Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації програм реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного банку України і комерційних банків України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 466 від 30.12.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    31 грудня 1997 р.
                    за N 511
 
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 221 ( z0719-05 ) від 16.06.2005 )
 
 
    Про заходи щодо реалізації програм реформування
    бухгалтерського обліку та звітності Національного
      банку України і комерційних банків України
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
    N 520 ( v0609500-99 ) від 16.12.98 
    N 195 ( v0639500-99 ) від 19.04.99
    N 579 ( z0901-99 ) від 08.12.99
              Постановами Національного банку
    N 61 ( z0240-02 ) від 12.02.2002 
    N 492 ( z1010-02 ) від 11.12.2002
    N 355 ( z0801-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
   На виконання постанов Правління Національного банку України
від 17.10.96 р. N 272 "Про Програму реформування бухгалтерського
обліку та звітності Національного банку України на 1996-1997
роки",  від  29.11.96 р. N 315 "Про заходи з реформування
бухгалтерського обліку та звітності комерційних банків України",
від 21.07.97 р. N 237 "Про реформування бухгалтерського обліку та
звітності комерційних банків" і від 14.08.97 р. N 274 "Про
реформування бухгалтерського обліку та звітності Національного
банку України" Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити:
   (  Інструкція  втратила  чинність на підставі Постанови
Національного банку N 355 ( z0801-03 ) від 20.08.2003 ) а)
Інструкцію з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами
установ комерційних банків України (додається) ( v0510500-97 );
   б) Порядок ведення аналітичного обліку установами банків
України (додається).
 
   2. Зобов'язати  Кримське  республіканське, обласні та по
м.Києву і Київській області управління  Національного  банку
України,  Головне  управління Національного банку України та
комерційні банки забезпечити вивчення затвердженої Інструкції з
бухгалтерського  обліку  операцій з цінними паперами установ
комерційних банків України.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
   а) "План рахунків бухгалтерського обліку банків України",
затверджений  постановою  Правління від 02.06.1997 р. N 177
( v0448500-97 ), а також зміни та доповнення до "Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України", затверджені постановами
Правління:
   від 08.07.97 р. N 223 ( v0454500-97 ),
   від 25.09.97 р. N 316 ( v0475500-97 ),
   від 30.10.97 р. N 361 ( v0481500-97 ),
   від 24.11.97 р. N 390 ( v0488500-97, v0489500-97 );
   б) "Тимчасові вказівки щодо застосування Плану  рахунків
бухгалтерського обліку банків України", затверджені Постановою
Правління від 25.09.1995 р. N 240, а також зміни та доповнення до
"Тимчасових  вказівок  щодо  застосування  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку банків України", затверджені постановами
Правління:
   від 01.08.96 р. N 199 ( v0380500-96 ),
   від 31.12.96 р. N 354 ( v0421500-97 ),
   від 02.06.97 р. N 177 ( v0449500-97 ),
   від 08.07.97 р. N 223 ( v0455500-97 ),
   від 25.09.97 р. N 316 ( v0476500-97 ),
   від 30.10.97 р. N 361 ( v0482500-97 ),
   від 24.11.97 р. N 390 ( v0488500-97 );
 
 
   (  Підпункт "в" пункту 3 втратив чинність на підставі
Постанови Національного банку N 61 ( z0240-02 ) від 12.02.2002 )
 
 
   4. Постанова набуває чинності з 5 січня 1998 року.
   5. Контроль  за  виконанням  цієї Постанови покласти на
заступника Голови Правління О.І. Кіряєра.
 
 Голова                         В.А.Ющенко
 
                        Затверджено
                    постановою Правління
                    Національного банку України
                    від 30.12.97 р. N 466
 
        Порядок ведення аналітичного обліку
          установами банків України
 
   1. Формування номера аналітичного рахунка
   2. Нумерація рахунків доходу бюджету
   3. Параметри контрагентів (клієнтів) банку
   3.1. Код контрагента
   3.2. Ідентифікаційний код
   3.3. Резидентність
   3.4. Код держави
   3.5. Ознака інсайдера
   3.6. Інституційний сектор економіки
   3.7. Форма власності
   3.8. Галузь економіки
   3.9. Види економічної діяльності
   3.10. Організаційно-правова форма господарювання
   Опис параметра.
   Організаційно-правова форма господарювання - це параметр,
який вказує на розподіл контрагентів за організаційно-правовими
формами господарювання. Він використовується під час збирання та
оброблення  інформації в автоматизованих системах. Визначення
параметра надане у Класифікації  організаційно-правових  форм
господарювання, затвердженій наказом Держстандарту України від
22.11.94 N 288 ( vb288217-94 ). Код організаційно-правової форми
господарювання надається контрагентам (клієнтам) банків органами
державної статистики при включенні їх до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України. Цей параметр потрібно
заповнювати для контрагентів - суб'єктів господарської діяльності.
   Формат параметра
   2 цифри.
( Пункт 3 доповнено підпунктом 3.10 згідно з Постановою Нацбанку 
N 195 ( v0639500-99 ) від 19.04.99 )
 
   3.11. Приналежність до малого бізнесу
   Опис параметра
   Суб'єктами малого підприємництва є:
   фізичні особи, зареєстровані в установленому законом порядку
як суб'єкти підприємницької діяльності;
   юридичні особи  -  суб'єкти  підприємницької  діяльності
будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких
середньооблікова  чисельність  працюючих  за  звітний  період
(календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового
доходу не перевищує 500 000 євро.
   Середньооблікова  чисельність  працюючих  визначається  з
урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за
договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв,
філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.
   Формат параметра
   1 символ.
( Пункт 3 доповнено підпунктом 3.11 згідно з Постановою Нацбанку
N 492 ( z1010-02 ) від 11.12.2002 )
 
   4. Параметри документів
   4.1. Символ касових оборотів
   4.2. Код контрагента
   4.3. Код операції
   4.4. Код країни платника
   5. Параметри договорів і аналітичних рахунків
   5.1. Номер аналітичного рахунка
   5.2. Номер балансового (позабалансового) рахунка
   5.3. Код контрагента
   5.4. Код валюти або банківського металу
   5.5. Характеристика аналітичного рахунка
   5.6. Процентна ставка
   5.7. Параметр історії
   5.8. Параметр субрахунка
   5.9. Для кредитних рахунків
   5.9.1. Початковий строк видачі кредиту
   5.9.2. Строк до повернення кредиту
   5.9.3. Строк пролонгації
   5.9.4. Строк прострочення
   5.9.5. Параметр забезпеченості кредиту
   5.9.6. Параметр ризику
   5.10. Для депозитних рахунків
   5.10.1. Строк розміщення (залучення) депозиту
   5.10.2. Строк до повернення депозиту
   5.11. Для рахунків цінних паперів
   5.11.1. Строк до погашення
   5.11.2. Місце емісії
   5.12. Для рахунків бюджету
   5.12.1. Символ звітності
   5.12.2. Код міністерств та відомств
   5.13. Для позабалансових рахунків
   5.13.1. Строк до погашення
 
   Для організації аналітичного обліку, а також для формування
фінансової та статистичної звітності комерційні банки  мають
використовувати параметри аналітичного обліку та інші параметри,
що деталізують інформацію про операції контрагентів (клієнтів).
   Параметри аналітичного обліку залежно від сфери застосування
поділяються на параметри контрагентів (клієнтів), документів,
договорів та на безпосередньо параметри аналітичних рахунків.
   Усі параметри аналітичного обліку поділяються на дві групи -
обов'язкові та необов'язкові.
   Обов'язкові параметри  вводяться  із  врахуванням  вимог
Національного  банку  України щодо звітності банків. Вони є
обов'язковими для заповнення при занесенні у комп'ютерну систему
нового контрагента (клієнта), або при відкритті аналітичного
рахунка.
   Необов'язкові параметри визначаються банком самостійно. Вони
можуть використовуватись при організації внутрішнього обліку в
банку, а також при наданні звітності іншим органам.
   Серед обов'язкових параметрів аналітичних рахунків визначають
загальні і спеціальні. Загальні параметри застосовуються до усіх
рахунків. Спеціальні параметри застосовуються до окремих груп
аналітичних рахунків залежно від їх економічного змісту. Такі
параметри використовуються для автоматизованого ведення деяких
операцій та для надання спеціальної звітності для Національного
банку України.
   Можливі значення  параметрів  аналітичного  обліку  в
електронному вигляді наведено у класифікаторах, що входять у пакет
довідників, які доводяться до відома комерційних банків. Ці
класифікатори   розроблені   Департаментом   інформатизації
Національного банку України і адаптовані до формування економічних
показників для подання фінансової та статистичної звітності.
   Під час  опису  параметрів  аналітичного  обліку вказано
рекомендований формат, який узгоджено з  форматом  кодування
відповідних  параметрів  у  класифікаторах  Держкомстату  та
Держстандарту.
 
      1. Формування номера аналітичного рахунка
 
   Усі номери рахунків аналітичного обліку, за винятком рахунків
бюджету формуються за такою схемою:
           AAAA B EEEEEEEEE
 
   1. AAAA - номер балансового рахунка (4 знаки);
   2. B - ключовий розряд (1 знак);
   3. EEEEEEEEE - інформація про аналітичний рахунок (до 9
знаків).
   Довжина номера рахунка не є фіксованою. Максимальна довжина
номера рахунка становить 14 цифр, мінімальна - 5 цифр.
   Сегмент EEEEEEEEE визначається банком самостійно. До складу
цього сегмента може включатись код контрагента, порядковий номер
рахунка, номер філії, код валюти тощо. У разі потреби банки можуть
самостійно збільшувати кількість необхідних атрибутів поза номером
рахунка.
   До розрахунку  ключового  розряду входять сегменти AAAA,
EEEEEEEEE номера рахунка і код МФО банку. Алгоритм обчислення
контрольного розряду в номері рахунка наведено у Додатку N 1.
   Номери рахунків, які використовуються при  міжбанківських
розрахунках, можуть містити лише цифри.
   Під час виведення у вихідні форми номери аналітичних рахунків
рекомендовано вирівнювати до лівого краю. З ергономічних міркувань
у вихідних формах допускається використання у номері рахунка
розподілювачів сегментів.
   Сортування списку  аналітичних  номерів   рекомендовано
здійснювати без врахування сегмента B - ключового розряду.
 
       2. Нумерація рахунків доходу бюджету
 
   Нумерація рахунків  N  2500  "Кошти бюджетів України до
розподілу" і N 2510 "Кошти Державного бюджету України", а також
кошти  позабюджетних фондів за балансовими рахунками N 2560
"Державні позабюджетні фонди" і N 2561 "Галузеві позабюджетні
фонди" (тільки щодо Галузевих фондів охорони праці) ведеться за
такою схемою:
 
          AAAA B 7 CCC NNN EE
 
   1. AAAA - балансовий рахунок (4 знаки);
   2. B - контрольний розряд (1 знак);
   3. ССС - символ звітності банку (3 знаки, 5.12.1 Символ
звітності);
   4. NNN - код міністерства (3 знаки, 5.12.2 Код міністерств та
відомств);
   5. EE - додаткова характеристика рахунка (до 2 знаків).
   Розряди ССС (символ звітності банку) і NNN (код міністерства)
заповнюються відповідно до бюджетної класифікації, що розсилається
комерційним банкам у пакеті довідників до формування економічних
показників для надання звітності. При цьому розряди NNN набирають
значення коду міністерства лише за символами звітності ССС = 068,
002 або 093. За іншими символами замість коду міністерства
заповнення цього символу не регламентується і може заповнюватися
комерційними банками на власний розсуд.
   Додаткова характеристика  рахунка може вміщувати, зокрема,
порядковий номер відділення Державного казначейства.
   Нумерація бюджетних та позабюджетних фондів, що не увійшли до
Державного бюджету на 1997 рік, здійснюється за схемою:
 
          AAAA B 7 FF EEEEEE
 
   1. AAAA - балансовий рахунок (2 знаки);
   2. B - контрольний розряд (1 знак);
   3. FF -  код  відповідно  до  "Переліку  бюджетних  та
позабюджетних фондів, що не увійшли до Державного бюджету" (2
знаки, Додаток N 2 );
   4. EEEEEE - додаткова характеристика рахунка (до 6 знаків).
   Аналітичні рахунки інших фондів обліковуються у самостійно
вибраний банком спосіб.
 
      3. Параметри контрагентів (клієнтів) банку
 
   Параметри -  це  обов'язкові  параметри,  що деталізують
інформацію про контрагентів (клієнтів). Вони мають заповнюватись
при  відкритті  аналітичного  рахунка для обліку операцій з
контрагентами, або у разі відкриття рахунка клієнту.
 
   3.1. Код контрагента
   Опис параметра
   Код контрагента - це ключове поле, що вміщує ідентифікатор
контрагента у внутрішньому списку контрагентів. Цей параметр
містить унікальний код контрагента - власника рахунка. Він може
набирати  значення  порядкового  номера клієнта (контрагента)
відповідно до реєстру контрагентів, який ведеться банком. Банк
самостійно визначає формат та зміст цього параметру та відповідає
за його введення.
 
   Формат параметра
   Не регламентується.
 
   3.2. Ідентифікаційний код
   Опис параметра
   Ідентифікаційний код - це  персональній  номер  суб'єкта
господарської діяльності - резидента, відповідно до "Єдиного
Державного реєстру підприємств та організацій України" (ЄДРПОУ),
або фізичної особи - платника податків відповідно до "Державного
реєстру фізичних осіб".
   Цей параметр містить інформацію про ідентифікаційний код
суб'єкта господарської діяльності або  фізичної  особи.  Він
формується  державними статистичними та податковими органами.
Визначення параметра надане:
   - для юридичних осіб - у постанові Кабінету Міністрів України
від 22 січня 1996 року N 118 ( 118-96-п ) "Про створення Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України";
   - для фізичних осіб - у Законі України "Про Державний реєстр
фізичних  осіб  -  платників податків та інших обов'язкових
платежів" ( 320/94-ВР ).
   При  визначенні  цього параметра для банків-нерезидентів
надається  унікальний код банку-нерезидента. Можливі значення
параметра  наведені  у  довіднику  банків-нерезидентів,  який
надсилається Департаментом інформатизації до комерційних банків.
 
   Формат параметра
   8 цифр - для юридичної особи відповідно до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України. У разі необхідності
доповнюється до 8 знаків нулями зліва.
   10 цифр - для фізичної особи відповідно до Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
У разі необхідності доповнюється до 10 знаків нулями зліва.
   Для контрагентів, для яких статистичні органи не визначили
код  за ЄДРПОУ (первинні профспілкові організації, військові
частини та інші), до часу визначення цих кодів проставляється код,
що дорівнює 0.
 
  3.3. Резидентність
   Опис параметра
   Визначення параметра надане в п.5.1 Загальних положень до
Правил організації фінансової та статистичної звітності банків
України, затверджених постановою Правління Національного банку
України від 12.12.97 N 436 ( v0436500-97 ), Може набирати
значення:
   - резидент;
   - нерезидент.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
( Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 520 ( v0609500-99 ) від 16.12.98 )
 
   3.4. Код держави
   Опис параметра
   Код країни - це параметр, який містить код країни контрагента
(клієнта) відповідно до "Класифікатора держав світу" (ДК007-96)
( v0160207-96 ).
 
   Формат параметра
   3 цифри.
 
   3.5. Ознака інсайдера
   Опис параметра
   Параметр містить  інформацію  про  належність контрагента
(клієнта) до інсайдерів або споріднених осіб відповідно  до
інструкції N 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків" ( v0010500-96, v0469500-97 ). Цей параметр
необхідно заповнювати для контрагентів - суб'єктів господарської
діяльності та фізичних осіб.
 
   Формат параметра
   2 цифри.
 
   3.6. Інституційний сектор економіки
   Опис параметра
   Інституційний сектор економіки - це параметр, який вказує на
належність  суб'єктів  господарської  діяльності  до секторів
економіки. Визначення параметра для контрагентів - суб'єктів
господарської діяльності надане у "Методичних рекомендаціях щодо
класифікації  інституційних  секторів економіки України", які
затверджені наказом Мінстату України від 25 липня 1994 року N 172.
Цей параметр потрібно заповнювати для контрагентів - суб'єктів
господарської діяльності і фізичних осіб.
 
   Формат параметра
   5 цифр.
 
   3.7. Форма власності
   Опис параметра
   Форма власності - це параметр, який вказує на розподіл
контрагентів - суб'єктів господарської діяльності за формами
власності. Визначення параметра надане у Державному класифікаторі
України ДК-001-94 "Класифікація форм власності", що затверджений
наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 року N 288
( va288217-94 ). Цей параметр треба заповнювати для контрагентів
- суб'єктів господарської діяльності та фізичних осіб.
 
   Формат параметра
   2 цифри.
 
   3.8. Галузь економіки
   Опис параметра
   Галузь економіки - це параметр, який вказує на віднесення
суб'єктів  господарської  діяльності  до  галузей  народного
господарства.  Визначення  параметра  надане  у  "Загальному
класифікаторі  галузей  народного господарства" зі змінами і
доповненнями. При заповненні цього параметра до уваги береться та
галузь економіки, яка вказана в довідці реєстрацій Держкомстату
першою. Цей параметр треба заповнювати тільки для контрагентів -
суб'єктів господарської діяльності.
 
   Формат параметра
   5 цифр.
 
   3.9. Види економічної діяльності
   Опис параметра
   Види економічної діяльності - це параметр, який вказує на
розподіл суб'єктів за видами економічної діяльності. Визначення
параметра надане у "Класифікації видів економічної діяльності".
При  заповненні  цього параметра до уваги береться той вид
економічної діяльності, який вказаний у  довідці  реєстрацій
Держкомстату першим. Цей параметр треба заповнювати тільки для
контрагентів - суб'єктів господарської діяльності.
 
   Формат параметра
   5 цифр.
 
   Для клієнтів-фізичних  осіб  параметри  NN  3.8-3.9  не
заповнюються.
   Для клієнтів-нерезидентів  параметри  NN  3.6-3.9  не  є
обов'язковими для заповнення.
 
           4. Параметри документів
 
   Параметри документів  -  це  стандартизовані  реквізити
документів, які заповнюються при проведенні комерційним банком
розрахункових або касових операцій.
 
   4.1. Символ касових оборотів
   Опис параметра
   Символ касових оборотів - це параметр, який визначає зміст
касової операції згідно з Інструкцією N 4 "Про організацію роботи
з готівкового обігу установами банків України" ( v0004500-95 ) та
додатком N 24 "Методичні вказівки  щодо  порядку  складання
статистичної  звітності  про касові обороти банків України".
Заповнюється при проведенні касової операції.
 
   Формат параметра
   2 цифри
 
   4.2. Код контрагента
   Опис параметра
   Код контрагента - це ключове поле, яке містить ідентифікатор
контрагента-бенефіціара  у  внутрішньому  списку контрагентів.
Заповнюється для усіх розрахункових документів, які надходять до
банку або надсилаються з банку за участю рахунків NN 1200, 1207,
1300, 1500, 1600. Параметр приймає значення, яке описане у п.3.1.
 
   Формат параметра
   Не регламентується.
 
   4.3. Код операції
   Опис параметра
   Код операції - це параметр, який визначає зміст розрахункової
операції за стандартною класифікацією платіжного балансу для
банків.  Заповнюється для усіх розрахункових документів, які
надходять до банку або надсилаються з банку за участю рахунків
NN 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.
 
   Формат параметра
   4 цифри
 
   4.4. Код країни платника
   Опис параметра
   Код країни - це параметр, який містить код країни контрагента
відповідно до "Класифікатора країн світу". Приймає значення, яке
описане у п.3.4. Заповнюється для усіх розрахункових документів,
які надходять до банку або надсилаються з банку за участю рахунків
NN 1200, 1207, 1300, 1500, 1600 у разі, якщо платник або одержувач
платежу (або вони разом) є особами, які відповідно до чинного
законодавства України визнаються нерезидентами.
 
   Формат параметра
   3 цифри.
 
     5. Параметри договорів і аналітичних рахунків
 
   Ці параметри  деталізують  інформацію щодо операцій, які
здійснює банк. Залежно від організації роботи у банку, його
можливостей банк самостійно вирішує, які параметри слід відносити
до параметрів рахунків, а які до параметрів договорів.
 
         Загальні обов'язкові параметри
 
   5.1. Номер аналітичного рахунка
   Опис параметра
   Номер аналітичного рахунка вказує на зовнішнє представлення
ідентифікатора рахунка при розрахунках і у банківських документах.
Параметр містить номер аналітичного рахунка.
 
   Формат параметра
   Номер включає до 14 цифр. Перші п'ять жорстко регламентовано.
Інші (від 0 до 9 цифр) формуються банком самостійно відповідно до
власних можливостей та потреб. Формат номера рахунка описано у
п.п.1 і 2.
 
   5.2. Номер балансового (позабалансового) рахунка
   Опис параметра
   Номер балансового  (позабалансового)  рахунка  вказує  на
входження  аналітичного  рахунка до відповідного синтетичного
рахунка.
   Параметр містить  номер  балансового  або позабалансового
рахунка відповідно до Плану рахунків. Параметр включається до
номера аналітичного рахунка (п.5.1).
 
   Формат параметра
   4 цифри.
 
   5.3. Код контрагента
   Опис параметра
   Код контрагента - це ключове поле, яке містить ідентифікатор
контрагента у внутрішньому списку контрагентів. Параметр приймає
значення, яке описане у п.3.1.
 
   Формат параметра
   Не регламентується.
 
   5.4. Код валюти або банківського металу
   Опис параметра
   Параметр містить код валюти або код банківського металу
відповідно до "Класифікатора валют" (ДК006-96). Параметр можна
використовувати як складову номера аналітичного рахунка.
 
   Формат параметра
   3 цифри.
 
   5.5. Характеристика аналітичного рахунка
   Опис параметра
   Параметр вказує на належність рахунка до класу балансу. Може
набирати значення:
   - актив/пасив - активні залишки рахунків, які відображаються
у  розділі  активів,  або  пасивні  залишки  рахунків,  які
відображаються у розділі зобов'язань у балансовому звіті;
   - актив - активні залишки рахунків, які відображаються у
розділі активів у балансовому звіті;
   - актив  (контрактив)  -  пасивні (контрактивні) залишки
рахунків, які відображаються у розділі активів у балансовому
звіті;
   - актив/пасив  (контрактив)  -  активні  або  пасивні
(контрактивні) залишки рахунків, які відображаються у розділі
активів у балансовому звіті;
   - зобов'язання - пасивні залишки рахунків, які відображаються
у розділі зобов'язань у балансовому звіті;
   - зобов'язання (контрпасив) - активні (контрпасивні) залишки
рахунків, які відображаються у розділі зобов'язань у балансовому
звіті;
   - зобов'язання  (актив  (контрпасив)/пасив)  -  активні
(контрпасивні) або пасивні залишки рахунків, які відображаються у
розділі зобов'язань у балансовому звіті;
   - актив   (контрпасив)/пасив(контрактив))   -   активні
(контрпасивні) залишки рахунків, які відображаються у розділі
активів  або  пасивні  (контрактивні)  залишки рахунків, які
відображаються у розділі зобов'язань у балансовому звіті;
   - капітал  (пасив)  -  пасивні  залишки  рахунків,  які
відображаються у розділі капіталу у балансовому звіті;
   - капітал  (актив (контрпасив)) - активні (контрпасивні)
залишки рахунків, які відображаються у розділі  капіталу  у
балансовому звіті;
   - капітал (актив (контрпасив)/пасив) - активні (контрпасивні)
або  пасивні залишки рахунків, які відображаються у розділі
капіталу у балансовому звіті;
   - доходи  (пасив)  -  пасивні  залишки  рахунків,  які
відображаються у розділі доходів у балансовому звіті;
   - доходи  (актив/пасив)  -  активні або пасивні залишки
рахунків, які відображаються у розділі доходів у балансовому
звіті;
   - витрати  (актив)  -  активні  залишки  рахунків,  які
відображаються у розділі витрат у балансовому звіті;
   - позабалансовий (актив) - активні залишки рахунків, які
відображаються у розділі позабалансових рахунків у балансовому
звіті;
   - позабалансовий (пасив) - пасивні залишки рахунків, які
відображаються у розділі позабалансових рахунків у балансовому
звіті;
   - позабалансовий (актив/пасив) - активні або пасивні залишки
рахунків, які відображаються у розділі позабалансових рахунків у
балансовому звіті;
   - позасистемний (актив) - активні залишки рахунків, на яких
ведеться позасистемний облік;
   - позасистемний (пасив) - пасивні залишки рахунків, на яких
ведеться позасистемний облік;
   - позасистемний (актив/пасив) - активні або пасивні залишки
рахунків, на яких ведеться позасистемний облік;
   - позабалансовий меморандний рахунок - рахунок, на якому
ведеться кількісний облік;
   - позабалансовий   контррахунок  -  контррахунок  для
позабалансового  рахунка,  який  відображається  у  розділі
позабалансових рахунків у балансовому звіті.
 
   Формат параметра
   2 цифри.
 
         Спеціальні обов'язкові параметри
 
   5.6. Процентна ставка
   Опис параметра
   Параметр містить інформацію щодо процентної ставки, за якою
нараховуються проценти. Вказуються для всіх рахунків, за якими
виконується нарахування процентів.
 
   Формат параметра
   9 знаків, з яких 4 - для відображення цілої частини числа, 4
- для десятинної.
 
   5.7. Параметр історії
   Опис параметра
   Параметр історії містить додаткову інформацію:
   - до рахунків нарахованих доходів і прострочених нарахованих
доходів, яка вказує на рахунок, з якого нарахована сума;
   - до рахунків прострочених нарахованих доходів, яка вказує на
строк дії кредитної угоди (до чи після закінчення дії угоди);
   - до  рахунків  пролонгованої,  простроченої  сумнівної
заборгованості, яка вказує на рахунок,  на  якому  первісно
обліковувалась сума;
   - до рахунків неамортизованої премії або дисконту, яка вказує
на рахунок, на якому обліковується цінний папір.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
( Пункт 5.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 520 ( v0609500-99 ) від 16.12.98 )
 
   5.8. Параметр субрахунка
   Опис параметра
   Параметр дає можливість надати суму за балансовим рахунком з
розподілом її в залежності від аналітичного рахунка. Відноситься
до рахунків NN 1524, 2074, 2525, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544,
2545, 2546, 3320, 6024, 6025, 6026, 6027, 6030, 6031, 6042, 6043,
7402, 7419, 7457.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.9. Для кредитних рахунків
   Параметри вказуються для рахунків наданих або  отриманих
кредитів.
 
   5.9.1. Початковий строк видачі кредиту
   Опис параметра
   Параметр містить код початкового строку видачі кредиту. Може
набирати значення:
   - до запитання;
   - овернайт (на 1 день);
   - від 2 до 7 днів;
   - від 8 до 21 дня;
   - від 21 до 31 дня;
   - від 31 до 92 днів;
   - від 92 до 183 днів;
   - від 183 до 365 днів;
   - понад 365 дні.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.9.2. Строк до повернення кредиту
   Опис параметра
   Параметр містить код строку до повернення кредиту. Може
набирати значення, які наведені у п.5.9.1.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.9.3. Строк пролонгації
   Опис параметра
   Параметр містить код строку  пролонгації  кредиту.  Може
набирати значення:
   - від 1 до 31 дня;
   - від 31 до 92 днів;
   - від 92 до 183 днів;
  - понад 183 дні.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.9.4. Строк прострочення
   Опис параметра
   Параметр містить код строку прострочки кредиту. Може набирати
значення, які наведені у п.5.9.3.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.9.5. Параметр забезпеченості кредиту
   Опис параметра
   Параметр містить інформацію щодо забезпечення кредиту. Може
набирати значення:
   - забезпечений;
   - незабезпечений;
   - гарантований Урядом України.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.9.6. Параметр ризику
   Опис параметра
   Вказується категорія ризику кредиту відповідно до визначень у
Положенні "Про порядок формування і використання резерву для
відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків",
затвердженого постановою Правління Національного банку України
N 323 ( v0471500-97 ) від 29 вересня 1997 року.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.10. Для депозитних рахунків
   Параметри вказуються для рахунків розміщених або залучених
депозитів.
 
   5.10.1. Строк розміщення (залучення) депозиту
   Опис параметра
   Параметр містить код  строку  розміщення  або  залучення
депозиту. Може набирати значення, які наведені у п.5.9.1.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.10.2. Строк до повернення депозиту
   Опис параметра
   Параметр містить код строку до повернення депозиту. Може
набирати значення, які наведені у п.5.9.1.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.11. Для рахунків цінних паперів
   Параметри вказуються для рахунків цінних паперів.
 
   5.11.1. Строк до погашення
   Опис параметра
   Параметр містить код строку до погашення боргових цінних
паперів. Може набирати значення, які наведені у п.5.9.1.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
   5.11.2. Місце емісії
   Опис параметра
   Параметр містить інформацію щодо  місця  емісії  цінних
паперів. Може набирати значення:
   - Україна - державний сектор;
   - Україна - недержавний сектор;
   - країни СНД та Балтії;
   - країни ОЕСР (Організація економічного співробітництва і
розвитку);
   - інші країни.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
( Підпункт 5.11.2 пункту 5.11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 579 ( z0901-99 ) від 08.12.99 )
 
   5.12. Для рахунків бюджету
   Параметри вказуються для рахунків доходу бюджету N 2500
"Кошти бюджетів України до розподілу" і N 2510 "Кошти Державного
бюджету України", а також  кошти  позабюджетних  фондів  за
балансовими рахунками N 2560 "Державні позабюджетні фонди" і
N 2561 "Галузеві позабюджетні фонди" (стосовно тільки Галузевих
фондів охорони праці). Формат номера рахунка описано у п.2.
 
   5.12.1. Символ звітності
   Опис параметра
   Символ звітності - це символ доходів Державного бюджету
України, який затверджується Головним управлінням  Державного
казначейства України.
 
   Формат параметра
   3 цифри.
 
   5.12.2. Код міністерств та відомств
   Опис параметра
   Код міністерств та відомств - це параметр який вказує на
підпорядкування бюджетної організації відповідному міністерству
або відомству. Коди міністерств та  відомств  затверджуються
Головним управлінням Державного казначейства України.
 
   Формат параметра
   3 цифри.
 
   5.13. Для позабалансових рахунків
   Параметри вказуються для позабалансових рахунків розділів
NN 90, 91, 92 та 93.
 
   5.13.1. Строк до погашення
   Опис параметра
   Параметр містить код строку до погашення  позабалансових
зобов'язань, які видано або отримано комерційним банком. Може
набирати значення, які наведені у п.5.9.1.
 
   Формат параметра
   1 цифра.
 
                      Додаток N 1
                 до Порядку ведення аналітичного
                 обліку установами банків України
 
         Алгоритм обчислення контрольного
           розряду в номері рахунка
 
   Структура рахунка:
 
           АААА В ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
 
   де:
   AAAA - номер балансового рахунка (4 знаки);
   B - ключовий розряд (1 знак);
   EEEEEEEEE - інформація про аналітичний рахунок (до 9 знаків).
 
   Контрольний розряд призначений для перевірки достовірності
номера рахунка та захищає інформацію від суб'єктивних помилок
оператора при внесенні даних.
 
   Приклад 1
   Обчислення контрольного розряду за рахунком N 1210к728011234
для банку, код МФО якого 300001 (або 30000 - без контрольного
розряду).
   1. Напишемо  рахунок,  для  якого  необхідно  обчислити
контрольний розряд, у такому виді:
 
      30000     1 2 1 0 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4
 
   2. Множимо його порозрядно на умовну суму
 
       1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
 
       3 0 0 0 0 1 2 1 0 к 7 2 8 0 1 1 2 3 4
       1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
       3 0 0 0 0 3 4 1 0 0 7 6 6 0 3 7 2 9 8
 
   1. В отриманому результаті пишемо тільки одиничні розряди,
відкидаючи вищі.
   2. Отримані цифри додаємо:
 
 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 0 + 3 + 7 +
             + 2 + 9 + 8 = 59
   3. Додаємо кількість знаків рахунка (у цьому прикладі - 14):
 
              59 + 14 = 73
 
   4. Останній розряд отриманої суми множимо завжди на "7":
 
              3 х 7 = 21
 
   5. Останній розряд отриманої суми "1" є контрольним розрядом
для рахунка
 
       1210к728011234   (1210 1 728011234)
 
   Приклад 2
   Обчислення контрольного розряду за рахунком 1210к7281 для
того ж банку.
   1. Напишемо  рахунок,  для  якого  необхідно  обчислити
контрольний розряд у такому виді:
 
         30000     1 2 1 0 к 7 2 8 1
 
   2. Множимо його порозрядно на умовну суму
 
       1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
 
          3 0 0 0 0 1 2 1 0 к 7 2 8 1
       1 3 7 1 3 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7 1 3 7
       3 0 0 0 0 3 4 1 0 0 7 6 6 1 0 0 0 0 0
 
   3. В отриманому результаті пишемо тільки одиничні розряди,
відкидаючи вищі.
   4. Отримані цифри додаємо:
 
 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 3 + 4 + 1 + 0 + 0 + 7 + 6 + 6 + 1 + 0 + 0 +
             + 0 + 0 + 0 = 31
 
   5. Додаємо кількість знаків рахунка (у цьому прикладі - 9):
 
              31 + 9 = 40
 
   6. Останній розряд отриманої суми "0" множимо завжди на "7":
 
              0 х 7 = 0
 
   7. Останній розряд отриманої суми "0" є контрольним розрядом
для рахунка
 
          1210к7281   (121007281)
 
                      Додаток N 2
                 до Порядку ведення аналітичного
                 обліку установами банків України
 
     Перелік бюджетних та позабюджетних фондів, що не
    ввійшли до Державного бюджету на 1997, відповідно
   до листа Головного управління Державного казначейства
       України N 02-09/335-2818 від 20.08.1997 р.
 
  код        Назва фонду
   FF
   01 Державний фонд охорони праці
   02 Галузеві фонди охорони праці
   03 Державний фонд сприяння конверсії
   04 Державний цільовий фонд розвитку промисловості
   05 Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу
   06 Фонд державного майна
   07 Фонд сприяння виробництву та впровадження приладів обліку
     споживання газу в побуті

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка