Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаєморозрахунки при поставці Україною рибопромислових суден

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Угода
    між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської
    Федерації про взаєморозрахунки при поставці Україною
           рибопромислових суден
 
            26 грудня 1997 року
 
 
   Кабінет Міністрів України та Уряд Російської  Федерації,
пойменовані надалі як Сторони,
   діючи на підставі Угоди між Урядом України  та  Урядом
Російської  Федерації  про  державний кредит за результатами
торгово-економічних відносин в 1992 - 1993 рр. від 26 травня 1993
року ( 643_041 ),
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Українська Сторона забезпечить поставку Російській Стороні
середніх риболовних траулерів у кількості трьох одиниць (далі -
продукція) загальною вартістю до 12,5 млн. доларів  США  у
відповідності з договором між акціонерним товариством "Завод
"Ленінська кузня" (м. Київ,  Україна),  пойменованим  надалі
постачальником, та акціонерним товариством "Северный промысел" (с.
Тілічки Корякського автономного округу, Російська Федерація),
пойменованим надалі одержувачем, в рахунок зменшення платежів
України в 1997 році по погашенню основної  суми  боргу  у
відповідності до Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про державний кредит за результатами торгово-економічних
відносин в 1992 - 1993 рр. від 26 травня 1993 року ( 643_041 ).
 
               Стаття 2
 
   Умови поставки і приймання продукції, в тому числі ціни і
терміни поставки, визначаються в договорі між постачальником і
одержувачем по узгодженню з міністерствами фінансів Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Українська Сторона сплачує в національній валюті України
постачальнику затрати на виготовлення і поставку продукції у
відповідності з договором між постачальником та одержувачем.
   Російська Сторона після одержання від Української Сторони
копій платіжних документів, що підтверджують факт повної оплати,
зараховує вказану в платіжних документах суму в рахунок платежів
України  в  1997  році по погашенню основної суми боргу у
відповідності до Угоди між Урядом України та Урядом Російської
Федерації про державний кредит за результатами торгово-економічних
відносин в 1992 - 1993 рр. від 26 травня 1993 року ( 643_041 ).
   При проведенні вказаного в даній статті взаєморозрахунку
застосовується офіційний курс національної валюти України до
долара США на день оплати витрат постачальнику.
 
               Стаття 4
 
   Сторони дають  доручення  міністерствам  фінансів  Сторін
провести взаємні розрахунки у відповідності зі статтею 3 даної
Угоди.
   Російська Сторона доручає Міністерству фінансів Російської
Федерації в двотижневий термін після одержання від Української
Сторони копій платіжних доручень повідомити Українській Стороні
про зарахування відповідної суми в рахунок платежів України в 1997
році по погашенню основної суми боргу у відповідності до Угоди між
Урядом України та Урядом Російської Федерації про державний кредит
за результатами торгово-економічних відносин в 1992 - 1993 рр. від
26 травня 1993 року ( 643_041 ).
 
               Стаття 5
 
   Зобов'язання Сторін  згідно  з  даною  Угодою вважаються
виконаними після оформлення акта  прийомки  продукції,  який
підписується постачальником та одержувачем.
   При одержанні продукції одержувачем та  оформленні  акта
прийомки будь-які додаткові розрахунки між постачальником та
одержувачем не проводяться.
 
               Стаття 6
 
   Порядок внутрішніх  розрахунків  між  одержувачем   і
постачальником визначають відповідно Міністерство фінансів України
і Міністерство фінансів Російської Федерації.
 
               Стаття 7
 
   У випадку  виникнення  розбіжностей  щодо  тлумачення  і
застосування даної Угоди Сторони будуть вирішувати їх шляхом
переговорів.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діє до
повного виконання Сторонами зобов'язань по ній.
 
   Здійснено в м. Києві 26 грудня 1997 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською і російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Кабінет Міністрів             За Уряд
 України                   Російської Федерації
 
 С. Тігіпко                  А. Чубайс
 
 Збірник "Україна - Росія. 1990 - 2000 рр."


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка