Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Порядок переходу на новий План рахунків бухгалтерського обліку, форми фінансової і статистичної звітності та режим роботи в перехідний період

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 452 від 24.12.97
   м.Київ
 
 vd971224 vn452
 
      Про Порядок переходу на новий План рахунків
      бухгалтерського обліку, форми фінансової і
       статистичної звітності та режим роботи в
            перехідний період
 
                        Виписка
   1. У банківській системі України з 01.01.98 р. запровадити
облік  та  звітність,  побудовані  за принципами міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).
   2. Затвердити Порядок переходу Національного банку України і
комерційних банків України на новий План рахунків бухгалтерського
обліку, форми фінансової та статистичної звітності, режим роботи в
перехідний період (додаток N 1).
   3. Затвердити  Тимчасовий  порядок  використання  при
міжбанківських розрахунках номерів рахунків, закритих у зв'язку з
переходом на новий План рахунків (додаток N 2). Порядок дій
тимчасово - з 4 січня 1998 року до 1 березня 1998 року.
   4. Враховуючи пріоритетність та періодичність фінансової і
статистичної звітності банків України, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 р. N 436
( v0436500-97 ), в строк до 31 грудня 1997 р. необхідно повністю
завершити роботу з підготування програмного забезпечення для
надання файлів звітності (01, 02, 03, 06. 08, 09, 12, 20, 31, 38,
39, 40).
   5. Начальникам  регіональних  управлінь  та  структурних
підрозділів Національного банку України, керівникам комерційних
банків організувати роботу 2-3 січня 1998 року, оголосивши їх
робочими днями, з залученням необхідної кількості працівників.
Компенсацію працівникам за роботу в ці дні здійснити згідно з
чинним законодавством. Керівникам усіх установ банків взяти під
особистий контроль роботу 2-4 січня 1998 року.
   6. Виплату заробітної плати, що припадає на 1-4 січня 1998
року, здійснити достроково - 29-31 грудня 1997 року. Операції,
пов'язані з касою, які проводитимуться 4 січня 1998 року, слід
відображати в балансі за 5 січня 1998 року.
   7. Регіональним управлінням Національного банку України 30
грудня 1997 року та 3 січня 1998 року надати Національному банку
України звіт про результати проведеної роботи з переходу на новий
План рахунків бухгалтерського обліку і повідомити про труднощі,
які виникли у процесі переходу.
 
 Заступник Голови Правління               О.І.Кірєєв
                       Додаток N 1
                    до постанови Правління
                    Національного банку України
                    від 24 грудня 1997 р. N 452
               Порядок
    переходу Національного банку України і комерційних
   банків України на новий План рахунків бухгалтерського
    обліку, форми фінансової та статистичної звітності,
         режим роботи в перехідний період
           I. Загальні положення
   1. Завершення 1997 банківського року проводиться в режимі
реального часу і реальних коштів без використання механізму
заключних оборотів. З метою своєчасного завершення розрахунків
встановлюється особливий порядок роботи установ банків 31 грудня
1997 року та 2-4 січня 1998 року.
   2. Бухгалтерська звітність Національного банку України та
комерційних банків України за 1997 рік складається відповідно до
Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України, затверджених постановою Правління Національного
банку України від 29.03.96 р. N 80 ( v0080500-97 ), та листа
Національного  банку України від 18.12.97 р. N 12-111/1323-9268
( v9268500-97  ) "Вказівки щодо порядку складання та подання
бухгалтерського річного звіту установами банків України за 1997
рік" за Планом рахунків бухгалтерського обліку в банках України,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
02.06.97 р. N 177 ( v0448500-97 ) (з урахуванням змін та
доповнень, затверджених постановами Правління НБУ від 08.07.97 р.
N 223 ( v0454500-97 ); від 25.09.97 р. N 316 ( v0475500-97 ); від
30.10.97 р. N 361 ( v0481500-97 );  від  24.11.97 р. N 390
( v0489500-97 ); від 05.12.97 р. N 414 ( v0498500-97 ), який діє
до 31 грудня 1997 року.
   3. Звітний баланс за станом на 01.01.98 р. має бути основою
для складання річного звіту.
   4. Після перенесення залишків на нові рахунки установи банків
зобов'язані вести облік своїх операцій та відображати їх у
балансах відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку
Національного банку України та Плану рахунків бухгалтерського
обліку комерційних банків  України,  затверджених  постановою
Правління Національного банку України від 21.11.97 р. N 388
( v0493500-97 ), та інструкцій про їх застосування.
   5. Вхідним балансом за станом на 1 січня 1998 року є баланс,
складений 4 січня 1998 року після перенесення залишків рахунків на
нові плани рахунків та здійснення коригуючих проводок.
   6. З метою збереження інформації про банківські операції,
бази даних рахунків за діючим Планом рахунків повинні зберігатися
в  архіві згідно з Переліком документів Національного банку
України,   установ   і   організацій   його   системи,
акціонерно-комерційних  та  комерційних  банків  України  із
зазначенням строків зберігання, затверджених постановою Правління
Національного банку України від 23.12.96 р. N 327 ( v0327500-96 )
та Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України
05.12.96 р., схваленим експертними комісіями Національного банку
України та Головного архіву України.
   7. Установи банків закривають рахунки клієнтів, за якими не
здійснювалися операції протягом 1 року і більше з дня проведення
останньої операції.
   Залишки коштів,  у  разі їх наявності, обліковуються на
об'єднаному рахунку N 2903. Списання коштів з цього рахунку
здійснюється тільки за розпорядженням їх власника. Документи на
безспірне стягнення за такими рахунками обліковуються за окремим
аналітичним рахунком позабалансового рахунку N 9803.
   II. Порядок формування балансу за 1997 рік відповідно до
  діючого Плану рахунків та режим роботи у перехідний період
   1. Усі внутрішньобанківські операції за 1997 р. дозволяється
здійснювати в період по 3 січня 1998 року включно. При цьому вони
відображаються в балансах банків 31-м грудня 1997 року.
   2. Робота 31 грудня 1997 року.
   Установи банків відкривають операційний день з поточною датою
і виконують усі операції з обслуговування клієнтів до 13 години.
Міжбанківські платежі через систему регіональних розрахункових
палат виконуються до 17 години, з тим щоб у цей день було
відіслано максимальну кількість документів.
   3. Робота 2 січня 1998 року.
   Банківський операційний  день  з  поточною  датою  не
відкривається. Установи банків і регіональні палати з 9 години
ранку продовжують роботу датою 31 грудня 1997 року. За наявності
вільних  коштів  на рахунках необхідно максимально здійснити
зарахування платежів до  бюджетів,  забезпечуючи  при  цьому
правильний розподіл та закриття транзитних рахунків. Установи
банків працюють без клієнтів. Комерційні банки в такому режимі
працюють до 11 години. До цього часу повинні бути завершені
операції з розмежування сум надходжень на рахунках N 080 та
перерахування доходів із своїх транзитних рахунків на транзитні
рахунки регіональних управлінь Національного банку України. Не
з'ясовані (рах. N 902) суми, що належать до коштів Державного
бюджету, мають бути зараховані  на  відповідні  рахунки  за
призначенням. Установи банків перераховують бюджетні кошти на
транзитні рахунки регіональних управлінь Національного  банку
України не пізніше 12 години.
   Комерційним банкам, філії яких мають  виконати  бюджетні
платежі, необхідно довести до них внутрішній регламент роботи з
цього питання. Залишки транзитних рахунків за балансовим рахунком
N  100  регіональні  управління  Національного банку України
перераховують до ОПЕРУ Національного банку України не пізніше 16
години.  Оплата  картотеки N 2 не проводиться. У цей день
здійснюються також операції, пов'язані з нарахуванням доходів і
витрат банку та інші внутрішньобанківські операції. Установи
Національного банку України забезпечують видачу виписок за 31
грудня 1997 року комерційним банкам (філіям) за коррахунками
(субкоррахунками) зранку 3 січня 1998 року.
   4. Робота 3 січня 1998 року.
   У цей день повинні бути сформовані два баланси. Перший баланс
формується з датою 31 грудня 1997 року, в якому повинні бути
проведені  усі  внутрішньобанківські  операції,  пов'язані  з
завершенням фінансового року.
   Після складання звіту за 31 грудня 1997 року банки повинні
забезпечити формування перехідного балансу.
   Другий (перехідний) баланс відкривається датою 3 січня 1998
року, де вхідними залишками будуть залишки за станом на 1 січня
1998 року за діючим у 1997 році Планом рахунків. В цей день
виконуються коригуючі проводки, а саме:
   виключення з балансу рахунків малоцінних та швидкозношуваних
предметів, які передані в експлуатацію:
   Д-т 012  К-т 942;
   закриття рахунків розподілу прибутку:
   Д-т 980  К-т 950 (на суму рахунку N 950);
   залишок за  рахунком  N 980 після здійснення коригуючих
проводок переноситься на балансові рахунки нового Плану рахунків
групи N 504;
   закриття позабалансового рахунку N 9945 (видаток рахунку
N 9945);
   закриття позабалансового рахунку N 9974 (видаток рахунку
N 9974) у зв'язку з обліком номінальної вартості цінних паперів за
відповідними балансовими рахунками нових планів рахунків;
   закриття позабалансових рахунків NN 9701, 9702, 9703, 9707,
9976, 9977, 9980, 9982, 9985, 9996 (видаток рахунків);
   закриття позабалансових  рахунків NN 9921, 9941 (видаток
рахунків - на розсуд банку ведеться позасистемний облік).
   5. Після здійснення коригуючих проводок формується баланс,
залишки за яким є основою для переходу до нового Плану рахунків.
   6. У цей же день здійснюється перехід на новий План рахунків.
Перехід на нові рахунки бухгалтерського обліку здійснюється шляхом
перенесення залишків за кожним аналітичним рахунком з перехідного
балансу (з урахуванням коригуючих проводок), на  відповідний
аналітичний рахунок з використанням транзитних рахунків N 904
діючого та N 3739 нового Плану рахунків бухгалтерського обліку
комерційних банків, N 4629 нового Плану рахунків бухгалтерського
обліку Національного банку України. Перенесення залишків на нові
аналітичні  рахунки може проводитись програмним шляхом через
перенумерацію аналітичних рахунків. У першому випадку виписки з
особових рахунків формуються за обома рахунками (закриття діючого
і відкриття нового), в другому - має бути сформована одна виписка
із відображенням діючого і нового рахунку.
   Виписки із балансу за новим Планом рахунків після проведення
коригувань надаються клієнтам та підшиваються в юридичні справи.
Підтвердження залишків за рахунками клієнтів надається за новими
номерами рахунків.
   Установам банків протягом січня 1998 року необхідно зробити
виправлення номерів рахунків на розрахункових документах, які
обліковуються в картотеці за рахунками NN 9803, 9804 відповідно до
нового Плану рахунків.
   7. Перенесення залишків здійснюється на підставі Типової
перехідної таблиці перенесення залишків за новим Планом рахунків
комерційних банків ( v0388500-97 ) та Типової перехідної таблиці
перенесення залишків за новим Планом рахунків Національного банку
України, які затверджені постановою Правління Національного банку
України від 21 листопада 1997 р. N 388 ( v0493500-97 ). Відхилення
від Типових перехідних таблиць повинні бути пояснені.
   8. Робота 4 січня 1998 року.
   4 січня 1998 року формується баланс, де вхідними залишками є
залишки за новим Планом рахунків. У цьому балансі здійснюються
необхідні коригуючі проводки за новим Планом рахунків:
   N 5001 - несплачений зареєстрований статутний капітал банку
(Д-т 3739 К-т 5001);
   N 3530 - несплачений статутний фонд (Д-т 3530 К-т 3739);
   інші коригуючі проводки, пов'язані  з  відкриттям  нових
позабалансових рахунків.
   9. Відповідно до Типових перехідних таблиць необхідно в строк
до 4 січня 1998 року скласти "Відомість перенесення залишків за
аналітичними рахунками" при переході на новий План рахунків на 1
січня 1998 року.
   Відомість складається за формою, яка наведена в додатках N 1
та N 2 цього Порядку, окремо для балансових та позабалансових
рахунків. Залежно від обсягів робіт та технічних можливостей
відомості  можуть  складатися  вручну  або  з  використанням
обчислювальної техніки. Відомості за формою N 1, N 2 складаються в
2-х примірниках, один з яких разом з перехідними балансами
зберігається при річному звіті, а другий - в архіві.
   Відомості підписуються керівником установи банку і головним
бухгалтером та підтверджуються печаткою.
   Відомості э підставою для здійснення трансформації залишків
від діючого Плану рахунків до нового за кожним аналітичним
рахунком. Складання окремих додаткових документів (меморіальних
ордерів) не обов'язкове.
   10. Вхідний баланс за новим Планом рахунків (ф. N 1-КБ, ф.
N 1-НБУ) підписується керівником та головним бухгалтером установи
банку.
   11. Сума активних (пасивних) залишків за діючим у 1997 році
Планом рахунків після коригувань балансу має дорівнювати сумі
активних (пасивних) залишків за новим  Планом  рахунків  до
коригувань.
   12. Система електронних платежів Національного банку України
4 січня 1998 року надає установам банків інформацію про стан їх
кореспондентських рахунків. Міжбанківські розрахунки в цей день не
здійснюються.
          III. Строки надання балансів
   1. Щоденний баланс за 31 грудня 1997 року (ф. N 700-Д)
установи банків складають у розгорнутому вигляді (з залишками на
рахунках NN 080, 100) та передають 3 січня 1998 року.
   2. Звітний баланс за 31 грудня 1997 року (ф. N 700) установи
банків складають 3 січня 1998 року у згорнутому вигляді (без
залишків на рахунках NN 080, 100) та після проведення усіх
внутрішньобанківських операцій передають 4 січня 1998 року за
старою схемою збирання звітності.
   3. Перехідний баланс (файл 02 - без оборотів), сформований 4
січня 1998 року, після перенесення залишків за новим Планом
рахунків та здійснення коригуючих проводок надається 5 січня 1998
року за новою схемою збирання звітності.
   4. 6 січня 1998 року установи банків, працюючи в звичайному
режимі за новим Планом рахунків, передають вихідні залишки за
05.01.98 р. файлом 01.
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку                 П.М.Сенищ
                      Додаток N 1
                  до Порядку переходу на новий
                  План рахунків бухгалтерського
                  обліку, форми фінансової і
                  статистичної звітності та режим
                  роботи в перехідний період
     Відомість перенесення залишків за аналітичними
    балансовими рахунками від діючого Плану рахунків на
            новий План рахунків
 
##################################################################
Ознака   |Тип   |Номер    |Номер    | Сума | Примітка
рахунку  |рахунку |аналітичного |аналітичного|   |
1 - активні|А, П, А-П|рахунку за  |рахунку за |   |
залишки;  |     |старим Планом|новим Планом|   |
2 - пасивні|     |рахунків   |рахунків  |   |
залишки  |     |       |      |   |
###########+#########+#############+############+######+##########
   1   |  2  |   3   |   4   |  5 |  6
##################################################################
 
Керівник       ___________ (прізвище, ім'я, по батькові)
            (підпис)
 
Головний бухгалтер  ___________ (прізвище, ім'я, по батькові)
            (підпис)
 
Керівник підрозділу
інформатизації    ____________ (прізвище, ім'я, по батькові)
            (підпис)
 
"___"___________ 199_ р.
   Примітка: залишки   за   активно-пасивними   рахунками
відображаються  в  розгорнутому  вигляді.  Активний  залишок
відображається під ознакою 1, пасивний - під ознакою 2. У колонці
5 відображається сума за дебетовими залишками (ознака 1) і сума за
кредитовими залишками (ознака 2).
                      Додаток N 2
                 до Порядку переходу на новий
                 План рахунків бухгалтерського
                 обліку, форми фінансової і
                 статистичної звітності та
                 режим роботи в перехідний період
    Відомість перенесення залишків за позабалансовими
    рахунками від діючого Плану рахунків до нового Плану
               рахунків
 
##################################################################
  Номер     |  Номер позабалансового  |Сума| Примітка
позабалансового  |  рахунку за новим Планом  |  |
рахунку за старим |      рахунків     |  |
Планом рахунків  |#############################|  |
         |   Д-т   |   К-т   |  |
##################+##############+##############+####+############
    1     |   2    |   3    | 4 |   5
##################+##############+##############+####+############
   9960*    |  9819*   |контррахунок* | 10*|
##################################################################
---------------------------
   * Приклад
   Керівник       _________ (прізвище, ім'я, по батькові)
              (підпис)
   Головний бухгалтер  _________ (прізвище, ім'я, по батькові)
              (підпис)
   Керівник підрозділу
   інформатизації    _________ (прізвище, ім'я, по батькові)
              (підпис)
   "___"___________ 199_ р.
                       Додаток N 2
                    до постанови Правління
                    Національного банку України
                    від 24 грудня 1997 р. N 452
    Тимчасовий порядок використання при міжбанківських
    розрахунках номерів рахунків, закритих у зв'язку з
         переходом на новий План рахунків
   Цей Тимчасовий  порядок  регламентує  використання  при
міжбанківських розрахунках у системах електронних платежів номерів
рахунків клієнтів, закритих у зв'язку з переходом до нових планів
рахунків.
       A. Використання рахунку до з'ясування
   1. Для обліку сум за платежами, для яких не вказаний новий
номер рахунку  одержувача,  або  він  вказаний  неправильно,
регіональним управлінням Національного банку України і установам
комерційних банків необхідно відкрити окремий аналітичний рахунок
(типу  "99999")  на  балансовому рахунку "Кредитові суми до
з'ясування" (N аналітичного рахунку 4610к99999 для Національного
банку України і 3720к99999 для установ комерційних банків). Цей
рахунок слід вказувати у реквізиті "Рахунок одержувача" у разі,
якщо клієнт банку не вказав у розрахунковому документі новий номер
рахунку одержувача.
   2. Рахунок типу "99999" використовується лише як рахунок до
з'ясування  при  міжбанківських  розрахунках.  Забороняється
використовувати його при розрахунках іншого типу.
   3. У разі заміни на розрахунковому документі рахунку платника
або одержувача на рахунок типу "99999", про це на документі
робиться відповідна помітка.
   4. Бухгалтерським та технологічним службам банків встановити
особливий контроль за залишками та оборотами за рахунком типу
"99999".
     B. Порядок заповнення розрахункових документів
             у банку платника
   1. У реквізитах "Рахунок платника" і "Рахунок одержувача"
використовувати лише нові рахунки, що занумеровані відповідно до
"Методичних вказівок про ведення параметрів аналітичного обліку".
   2. Допускається використання старих номерів рахунків клієнтів
лише у допоміжних реквізитах розрахункових документів.
   3. Забороняється  використання  старих  номерів  рахунків
платника і одержувача при  виконанні  електронних  дебетових
документів.
   4. При  заповненні  реквізиту  "Рахунок  платника"  слід
дотримуватись такого:
   - у разі, якщо у документі вказаний старий номер рахунку, то
в електронному розрахунковому документі у реквізиті "Рахунок
платника" слід вказувати відповідний йому новий номер;
   - завжди виконувати перевірку на допустимість нового рахунку
(тобто на його наявність у списку відкритих рахунків, перевірку на
необхідну кількість знаків, перевірку за балансовим рахунком та на
ключовий розряд);
   - у разі, якщо номер рахунку вказано неправильно, слід
повернути документ клієнту для дооформлення.
   5. При  заповненні  реквізиту  "Рахунок одержувача" слід
дотримуватись такого:
   - у разі, якщо у розрахунковому документі вказано старий
номер рахунку одержувача, то в  електронному  розрахунковому
документі у реквізиті "Рахунок одержувача" слід вказувати рахунок
до з'ясування типу "99999"  банку-отримувача;  у  допоміжних
реквізитах вказувати той номер рахунку одержувача, який вказаний
на розрахунковому документі;
   - у  разі, якщо з розрахункового документа не вдається
з'ясувати, який номер рахунку - старий чи новий - вказано у
реквізиті "Рахунок одержувача", то:
    - якщо номер рахунку витримує перевірку на коректність за
     новими правилами (перевірки на необхідну кількість
     знаків, за балансовим рахунком та на ключовий розряд),
     то слід вказувати його у реквізиті "Рахунок одержувача"
     в електронному розрахунковому документі;
    - якщо номер рахунку витримує перевірку на коректність за
     старими правилами, то в електронному розрахунковому
     документі у реквізиті "Рахунок одержувача" слід
     вказувати рахунок до з'ясування типу "99999"
     банку-отримувача; у допоміжних реквізитах вказувати
     той номер рахунку, який вказаний на розрахунковому
     документі;
    - в інших випадках слід повернути документ клієнту для
     дооформлення.
     C. Порядок приймання електронних розрахункових
        документів у банку одержувача коштів
   1. При прийманні електронного розрахункового документа слід
дотримуватись такого:
   - у разі, якщо у документі у реквізиті "Рахунок одержувача"
вказано новий номер рахунку клієнта, він є у списку відкритих
рахунків й інші реквізити клієнта-отримувача відповідають тим, що
вказані в документі, то банк може виконувати зарахування коштів на
рахунок клієнта відповідно до діючих нормативних актів;
   - у разі, якщо у документі у реквізиті "Рахунок одержувача"
вказано рахунок до з'ясування типу "99999", а у допоміжних
реквізитах вказано правильний старий номер рахунку клієнта, то
слід спочатку кредитувати рахунок типу "99999", а потім не пізніше
наступного дня перераховувати суму документа за призначенням або
відсилати відправнику відповідно до діючих нормативних актів. Не
дозволяється виконувати проводки безпосередньо на старий рахунок
(або відповідний йому новий), не виконуючи при цьому проводку у
кореспонденції з рахунком типу "99999";
   - в інших випадках банку слід виконувати зарахування на
рахунок до з'ясування типу "99999", потім, після з'ясування
отримувача, не пізніше наступного дня здійснювати перерахування
суми документа за призначенням або відсилати його відправнику
відповідно до діючих нормативних актів.
 
 Головний бухгалтер - директор
 Департаменту бухгалтерського обліку           П.М.Сенищ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка