Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Національну комісію сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 30 грудня 1997 р. N 1491
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1414 ( 1414-2003-п ) від 04.09.2003 )
 
 
       Про Національну комісію сталого розвитку
       України при Кабінеті Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Національну комісію  сталого
розвитку України при Кабінеті Міністрів України та її персональний
склад (додаються).
 
   2. Організаційне забезпечення діяльності Національної комісії
сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України покласти
на Міністерство охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки, науково-методичне забезпечення - на Національну
академію наук.
 
 
   Прем'єр-міністр України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 1997 р. N 1491
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Національну комісію сталого розвитку України
         при Кабінеті Міністрів України
 
 
   1. Національна комісія сталого розвитку України при Кабінеті
Міністрів України (далі - Комісія) є консультативно-дорадчим
органом з питань визначення національної стратегії  розвитку
суспільства,  що  грунтується на збалансованості економічних,
соціальних та екологічних чинників.
 
   2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами,
постановами  і  розпорядженнями  Кабінету  Міністрів України,
рішеннями Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку,
цим Положенням та іншими актами законодавства.
 
   3. Основними завданнями Комісії є:
 
   підготовка пропозицій щодо виконання рішень та рекомендацій
Комісії сталого розвитку Економічної та соціальної ради ООН;
 
   організація розроблення проектів основних документів,  що
визначають стратегію сталого розвитку України;
 
   розроблення пропозицій щодо механізму здійснення заходів,
спрямованих на перехід України до сталого розвитку;
 
   створення організаційно-методологічних   передумов   для
прийняття управлінських рішень, що забезпечують:
 
   збалансованість економічного  і  соціального  розвитку та
використання природних ресурсів, відновлення стану навколишнього
природного середовища;
 
   дотримання соціальних гарантій людини;
 
   взаємоузгодженість програм структурної перебудови народного
господарства та розвитку його галузей;
 
   впровадження моделей  економічно  ефективного  екологічно
орієнтованого виробництва;
 
   демографічний розвиток та сприятливі умови розселення;
 
   екологічну безпеку та збереження здоров'я людей;
 
   збереження біологічного та ландшафтного різноманіття.
 
   4. Комісія має право:
 
   вносити в межах своєї компетенції в установленому порядку
пропозиції до Кабінету Міністрів України;
 
   утворювати робочі групи та залучати до роботи в них в
установленому порядку працівників центральних органів виконавчої
влади, учених і спеціалістів;
 
   одержувати в установленому порядку від центральних органів
виконавчої влади інформацію та інші матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань.
 
   5. Комісія під час виконання покладених на неї функцій
взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,
органами Автономної Республіки Крим  та  органами  місцевого
самоврядування.
 
   6. Комісію очолює Перший віце-прем'єр-міністр України.
 
   Голова Комісії забезпечує проведення її засідань, організує
контроль за виконанням прийнятих рішень, узгоджує діяльність
Комісії з діяльністю Комісії сталого розвитку Економічної та
соціальної ради ООН, інших організацій та установ ООН.
 
   Голова Комісії має право вносити зміни до її складу.
 
   7. Секретар Комісії забезпечує  організацію  її  роботи,
підготовку матеріалів до засідань Комісії, а також виконує інші
обов'язки організаційного характеру.
 
   8. Основною формою діяльності Комісії є засідання,  які
проводяться в міру необхідності (за рішенням її голови або на
вимогу не менш як однієї третини складу Комісії).
 
   9. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо в ньому
бере участь більш як половина її членів.
 
   Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 30 грудня 1997 р. N 1491
 
               СКЛАД
       Національної комісії сталого розвитку
       України при Кабінеті Міністрів України
 
 
ГОЛУБЧЕНКО       -  Перший віце-прем'єр-міністр України
Анатолій Костянтинович   (голова Комісії)
 
КОСТЕНКО        -  Міністр охорони навколишнього
Юрій Іванович        природного середовища та ядерної
              безпеки (заступник голови Комісії)
 
ШЕВЧУК         -  перший заступник Міністра економіки
Василь Якович        (заступник голови Комісії)
 
АНТОНЬЄВ        -  заступник Міністра фінансів
Григорій Костянтинович
 
ГАЛЬЧИНСЬКИЙ      -  радник Президента України з питань
Анатолій Степанович     макроекономіки (за згодою)
 
ГУДИМА         -  заступник Міністра закордонних справ
Борис Миколайович
 
ГРИЩЕНКО        -  заступник Міністра промислової
Сергій Георгійович     політики
 
ДАНИЛИШИН        -  заступник голови Ради по вивченню
Богдан Михайлович      продуктивних сил Національної академії
              наук (за згодою)
 
ДЕМБІЦЬКИЙ       -  заступник завідуючого Відділом з
Анатолій Петрович      питань техногенної те екологічної
              безпеки, цивільного захисту населення
              апарату Кабінету Міністрів України
 
ДОВЖЕНКО        -  Міністр у справах сім'ї та молоді
Валентина Іванівна
 
ЗАКРЕВСЬКИЙ       -  начальник відділу екологічної політики
Олександр Іванович     Мінекобезпеки (секретар Комісії)
 
КАРАСИК         -  Міністр агропромислового комплексу
Юрій Михайлович
 
КОЧЕРГА         -  виконуючий обов'язки заступника голови
Віктор Пилипович      Комітету Верховної Ради України з
              питань екологічної політики (за
              згодою)
 
КУХАР          -  голова Комісії з питань ядерної
Валерій Павлович      політики та екологічної безпеки при
              Президентові України
 
ЛЕОНЕНКО        -  начальник зведеного відділу природних
Віктор Борисович      ресурсів    та    економіки
              природокористування Мінекономіки
 
МАГАЛЬ         -  голова громадської екологічної ради
Михайло Іванович      при Мінекобезпеки (за згодою)
 
ПАТОН          -  президент Національної академії наук
Борис Євгенович       (за згодою)
 
СЕМИНОЖЕНКО       -  Міністр у справах науки і технологій
Володимир Петрович
 
СТОРЧАК         -  перший заступник голови Комітету по
Сергій Олександрович    нагляду за охороною праці
 
ТАРАНОВ         -  голова Комітету Верховної Ради України
Олег Вадимович       з питань економічної політики та
              управління народним господарством
              (за згодою)
 
ШЕЛЯГ-СОСОНКО      -  голова Українського національного
Юрій Романович       комітету сприяння ЮНЕП (за згодою)
 
ШЕБЕРСТОВ        -  Міністр енергетики
Олексій Миколайович
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка