Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про комітет облдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.12.97 р. N 540
Про комітет облдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Черкаської обласної державної адміністрації
 від 12 січня 2001 року N 8 
 (розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 12 січня 2001 року N 8
 це розпорядження викладено у новій редакції),
 від 18 квітня 2001 року N 157
 (розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2001 року N 157
 це розпорядження викладено у новій редакції),
 від 11 червня 2001 року N 241
(розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 11 червня 2001 року N 241
це розпорядження викладено у новій редакції),
 від 31 березня 2003 року N 179


Відповідно до п. 1 ст. 23, п. 9 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", враховуючи Указ Президента України від 16.09.99 N 1180/99 "Про Координаційну раду з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей", з метою проведення єдиної державної політики у сфері соціального і правового захисту військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи, осіб, звільнених в запас або у відставку, працівників митної служби та членів їх сімей:

1. Утворити комітет облдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей (далі - комітет), затвердити його склад та Положення про нього згідно з додатками 1, 2.

2. Райдержадміністраціям та рекомендувати виконкомам міських рад міст обласного значення утворити групи з аналогічними завданнями та організувати їх роботу.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Корпаня О. В. та відділ з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації.

(пункт 3 в редакції розпорядження Черкаської
 обласної державної адміністрації від 31.03.2003 р. N 179)

 

Голова державної адміністрації 

В. Л. Лук'янець 

 

Додаток 1
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 1997 р. N 540
(в редакції розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 11 червня 2001 р. N 241) 

СКЛАД
комітету облдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімейКорпань
Олексій Васильович 


- перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комітету 

Сорока
Анатолій Іванович 

- член керівної ради Всеукраїнського об'єднання "Вітчизна", заступник голови комітету (за згодою) 

Таранов
Володимир Арсентійович 

- голова ради ветеранів 41-ї гвардійської танкової дивізії, заступник голови комітету (за згодою) 

Міх
Леонід Антонович 

- начальник відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, заступник голови комітету 

Жовновач
Анатолій Григорович 

- головний спеціаліст відділу з питань оборонної та мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, секретар комітету 

Члени комітету: 

Бакум
Людмила Миколаївна 

- начальник управління Державного казначейства України у області 

Братцева
Ольга Миколаївна 

- голова обласної організації "Солдатські матері Черкащини" (за згодою) 

Восканян
Володимир Георгійович 

- заступник начальника Черкаської митниці 

Гураль
Вадим Петрович 

- уповноважений представник Державного комітету України у справах ветеранів у Черкаській області 


Лютов
Олександр Іванович 


- голова офіцерського зібрання управління Служби безпеки України в області (за згодою) Мисник
Віктор Григорович  


- заступник начальника управління соціального захисту населення Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації 

Нечаєв
Володимир Анатолійович 

- командир військової частини 9930 Прикордонних військ України (за згодою) Пархоменко
Віталій Іванович 


- начальник відділу фінансового і соціального забезпечення обласного військового комісаріату 

Плакущий
Сергій Володимирович  

- перший заступник начальника управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в області 

Скічко
Олександр Іванович 

- директор обласної дирекції акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль" (за згодою) 

Солошенко
Олександр Павлович 

- заступник обласного військового комісара 

Харитонюк
Валерій Федорович 

- заступник начальника Головного фінансового управління облдержадміністрації 

Касьян
Світлана Сергіївна 

- голова обласного комітету солдатських матерів (за згодою) 

Алексянян
Володимир Татевосович 

- пенсіонер Збройних Сил України (за згодою) 

Засядьвовк
Олексій Іокімфомич 

- пенсіонер Збройних Сил України (за згодою). 

(склад із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Черкаської обласної державної адміністрації від 31.03.2003 р. N 179)

 

Заступник голови, керівник
апарату державної адміністрації 

 
М. Г. Бондар 

 

Додаток 2
до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 25 грудня 1997 р. N 540
(в редакції розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації
від 11 червня 2001 р. N 241) 

ПОЛОЖЕННЯ
про комітет облдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей

1. Комітет облдержадміністрації з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей є консультативно-дорадчим органом облдержадміністрації.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями Координаційної ради з питань соціального і правового захисту військовослужбовців, працівників міліції, митної служби та членів їх сімей при Президентові України, а також цим Положенням.

3. Основним завданням комітету є:

здійснення аналізу стану соціально-правової захищеності військовослужбовців Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законодавства військових формувань, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції, кримінально-виконавчої системи, осіб, звільнених в запас або у відставку, працівників митної служби та членів їх сімей в області, внесення пропозицій щодо формування та реалізації в області єдиної державної політики у цій сфері.

4. Відповідно до покладених завдань комітет:

аналізує стан реалізації в області державної політики у сфері соціально-правового захисту осіб, зазначених у пункті 3 цього Положення (далі - осіб);

вносить в установленому порядку пропозиції щодо одержання цільових кредитів на соціальні програми осіб;

подає в установленому порядку пропозиції до законопроектів з питань соціального, правового захисту осіб;

розробляє пропозиції щодо створення додаткових робочих місць, системи професійної підготовки і соціальної адаптації осіб, звільнених у запас або відставку, вживає заходів до координації роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у цій сфері;

вносить пропозиції щодо проектів обласних програм житлового будівництва для військовослужбовців;

сприяє роботі громадських об'єднань, релігійних організацій, благодійних фондів, окремих громадян, спрямованій на правовий і соціальний захист осіб;

вивчає та аналізує стан матеріального забезпечення осіб, їх соціального захисту, за результатами вносить відповідні пропозиції;

розглядає звернення громадян з питань соціально-правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей, вживає заходів до вирішення проблем, що виникають;

проводить через засоби масової інформації роз'яснювальну, інформаційну роботу з вирішення соціальних проблем осіб, надає методичну допомогу, координує діяльність відповідних місцевих організацій.

5. Комітет має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали з питань, що належать до його компетенції;

утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи;

залучати спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

6. Персональний склад комітету затверджується головою обласної державної адміністрації.

7. Голова комітету:

організовує його роботу та забезпечує виконання покладених на комітет завдань;

представляє комітет у відносинах з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями області, Координаційною радою. 

8. Секретар комітету здійснює організаційне забезпечення його діяльності і ведення діловодства.

9. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комітету здійснюється апаратом облдержадміністрації.

10. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організаційною формою роботи комітету є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на три місяці. Головує на засіданні голова комітету, а за його відсутності або за його дорученням - заступник чи інший член комітету. Комітет правомочний вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини його членів. Рішення комітету приймаються більшістю голосів, присутніх на засіданні, і оформлюються протоколом.

11. Для розгляду питань, що потребують попереднього обговорення або оперативного вирішення, утворюється президія обласного комітету. Порядок її утворення, кількість і персональний склад президії та повноваження визначаються комітетом.

12. Рішення комітету, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади, діяльність яких координується. Рішення комітету, направлені іншим суб'єктам, підлягають обов'язковому розгляду.

13. Діяльність комітету припиняється за розпорядженням голови облдержадміністрації, після прийняття якого секретар комітету у місячний термін забезпечує передачу документів в архів облдержадміністрації на зберігання.

 

Заступник голови, керівник
апарату державної адміністрації 

 
М. Г. Бондар 

 

Текст надано Черкаською обласною державною адміністрацією.


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка