Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження переліків наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


      ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 2/7 від 11.09.97
   м.Київ
 
 vd970911 vn2/7
 
    Про затвердження переліків наукових видань, в яких
   можуть публікуватися основні результати дисертаційних
               робіт
               (Витяг)
 
   На виконання постанови президії ВАК України від 16 січня 1997
року N 5/1 "Про підготовку переліків наукових видань, в яких
можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт",
враховуючи клопотання міністерств  та  відомств  України  та
рекомендації експертних   рад,   президія   ВАК   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити перелік N 3 наукових видань, в яких можуть
публікуватися основні результати дисертаційних робіт (додається).
   2. Експертним радам ВАК України до 1 грудня 1997 року
завершити розгляд наукових видань і підготовку рекомендацій щодо
переліків наукових видань, в яких можуть публікуватися основні
результати дисертаційних робіт.
                   Додаток
                   до постанови президії ВАК
                   України
                   від 11 вересня 1997 р. N 2/7
              Перелік N 3
    наукових видань, в яких можуть публікуватися основні
         результати дисертаційних робіт
           Фізико-математичні науки
               Журнали
   Вісник Вінницького політехнічного інституту.
   Вісник Сумського державного університету.
   Космічна наука і технологія.
   Математичні студії.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Фізика живого.
   Вопросы атомной науки и техники.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
   Methods of Functional Analysis and Topology.
   Nonlinear Mathematical Physics.
           Збірники наукових праць
   Динамические системы    (Сімферопольський    державний
університет). Збірники наукових праць:
   Головної астрономічної обсерваторії НАН України (астрономія),
   Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН
України,
   Інституту кібернетики НАН України,
   Інституту математики НАН України,
   Інституту монокристалів НАН України,
   Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН
України,
   Інституту теоретичної фізики НАН України,
   Інституту фізики конденсованих систем НАН України,
   Наукового фізико-технологічного  центру  НАН  України  та
Міносвіти,
   Фізико-технічного інституту   низьких   температур  ім.
Б.І.Вєркіна НАН України,
   Харківського державного університету.
   Теорія ймовірностей та математична статистика  (Київський
університет імені Тараса Шевченка).
   Фізика конденсованих високомолекулярних систем (Рівненський
державний педагогічний інститут).
   Вычислительная и прикладная математика (Київський університет
імені Тараса Шевченка).
   Труды Украинского          научно-исследовательского
гидрометеорологического института.
             Хімічні науки
               Журнали
   Вісник Східноукраїнського державного університету.
   Вісник фармації.
   Вісник Харківського державного університету.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Український полімерний журнал.
   Фармацевтичний журнал.
   Функціональні матеріали.
   Порошковая металлургия.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
           Збірники наукових праць
   Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
   Вісник Харківського державного університету.
   Адгезия расплавов   и   пайка   материалов  (Інститут
матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України).
   Вибротехнология (НПО "ВОТУМ").
             Біологічні науки
               Журнали
   Біологічний вісник.
   Вільний аграрник.
   Вісник аграрної науки.
   Вісник проблем біології і медицини.
   Вісник Сумського сільськогосподарського інституту.
   Вісник Харківського державного університету.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Одеський медичний журнал.
   Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада.
   Труды Никитского ботанического сада.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
   School of Fundamental Medicine Journal.
           Збірники наукових праць
   Вісник Східноукраїнського державного університету.
   Збірник наукових  праць Луганського сільськогосподарського
інституту.
   Науковий вісник Національного аграрного університету.
   Науковий вісник Чернівецького університету.
   Наукові записки  Тернопільського  державного педагогічного
університету.
   Интегрированная защита садово-паркового агроценоза (Державний
Никитський ботанічний сад).
   Проблемы, достижения    и    перспективы    развития
медико-биологических  наук  и  практического  здравоохранения
(Кримський медичний інститут ім. С. І. Георгієвського).
          Геолого-мінералогічні науки
               Журнали
   Вісник Харківського державного університету.
   Космічна наука і технологія.
   Нафтова і газова промисловість.
   Уголь Украины.
           Збірники наукових праць
   Львівського державного університету ім. І. Франка.
   Українського державного геологорозвідувального інституту.
             Технічні науки
               Журнали
   Відомості Академії гірничих наук України.
   Вільний аграрник.
   Вісник аграрної науки.
   Вісник Придніпровської державної академії будівництва  та
архітектури.
   Вісник Сумського державного університету.
   Вісник Сумського державного аграрного університету.
   Вісник Східноукраїнського державного університету.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Вісті Академії інженерних наук України.
   Геологія і геохімія горючих копалин.
   Лісове господарство, лісова і деревообробна промисловість.
   Металознавство та обробка металів.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Український журнал медичної техніки і технології.
   Фізико-хімічна механіка матеріалів.
   Вибрации в технике и технологиях.
   Информационно-управляющие  системы  на  железнодорожном
транспорте.
   Магарач. Виноградарство и виноделие.
   Математические машины и системы.
   Металл и литье Украины.
   Судоходство.
   Теория и практика металлургии.
   Энергетика и электрификация.
           Збірники наукових праць
   Вісник аграрної науки Причорномор'я.
   Гідромеханіка (НАН України).
   Збірник науково-методичних робіт Академії Прикордонних військ
України.
   Збірники наукових праць:
   Академії Збройних Сил України,
   Державного університету    "Львівська    політехніка"
(машинознавство,  електротехніка,  прилади,  радіотехніка  та
телекомунікації,  інформатика,  обчислювальна  техніка  та
автоматизація, хімічні технології, геодезія, електроніка),
   Державної академії легкої промисловості України  (хімічні
технології, технології матеріалів та виробів текстильної та легкої
промисловості),
   Державної металургійної академії України (обробка тиском,
енергетика, металургія),
   Дніпродзержинського державного   технічного  університету
(металургія),
   Дніпропетровського державного   технічного   університету
залізничного транспорту (транспорт),
   Дніпропетровського державного університету (машинознавство,
авіаційна  та   ракетно-космічна   техніка,   інформатика,
автоматизація),
   Донбаської державної академії будівництва  і  архітектури
(шахтне та підземне будівництво, будівництво, техногенна безпека,
безпека життєдіяльності),
   Донбаської державної машинобудівної академії (обробка металів
в машинобудуванні, металургія),
   Донецького державного  технічного  університету  (обробка
матеріалів, розробка корисних копалин, металургія, охорона праці),
   Запорізької державної інженерної академії (металургія),
   Запорізького державного    технічного    університету
(машинознавство),
   Івано-Франківського державного технічного університету нафти
і газу (розробка корисних копалин, машини нафтової та газової
промисловості, техногенна безпека, прилади, автоматизація),
   Інституту винограду і вина "Магарач" (технології продовольчих
продуктів),
   Інституту геотехнічної механіки НАН України (механіка грунтів
та гірських порід),
   Інституту гідротехніки  і меліорації УААН (гідравліка та
інженерна гідрологія),
   Інституту кібернетики НАН України (інформатика, обчислювальна
техніка та автоматизація, електроніка),
   Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України
(матеріалознавство, обробка матеріалів в машинобудуванні),
   Інституту проблем  моделювання  в енергетиці НАН України
(електротехніка,  інформатика,  обчислювальна  техніка  та
автоматизація),
   Інституту технічної теплофізики НАН України  (енергетика,
енергетичне машинобудування, прилади),
   Київського державного технічного університету будівництва та
архітектури (прикладна геометрія, інженерна графіка, будівництво,
геодезія, машинобудування, інформатика та автоматизація),
   Київського державного  торгово-економічного  університету
(товарознавство),
   Київського міжнародного  університету  цивільної  авіації
(машинознавство, авіаційна та ракетно-космічна техніка, транспорт,
інформатика та автоматизація),
   Київського університету імені Тараса Шевченка (інформатика,
прилади),
   Кіровоградського інституту       сільськогосподарського
машинобудування (техніка в сільськогосподарському виробництві,
галузеве машинобудування, автоматизація),
   Криворізького державного технічного університету (розробка
корисних копалин, автоматизація, охорона праці),
   Кримського сільськогосподарського  інституту  (техніка  в
сільськогосподарському виробництві),
   Луганського сільськогосподарського  інституту  (техніка  в
сільськогосподарському виробництві),
   Міжгалузевого науково-технічного центру "Укриття" (техногенна
безпека),
   Науково-виробничої корпорації "Київський інститут автоматики"
Міністерства  промислової  політики  України  (інформатика,
обчислювальна техніка та автоматизація),
   Наукового фізико-технологічного  центру  НАН  України  та
Міносвіти (прилади),
   Національного аграрного   університету   (техніка   в
сільськогосподарському виробництві, автоматизація),
   Національного технічного університету  України  "Київський
політехнічний інститут",
   Національної гірничої  академії  України  (машинознавство,
гірничі  та  піднімально-транспортні  машини,  електротехніка,
автоматизація, розробка корисних копалин, охорона праці),
   Одеського державного  морського університету (експлуатація
водного транспорту, кораблебудування),
   Одеського державного    політехнічного    університету
(машинознавство, машинобудування, електротехніка, радіотехніка та
телекомунікації, інформатика та автоматизація),
   Одеської державної академії  будівництва  та  архітектури
(будівництво),
   Одеської державної академії харчових технологій (технологія
продовольчих  продуктів,  автоматизація,  технологія продуктів
органічного синтезу),
   Одеської державної академії холоду (холодильна та кріогенна
техніка, енергетика, холодильна технологія харчових продуктів,
теплотехніка),
   Одеської державної морської академії (суднові енергетичні
установки, автоматизація, судноводіння),
   Полтавського державного технічного університету  (галузеве
машинобудування, будівництво),
   Приазовського державного технічного університету (енергетика,
металургія),
   Придніпровської державної академії будівництва і архітектури
(будівництво, матеріалознавство, галузеве машинобудування),
   Севастопольського державного   технічного   університету
(інформатика,   автоматизація,  прилади,  радіотехніка  та
телекомунікації),
   Східноукраїнського державного  університету  (промисловий
транспорт, матеріалознавство, машинобудування,  електротехніка,
прилади, інформатика, автоматизація, обробка матеріалів, безпека
життєдіяльності),
   Тернопільського державного  технічного  університету імені
Івана Пулюя (техніка в сільськогосподарському виробництві),
   Технологічного університету   Поділля   (машинознавство,
технології матеріалів та виробів),
   Українського державного лісотехнічного університету (машини
лісового комплексу, обробка матеріалів, автоматизація),
   Українського державного  морського технічного університету
(кораблебудування),
   Українського державного  науково-дослідного  вуглехімічного
інституту (хімічні технології),
   Українського державного  університету  харчових технологій
(технології продовольчих продуктів, промислова теплоенергетика,
автоматизація),
   Українського транспортного   університету   (транспорт,
матеріалознавство, техногенна безпека, гідравліка, механіка),
   Української академії  друкарства  (машини  і  процеси
поліграфічного виробництва),
   Української державної   інженерно-педагогічної   академії
(галузеве машинобудування, автоматизація, обробка металів),
   Харківського авіаційного   інституту   (авіаційна   та
ракетно-космічна техніка, обробка матеріалів в машинобудуванні,
теплотехніка, енергетика, інформатика та автоматизація),
   Харківського державного  автомобільно-дорожнього технічного
університету   (транспорт,   галузеве    машинобудування,
матеріалознавство),
   Харківського державного політехнічного університету (прилади,
метрологія,   енергетичне  машинобудування,  електротехніка,
машинознавство, хімічні технології, інформатика, автоматизація,
ливарне виробництво, обробка матеріалів в машинобудуванні),
   Харківського державного технічного університету будівництва і
архітектури (будівництво, галузеве машинобудування, техногенна
безпека, охорона праці),
   Харківського державного    технічного    університету
радіоелектроніки  (інформатика,  обчислювальна  техніка  та
автоматизація, радіотехніка та телекомунікації, електроніка),
   Харківської державної  академії  залізничного  транспорту
(транспорт,   енергетичне   машинобудування,   будівництво,
електроніка),
   Харківської державної  академії  міського  господарства
(електротехніка, інформатизація та автоматизація),
   Херсонського індустріального інституту (технологія матеріалів
та виробів текстильної та легкої промисловості, автоматизація,
електроніка),
   Науково-технічний збірник Національного  науково-дослідного
центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.
   Науково-технічний збірник Харківського інституту льотчиків
Військово-повітряних сил України.
   Системно-технічні питання побудови систем зв'язку з рухомими
об'єктами (Київський військовий інститут управління та зв'язку).
   Вибротехнология (НПО "ВОТУМ").
   Проблемы бионики (Харківський державний технічний університет
радіоелектроніки).
   Проблемы пожарной безопасности (Харківський інститут пожежної
безпеки МВС України).
   Прогресс, качество, технология (Інститут машин і систем НАН
України).
   Радиационная и  экологическая  безопасность  предприятий
ядерного топливного цикла (Українське ядерне товариство).
   Транспортный комплекс  Украины:  экономика,  организация,
развитие.
   Труды Таврической государственной агротехнической академии
(техніка  в  сільськогосподарському  виробництві,  галузеве
машинобудування, машинознавство, прикладна геометрія, інженерна
графіка).
   Электроника и  связь  (Національний технічний університет
України "Київський політехнічний інститут" та Київський військовий
інститут управління та зв'язку).
          Сільськогосподарські науки
               Журнали
   АгроІнКом.
   Вільний аграрник.
   Вісник аграрної науки Причорномор'я.
   Вісник Сумського державного аграрного університету.
   Лісове господарство, лісова і деревообробна промисловість.
   Лісовий і мисливський журнал.
   Сільський господар.
   Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада.
   Магарач. Виноградарство и виноделие.
   Труды Никитского ботанического сада.
           Збірники наукових праць
   Аграрна наука - селу (Подільська державна аграрно-технічна
академія).
   Вісник Східноукраїнського державного університету.
   Збірник наукових праць Луганського сільськогосподарського
інституту.
   Интегрированная защита садово-паркового агроценоза (Державний
Никитський ботанічний сад).
             Історичні науки
               Журнали
   Берегиня.
   Буковинський журнал.
   Відродження.
   Вісник Тернопільського приладобудівного інституту.
   Вісник Харківського державного університету.
   Віче.
   З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ.
   Історія України (тижневик).
   Краєзнавство.
   Наукові записки  Ніжинського  державного  педагогічного
інституту ім. М.В.Гоголя.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Нова політика.
   Пам'ятники України: історія та культура.
   Придніпровський науковий вісник.
   Проблеми міграції.
   Трибуна.
   Українські проблеми.
   Крымский архив.
   Культура народов Причерноморья.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
   Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія ідей.
           Збірники наукових праць
   Бібліотечна наука, освіта і професія в демократичній Україні
(Київський державний інститут культури).
   Болгарський щорічник.
   Вісник Львівського університету.
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Записки історичного   факультету  Одеського  державного
університету ім. І.І.Мечникова.
   Збірка науково-методичних  праць  Відділення  військової
підготовки Державного університету "Львівська політехніка".
   Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей
історичного факультету Волинського державного університету імені
Лесі Українки).
   Збірники наукових праць:
   Запорізького державного університету,
   Інституту української археографії та джерелознавства  ім.
М.С.Грушевського НАН України,
   Київського університету імені Тараса Шевченка,
   Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова,
   Чернівецького державного університету ім. Ю.Федьковича.
   Історія України: маловідомі імена, події, факти (Головна
редакційна  колегія  науково-документальної   серії   книг
"Реабілітовані історією").
   Культура України (Харківський державний інститут культури).
   Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України).
   Науковий вісник Чернівецького університету.
   Наукові записки Інституту національних відносин і політології
НАН України.
   Наукові записки  Інституту  української  археографії  та
джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.
   Наукові записки з української історії (Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний інститут ім. Г.Сковороди).
   Наукові праці історичного факультету Кам'янець-Подільського
державного педагогічного інституту.
   Питання нової та новітньої історії  (Інститут  системних
досліджень освіти).
   Південний архів (Херсонський державний педагогічний інститут
ім. Н.К.Крупської).
   Студії з архівної справи та документознавства (Український
державний  науково-дослідний  інститут  архівної  справи  та
документознавства).
   Харківський історіографічний збірник.
   Донецкий  археологический  сборник  (Донецький  державний
університет).
             Економічні науки
               Журнали
   АгроІнКом.
   Академічний огляд.
   Банківська справа.
   Вільний аграрник.
   Вісник аграрної науки.
   Вісник Національного банку України.
   Вісник Сумського державного аграрного університету.
   Вісник Сумського державного університету.
   Вісник Східноукраїнського державного університету.
   Вісник Тернопільського приладобудівного інституту.
   Вісник Технологічного університету Поділля.
   Вісник Української академії банківської справи.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Вісник Харківського державного університету.
   Віче.
   Діловий вісник.
   Діловий огляд (Північнокримська експериментальна економічна
зона "Сиваш").
   Економіст.
   Економічний часопис.
   Командор.
   Лісове господарство, лісова і деревообробна промисловість.
   Місцеве самоврядування.
   Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні.
   Придніпровський науковий вісник.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Трибуна.
   Кибернетика и системный анализ.
   Культура народов Причерноморья.
   Маркетинг и реклама.
   Проблемы управлений и информатики.
   Регион.
   Управляющие системы и машины.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
   Финансовые услуги.
           Збірники наукових праць
   Вісник аграрної науки Причорномор'я.
   Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
   Вісник Львівської комерційної академії.
   Вісник Приазовського державного технічного університету.
   Вісник Харківського  державного економічного університету.
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Демографія, економіка  праці  та  соціальна  політика
(Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування).
   Збірники наукових праць:
   Донецького державного комерційного інституту,
   Інституту економіки НАН України,
   Інституту економіки промисловості НАН України,
   Інституту економіко-правових  досліджень  НАН  України,
   Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень
НАН України,
   Інституту регіональної економіки НАН України,
   Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН
України,
   Київського національного економічного університету,
   Луганського сільськогосподарського інституту,
   Харківського державного університету,
   Харківського державного економічного університету,
   Харківської державної академії міського господарства.
   Зовнішня торгівля:  проблеми  та  перспективи (Українська
академія зовнішньої торгівлі).
   Молодь України:  стан,  проблеми,  шляхи  розв'язання
(Український науково-дослідний інститут проблем молоді).
   Наукові праці Науково-дослідного фінансового інституту при
Міністерстві фінансів України.
   Науковий вісник Національного аграрного університету.
   Науковий вісник  Українського  державного  лісотехнічного
університету.
   Науково-технічний збірник Національного  науково-дослідного
центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.
   Ринкова трансформація економіки (Харківський інститут бізнесу
і менеджменту).
   Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування
ринкових  відносин (Київський державний технічний університет
будівництва та архітектури).
   Транспортный комплекс  Украины:  экономика,  организация,
развитие. Экономика и  управление  (Кримське  республіканське
науково-педагогічне товариство "Інтелект" за участі Кримської
академії наук).
   Экономика, управление, право (Національний центр гуманізації
інженерної освіти).
            Філософські науки
               Журнали
   Академічний огляд.
   Вересень.
   Вісник Тернопільського приладобудівного інституту.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Вісник Харківського державного університету.
   Вісник Вінницького політехнічного інституту.
   Віче.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Нова політика.
   Придніпровський науковий вісник.
   Сіверянський літопис.
   Трибуна.
   Українські проблеми.
   Філософські пошуки.
   Культура народов Причерноморья.
   Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія ідей.
   Збірник наукових праць
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України).
   Науковий вісник Чернівецького університету.
   Південний архів (Херсонський державний педагогічний інститут
ім. Н.К.Крупської).
   Философия и  социология в контексте современной культуры
(Дніпропетровський державний університет).
   Человек и христианское мировоззрение (Кримське відділення НАН
України).
            Філологічні науки
               Журнали
   Відродження.
   Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка.
   Вісник Сумського державного університету.
   Вісник Харківського державного університету.
   Дивослово.
   Іноземна філологія.
   Культура слова.
   Мова.
   Мова та історія.
   Наукові записки  Ніжинського  державного  педагогічного
інституту ім. М.В.Гоголя.
   Обрії.
   Питання класичної філології.
   Придніпровський науковий вісник.
   Славістичні записки.
   Теорія і практика перекладу.
   Українська мова та література.
   Українські проблеми.
   Зеленая лампа.
   Культура народов Причерноморья.
   Русский язык и литература в учебных заведениях.
   Русское языкознание.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
   Collegium.
   IATEFL-Ukraine NEWSLETTER.
   Mediaevalia ucrainica: ментальність та історія ідей.
           Збірники наукових праць
   Актуальні проблеми  сучасної   філології   (Рівненський
педагогічний інститут).
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Збірники наукових праць:
   Донецького державного університету.
   Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту,
   Київського державного лінгвістичного університету,
   Київського університету імені Тараса Шевченка,
   Дніпропетровського державного університету,
   Львівського державного університету,
   Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова,
   Полтавського державного  педагогічного  інституту   ім.
В.Г.Короленка.
   Культура України (Харківський державний інститут культури).
   Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України).
   Науковий вісник Чернівецького університету.
   Наукові записки Тернопільського  державного  педагогічного
університету.
   Південний архів (Херсонський державний педагогічний інститут
ім. Н.К.Крупської).
   Вестник Днепропетровского университета (серия "Языкознание").
            Географічні науки
               Журнали
   Вісник геодезії та картографії.
   Вісник екології.
   Вісник Львівського університету.
   Вісник Харківського державного університету.
   Геологічний журнал.
   Економіка АПК.
   Економіка України.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Науковий вісник Чернівецького університету.
   Наукові записки  Ніжинського  державного  педагогічного
інституту ім. М.В.Гоголя.
   Нафтова і газова промисловість.
   Розбудова держави.
   Тваринництво України.
   Тектоніка і стратиграфія.
   Український ботанічний журнал.
   Український радіологічний журнал.
   Культура народов Причерноморья.
   Ученые записки    Симферопольского    государственного
университета.
           Збірники наукових праць
   Геодезія, картографія  і  аерофотознімання   (Державний
університет "Львівська Політехніка").
   Збірник наукових праць Київського університету імені Тараса
Шевченка.
   Наукові записки Тернопільського  державного  педагогічного
університету.
   Труды Украинского          научно-исследовательского
гидрометеорологического института.
             Юридичні науки
               Журнали
   Академічний огляд.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного
суду України.
   Економічний часопис.
   Інформаційний бюлетень           Республіканського
навчально-методичного  центру Національної академії внутрішніх
справ України.
   Командор.
   Місцеве самоврядування.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Проблеми міграції.
   Трибуна.
   Український судово-медичний вісник.
           Збірники наукових праць
   Актуальні проблеми  вдосконалення  чинного  законодавства
України (Прикарпатський державний університет).
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Збірник наукових праць Академії Прикордонних військ України.
   Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут
внутрішніх справ).
   Криминалистика и судебная экспертиза (Міністерство юстиції
України).
   Экономика, управление, право (Національний центр гуманізації
інженерної освіти).
            Педагогічні науки
               Журнали
   Вересень.
   Вісник Вінницького політехнічного інституту.
   Економічний часопис.
   Інформаційний бюлетень           Республіканського
навчально-методичного  центру Національної академії внутрішніх
справ України.
   Математика в школі.
   Наукові записки  Ніжинського  державного  педагогічного
інституту ім. М.В.Гоголя.
   Науково-методичний вісник.
   Наша школа.
   Обрії.
   Освіта на Луганщині.
   Освітянин.
   Педагогіка і психологія професійної освіти.
   Придніпровський науковий вісник.
   Професійна освіта: теорія і практика.
   Професійно-технічна освіта.
   Світло.
   Трибуна.
   Український педагогічний журнал.
   Зеленая лампа.
           Збірники наукових праць
   Вісник Львівського державного університету.
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Гуманізація  навчально-виховного  процесу  (Слов'янський
державний педагогічний інститут).
   Демографія, економіка  праці  та  соціальна  політика
(Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування).
   Джерела (Науково-методичний   вісник  Івано-Франківського
обласного  інституту  післядипломної  освіти  педагогічних
працівників).
   Збірники наукових праць:
   Академії Прикордонних військ України,
   Запорізького обласного інституту удосконалення вчителів,
   Запорізького педагогічного інституту,
   Київського державного лінгвістичного університету,
   Київського університету імені Тараса Шевченка,
   Львівського державного університету імені Івана Франка,
   Південноукраїнського педагогічного університету,
   Полтавського державного  педагогічного  інституту   ім.
В.Г.Короленка,
   Рівненського державного педагогічного інституту,
   Тернопільського державного педагогічного інституту,
   Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини,
   Харківського державного університету,
   Херсонського педагогічного інституту ім. Н.К.Крупської.
   Науковий вісник  Ізмаїльського  державного  педагогічного
інституту.
   Науковий вісник Чернівецького університету.
   Наукові записки (Харківський державний університет).
   Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики
освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського).
   Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут
внутрішніх справ).
   Актуальные проблемы профессиональной подготовки авиационных
специалистов (Державна льотна академія України).
             Медичні науки
               Журнали
   Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів.
   Вісник морської медицини.
   Вісник наукових досліджень.
   Вісник проблем біології і медицини.
   Галицький лікарський вісник.
   Науковий вісник Ужгородського державного університету.
   Одеський медичний журнал.
   Проблеми екології та медицини.
   Український журнал малоінвазівної та ендоскопічної хірургії.
   Український журнал медичної техніки і технології.
   Український медичний часопис.
   Урологія.
   Фармацевтичний журнал.
   Харківський медичний журнал.
   Архив клинической и экспериментальной хирургии.
   Вестник физиотерапии и курортологии.
   Журнал практического врача.
   Журнал психиатрии и медицинской психологии.
   Фармаком.
   Acta medica leopoliensia.
   School of Fundamental Medicine Journal.
           Збірники наукових праць
   Гастроентерологія  (Український науково-дослідний інститут
гастроентерології).
   Гематология и переливание крови (Київський науково-дослідний
інститут гематології та переливання крові).
   Криминалистика и судебная экспертиза (Міністерство юстиції
України).
   Проблемы, достижения    и    перспективы    развития
медико-биологических  наук  и  практического  здравоохранения
(Кримський медичний інститут ім. С.І.Георгієвського).
   Проблемы радиационной медицины (Науковий центр радіаційної
медицини АМН України).
   Современные аспекты военной медицины (Головний військовий
клінічний госпіталь Міністерства оборони України).
            Фармацевтичні науки
               Журнали
   Фармаком.
   Фармацевтичний журнал.
            Ветеринарні науки
               Журнали
   Ветеринарна медицина України.
   Вісник аграрної науки.
   Вісник аграрної науки Причорномор'я.
   Вісник Сумського сільськогосподарського інституту.
   Науковий вісник Національного аграрного університету.
   Сільський господар.
   Український пасічник.
           Збірники наукових праць
   Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини (Харківський
зооветеринарний інститут).
   Вісник Східноукраїнського державного університету.
   Збірник наукових праць Луганського  сільськогосподарського
інституту.
            Мистецтвознавство
               Журнали
   Мистецтво.
   Науковий вісник Волинського державного університету імені
Лесі Українки.
   Пам'ятники України: історія та культура.
   Українська культура.
   Українські проблеми.
   Зеленая лампа.
   Культура народов Причерноморья.
           Збірники наукових праць
   Актуальні проблеми теорії музики та музичного виховання
(Київський державний інститут культури).
   Вісник Харківського художньо-промислового інституту.
   Дослідницькі та науково-методичні праці Української академії
мистецтв.
   Культура України (Харківський державний інститут культури).
   Народна творчість та етнографія (Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України).
   Питання культурології  (Київський  державний   інститут
культури).
   Посвіт (Український центр культурних досліджень).
   Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики
освіти (Харківський інститут мистецтв ім. І.П.Котляревського).
              Архітектура
           Збірники наукових праць
   Градостроительство (Державний науково-дослідний і проектний
інститут містобудування).
   Збірники наукових праць Державного університету "Львівська
політехніка".
            Психологічні науки
               Журнали
   Вересень.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Вісник Харківського державного університету.
   Науково-методичний вісник.
   Педагогіка і психологія професійної освіти.
   Професійна освіта: теорія і практика.
   Професійно-технічна освіта.
   Журнал практикующего психолога.
   Журнал психиатрии и медицинской психологии.
           Збірники наукових праць
   Вісник Харківського державного університету.
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Наукові записки Тернопільського  державного  педагогічного
університету.
   Проблеми пенітенціарної теорії і практики (Київський інститут
внутрішніх справ).
   Психологія (Національний  педагогічний  університет  ім.
М.П.Драгоманова).
             Військові науки
           Збірники наукових праць
   Збірка науково-методичних  праць  Відділення  військової
підготовки Державного університету "Львівська політехніка".
   Збірник наукових праць Академії Збройних Сил України.
   Науково-технічний збірник Національного  науково-дослідного
центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.
            Національна безпека
           Збірники наукових праць
   Економічний часопис.
   Збірник наукових праць Академії Збройних Сил України.
   Науково-технічний збірник  Національного науково-дослідного
центру оборонних технологій і воєнної безпеки України.
            Соціологічні науки
               Журнали
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Віче.
   Економічний часопис.
   Придніпровський науковий вісник.
   Проблеми міграції.
   Ракурс-УІМ.
   Розбудова держави.
   Трибуна.
   Філософські пошуки.
           Збірники наукових праць
   Вчені записки (Харківський гуманітарний інститут "Народна
українська академія").
   Збірник наукових праць Харківського державного університету.
   Молодь України:  стан,  проблеми,  шляхи  розв'язання
(Український науково-дослідний інститут проблем молоді).
   Наукові записки Інституту національних відносин і політології
НАН України.
   Философия и  социология в контексте современной культури
(Дніпропетровський державний університет).
             Політичні науки
               Журнали
   Академічний огляд.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Вісник Харківського державного університету.
   Віче.
   Економічний часопис.
   Командор.
   Місцеве самоврядування.
   Проблеми міграції.
   Ракурс-УІМ.
   Трибуна.
           Збірники наукових праць
   Молодь України:  стан,  проблеми,  шляхи  розв'язання
(Український науково-дослідний інститут проблем молоді).
   Наукові записки інституту національних відносин і політології
НАН України.
          Фізичне виховання та спорт
               Журнали
   Фізичне виховання в школі.
   Наука в олимпийском спорте.
           Збірники наукових праць
   Педагогіка, психологія  та  медико-біологічні  проблеми
фізичного виховання і спорту (Харківський художньо-промисловий
інститут).
   Физическое воспитание студентов творческих  специальностей
(Харківський художньо-промисловий інститут).
            Державне управління
               Журнали
   Вісник державної служби України.
   Вісник Університету внутрішніх справ.
   Віче.
   Економічний часопис.
   Командор.
           Збірники наукових праць
   Актуальні проблеми  розвитку суспільної думки і практики
управління (Запорізький інститут державного і  муніципального
управління).
   Наукові записки Інституту національних відносин і політології
НАН України.
 
 Надруковано: "Бюлетень ВАК України", N 4, 1997 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка