. 3.2           |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.4.  |Плата за освітлення    |Витрати на освітлення виділяються з  |
|    |             |загальної суми плати за електроенергію |
|    |             |(за мінусом суми субстатті 3.9) і   |
|    |             |розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.5.  |Плата за водопостачання  |Витрати на водопостачання визначаються |
|    |             |за показниками водомірів, а при їх   |
|    |             |відсутності розрахунок ведеться з   |
|    |             |практичного рівня виробничих витрат за |
|    |             |цією статтею: 90 - 95 %        |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.6.  |Плата за каналізацію та  |Витрати на каналізацію розраховуються |
|    |інші комунальні послуги  |від загальної суми витрат по статті  |
|    |             |пропорційно питомій вазі        |
|    |             |співробітників, зайнятих виготовленням |
|    |             |екстемпоральних ліків у загальній   |
|    |             |штатній чисельності аптеки       |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.7.  |Витрати на прибирання   |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |прилеглої території    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.8.  |Вартість матеріалів і   |Розраховується аналогічно п. 3.2    |
|    |засобів догляду за    |                    |
|    |приміщенням, територіями, |                    |
|    |обладнанням        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.9.  |Витрати на електроенергію |Визначаються за показниками      |
|    |             |електролічильників і потужності    |
|    |             |обладнання, що використовуються у   |
|    |             |виготовленні екстемпоральних ліків   |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|    |             |Примітка: для спрощення розрахунків  |
|    |             |витрат виготовлення на електроенергію |
|    |             |і освітлення, їх можна виділяти    |
|    |             |аналогічно п. 3.2.           |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|3.10.  |Витрати на проведення   |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |протипожежних заходів   |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|3.11.  |Витрати на перевірку і  |Повністю відносяться на виготовлення  |
|    |таврування вагів та інших |                    |
|    |приладів         |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 3.12. |Витрати на оплату     |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |протипожежної і      |                    |
|    |сторожової охорони    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 4.  |Амортизаційні       |Виділяються з загальної суми статті  |
|    |відрахування на повне   |пропорційно питомій вазі основних   |
|    |відновлення основних   |засобів, зайнятих у виготовленні    |
|    |фондів і нематеріальних  |екстемпоральних ліків у загальній сумі |
|    |активів          |основних засобів            |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 5.  |Амортизаційні       |Розраховуються аналогічно п. 4     |
|    |відрахування на капремонт |                    |
|    |і витрати на поточний   |                    |
|    |ремонт основних фондів  |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.  |Знос та утримання     |                    |
|    |малоцінних і       |                    |
|    |швидкозношуваних     |                    |
|    |предметів         |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.1.  |Знос малоцінних і     |Розраховується від загальної вартості |
|    |швидкозношуваних     |описаного інвентарю пропорційно    |
|    |предметів         |питомій вазі вартості малоцінного   |
|    |             |інвентарю, зайнятого у виготовленні  |
|    |             |екстемпоральних ліків у загальній   |
|    |             |вартості малоцінного інвентарю     |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.2.  |Знос санспецодягу     |Розраховується аналогічно п. 3.6    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 6.3.  |Поточні витрати на ремонт |Розраховується аналогічно п. 3.6    |
|    |і утримання малоцінних  |                    |
|    |і швидкозношуваних    |                    |
|    |предметів         |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.  |Витрати на зберігання,  |                    |
|    |підсортування,      |                    |
|    |оброблення, пакування і  |                    |
|    |передпродажну підготовку |                    |
|    |товарів          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.1.  |Вартість допоміжних    |Розраховується аналогічно п. 3.11   |
|    |матеріалів        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.2.  |Витрати на утримання   |Розраховуються аналогічно п. 3.11   |
|    |холодильного обладнання  |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 8.3.  |Витрати на дезінсекцію та |Розраховуються аналогічно п. 3.2    |
|    |дератизацію        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 9.  |Витрати на рекламу    |Повністю відносяться на реалізацію   |
|    |             |готових лікарських засобів       |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 10.  |Відсотки за кредити    |Розраховуються аналогічно п. 1     |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 11.  |Втрата товарів у межах  |Розраховується аналогічно п. 3.11   |
|    |норм природного убутку  |                    |
|    |під час перевезення,   |                    |
|    |зберігання та реалізації |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 12.  |Витрати на тару      |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 13.  |Відрахування на соціальні |Розраховуються аналогічно п. 2     |
|    |заходи          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 14.  |Витрати на обов'язкове  |Визначаються від суми платежів (згідно |
|    |страхування майна     |з договором) аналогічно п. 4      |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 15.  |Інші витрати       |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.1.  |Витрати, пов'язані із   |Розраховуються аналогічно п. 3.6    |
|    |забезпеченням нормальних |                    |
|    |умов праці        |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
| 15.2. |Витрати на утримання   |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|    |касового господарства   |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.3.  |Витрати, пов'язані з   |Розраховуються аналогічно п. 3.6    |
|    |управлінням діяльністю  |                    |
|    |аптеки          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.4.  |Оплата послуг комерційних |Розраховується аналогічно п. 3.1    |
|    |банків та інших      |                    |
|    |кредитно-фінансових    |                    |
|    |установ          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.5.  |Витрати на експертизу і  |Розраховуються аналогічно п. 3.11   |
|    |лабораторний аналіз    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.6.  |Експортне (вивізне) мито |Розраховуються аналогічно п. 1     |
|    |і митні збори       |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.7.  |Відрахування до      |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|    |Державного інноваційного |                    |
|    |фонду та позабюджетних  |                    |
|    |фондів          |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.8.  |Податки, збори та інші  |Розраховуються аналогічно п. 3.1    |
|    |обов'язкові платежі    |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.9.  |Оприлюднення річного   |Розраховується аналогічно п. 3.1    |
|    |звіту           |                    |
|--------+--------------------------+---------------------------------------|
|15.10  |Інші витрати, що не    |Визначаються аптеками за фактичними  |
|    |ввійшли до вищезазначених |витратами і відносяться на       |
|    |статей          |виготовлення пропорційно питомій вазі |
|    |             |кількості екстемпоральної рецептури у |
|    |             |загальній рецептурі аптеки       |
-----------------------------------------------------------------------------
                             Додаток 2
       Контрольний приклад розрахунку єдиних
     тарифів за індивідуальне і серійне виготовлення
          лікарських засобів у аптеці
                             Таблиця 1
    Вихідні дані для розрахунків витрат по виготовленню
         екстемпоральних ліків у аптеках
 
--------------------------------------------------------------------
|  N статті | Найменування статті, субстатті  |   Дані    |
|       |                 | контрольного  |
|       |                 |прикладу, грн.  |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   1   |        2         |    3     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   1.   |Витрати на перевезення      |   580,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   2.   |Витрати на оплату праці      |  6640,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.   |Витрати на оренду та утримання  |         |
|       |основних фондів          |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.1.  |Плата за оперативну оренду    |   740,0    |
|       |основних виробничих фондів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.2.  |Плата за оренду приміщень     |   150,0    |
|       |нежитлового призначення      |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.3.  |Плата за опалення         |  2670,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.4.  |Плата за освітлення        |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.5.  |Плата за водопостачання      |   130,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.6.  |Плата за каналізацію та інші   |  194,30    |
|       |комунальні послуги        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.7.  |Витрати на прибирання прилеглої  |    -     |
|       |території             |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.8.  |Вартість матеріалів і засобів для |   96,0    |
|       |догляду за приміщеннями,     |         |
|       |територією, обладнанням,     |         |
|       |інвентарем            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   3.9.  |Витрати на електроенергію     |   370,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  3.10.  |Витрати на проведення       |    -     |
|       |протипожежних заходів       |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  3.11.  |Витрати на перевірку і таврування |   92,0    |
|       |вагів та інших приладів      |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  3.12.  |Витрати на оплату протипожежної і |   430,0    |
|       |сторожової охорони        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   4.   |Амортизаційні відрахування на   |   380,0    |
|       |повне відновлення основних фондів |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   5.   |Амортизаційні відрахування на   |    -     |
|       |капремонт і витрати на поточний  |         |
|       |ремонт основних фондів      |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.   |Знос та утримання малоцінних і  |         |
|       |швидкозношуваних предметів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.1.  |Знос малоцінних і         |   30,0    |
|       |швидкозношуваних предметів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.2.  |Знос санспецодягу         |   80,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   6.3.  |Поточні витрати на ремонт і    |    -     |
|       |утримання малоцінних і      |         |
|       |швидкозношуваних предметів    |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.   |Витрати на зберігання,      |         |
|       |підсортування, оброблення,    |         |
|       |пакування і передпродажну     |         |
|       |підготовку товарів        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.1.  |Вартість допоміжних матеріалів  |   315,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.2.  |Витрати на утримання холодильного |    -     |
|       |обладнання            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   8.3.  |Витрати на дезінсекцію та     |    -     |
|       |дератизацію            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   9.   |Витрати на торгову рекламу    |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   10.   |Відсотки за кредит        |   150,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   11.   |Втрата товарів у межах норм    |   70,0    |
|       |природного убутку під час     |         |
|       |перевезення, зберігання та    |         |
|       |реалізації            |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   12.   |Витрати на тару          |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   13.   |Відрахування на соціальні заходи |  3370,0    |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   14.   |Витрати на обов'язкове      |    -     |
|       |страхування майна         |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   15.   |Інші витрати           |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.1.  |Витрати, пов'язані із       |   470,0    |
|       |забезпеченням нормальних умов   |         |
|       |праці               |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.2.  |Витрати на утримання касового   |   250,0    |
|       |господарства           |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|   15.3.  |Витрати, пов'язані з управлінням |         |
|       |діяльністю аптеки:        |         |
|       |----------------------------------+-----------------|
|       |- канцтовари           |   90,0    |
|       |----------------------------------+-----------------|
|       |- службові відрядження      |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.4.  |Оплата послуг комерційних банків |  5030,0    |
|       |та інших кредитно-фінансових   |         |
|       |установ              |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.5.  |Витрати на експертизу і      |  263,73    |
|       |лабораторний аналіз        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.6.  |Експортне (вивізне) мито і митні |    -     |
|       |збори               |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.7.  |Відрахування до Державного    |   250,0    |
|       |інноваційного фонду та      |         |
|       |позабюджетних фондів       |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.8.  |Податки, збори та інші      |   551,7    |
|       |обов'язкові платежі        |         |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.9.  |Оприлюднення річного звіту    |    -     |
|-------------+----------------------------------+-----------------|
|  15.10.  |Інші витрати, що не ввійшли до  |   50,0    |
|       |вищезазначених статей       |         |
|------------------------------------------------+-----------------|
|Всього витрат                  |  23442,73   |
--------------------------------------------------------------------
                             Таблиця 2
      Обсяги фінансово-господарської діяльності
            аптечних закладів
 
--------------------------------------------------------------
| N | Найменування показника  | Одиниця |   Дані   |
|   |             | виміру  | контрольного |
|   |             |      | прикладу   |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 1. |Товарообіг загальний   | грн.   |  27829,0   |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 2. |Товарообіг по       | грн.   |  238,09   |
|   |екстемпоральній рецептурі |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 3. |Рецептура загальна    |тис. шт.  |  91,505   |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. екстемпоральна  |тис. шт.  |  10,931   |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 4. |Штат аптеки загальний,  | од. од.  |  34 10   |
|   |у т. ч. зайнятий у    |      |        |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 5. |Фонд оплати праці     | грн.   |  6640,0   |
|   |загальний         |      |        |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. фонд оплати праці | грн.   |  1430,0   |
|   |співробітників, зайнятих |      |        |
|   |виготовленням       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 6. |Надходження товару    | грн.   | 182992,0   |
|   |загальне         |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 7. |Площа аптеки загальна   | кв. м  |  1900,5   |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. площа, зайнята  | кв. м  |  266,0   |
|   |під виготовлення     |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 8. |Вартість основних засобів | грн.   | 120627,0   |
|   |загальна         |      |        |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. зайнятих у    | грн.   |  20710,0   |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 9. |Вартість малоцінного   | грн.   |  23,0    |
|   |інвентарю загальна    |      |        |
|   |--------------------------+-----------+---------------|
|   |у т. ч. зайнятого у    | грн.   |   5,0    |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних шків   |      |        |
|-----+--------------------------+-----------+---------------|
| 10. |Вартість товару, що    | грн.   |  430,0   |
|   |використаний у      |      |        |
|   |виготовленні       |      |        |
|   |екстемпоральних ліків (у |      |        |
|   |оптових цінах)      |      |        |
--------------------------------------------------------------
                             Додаток 3
                             Таблиця 1
    Розрахунок проміжних показників по визначенню витрат
      виготовлення екстемпоральних ліків у аптеках
 
-----------------------------------------------------------------
| N |  Найменування показника   |  Зміст розрахунків   |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 1 |       2        |      3       |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 1. |Питома вага вартості     | 2389,0:27829,0х100=8,58  |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальному товарообігу    |              |
|  |аптеки            |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 2. |Питома вага кількості     | 10,931:91,505х100=11,95  |
|  |екстемпоральної рецептури у  |              |
|  |загальній рецептурі      |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 3. |Питома вага співробітників,  |   10:34х100=29,41    |
|  |зайнятих виготовленням    |              |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальному штаті       |              |
|  |співробітників        |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 4. |Питома вага заробітної плати | 1430,0:6640,0х100=21,54  |
|  |співробітників, зайнятих   |              |
|  |виготовленням екстемпоральних |              |
|  |ліків у загальному фонді   |              |
|  |оплати праці         |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 5. |Питома вага площі, зайнятої  | 266,0:1900,5х100=14,0  |
|  |під виготовлення       |              |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальній площі аптеки    |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 6. |Питома вага вартості основних |20710,0:12062,07х100=17,17 |
|  |засобів, зайнятих у      |              |
|  |виготовленні екстемпоральних |              |
|  |ліків у загальній вартості  |              |
|  |основних засобів       |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 7. |Питома вага вартості     |  5,0:23,0х100=21,74   |
|  |малоцінного інвентарю,    |              |
|  |зайнятого у виготовленні   |              |
|  |екстемпоральних ліків у    |              |
|  |загальній вартості      |              |
|  |малоцінного інвентарю     |              |
|----+------------------------------+---------------------------|
| 8. |Питома вага вартості товарів, | 430,0:182992,0х100=0,23  |
|  |що використані для      |              |
|  |виготовлення екстемпоральних |              |
|  |ліків у загальній вартості  |              |
|  |товару, що надійшов      |              |
-----------------------------------------------------------------
                             Таблиця 2
        Визначення суми витрат виготовлення
         екстемпоральних ліків у аптеках
 
------------------------------------------------------------------
|  N  |  Найменування статті,  |  Зміст розрахунку    |
| статті |    субстатті     |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 1.  |Втрати на перевезення   |  580,0х0,23:100=1,33   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 2.  |Витрати на оплату праці  |6640,0х21,54:100=1430,26  |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.1.  |Плата за оперативну оренду | 740,0х8,58:100=63,49   |
|    |основних виробничих    |              |
|    |фондів           |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.2.  |Плата за оренду приміщень |  150,0х14,0:100=21,0   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.3.  |Плата за опалення     | 2670,0х14,0:100=373,8  |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.4.  |Плата за освітлення    | Розраховується з п. 3.9  |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.5.  |Плата за водопостачання  |130,0-(130,0х5:100)=123,5 |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.6.  |Плата за каналізацію та  | 194,3х29,41:100=57,14  |
|    |інші комунальні послуги  |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.7.  |Витрати на прибирання   |      -       |
|    |прилеглої території    |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.8.  |Вартість матеріалів і   |  96,0х14,0:100=13,44   |
|    |засобів для догляду за   |              |
|    |приміщеннями, територіями, |              |
|    |обладнанням, інвентарем  |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 3.9.  |Витрати на електроенергію |  370,0х14,0:100=51,8   |
|    |(і освітлення)       |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|3.10.  |Витрати на проведення   |      -       |
|    |протипожежних заходів   |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|3.11.  |Витрати на перевірку і   |     92,0       |
|    |таврування вагів та інших |              |
|    |приладів          |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|3.12.  |Витрати на оплату     |  430,0х14,0:100=60,2   |
|    |протипожежної і сторожової |              |
|    |охорони          |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 4.  |Амортизаційні відрахування | 380,0х17,17:100=65,25  |
|    |на повне відновлення    |              |
|    |основних фондів      |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 5.  |Амортизаційні відрахування |      -       |
|    |на капремонт і витрати на |              |
|    |поточний ремонт основних  |              |
|    |фондів           |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 6.1.  |Знос малоцінних і     |  30,0х21,74:100=6,52   |
|    |швидкозношуваних предметів |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 6.2.  |Знос санспецодягу     | 80,0х29,41:100=23,53   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 8.1.  |Вартість допоміжних    |     315,0      |
|    |матеріалів         |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 8.2.  |Витрати на утримання    |      -       |
|    |холодильного обладнання  |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 8.3.  |Дезінфекція і дератизація |      -       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 9.  |Витрати на рекламу     |      -       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 10.  |Відсотки за кредити    |  150,0х0,23:100=0,35   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 11.  |Втрати товарів у межах   |     70,0       |
|    |норм            |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 12.  |Витрати на тару      |      -       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 13.  |Відрахування на соціальні | 3370,0х21,54:100=725,9  |
|    |заходи           |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
| 14.  |Витрати на обов'язкове   |      -       |
|    |страхування майна     |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.1.  |Витрати, пов'язані із   | 470,0х29,41:100=138,23  |
|    |забезпеченням нормальних  |              |
|    |умов праці         |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.2.  |Витрати на утримання    | 250,0х8,58:100=21,45   |
|    |касового господарства   |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.3.  |Витрати на канцтовари   | 90,0х29,41:100=26,47   |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.4.  |Оплата послуг комерційних | 5030,0х8,58:100=431,57  |
|    |банків та інших      |              |
|    |кредитно-фінансових    |              |
|    |установ          |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.5.  |Витрати на експертизу і  |     263,73      |
|    |лабораторний аналіз    |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.6.  |Експортне (вивізне) мито і |      -       |
|    |митні збори        |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.7.  |Відрахування до Державного | 250,0х8,58:100=21,45   |
|    |інноваційного фонду та   |              |
|    |позабюджетних фондів    |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.8.  |Податки, збори та інші   | 551,7х8,58:100=47,34   |
|    |обов'язкові платежі    |              |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.9.  |Оприлюднення річного звіту |      -       |
|--------+---------------------------+---------------------------|
|15.10. |Інші витрат, що не ввійшли |  50,0х11,95:100=5,98   |
|    |до вищезазначених статей  |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Всього витрат виготовлення     |     4450,73      |
------------------------------------------------------------------
   1. Для визначення суми прибутку від розрахованих витрат
виготовлення віднімаємо суму відрахувань до позабюджетних фондів
(їх сума не враховується при визначенні рентабельності):
   4450,73 - 21,45 = 4429,28 грн.
   2. Для  визначення  розрахункового  прибутку  аптеки  у
контрольному прикладі використовувався рівень рентабельності 30 %:
   4429,28 х 30: 100 = 1328,78 грн.
   3. Визначаємо суму валового доходу аптеки від виготовлення
екстемпоральних лікарських форм:
   4450,73 + 1328,78 = 5779,51 грн.
                             Додаток 4
                             Таблиця 1
        Вихідні дані обсягів виготовлення
        екстемпоральних лікарських засобів
 
----------------------------------------------------------------------
|   N    |Найменування лікарської |  Одиниця  |   Дані   |
|       |    форми      |  виміру   | контрольного |
|       |            |       | прикладу  |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  1.    |Розчин для ін'єкцій   |  фл.    |  2135   |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  2.    |Очні краплі (мазі),   |  фл.    |  1030   |
|       |ліки для немовлят    |       |       |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  3.    |Масла стерильні     |  фл.    |  222    |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  4.    |Розчини і краплі для  |  фл.    |  3839   |
|       |внутрішнього і     |       |       |
|       |зовнішнього       |       |       |
|       |застосування      |       |       |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  5.    |Настої та відвари    |  фл.    |   77    |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  6.    |Емульсії, суспензії,  |  фл.    |  344    |
|       |лініменти        |       |       |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  7.    |Порошки дозовані N 10  |  доз.   |  1182   |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  8.    |Порошки недозовані,   |  відп.   |  184    |
|       |збори          |       |       |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  9.    |Мазі, пасти       |  бан.   |  114    |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  10.   |Супозиторії N 10    |  доз.   |   12    |
|-------------+------------------------------------------------------|
|  11.   |Гомеопатичні лікарські форми:             |
|-------------+------------------------------------------------------|
|  11.1.  |дилюції         |  фл.    |   -    |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  11.2.  |крупка лікарська    |  уп.    |   -    |
|-------------+------------------------+--------------+--------------|
|  11.3.  |насичення крупки    |  опер.   |   -    |
|       |лікарської       |       |       |
|-------------+------------------------------------------------------|
|  12.1.   |Фасування лікарських засобів, у т. ч.         |
|       |------------------------------------------------------|
|       |а) рідин, дилюцій    |  фл.    |  559    |
|       |------------------------+--------------+--------------|
|       |б) мазей        |  бан.   |   60    |
|       |------------------------+--------------+--------------|
|       |в) таблеток, драже,   |  уп.    |  320    |
|       |крупки лікарської    |       |       |
|       |------------------------+--------------+--------------|
|       |г) порошків, лікарських |  відп.   |   45    |
|       |рослин         |       |       |
|       |------------------------+--------------+--------------|
|       |д) ангро        |  відп.   |   81    |
|-------------+------------------------------------------------------|
|  12.2.  |Фасування виробів медичного призначення, у т. ч.   |
|       |------------------------------------------------------|
|       |а) вати         |  упак.   |  500    |
|       |------------------------+--------------+--------------|
|       |б) марлі по 10 м і   |  міра   |  199    |
|       |більше         |       |       |
|       |------------------------+--------------+--------------|
|       |в) медичної клейонки та |  міра   |   30    |
|       |пластифікату по 10 м і |       |       |
|       |менше          |       |       |
|--------------------------------------+--------------+--------------|
|Всього фасувальних робіт       |       |  1794   |
----------------------------------------------------------------------
                             Таблиця 2
         Витратомісткість виготовлення
        екстемпоральних лікарських засобів
 
-------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування   |Одиниця | Середньо-  | Середньо- |
|   | лікарських форм та |виміру |зважені коеф. | статис-  |
|   |    основних    |    |  витрато-  |тичні коеф. |
|   |  технологічних   |    | місткості  | витрато- |
|   |   операцій    |    |       | місткості |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 1 |     2      |  3  |   4    |   5   |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| I. |Виготовлення 2-компонентного пропису            |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| 1. |Розчини для ін'єкцій | фл.  |       |  50   |
|   |об'ємом:       |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |400 - 500 мл     | фл.  |   53    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |200 - 250 мл     | фл.  |   50    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |50 - 100 мл      | фл.  |   48    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |до 50 мл       | фл.  |   48    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |Стерилізація     | опер. |   25    |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 2. |Очні краплі (мазі),  | фл.  |       |  25   |
|   |ліки для немовлят,  |    |       |      |
|   |масла стерильні    |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |Стерилізація     | опер. |   8    |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 3. |Розчини і краплі для | фл.  |       |  13   |
|   |внутрішнього та    |    |       |      |
|   |зовнішнього      |    |       |      |
|   |застосування об'ємом: |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |5 л і більше     | фл.  |   21    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |від 1 до 5 л     | фл.  |   15    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |400 - 500 мл     | фл.  |   9    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |до 250 мл       | фл.  |   8    |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 4. |Настої та відвари   | фл.  |       |  14   |
|   |об'ємом:       |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |1 л і більше     | фл.  |   17    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |400 - 500 мл     | фл.  |   12    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |до 250 мл       | фл.  |   10    |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 5. |Емульсії, суспензії, | фл.  |       |  22   |
|   |лініменти       |    |       |      |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| 6. |Порошки та збори:                     |
|-----+-----------------------------------------------------------|
|6.1. |Порошки дозовані N 10 | доз.  |       |  11   |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |Дозування кожних   | доз.  |   0,3   |      |
|   |наступних 10 пор.   |    |       |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 6.2.|Порошки недозовані,  | відп. |       |   8   |
|   |збори         |    |       |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 7. |Мазі, пасти,     | доз.  |       |  23   |
|   |супозиторії N 10   |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |Дозування кожних   | доз  |   0,8   |      |
|   |наступних 10 суп.   |    |       |      |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| 8. |Гомеопатичні лікарські форми:               |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| 8.1.|дилюції        | фл.  |       |  25   |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 8.2.|крупка лікарська   | упак. |       |  11   |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| 8.3.|насичення крупки   | опер. |       |   8   |
|   |лікарської      |    |       |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| II. |Добавка кожного    | опер. |       |   3   |
|   |наступного компонента |    |       |      |
|   |у будь-яку лікарську |    |       |      |
|   |форму         |    |       |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
|III. |Відповідальність за  | опер. |       |   7   |
|   |роботу з отруйними та |    |       |      |
|   |наркотичними     |    |       |      |
|   |речовинами      |    |       |      |
|-----+----------------------+--------+--------------+------------|
| IV. |Фасування лікарських | опер. |       |   4   |
|   |засобів та виробів  |    |       |      |
|   |медичного       |    |       |      |
|   |призначення:     |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |рідин, дилюцій    | фл.  |   4    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |мазей         | бан.  |   5    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |таблеток, драже,   | упак. |   2    |      |
|   |крупки лікарської   |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |порошків, лікарських | упак. |   3    |      |
|   |рослин        |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |ангро         | відп. |   5    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |вати         | упак. |   4    |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |марлі по 10 м і    | міра  |   3    |      |
|   |більше        |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |медичної клейонки та | міра  |   5    |      |
|   |пластифікату по 10 м |    |       |      |
|   |і менше        |    |       |      |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| V. |Вартість виготовлення води очищеної:            |
|   |-----------------------------------------------------------|
|   |без додаткової    | 1 л  |       |  50   |
|   |стерилізації     |    |       |      |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |стерильної      | 1 л  |       |  100   |
|-----+-----------------------------------------------------------|
| VI. |Відпуск спирту етилового об'ємом:             |
|   |-----------------------------------------------------------|
|   |5 л і більше     | опер. |       |  18   |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |від 1 до 5 л     | опер. |       |  12   |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |400 - 500 мл     | опер. |       |   6   |
|   |----------------------+--------+--------------+------------|
|   |до 250 мл       | опер. |       |   5   |
-------------------------------------------------------------------
                             Таблиця 3
     Контрольний приклад: розрахунок витратомісткості
  виготовлення екстемпоральних лікарських засобів у аптеках
 
-------------------------------------------------------------------------------
| N  | Найменування  |Одиниця |Обсяги |  Середньо-   |   Сумарна   |
|   |лікарської форми |виміру |робіт, |статистичні коеф. |витратомісткість |
|   |         |    | шт.  |витратомісткості |(графа 4 х графа |
|   |         |    |    |         |    5)    |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|1.  |Розчини для   | фл.  |2135  |    50     |   50     |
|   |ін'єкцій     |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|2.  |Очні краплі   | фл.  |1252  |    25     |   31300    |
|   |(мазі), ліки для |    |    |         |         |
|   |немовлят, масла |    |    |         |         |
|   |стерильні    |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|3.  |Розчини і краплі | фл.  |3839  |    13     |   49907    |
|   |для внутрішнього |    |    |         |         |
|   |та зовнішнього  |    |    |         |         |
|   |застосування   |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|4.  |Настої, відвари | фл.  | 77  |    14     |   1078    |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|5.  |Емульсії,    | фл.  | 344  |    22     |   7568    |
|   |суспензії,    |    |    |         |         |
|   |лініменти    |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|6.1. |Порошки дозовані | доз.  |1182  |    11     |   13002    |
|   |N 10       |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|6.2. |Порошки     |відп.  | 184  |    8     |   1488    |
|   |недозовані,   |    |    |         |         |
|   |збори      |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|7.  |Мазі, пасти,   | доз.  | 126  |    23     |   2898    |
|   |супозиторії N 10 |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|8.1. |Дилюції     | фл.  | -  |    25     |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|8.2. |Виготовлення і  | доз.  | -  |    19     |    -     |
|   |насичення крупки |    |    |         |         |
|   |лікарської    |    |    |         |         |
|-----+-----------------+--------+-------+------------------+-----------------|
|9.  |Фасувальні    |відп.  |1794  |    4     |   7176    |
|   |роботи      |    |    |         |         |
|-----------------------------------------------------------+-----------------|
|Всього                           |   221151   |
-------------------------------------------------------------------------------
   Розрахунок вартості одиниці витратомісткості. Загальну суму
витрат виготовлення з врахуванням рівня рентабельності (додаток 3,
таблиця 2) розділити на сумарну витратомісткість:
   5779,51: 221151 = 0,03 грн.
                             Таблиця 4
   Контрольний приклад визначення розрахункової вартості
       виготовлення лікарських форм у аптеках
 
--------------------------------------------------------------------------------
| N  |   Найменування   |Одиниця |Коеф. витратомісткості |Розрахункова |
|    | лікарських форм та |виміру |            | вартість, |
|    |    основних    |    |------------------------|  грн.   |
|    |  технологічних   |    |середньо- | середньо- |       |
|    |   операцій    |    | зважені |статистичні |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 1  |     2      | 3   |  4   |   5    |   6    |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1.  |Виготовлення 2-компонентного пропису                 |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| 1.  |Розчин для ін'єкцій  | фл.  |     |  50    |  1,50   |
|    |об'ємом:       |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |400 - 500 мл     | фл.  |  55   |       |  1,59   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |200 - 250 мл     | фл.  |  50   |       |  1,50   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |50 - 100 мл      | фл.  |  48   |       |  1,44   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |до 50 мл       | фл.  |  48   |       |  1,44   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |Стерилізація     |опер.  |  25   |       |  0,75   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 2.  |Очні краплі (мазі),  | фл.  |     |  25    |  0,75   |
|    |ліки для немовлят   |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |Стерилізація     |опер.  |  8   |       |  0,24   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 3.  |Масла стерильні    | фл.  |     |  25    |  0,75   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 4.  |Розчини і краплі для | фл.  |     |  13    |  0,39   |
|    |внутрішнього та    |    |     |       |       |
|    |зовнішнього      |    |     |       |       |
|    |застосування об'ємом: |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |5 л і більше     | фл.  |  21   |       |  0,63   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |від 1 до 5 л     | фл.  |  15   |       |  0,45   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |400 - 500 кл     | фл.  |  9   |       |  0,27   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |до 250 мл       | фл.  |  8   |       |  0,24   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 5.  |Настої та відвари   | фл.  |     |  14    |  0,42   |
|    |об'ємом:       |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |1 л і більше     | фл.  |  17   |       |  0,51   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |400 - 500 мл     | фл.  |  12   |       |  0,36   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |до 250 мл       | фл.  |  10   |       |  0,30   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 6.  |Емульсії, суспензії, | фл.  |     |  22    |  0,66   |
|    |лініменти       |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|7.1.  |Порошки дозовані N 10 | доз.  |     |  11    |  0,33   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |Дозування кожних   | доз.  | 0,3   |       |  0,01   |
|    |наступних 10 порошків |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|7.2.  |Порошки недозовані,  |відп.  |     |   8    |  0,24   |
|    |збори         |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 8.  |Мазі, пасти      | бан.  |     |  23    |  0,69   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 9.  |Супозиторії N 10   | доз.  |     |  23    |  0,69   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |Дозування кожних   | доз.  | 0,8   |       |  0,02   |
|    |наступних 10     |    |     |       |       |
|    |супозиторіїв     |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 10.  |Гомеопатичні     |    |     |       |       |
|    |лікарські форми:   |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 10.1. |Дилюції        | фл.  |     |  25    |  0,75   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 10.2. |Крупка лікарська   |упак.  |     |  11    |  0,33   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| 10.3. |Насичення крупки   |опер.  |     |   8    |  0,24   |
|    |лікарської      |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| II.  |Добавка кожного    |опер.  |     |   3    |  0,09   |
|    |наступного компонента |    |     |       |       |
|    |у будь-яку лікарську |    |     |       |       |
|    |форму         |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|III.  |Відповідальність за  |опер.  |     |   7    |  0,21   |
|    |роботу з отруйними та |    |     |       |       |
|    |наркотичними     |    |     |       |       |
|    |речовинами      |    |     |       |       |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
| IV.  |Фасувальні роботи   | опер. |     |   4    |  0,12   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|4.1.  |Фасування лікарських | фл.  |  4   |       |  0,12   |
|    |засобів, рідин,    |    |     |       |       |
|    |дилюцій        |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |мазей         | бан.  |  5   |       |  0,15   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |таблеток, драже,   |упак.  |  2   |       |  0,06   |
|    |крупки лікарської   |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |порошків, лікарських |відп.  |  3   |       |  0,09   |
|    |рослин        |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |ангро         |відп.  |  5   |       |  0,15   |
|-------+----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|4.2.  |Фасування виробів   |упак.  |  4   |       |  0,12   |
|    |медичного       |    |     |       |       |
|    |призначення: вати   |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |марлі по 10 м і    | кус.  |  3   |       |  0,09   |
|    |більше        |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |медичної клейонки і  | кус.  |  5   |       |  0,15   |
|    |пластифікату по 10 м |    |     |       |       |
|    |і менше        |    |     |       |       |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| V.  |Вода очищена:                             |
|    |----------------------------------------------------------------------|
|    |без додаткової    | 1 л  |     |  50    |  1,50   |
|    |стерилізації     |    |     |       |       |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |стерильна       | 1 л  |     |  100   |  3,0   |
|-------+----------------------------------------------------------------------|
| VI.  |Відпуск спирту етилового об'ємом:                   |
|    |----------------------------------------------------------------------|
|    |5 л і більше     |опер.  |     |  18    |  0,54   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |від 1 до 5 л     |опер.  |     |  12    |  0,36   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |400 - 500 мл     |опер.  |     |   6    |  0,18   |
|    |----------------------+--------+----------+-------------+-------------|
|    |до 250 мл       |опер.  |     |   5    |  0,15   |
--------------------------------------------------------------------------------
   Примітка. Розрахункова вартість (графа 6) визначається шляхом
послідовного множення вартості одиниці витратомісткості гривні (з
таблиці 7) на середньозважені (графа 4) та середньостатистичні
(графа 5) коефіцієнти витратомісткості
                             Таблиця 5
   Контрольний приклад з розрахунку регіональних тарифів за
  індивідуальне та серійне виготовлення і фасування лікарських
    засобів та виробів медичного призначення в аптеках
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п | Найменування  | Оди- |  Коеф.  |  Обсяги робіт  |  Розрахункова  |  Розрахунок середньозважених оцінок  |
|    | лікарських форм | ниця | витрато- |  аптек, шт.   | вартість аптек, |   (регіональні тарифи), грн.    |
|    |  та основних  |виміру |місткості |         |    грн.    |                    |
|    | технологічних |    |      |         |          |                    |
|    |  операцій   |    |      |------------------+-------------------|                    |
|    |         |    |      | 1-і | 2-і | і | 1-і | 2-і |і т. |                    |
|    |         |    |      |   |   | т. |   |   | д. |                    |
|    |         |    |      |   |   |д. |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 1  |    2     |  3  |  4   | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  |   |         10          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |Виготовлення 2-компонентного пропису                                         |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  |Розчини для   | фл.  |  50   | 35  | 905 |  |1,50 |1,25 |   | (1,50х2135+1,25х905):(2135+905)=1,432 |
|    |ін'єкцій     |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |об'ємом:     |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |400 - 500 мл   | фл.  |  53   |   |   |  |   |   |   |      1,43:50х53=1,52       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |200 - 250 мл   | фл.  |  50   |   |   |  |   |   |   |      1,43:50х50=1,43       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |до 100 мл    | фл.  |  48   |   |   |  |   |   |   |      1,43:50х48=1,37       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |Стерилізація   | опер. |  25   |   |   |  |0,75 |0,63 |   | (0,75х2135+0,63х905):(2135+905)=0,71  |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 2.  |Очні краплі   | фл.  |  25   |1030 | 500 |  |0,75 |0,63 |   | (0,75х1030+0,63х500):(1030+500)=0,71  |
|    |(мазі), ліки для |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |немовлят     |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |Стерилізація   | опер. |  8   |   |   |  |0,24 |0,20 |   | (0,24х1030+0,20х300):(1030+500)=0,20  |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 3.  |Масла стерильні | фл.  |  25   | 222 | 20  |  |0,75 |0,63 |   |  (0,75х222+0,65х20):(222+20)=0,74   |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 4.  |Розчини і краплі | фл.  |  13   |3839 |2015 |  |0,39 |0,33 |   |(0,39х3839+0,33х2015):(3839+2015)=0,37 |
|    |для внутрішнього |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |та зовнішнього  |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |застосування   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |об'ємом:     |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |5 л і більше   | фл.  |  21   |   |   |  |   |   |   |      0,37:13х21=0,60       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |від 1 до 5 л   | фл.  |  15   |   |   |  |   |   |   |      0,37:13х15=0,43       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |400 - 500 мл   | фл.  |  9   |   |   |  |   |   |   |      0,37:13х9=0,26       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |до 250 мл    | фл.  |  8   |   |   |  |   |   |   |      0,37:13х8=0,23       |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 5.  |Настої, відвари | фл.  |  14   | 77  | 10  |  |0,42 |0,35 |   |  (0,42х77+0,35х10):(77+10)=0,41   |
|    |об'ємом:     |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |1 л і більше   | фл.  |  17   |   |   |  |   |   |   |      0,41:14х17=0,50       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |400 - 500 мл   | фл.  |  12   |   |   |  |   |   |   |      0,41:14х12=0,35       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |до 250 мл    | фл.  |  10   |   |   |  |   |   |   |      0,41:14х10=0,29       |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 6.  |Емульсії,    | фл.  |  22   | 344 | 220 |  |0,66 |0,55 |   | (0,66х344+0,55х200):(344+200)=0,62  |
|    |суспензії,    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |лініменти    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 7.1. |Порошки дозовані | доз.  |  11   |1182 | 950 |  |0,33 |0.28 |   | (0,33х1182+0,28х950):(1182+950)=0,31  |
|    |N 10       |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |Дозування кожних | доз.  |  0,3   |   |   |  |   |   |   |      0,31:11х0,3=0,01       |
|    |наступних 10   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |пор.       |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 7.2. |Порошки     | відп. |  8   | 184 | 200 |  |0,24 |0,20 |   | (0,24х184+0,20х200):(184+200)=0,22  |
|    |недозовані,   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |збори      |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 8.  |Мазі, пасти   | бан.  |  23   | 114 | 100 |  |0,69 |0,58 |   | (0,69х114+0,58х100):(114+100)=0,64  |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| 9.  |Супозиторії N  | доз.  |  23   | 10  | 12  |  |0,69 |0,58 |   |  (0,69х10+0,58х12):(10+12)=0,63   |
|    |10        |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |Дозування кожних | доз.  |  0,8   |   |   |  |   |   |   |      0,63:23х0,8=0,02       |
|    |наступних 10   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |суп.       |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.  |Гомеопатичні лікарські форми:                                             |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.1. |Дилюції     | фл.  |  25   |   |   |  |0,75 |0,63 |   |     (0,75+0,63):2=0,69      |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|10.2. |Крупка      | уп.  |  11   |   |   |  |0,33 |0,28 |   |     (0,33+0,28):2=0,31      |
|    |лікарська    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|10.3. |Насичення крупки | опер. |  8   |   |   |  |0,24 |0,20 |   |     (0,24+0,20):2=0,22      |
|    |лікарської    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| II.  |Добавка кожного | опер. |  3   |   |   |  |0,09 |0,08 |   |     (0,09+0,08):2=0,09      |
|    |наступного    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |компонента у   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |будь-яку     |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |лікарську форму |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| III. |відповідальність | опер. |  7   |   |   |  |0,21 |0,18 |   |     (0,21+0,18):2=0,20      |
|    |за роботу з   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |наркотичними та |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |отруйними    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |речовинами    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| IV.  |Фасування    | опер. |  4   |1794 |1010 |  |0,12 |0,10 |   | (0,12х1794+0,10х1010):(794+1010)=0,11 |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |рідин, дилюцій  | фл.  |  4   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х4=0,11       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |мазей      | бан.  |  5   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х5=0,14       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |таблеток, драже, | уп.  |  2   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х2=0,06       |
|    |крупки      |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |лікарської    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |порошків,    | відп. |  3   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х3=0,08       |
|    |лікарських    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |рослин      |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |ангро      | відп. |  5   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х5=0,14       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |вата       | уп.  |  4   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х4=0,11       |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |марля по 10 м і | кус.  |  3   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х3=0,08       |
|    |більше      |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |мед. клейонка і | кус.  |  5   |   |   |  |   |   |   |       0,11:4х5=0,14       |
|    |пластифікат по  |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |10 м і менше   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|-------+-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
| V.  |Вода очищена без | 1 л  |  50   |   |   |  |1,50 |1,29 |   |     (1,50+1,29):2=1,40      |
|    |додаткової    |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |стерилізації   |    |      |   |   |  |   |   |   |                    |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |стерильна    | 1 л  |  100   |   |   |  |3,00 |2,57 |   |      (3,00+257):2=2,79      |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI.  |Відпуск спирту етилового об'ємом:                                           |
|    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |5 л і більше   | опер. |      |   |   |  |0,54 |0,45 |   |     (0,54+0,45):2=0,50      |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |від 1 до 5 л   | опер. |      |   |   |  |0,36 |0,30 |   |     (0,36+0,30):2=0,33      |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |400 - 500 мл   | опер. |      |   |   |  |0,18 |0,15 |   |     (0,18+0,15):2=0,17      |
|    |-----------------+--------+-----------+------+------+----+------+------+-----+----------------------------------------|
|    |до 250 мл    | опер. |      |   |   |  |0,15 |0,15 |   |     (0,15+0,13):2=0,14      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                             Частина 2
               Порядок
   визначення тарифів за серійне виготовлення лікарських
    засобів лікарняними, міжлікарняними, іншими аптеками
   Визначення тарифу  основане на розрахунку середньої суми
витрат, яка приходиться на один виготовлений лікарський засіб.
   Середня сума витрат, яка приходиться на один виготовлений
лікарський засіб, виводиться:
   а) за статтями, що об'єднують витрати обігу, виходячи з
загальної кількості реалізованих одиниць  лікарських  засобів
(готових та екстемпоральних);
   б) за статтями, що відображають тільки витрати виготовлення,
виходячи з кількості одиниць екстемпоральних лікарських засобів.
   Зміна розрахунку середньої суми витрат, яка приходиться на
один екстемпоральний лікарський засіб, проводиться при умові зміни
цін і тарифів на паливно-мастильні матеріали, електроенергію,
комунальні послуги тощо (за даними відповідного звітного періоду).
   1. Вихідні  дані  для  визначення  вартості  серійного
виготовлення лікарських засобів.
   1.1. Обсяги робіт аптеки по виготовленню лікарських засобів
за місяць.
   1.2. Кількість готових лікарських засобів, відпущених аптекою
за місяць, розраховується так:
   а) середня вартість одного готового  лікарського  засобу
визначається  діленням  вартості  у роздрібних цінах готових
лікарських засобів, що надійшли за місяць, на кількість одиниць
надходження;
   б) визначається середня кількість готових лікарських засобів
діленням суми реалізації готових лікарських засобів у роздрібних
цінах за місяць на середню вартість одного готового лікарського
засобу.
   1.3. Витрати аптеки за місяць.
   1.4. Податки, обов'язкові платежі у бюджет та позабюджетні
фонди, віднесення яких до витрат обігу передбачено законодавством.
   2. Визначення вартості лікарських засобів, що виготовляються
аптеками серійно.
   2.1. Визначається  вартість пропису, виходячи з вартості
складових інгредієнтів за оптовими цінами.
   2.2. Визначається  середня  сума  витрат аптеки на один
екстемпоральний лікарський засіб за місяць (постійне для кожного
пропису) за методикою, приведеною у таблиці 1.
   2.3. Загальна сума витрат аптеки на виготовлення лікарського
засобу визначається шляхом додавання вартостей інгредієнтів, що
входять до складу лікарського засобу, посуду і середньої суми
витрат на один лікарський засіб, виготовлений аптекою, та норми
рентабельності (таблиця 2).
                             Таблиця 1
     Порядок визначення середньої суми витрат, яка
      приходиться на одну екстемпоральну лікформу
 
-------------------------------------------------------------------------
|N статті |  Найменування статті  |    Зміст розрахунку     |
| (суб- |   (субстатті)     |                 |
|статті) |             |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
|  1   |      2       |        3         |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 1.   |Витрати на перевезення  |Визначаються шляхом ділення    |
|     |             |загальних витрат за місяць за   |
|     |             |статтею (в частині, віднесеній до |
|     |             |товарообігу) на загальну     |
|     |             |кількість одиниць відпуску за   |
|     |             |місяць              |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 2.   |Витрати на оплату праці  |Визначаються аналогічно п. 1   |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.   |Витрати на оренду та   |                 |
|     |утримання основних    |                 |
|     |фондів          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.1.  |Плата за оперативну    |Визначається аналогічно п. 1   |
|     |оренду основних      |                 |
|     |виробничих фондів     |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.2.  |Плата за оренду приміщень |Визначається аналогічно п. 1   |
|     |нежитлового призначення  |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.3.  |Плата за опалення     |Витрати на опалення визначаються |
|     |             |аналогічно п. 1          |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.4.  |Плата за освітлення    |Витрати на освітлення       |
|     |             |розраховуються разом з п. 3.9   |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.5.  |Плата за водопостачання  |Витрати на водопостачання     |
|     |             |визначаються шляхом ділення    |
|     |             |загальних витрат за статтею за і |
|     |             |місяць на кількість        |
|     |             |екстемпоральних лікарських форм, |
|     |             |виготовлених за місяць      |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.6.  |Плата за каналізацію та  |Витрати на каналізацію та інші  |
|     |інші комунальні послуги  |комунальні послуги визначаються  |
|     |             |аналогічно п. 1          |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.7.  |Витрати на прибирання   |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |прилеглої території    |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.8.  |Вартість матеріалів і   |Розраховуються аналогічно п. 3.5 |
|     |засобів догляду за    |                 |
|     |приміщеннями,       |                 |
|     |територіями, обладнанням, |                 |
|     |інвентарем        |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.9.  |Витрати на електроенергію |Визначаються аналогічно п. 1   |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.10.  |Витрати на проведення   |Розраховуються аналогічна п. 1  |
|     |протипожежних заходів   |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.11.  |Витрати на перевірку і  |Визначаються аналогічно п. 3.5  |
|     |таврування вагів та інших |                 |
|     |приладів         |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 3.12.  |Витрати на оплату     |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |протипожежної і      |                 |
|     |сторожової охорони    |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 4.   |Амортизаційні       |Визначаються аналогічно п. 1   |
|     |відрахування на повне   |                 |
|     |відновлення основних   |                 |
|     |фондів і нематеріальних  |                 |
|     |активів          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 5.   |Амортизаційні       |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |відрахування на капремонт |                 |
|     |- витрати на поточний   |                 |
|     |ремонт основних фондів  |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 6.   |Знос та утримання     |                 |
|     |малоцінних і       |                 |
|     |швидкозношуваних     |                 |
|     |предметів         |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 6.1.  |Знос малоцінних і     |Розраховується аналогічно п. 3.5 |
|     |швидкозношуваних     |                 |
|     |предметів         |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 6.2.  |Знос санспецодягу     |Розраховується аналогічно п. 3.5 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 6.3.  |Поточні витрати на    |Розраховуються аналогічно п. 3.5 |
|     |ремонт, утримання     |                 |
|     |малоцінних і       |                 |
|     |швидкозношуваних     |                 |
|     |предметів         |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 8.   |Витрати на зберігання,  |                 |
|     |підсортування,      |                 |
|     |оброблення, пакування і  |                 |
|     |передпродажну підготовку |                 |
|     |товарів          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 8.1.  |Вартість допоміжних    |Розраховується аналогічно п. 3.5 |
|     |матеріалів        |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 8.2.  |Витрати на утримання   |Розраховуються аналогічно п. 3.5 |
|     |холодильного обладнання  |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 8.3.  |Витрат на дезінсекцію та |Розраховуються аналогічно п. 3.5 |
|     |дератизацію        |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 9.   |Витрати на рекламу    |Визначаються аналогічно п. 1   |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 10.  |Відсотки за кредити    |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 11.  |Втрата товарів у межах  |Розраховується аналогічно п. 3.5 |
|     |норм природного убутку  |                 |
|     |під час перевезення,   |                 |
|     |зберігання та реалізації |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 12.  |Витрати на тару      |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 13.  |Відрахування на соціальні |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |заходи          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 14.  |Витрати на обов'язкове  |Визначаються аналогічно п. 1   |
|     |страхування майна     |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.  |Інші витрати       |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.1.  |Витрати, пов'язані з   |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |забезпеченням нормальних |                 |
|     |умов праці        |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.2.  |Витрати на утримання   |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |касового господарства   |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.3.  |Витрати, пов'язані з   |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |управлінням діяльністю  |                 |
|     |аптеки          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.4.  |Оплата послуг комерційних |Розраховується аналогічно п. 1  |
|     |банків та інших      |                 |
|     |кредитно-фінансових    |                 |
|     |установ          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.5.  |Витрати на експертизу і  |Розраховуються аналогічно п. 3.5 |
|     |лабораторний аналіз    |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.6.  |Експортне (вивізне) мито |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |і митні збори       |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.7.  |Відрахування до      |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |Державного інноваційного |                 |
|     |фонду та позабюджетних  |                 |
|     |фондів          |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.8.  |Податки, збори та інші  |Розраховуються аналогічно п. 1  |
|     |обов'язкові платежі    |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
| 15.9.  |Оприлюднення річного   |Розраховується аналогічно п. 1  |
|     |звіту           |                 |
|---------+--------------------------+----------------------------------|
|15.10.  |Інші витрати, що не    |Визначаються аналогічно п. 1   |
|     |ввійшли до вищезазначених |                 |
|     |статей          |                 |
-------------------------------------------------------------------------
                             Таблиця 2
    Порядок визначення загальної суми витрат аптеки на
    лікарські засоби, що виготовляються аптеками серійно
 
--------------------------------------------------------------------
|N статті |  Найменування статті  |   Зміст розрахунку    |
| (суб- |   (субстатті)    |               |
| статті) |             |               |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 1.   |Вартість лікарських   |Визначається вартість     |
|     |засобів (інгредієнтів)  |медикаментів, що       |
|     |             |використовуються для     |
|     |             |виготовлення лікарських    |
|     |             |засобів, у оптових цінах   |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 2.   |Вартість посуду     |Вартість посуду (упаковки)  |
|     |(упаковки)        |враховується у оптових цінах |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 3.   |Середня сума витрат, яка |Визначається за методикою,  |
|     |приходиться на один   |приведеною у таблиці 1    |
|     |екстемпоральний     |               |
|     |лікарський засіб     |               |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 4.   |Вартість інгредієнтів та |п. 1 + п. 2 + п. 3      |
|     |витрати аптеки на    |               |
|     |виготовлення лікарського |               |
|     |засобу          |               |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 5.   |Відрахування до     |Визначаються згідно з п. п.  |
|     |позабюджетних фондів, що |15.7, 15.8 таблиці 1     |
|     |приходяться на один   |               |
|     |екстемпоральний     |               |
|     |лікарський засіб     |               |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 6.   |Рентабельність      |Визначається як процент (А)  |
|     |             |від витрат на виготовлення за |
|     |             |мінусом відрахувань до    |
|     |             |позабюджетних фондів     |
|     |             |(п. 4 - п. 5) х А : 100    |
|---------+-------------------------+------------------------------|
| 7.   |Вартість лікарського   |п. 4 + п. 6          |
|     |засобу          |               |
--------------------------------------------------------------------
     Приклад визначення вартості лікарських засобів,
        що виготовляються аптекою серійно
   Вихідні дані:
   1. Обсяги  робіт  аптеки по виготовленню екстемпоральних
лікарських засобів за місяць - 24318 шт.
   2. Кількість готових лікарських засобів, реалізованих аптекою
за місяць - 13479 шт.
   3. Загальна кількість одиниць відпуску за місяць - 37797 шт.
   4. Податки та інші обов'язкові платежі до бюджету за місяць -
970,63 грн.
   5. Обов'язкові платежі у позабюджетні фонди за місяць -
325,27 грн.
   6. Витрати аптеки за місяць (таблиця 3).
                             Таблиця 3
    Розрахунок середньої суми витрат, яка приходиться на
   виготовлення одного екстемпорального лікарського засобу
 
------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Найменування статті | Витрати по |  Кількість  |Витрати на |
| статті |   (субстатті)   |  статті  |одиниць, на які |  одну  |
|     |           | (субстатті) | відносяться  | лікформу, |
|     |           |витрат обігу | витрати, шт.  |  грн.  |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
|  1   |     2      |   3    |    4    |  5   |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 1.   |Витрати на      |  452,62   |  37797    | 0,012  |
|     |перевезення      |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 2.   |Витрати на оплату   | 6521,66   |  37797    | 0,173  |
|     |праці         |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.1.  |Плата за оперативну  |  80,00   |  37797    | 0,002  |
|     |оренду основних    |       |        |      |
|     |виробничих фондів   |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.2.  |Плата за оренду    |   -    |  37797    |  -   |
|     |приміщень       |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.3.  |Плата за опалення   | 3179,68   |  37797    | 0,084  |
|---------+----------------------+-------------------------------------------|
| 3.4.  |Плата за освітлення  |   Розраховується сумісно з п. 3.9    |
|---------+----------------------+-------------------------------------------|
| 3.5.  |Плата за       |  118,14   |  24318    | 0,005  |
|     |водопостачання    |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.6.  |Плата за каналізацію |   -    |  37797    |  -   |
|     |та інші комунальні  |       |        |      |
|     |послуги        |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.7.  |Витрати на прибирання |   -    |  37797    |  -   |
|     |прилеглої території  |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.8.  |Вартість матеріалів і |  169,14   |  24318    | 0,007  |
|     |засобів догляду за  |       |        |      |
|     |приміщеннями,     |       |        |      |
|     |територіями,     |       |        |      |
|     |обладнанням,     |       |        |      |
|     |інвентарем      |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.9.  |Витрати на      | 1094,20   |  37797    | 0,03   |
|     |електроенергію    |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.10.  |Витрати на проведення |   -    |  37797    |  -   |
|     |протипожежних заходів |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.11.  |Витрати на перевірку |   -    |  24318    |  -   |
|     |і таврування вагів та |       |        |      |
|     |інших приладів    |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 3.12.  |Витрати на оплату   |  377,84   |  37797    | 0,01   |
|     |протипожежної і    |       |        |      |
|     |сторожової охорони  |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 4.   |Амортизаційні     |  79,88   |  37797    | 0,002  |
|     |відрахування на повне |       |        |      |
|     |відновлення основних |       |        |      |
|     |фондів        |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 5.   |Амортизаційні     |   -    |  37797    |  -   |
|     |відрахування на    |       |        |      |
|     |капремонт і витрати  |       |        |      |
|     |на поточний ремонт  |       |        |      |
|     |основних фондів    |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 6.   |Знос та        |  9,06   |  24318    | 0,0004  |
|     |утримання малоцінних |       |        |      |
|     |та швидкозношувальних |       |        |      |
|     |предметів       |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 8.   |Витрати на      |  348,46   |  24318    | 0,014  |
|     |зберігання,      |       |        |      |
|     |підсортування,    |       |        |      |
|     |оброблення, пакування |       |        |      |
|     |і перепродажну    |       |        |      |
|     |підготовку товарів  |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 9.   |Витрати на рекламу  |   -    |  37797    |  -   |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 10.  |Відсотки за кредити  |   -    |  37797    |  -   |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 11.  |Втрата товарів у   |   -    |  24318    |  -   |
|     |межах норм природного |       |        |      |
|     |убутку        |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 12.  |Витрати на тару    |   -    |  37797    |  -   |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 13.  |Відрахування на    | 2984,13   |  37797    | 0,079  |
|     |соціальні заходи   |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 14.  |Витрати на      |   -    |  37797    |  -   |
|     |обов'язкове      |       |        |      |
|     |страхування майна   |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.1. |Витрати, пов'язані із |   -    |  37797    |  -   |
|     |забезпеченням     |       |        |      |
|     |нормальних умов праці |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.2. |Витрати на утримання |   -    |  37797    |  -   |
|     |касового господарства |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.3. |Витрати, пов'язані з |  19,52   |  37797    | 0,0005  |
|     |управлінням      |       |        |      |
|     |діяльністю аптеки   |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.4.  |Оплата послуг     |  233,40   |  37797    | 0,006  |
|     |комерційних банків та |       |        |      |
|     |інших         |       |        |      |
|     |кредитно-фінансових  |       |        |      |
|     |установ        |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.5. |Витрати на експертизу |  84,54   |  24318    | 0,003  |
|     |і лабораторний аналіз |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.6. |Експортне (вивізне)  |   -    |  37797    |  -   |
|     |мито і митні збори  |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.7.  |Відрахування до    |  325,27   |  37797    | 0,009  |
|     |Державного      |       |        |      |
|     |інноваційного фонду  |       |        |      |
|     |та позабюджетних   |       |        |      |
|     |фондів        |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.8. |Податки, збори та   |  970,63   |  37797    | 0,026  |
|     |інші обов'язкові   |       |        |      |
|     |платежі        |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.9. |Оприлюднення річного |   -    |  37797    |  -   |
|     |звіту         |       |        |      |
|---------+----------------------+--------------+----------------+-----------|
| 15.10. |Інші витрати, що не  |  255,76   |  37797    | 0,007  |
|     |ввійшли до      |       |        |      |
|     |вищеозначених статей |       |        |      |
|----------------------------------------------------------------+-----------|
|Всього (середня сума витрат на 1 екстемпоральну лікарську    |  0,47  |
|форму)                             |      |
------------------------------------------------------------------------------
   Розрахунок ціни лікарських засобів, що виготовляються серійно
(таблиця 4), проводиться на прикладі наступних прописів:
   1. розчин глюкози 5 % - 200,0
   2. розчин натрія хлорида 0,9 % - 200,0
   3. розчин натрія броміда 3,0 % - 200,0
                             Таблиця 4
     Приклад зазначення вартості лікарських засобів,
      що виготовляються аптеками серійно (в грн.)
 
---------------------------------------------------------------
| N |             | Пропис | Пропис | Пропис |
|  |             |  1   |  2   |  3   |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 1. |Вартість пропису     | 0,07  | 0,06  | 0,06  |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 2. |Вартість посуду      | 0,11  | 0,11  | 0,11  |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 3. |Середня сума витрат, яка | 0,47  | 0,47  | 0,47  |
|  |приходиться на 1     |     |     |     |
|  |екстемпоральну лікарську |     |     |     |
|  |форму           |     |     |     |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 4. |Витрати аптеки на     | 0,65  | 0,64  | 0,64  |
|  |виготовлення лікарського |     |     |     |
|  |засобу п. 1 + п. 2 + п.  |     |     |     |
|  |3             |     |     |     |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 5. |Виплати до позабюджетних | 0,01  | 0,01  | 0,01  |
|  |фондів, що приходяться на |     |     |     |
|  |екстемпоральний      |     |     |     |
|  |лікарський засіб     |     |     |     |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 6. |Рентабельність (п. 4 - п. | 0,19  | 0,19  | 0,19  |
|  |5) х 30 х 100       |     |     |     |
|----+--------------------------+---------+---------+---------|
| 7. |Вартість лікарського   | 0,84  | 0,83  | 0,83  |
|  |засобу п. 4 + п. 6    |     |     |     |
---------------------------------------------------------------
   В бухгалтерському  обліку  доходи на покриття витрат по
виготовленню та фасуванню лікарських засобів і виробів медичного
призначення відображаються так:
   Надходження товару
   1. Дебет рахунку N 41 - Кредит рахунку N 60 на суму товару,
одержаного за закупівельними цінами.
   2. Дебет рахунку 41 - Кредит рахунку N 42 дооцінка на суму
тарифів по лабораторному, рецептурному журналах.
   Реалізація лікарських засобів
   1. Дебет рахунку N 50 - Кредит рахунку N 46 реалізація за
роздрібними цінами.
   2. Дебет рахунку N 46 - Кредит рахунку N 41 списуються
товарами за роздрібними цінами.
   3. Дебет рахунку N 46 - Кредит рахунку N 42 списується
торгова націнка, що припадає на реалізовані товари.
   4. Дебет рахунку N 45 - Кредит рахунку N 80 списується
результат від реалізації на прибуток.
 
 Надруковано: "Провизор", N 12, червень, 1999 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка