Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомспорту від 14.04.93 р. N 35 "Про затвердження Положення про почесне звання "Заслужений тренер України" та про затвердження Положення про почесне спортивне звання "Заслужений майстер спорту України"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
              Н А К А З
 
 N 2039 від 26.09.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 січня 1998 р.
 vd970926 vn2039           за N 1/2441
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
               Держкоммолодьспорттуризму
       N 2854 ( z0869-01 ) від 27.09.2001 )
 
   Про внесення змін та доповнень до наказу Держкомспорту
   від 14.04.93 р. N 35 "Про затвердження Положення про
   почесне  звання  "Заслужений  тренер  України" та
   про затвердження  Положення про почесне спортивне
      звання "Заслужений майстер спорту України"
 
   З метою вдосконалення порядку присвоєння почесних спортивних
звань "Заслужений тренер України" та "Заслужений майстер спорту
України",- Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни та доповнення до наказу від 14.04.93 р. N 35
( z0246-94 ) "Про  затвердження Положення про почесне звання
"Заслужений тренер України" (зареєстрований Мін'юстом України у
Державному реєстрі нормативних актів міністерств та інших органів
державної виконавчої влади від 12.10.94 р. N 246/456) в редакції,
що додається.
   2. Затвердити  Положення  про  почесне  спортивне звання
"Заслужений майстер спорту України" в редакції, що додається.
   3. Головному  управлінню  організаційно-кадрової  роботи
(Фіротенко О.В.):
   - у встановленому порядку подати даний наказ Міністерству
юстиції України для реєстрації;
   - у триденний термін після реєстрації цього наказу, внести
пропозиції керівництву Держкомспорту України щодо персонального
складу Комісії з питань розгляду  документів,  поданих  для
присвоєння почесних спортивних звань.
   4. Контроль  за  виконанням  даного  наказу покласти на
заступників  Голови  Держкомспорту  України  Домашенка А.В.,
Вачигіна В.П., Костенка М.П.
 
 Голова Комітету                   І.Н.Федоренко
                      Затверджено
                 наказ Державного Комітету України
                 з фізичної культури  і спорту
                 26.09.1997 р. N 2039
              Положення
   про почесне спортивне звання "Заслужений тренер України"
   1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України
"Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ), Положення  про
Державний комітет України з фізичної культури і спорту, що
затверджено Указом Президента України від 14 листопада 1996 року
N 1078/96,  визначає  умови  і  порядок присвоєння почесного
спортивного звання "Заслужений тренер України".
   2. Почесне спортивне звання "Заслужений тренер  України"
(надалі - Звання) засноване центральним органом виконавчої влади
України з фізичної культури і спорту з метою визнання особистих
заслуг тренерів   та   інших   фахівців   у   підготовці
висококваліфікованих спортсменів України.
   3. Звання присвоюється тренерам, іншим спортивним фахівцям,
які  особисто  здійснюють   учбово-тренувальну   роботу  зі
спортсменами - громадянами України.
   4. Особам, яким присвоєно почесні звання України ("Заслужений
працівник фізичної  культури  і  спорту України", "Заслужений
працівник освіти України" тощо) Звання не присвоюється.
   5. Звання також може бути присвоєне:
   - хореографу, тренеру-акробату зі спортивної та художньої
гімнастики, фігурного катання на ковзанах, фрістайлу, синхронного
плавання, стрибків у воду;
   - двом тренерам у біатлоні та лижному двоборстві;
   - першому  тренеру, вихованець якого став чемпіоном або
призером Олімпійських ігор, чемпіоном світу серед дорослих.
   6. Звання присвоюється вище згаданим фахівцям за умов:
   - наявності документів, що підтверджують їх право вести
педагогічну, учбово-тренувальну роботу в сфері фізичної культури і
спорту;
   - здійснення ними тренерської практики;
   - виконання  ними  нормативних  вимог,  визначених  цим
Положенням;
   - наявності трьох років стажу роботи з  командою  або
спортсменом.
   7. Звання також може бути присвоєне за багаторічну плідну
роботу по підготовці окремих спортсменів або спортивних команд за
умов:
   - наявності стажу тренерської роботи не менше 15 років;
   - підготовки 8 майстрів спорту України або 2 майстрів спорту
України міжнародного класу, або 6 членів збірних команд України,
або 4 спортсменів - призерів першостей світу, Європи, кубків
світу, Європи серед молоді або юніорів.
   За багаторічну  роботу  Звання  може  бути присвоєне за
сукупністю результатів, що вказані у пункті 7.
   8. Звання присвоюється з видів спорту:
   - які визнані в Україні;
   - національні федерації (асоціації, спілки тощо)  з яких
визнані відповідними міжнародними спортивними організаціями;
   - з яких українські спортсмени беруть участь в Олімпійських,
Параолімпійських іграх, чемпіонатах, першостях світу і Європи,
Всесвітніх іграх глухих, спеціальних Олімпійських  іграх  або
прирівняних до них спортивних змаганнях.
   9. Нормативні вимоги на присвоєння Звання:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|                  |Зайняті|Мінімальна |Приміт-|
|  Перелік спортивних змагань   |місця |кількість |ка   |
|                  |    |спортсменів|    |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          Олімпійські види спорту           |
|      (Індивідуальні і командні номери програми)      |
|                                |
|а) Олімпійські ігри          I-VI    1       |
|б) чемпіонат світу          I-VI    1       |
|в) чемпіонат Європи          I-III    1       |
|г) Кубок світу (загальний залік)   I-III    1       |
|ґ) Кубок Європи (загальний залік)   I      2       |
|д) Кубок європейських чемпіонів або  I-II        ігрові |
|  володарів кубків, Кубок міжнарод-           види  |
|  них федерацій                     спорту |
|е) першість світу серед молоді або  I      1       |
|  юніорів              II-III   2       |
|є) першість Європи серед молоді    I      2       |
|  або юніорів            II-III   3       |
|                                |
|  Види спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;  |
|  неолімпійські номери програми з олімпійських видів спорту;  |
|   технічні, військово-прикладні та службові види спорту   |
|      (Індивідуальні і командні номери програми)      |
|                                |
|а) чемпіонат світу          I-III    1       |
|б) чемпіонат Європи          I-III    2       |
|в) Всесвітні шахові та шашкові                 |
|  Олімпіади             I-III    2       |
|г) Кубок світу (загальний залік)   I-III    2       |
|ґ) Кубок Європи (загальний залік)   I      3       |
|д) першість світу серед молоді або  I      2       |
|  юніорів              II-III   3       |
|е) першість Європи серед молоді або  I      3       |
|  юніорів              II-III   4       |
|                                |
|   Види спорту для осіб з вадами зору, слуху та мовлення,   |
|     розумового розвитку, опорно-рухального апарату     |
|                                |
|а) Параолімпійські ігри та                   |
|  Всесвітні ігри глухих                    |
|  - індивідуальні і командні                  |
|   номери програми         I-III    1       |
|б) Спеціальні Олімпійські ігри                 |
|  - індивідуальні та командні                 |
|   номери програми         I      2       |
|в) Всесвітні шахові Олімпіади     I-III    1       |
|г) чемпіонати світу:                      |
|  - індивідуальні номери програми  I-II    1       |
|  - командні номери програми     I-III    2       |
|ґ) чемпіонат Європи:                      |
|  - індивідуальні номери програми  I      1       |
|                   II-III   2       |
|  - командні номери програми     I-II    2       |
|                   III     3       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   10. Клопотання щодо присвоєння Звання порушуються:
   - органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту Ради
Міністрів Автономної  Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - спортивними товариствами і відомствами;
   - Товариством сприяння обороні України (далі - ТСОУ);
   - національними спортивними федераціями.
   Клопотання щодо присвоєння Звання подаються до Держкомспорту
України не пізніше одного року від дати виконання нормативів,
визначених цим Положенням.
   11. До клопотання щодо присвоєння Звання додаються:
   11.1. Рішення органів виконавчої влади з фізичної культури і
спорту Ради Міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або
спортивних товариств і відомств, або ж ТСОУ;
   11.2. Подання органів виконавчої влади з фізичної культури і
спорту Ради Міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
   11.3. Витяги з протоколів відповідних спортивних змагань;
   11.4. Витяг  з  журналу  обліку  тренерської роботи, що
підтверджує стаж роботи тренера зі спортсменом;
   11.5. Особиста картка тренера;
   11.6. Заява спортсмена щодо підтвердження терміну роботи з
ним першого тренера;
   11.7. Дві фотокартки розміром 6х4;
   11.8. Рішення національної спортивної федерації.
   12. Клопотання щодо присвоєння Звання за наявності всіх
необхідних документів розглядається в двомісячний термін.
   13. Документи  щодо  присвоєння  Звання  розглядаються
відповідними структурними підрозділами Держкомспорту України, за
їхніми висновками - Комісією з питань розгляду документів.
   14. Рішення про присвоєння Звання приймається за результатами
розгляду клопотання Держкомспортом України.
   Звання присвоюється наказом Держкомспорту України.
   15. У разі присвоєння Звання Держкомспортом України тренеру
видається посвідчення встановленого зразка і нагрудний знак, який
носиться на лівому боці грудей.
   16. Всі не врегульовані  цим  Положенням  питання  щодо
присвоєння Звання,  зокрема  при  бригадному  методі  роботи,
розглядаються колегією Держкомспорту України за поданням Комісії з
питань розгляду документів.
   17. Інформація  про  присвоєння  Звання  публікується  у
спортивних та в інших друкованих засобах масової інформації.
   18. У разі втрати, зіпсування посвідчення чи нагрудного знака
дублікати видаються  за  висновком Комісії з питань розгляду
документів і на підставі наказу Держкомспорту України.
   19. Якщо подані документи  щодо  присвоєння  Звання  не
відповідають вимогам цього Положення, то Держкомспорт України
приймає рішення про відмову у присвоєнні Звання, яке в 10-денний
термін надсилається до органу, який порушував клопотання.
   20. У випадках набуття чинності вироку суду щодо позбавлення
волі або присудження виправних робіт, постановки на облік  у
наркологічних установах,  причетності до вживання спортсменами
заборонених законодавчими актами та регламентуючими документами
фармакологічних та  інших  засобів, порушення правил змагань,
договорів, контрактів, тренер може бути позбавлений Звання.
   21. Позбавлення (поновлення) Звання здійснюється в порядку,
встановленому для присвоєння цього Звання.
   22. У разі позбавлення Звання видані Держкомспортом України
посвідчення і нагрудний знак втрачають чинність і підлягають
поверненню.
                      Затверджено
                 наказ Державного Комітету України
                 з фізичної культури  і спорту
                 26.09.1997 р. N 2039
              Положення
     про почесне спортивне звання "Заслужений майстер
             спорту України"
   1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України
"Про фізичну  культуру і спорт" ( 3808-12 ), Положення про
Державний комітет України з фізичної культури і спорту, що
затверджено Указом Президента України від 14 листопада 1996 року
N 1078/96, визначає умови  і  порядок  присвоєння  почесного
спортивного звання "Заслужений майстер спорту України".
   2. Почесне  спортивне  звання "Заслужений майстер спорту
України" (надалі  -  Звання)  засноване  центральним  органом
виконавчої влади України з фізичної культури і спорту з метою
визнання особистих  заслуг  спортсменів  України  та  високих
спортивних досягнень.
   3. Звання присвоюється спортсменам - громадянам України з
числа учасників таких спортивних структур (організацій):
   - збірних команд України;
   - спортивних товариств;
   - Спортивного комітету Міністерства оборони України;
   - Центрального спортивного клубу "Гарт" Міністерства освіти
України;
   - Товариства сприяння обороні України (надалі ТСОУ).
   4. Звання присвоюється з видів спорту:
   - які визнані в Україні;
   - національні федерації (асоціації, спілки тощо) з яких
визнані відповідними міжнародними спортивними організаціями;
   - з яких українські спортсмени беруть участь в Олімпійських,
Параолімпійських іграх, чемпіонатах, першостях світу і Європи,
Всесвітніх іграх глухих, спеціальних Олімпійських  іграх  або
прирівняних до них спортивних змаганнях.
   5. Нормативні вимоги для присвоєння Звання:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|             |Олім-|Пара-|Чем- |Все- |Шахо-|Приміт-|
|             |пій- |олім-|піонат|сві- |ві  |ка   |
| Спортивні досягнення  |ські |пій- |світу |тні |олім-|    |
|             |ігри |ські |   |ігри |піа- |    |
|             |   |ігри |   |глу- |ди  |    |
|             |   |   |   |хих |   |    |
|—————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————+———————|
|      1      | 2 | 3 | 4  | 5 | 6 |  7  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|          Олімпійські види спорту           |
|                                |
|1. Індивідуальні або командні номери програми:         |
|а) чемпіон         +  або  +            |
|б) дворазовий призер                   або за |
|  (2-3 місце)       +      +        сукуп- |
|                             ністю |
|                             резуль-|
|                             татів |
|                                |
|  Види спорту, що не входять до програми Олімпійських ігор;  |
|  неолімпійські номери програми з олімпійських видів спорту  |
|      технічні, військово-прикладні види спорту      |
|                                |
|1. Індивідуальні або командні номери програми:         |
|а) абсолютний або двора-                    |
|  зовий чемпіон            +            |
|б) триразовий призер          +            |
|в) переможець             +шахи,     +     |
|                    шашки          |
|                                |
|г) дворазовий призер         +шахи,     + або за |
|                    шашки       сукуп- |
|                             ністю |
|                             резуль-|
|                             татів |
|                                |
|   Види спорту для осіб з вадами зору, слуху та мовлення,  |
|     розумового розвитку, опорно-рухального апарату     |
|                                |
|1. Індивідуальні або командні номери програми:         |
|а) дворазовий переможець     +   +   +   +  або за |
|                             сукуп- |
|                             ністю |
|                             резуль-|
|                             татів |
|б) триразовий призер       +      +        |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   6. Клопотання щодо присвоєння Звання порушуються:
   - органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту Ради
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій;
   - спортивними товариствами і відомствами;
   - ТСОУ;
   - національними спортивними федераціями.
   Клопотання щодо присвоєння Звання подаються до Держкомспорту
України не пізніше одного року від дати виконання нормативів,
визначених цим Положенням.
   7. До клопотання про присвоєння Звання додаються:
   7.1. Рішення органів виконавчої влади з фізичної культури і
спорту Ради  Міністрів  Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або
спортивних товариств і відомств, або ж ТСОУ;
   7.2. Подання органів виконавчої влади з фізичної культури і
спорту Ради  Міністрів  Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;
   7.3. Витяги з протоколів відповідних спортивних змагань;
   7.4. Особиста картка спортсмена;
   7.5. Дві фотокартки розміром 6х4;
   7.6. Рішення національної спортивної федерації.
   8. Клопотання  про  присвоєння Звання за наявності всіх
необхідних документів розглядається в двомісячний термін.
   9. Документи  щодо  присвоєння  Звання  розглядаються
відповідними структурними підрозділами Держкомспорту України, а
потім за їхніми висновками - Комісією по розгляду документів.
   10. За результатами  розгляду  клопотання  Держкомспортом
України приймається рішення про присвоєння Звання.
   Звання присвоюється наказом Держкомспорту.
   11. У разі присвоєння Звання спортсмену видається посвідчення
встановленого зразка і нагрудний знак, який носиться на лівому
боці грудей.
   12. Всі не врегульовані  цим  Положенням  питання  щодо
присвоєння Звання розглядаються колегією Держкомспорту України за
поданням Комісії з питань розгляду документів.
   13. Інформація  про  присвоєння  Звання  публікується  у
спортивних та в інших друкованих засобах масової інформації.
   14. У разі втрати, зіпсування посвідчення чи нагрудного
знака, дублікати видаються за висновком Комісії з питань розгляду
документів і на підставі наказу Держкомспорту України.
   15. Якщо  подані  документи  щодо  присвоєння Звання не
відповідають вимогам цього Положення, Держкомспорт України приймає
рішення про відмову у присвоєнні Звання, яке в 10-денний термін
надсилається до органу, що порушував клопотання.
   16. У випадках набуття чинності вироку суду щодо позбавлення
волі або присудження виправних робіт, постановки на облік у
наркологічних установах, причетності до вживання  спортсменами
заборонених законодавчими актами та регламентуючими документами
фармакологічних та інших засобів, порушення  правил  змагань,
договорів, контрактів, спортсмен може бути позбавлений Звання.
   17. Позбавлення (поновлення) Звання здійснюється в порядку,
встановленому для присвоєння цього Звання.
   18. У разі позбавлення Звання видані Держкомспортом України
посвідчення і нагрудний знак втрачають чинність і підлягають
поверненню.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка