Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про зустрічні гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 30 грудня 1997 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
       про зустрічні гарантії між Україною та
      Міжнародним банком реконструкції та розвитку
           від 30 грудня 1997 року
 
          ( Угоду ратифіковано Законом
           N 163/98-ВР від 04.03.98 )
 
 
 
   Угода від 30 грудня 1997 року укладена між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - "Банком").
   Враховуючи, що (А) згідно з Угодою про кредитну лінію (далі -
"Угода про позику на розвиток "СІ ЛОНЧ") від 31 жовтня 1996 року,
укладену між товариством з обмеженою відповідальністю "СІ ЛОНЧ"
(далі - "товариство "СІ ЛОНЧ"), певними комерційними фінансовими
установами (далі - "Позикодавці для потреб розвитку товариства "СІ
ЛОНЧ") та банком "ЗЕ ЧЕЙЗ МАНХЕТТЕН БЕНК" ("The Chase Manhattan
Bank"), який виступає як повноважний агент Позикодавців для потреб
розвитку товариства "СІ ЛОНЧ" (далі - "Агент"), Позикодавці для
потреб розвитку товариства "СІ ЛОНЧ" погодились надати товариству
"СІ ЛОНЧ" позику у розмірі до 100 мільйонів доларів США (далі -
"Позика на розвиток "СІ ЛОНЧ") з метою фінансування певного
проекту, що стосується дій і витрат в Україні, пов'язаних з
конструюванням,  виробництвом  та поставками ракет-носіїв для
проекту запуску приватних комерційних супутників, який виконується
товариством "СІ ЛОНЧ" (далі - "Проект");
   (В) Використання  коштів  Позики  на розвиток "СІ ЛОНЧ"
здійснюватиметься товариством "СІ ЛОНЧ" в рамках витрат на роботи,
які виконуватимуться в Україні згідно з контрактами поставки,
укладеними між товариством "СІ ЛОНЧ" та ДКБ "Південне" і ВО
"Південний машинобудівний завод", які створено за законодавством
України і які є партнерами з обмеженою відповідальністю товариства
"СІ ЛОНЧ" (далі - відповідно, "Південне" і "Південмаш"), а також
згідно з положеннями Угоди про позику на розвиток "СІ ЛОНЧ";
   (С) На прохання товариства "СІ ЛОНЧ" і у поєднанні з цією
Угодою про зустрічні гарантії та Гарантією (як її визначено
нижче), Уряд України, діючи через Національне космічне агентство
України (далі - "НКАУ"), уклав з товариством "СІ ЛОНЧ" угоду (далі
- "Угода про підтримку Проекту" ( 996_039 ), яка є невід'ємною
частиною  цієї  Угоди.  Копії відповідної постанови Кабінету
Міністрів України N 1268 ( 1268-97-п ) від 17 листопада 1997 р. та
Угоди про підтримку Проекту додаються до цієї Угоди, відповідно,
як Додатки 1 та 2;
   (D) На прохання України та за її згодою, Банк погодився
надати гарантію виплати Позики на розвиток "СІ ЛОНЧ" (далі -
"Гарантія") у межах, визначених зобов'язаннями, що містяться в
Угоді про підтримку Проекту, за якою Уряд України зобов'язується
захищати спроможність товариства "СІ ЛОНЧ" повернути Позику на
розвиток "СІ ЛОНЧ" від дії певних окремо визначених некомерційних
ризиків (максимум, у обсязі основної суми Позики на розвиток "СІ
ЛОНЧ" та відсотків за нею, визначених у графіку виплат). Гарантія
надаватиметься на умовах, які визначено в Угоді про гарантію (далі
- "Угода про гарантію") від 30 грудня 1997 року, укладеній між
Банком  та  Агентом,  і  обумовлюватиметься  згодою  України
відшкодувати Банкові всі суми, безпосередньо або опосередковано
виплачені ним у зв'язку з Гарантією, та виконати інші зобов'язання
перед Банком, визначені у цій Угоді. Копія Угоди про гарантію
додається до цієї Угоди як Додаток 3;
   (Е) Банк та товариство "СІ ЛОНЧ" уклали угоду (далі - "Угода
про Проект") від 30 грудня 1997 року, за якою товариство "СІ ЛОНЧ"
бере на себе певні зобов'язання перед Банком щодо використання
коштів Позики на розвиток "СІ ЛОНЧ" та щодо виконання Проекту.
Копія Угоди про Проект додається до цієї Угоди як Додаток 4;
   (F) Банк і Україна задоволені здійсненністю та пріоритетністю
Проекту;
   (G) Згідно з вимогами Статуту Банку, при наданні позики або
гарантії Банк має отримати зустрічну гарантію країни учасника
Проекту, на території якої розміщено об'єкт Проекту;
   (H) Україна дотримується РКРТ, і операції товариства "СІ
ЛОНЧ" включатимуть виробництво та експорт з України технологій, на
які розповсюджується дія РКРТ.
   Цим документом, Банк і Україна погоджуються:
 
               Стаття I
 
              Визначення
 
   Розділ 1.01. Терміни, визначені у Преамбулі цієї Угоди, мають
при використанні їх у цій Угоді ті ж самі значення, якщо інше не
визначено нижче та якщо інше не вимагається за контекстом, а
наведені нижче додаткові терміни мають такі значення:
   (а) "Активи"  -  майно,  прибутки та вимоги компенсації
будь-якого типу;
   (b) "Невиконання зобов'язань" - випадок порушення Урядом
України Угоди про підтримку Проекту, який не було виправлено або
усунуто відповідно до положень зазначеної Угоди та який призвів до
необхідності виконання платіжних зобов'язань Урядом України;
   (с) "Повідомлення про вимогу" - вимога, подана до Банку
Агентом у формі, в основному, відповідної до тієї форми, яку
наведено у Додатку 5 до цієї Угоди;
   (d) "Зовнішній борг" - будь-який борг, який належить або
належатиме сплатити у валюті, відмінній від гривні;
   (е) "Загальні умови" - Загальні умови Банку щодо надання
позик та укладання угод про гарантію від 1 січня 1985 року;
   (f) "Уряд України" - Кабінет Міністрів, який є найвищим
органом  виконавчої влади згідно Статті 113 Конституції України
( 254к/96-ВР ), прийнятої 28 червня 1996 року;
   (g) "Максимальна сума, яку забезпечує Гарантія" - максимальна
відповідальність, гарантована Банком відповідно до умов Угоди про
гарантію, яка, проте, у жодному випадку не перевищуватиме основної
суми позики та відсотків за нею, передбачених графіком виплат, які
має сплатити товариство "СІ ЛОНЧ" в рамках Позики на розвиток"СІ
ЛОНЧ";
   (h) "РКРТ"  - Режим контролю за ракетними технологіями,
багатосторонній міжнародний режим (якого дотримується й Україна)
щодо узгоджених між державами заходів з контролю та обмеженню
торгівлі ракетами та пов'язаними з тим технологіями, які можна
застосувати для доставки зброї масового знищення;
   (і) "Заборонене використання" - будь-яке військове, воєнне,
шпигунське або напіввійськове використання, або мета  такого
використання;
   (j) "Заставні права" - застави нерухомого майна, застави
рухомого майна, обтяження, привілеї та пріоритети будь-якого типу;
   (k) "Проект" - діяльність, що має проводитись товариством "СІ
ЛОНЧ" протягом тринадцяти (13) років з метою  проектування,
виробництва, монтажу та запуску у міжнародних водах з морської
платформи, на геостаціонарну та інші орбіти, ракет-носіїв, які
нестимуть приватний комерційний вантаж (комерційні супутники);
   (l) "Актив Проекту" - будь-яке нерухоме або рухоме майно в
Україні, у тому числі, майнові права, що
   (і) придбане або буде придбане товариством "СІ ЛОНЧ";
   (іі) було або буде розроблене для Партнерства "СІ ЛОНЧ", у
тому числі, будь-яку переробку або реконструкцію існуючих будівель
та устаткування, що фінансується для потреб Проекту за рахунок
Позик на розвиток "СІ ЛОНЧ" згідно з умовами контрактів між
Українськими підрядниками та товариством "СІ ЛОНЧ" (у тому числі,
надані товариством "СІ ЛОНЧ" вказівки); або
   (ііі) стосується будь-якої дії товариства "СІ ЛОНЧ", на яку
розповсюджується дія Угоди про підтримку Проекту;
   (m) "Документ(и) Проекту" - залежно від контексту, один або
декілька з таких документів: Угода про підтримку Проекту, Угода
про гарантію, Угода про позику на розвиток "СІ ЛОНЧ" та Угода про
Проект;
   (n) "Позики на розвиток "СІ ЛОНЧ" - кошти, сплачені за
умовами Позики на розвиток товариства "СІ ЛОНЧ", що згадується
вище у частині А Преамбули, та Угоди про кредитну лінію (Російські
Аванси) від 31 жовтня 1996 року, укладеної між товариством "СІ
ЛОНЧ" та зазначеними у цьому документі фінансовими установами;
   (o) "Український Підрядник"- резиденти України, що надають
товари або послуги для використання при здійсненні Проекту згідно
з умовами контрактів з товариством "СІ ЛОНЧ" або субконтрактів,
пов'язаних з виконанням контрактів з товариством "СІ ЛОНЧ".
 
              Стаття II
 
        Відшкодування збитків Банку Україною
 
   Розділ 2.01. З огляду на те, що Банк надає Гарантію в рамках
Угоди про гарантію, і посилаючись на зобов'язання, взяті Урядом
України за Угодою про підтримку Проекту, цим положенням  Україна
остаточно та безумовно погоджується:
   (а) відшкодувати Банку негайно після отримання письмової
вимоги або іншого письмового повідомлення Банку будь-яку суму,
сплачену Банком в рамках Гарантії, у тій валюті,  у  якій
здійснювалася оплата, або, якщо платіж здійснено у валюті, яку
Банк купив на іншу валюту з метою здійснення зазначеного платежу,
- у відповідній іншій валюті, разом з відсотками на зазначену суму
за встановленою Банком для такої валюти річною ставкою, що
визначається на основі переважної суми видатків Банку на позику
такої валюти плюс маржі, застосовної до цієї суми видатків, та
нараховується починаючи з дати здійснення  відповідного  платежу
Банком та до дати погашення такої суми;
   (b) на вимогу Банку, відшкодувати йому витрати, пов'язані з
усіма судовими процесами,  судовими  розглядами,  фінансовими
зобов'язаннями, вимогами відшкодування, збитками, витратами та
видатками,  порушеними  проти  Банку,  або  завданими  йому
безпосередньо чи опосередковано у зв'язку з Гарантією або через її
виконання (якщо інше не передбачено у Розділі 6.02 (і) цієї
Угоди);
   (с) якщо Банк скористається своїм правом запропонувати викуп
Позики на розвиток товариства "СІ ЛОНЧ" відповідно до Розділу 12
Угоди про гарантію і,  у результаті прийняття цієї пропозиції,
візьме на себе права та зобов'язання Позикодавців для потреб
розвитку товариства "СІ ЛОНЧ", відшкодувати Банкові будь-яку суму,
заборговану,  але  не  виплачену  Банкові,  що  випливає  з
неспроможності товариства "СІ ЛОНЧ" робити будь-які  виплати
основної суми або відсотків відповідно до Угоди про позику на
розвиток "СІ ЛОНЧ" або у зв'язку з цією нездатністю, за умови
узгодження, або арбітражного присуду (відповідно до Угоди про
підтримку Проекту) того, що ця сума є результатом Невиконання
зобов'язань;
   (d) з тим, що Банк має повноваження приймати  будь-яке
Письмове повідомлення, надіслане Банку за умовами Угоди про
гарантію, і здійснювати будь-які платежі, що їх належить виплатити
Банку або які виставлені Банку до оплати в рамках Гарантії (Банк
має негайно повідомляти Україну у письмовій формі про такі
Письмові  повідомлення, проте невиконання умови щодо надання
Письмового повідомлення у жодному разі не впливає на зобов'язання
Банку, пов'язані з виконанням платежів в рамках Гарантії на
користь Агента або на зобов'язання України відшкодувати Банку
витрати чи гарантувати йому їх відшкодування відповідно до умов
цієї Угоди), а також погоджується з тим, що Банк не зобов'язаний
звертатися із запитом про фактичну правильність інформації, що
міститься у Письмовому повідомленні;
   (е) з  тим, що для будь-яких потреб, будь-яке Письмове
повідомлення є, у відносинах між Україною та Банком, остаточним
свідченням того, що вимогу зроблено належним чином і платіж за
запитом має бути зроблено належним чином на користь Агента; а
також
   (f) з тим, що будь-яка сума, яку належить отримати Банку за
цією Угодою, розглядатиметься, для потреб Розділів 6.02 та 7.01
Загальних умов, як сума, яку має бути виплачено на підставі
гарантії, що надається Банком третій особі, за згодою України.
   Розділ 2.02. Україна має право на перевірку  будь-якого
твердження, що міститься у Письмовому повідомленні, але така
перевірка не буде порушувати зобов'язань Банку за умовами Гарантії
щодо здійснення у повному обсязі платежу, про який йдеться у
Письмовому повідомленні, та зобов'язань України за умовами цієї
Угоди, що мають бути дійсними попри те, що Україна висловлює
сумніви щодо чинності будь-якого з Письмових повідомлень, або щодо
точності чи правильності будь-якого факту, цифри чи документа, які
або посилання на які містяться  у  відповідному  Письмовому
повідомленні.
   Розділ 2.03. (а) Зобов'язання України за умовами цієї Угоди
можуть бути скасовані лише у випадку, коли їх виконано належним
чином, і тільки у обсязі їх виконання. Якщо інше явно не
передбачено у позитивній формі в Угоді про підтримку Проекту та в
Угоді про позику на розвиток "СІ ЛОНЧ", ці зобов'язання не
вимагають надання якогось попереднього повідомлення Україні або
товариству "СІ ЛОНЧ" (або  будь-кому  з  засновників  цього
товариства), або порушення проти них якогось позову чи судової
справи, або надання Україні повідомлення чи порушення проти неї
позову у зв'язку з невиплатою Україною будь-якої суми, стосовно
якої Банку було надіслано Письмове повідомлення на підставі Угоди
про гарантію. Зобов'язання України не можуть бути порушені або
змінені у результаті жодної з зазначених нижче обставин:
   (і) будь-якого  подовження  терміну  позики, відмови від
застосування судових заходів, поступок або інших  полегшень,
наданих Банку, Україні, товариству "СІ ЛОНЧ", Агенту або будь-якій
іншій особі;
   (іі) внесення будь-яких змін до будь-якого з Документів
Проекту або до будь-якої угоди, що має до них відношення (за
винятком змін, щодо яких Україна та Банк висловили свою згоду у
позитивній формі);
   (ііі) будь-якої заяви або відсутності будь-якої заяви, або
запізнення з наданням будь-якої заяви щодо прав, повноважень або
засобів судового захисту у стосунках з Україною або товариством
"СІ ЛОНЧ" (або будь-ким із засновників цього товариства); або
   (iv) будь-яких інших обставин, які означали б або могли б
означати для України (якби не це положення) звільнення від
зобов'язань, їх скасування, або захист проти їх дії чи відмову від
них.
   (b) Банк має право у будь-який момент, без скасування,
ушкодження або будь-якої іншої зміни прав, повноважень або засобів
судового захисту прав, створених або наданих йому за умовами цієї
Угоди чи будь-якого з Документів Проекту або  на  підставі
законодавства:
   (і) пропонувати пролонгацію або зміни до умов будь-якого з
Документів Проекту, погоджуватись на такі зміни або пролонгацію
або укладати щодо них угоду, у тому числі, без  обмеження
зазначеним, згоду на відстрочення Дати подання остаточної вимоги,
передбаченої умовами Угоди про гарантію, на підставі запиту
товариства "СІ ЛОНЧ", поданому згідно з Пунктом 6 зазначеної
угоди, і у такому випадку, задля уникнення  сумнівів,  дію
викладених вище зобов'язань України також буде продовжено на
відповідний період (на що Україна цим положенням надає свою
згоду), і вони не втрачатимуть чинності доти, доки Банк не
розгляне відповідний запит; або
   (іі) пропонувати, надавати або погоджуватись надати будь-яке
відстрочення або полегшення іншого роду будь-якій іншій фізичній
або юридичній особі, від якої він може очікувати відшкодування або
гарантії відшкодування сум, виплачених Банком за умовами Угоди про
гарантію, або грошових зобов'язань, взятих на себе Банком згідно з
умовами цієї Угоди.
   (с) Будь-які права, що надаються Банку за цією Угодою, є
доповненням, але не заміною і не частковим скасуванням будь-яких
інших прав, за якими Банк може у будь-який час вимагати від
України, товариства "СІ ЛОНЧ" (чи будь-якого із засновників цього
товариства), або від будь-якої іншої особи, відшкодування або
гарантії  відшкодування  платежів  чи  грошових  зобов'язань,
здійснених або взятих на себе за Гарантією або у зв'язку із
Гарантією.
   (d) Банк не зобов'язаний, перш ніж вдатись до примусового
забезпечення дотримання будь-яких прав, наданих йому цією Угодою,
або  до використання будь-яких прав, повноважень чи засобів
судового захисту прав згідно з цією Угодою, або будь-яким з
Документів Проекту, або законодавством:
   (і) порушувати судову справу або отримувати присуд чи рішення
будь-якого  органу  правосуддя  компетентної юрисдикції проти
будь-якої іншої особи (у тому числі, осіб, від яких він може
вимагати  відшкодування  платежів  чи  грошових  зобов'язань,
здійснених або взятих на себе за умовами Угоди про гарантію; або
   (іі) примусово здійснювати чи намагатися примусово здійснити
будь-які інші права, які він може мати щодо України або товариства
"СІ ЛОНЧ" (або будь-кого з засновників цього товариства), або
будь-якої іншої особи, що має відношення до Проекту.
   Розділ 2.04. Будь-який платіж, здійснення якого вимагається
від України відповідно до умов цієї Угоди:
   (а) робитиметься у тих місцях, які буде, у межах розумної
доцільності, зазначено Банком;
   (b) здійснюватиметься таким чином та у валюті, придбаній у
такий спосіб, що дозволяється законодавством, застосовним до
виконання  відповідного  платежу  та  призводить до внесення
відповідної валюти депозитарієм, призначеним Банком для цієї мети,
на рахунок Банку;
   (с) здійснюватиметься без будь-яких обмежень, встановлених
Україною або на території України; та
   (d) застосовуватиметься, перш за все, для  оплати  усіх
відсотків та інших нарахувань Банку, а, по-друге, після оплати
зазначених відсотків та нарахувань, для оплати всіх інших сум, що
мають бути сплачені за цією Угодою.
   Розділ 2.05. Якщо Україною буде здійснено, та тією мірою, в
якій Україною буде здійснено якійсь з платежів згідно з умовами
цієї Угоди за рахунок коштів, сплачених Банком на підставі Угоди
про гарантії, Україна  матиме  право на визначені в Угоді про
гарантії суброгаційні права Банку щодо зазначеної суми, і будь-яка
відмова Банку від зазначених прав (яку Банк може дати виключно на
свій розсуд) буде обов'язковою для України.
   Розділ 2.06. Тією  мірою, якою Банк може у будь-який момент
отримати якісь з прав на Проект, або будь-який з Активів Проекту,
або  пай  у них згідно з правами суброгації, передбаченими
положеннями  Угоди  про  гарантію,  або  цієї  Угоди,  або
законодавством, Банк не бере на себе жодної відповідальності та
жодних зобов'язань перед Україною через отримання таких прав або
паю (як тимчасове, так і будь-яке інше), за винятком випадків,
коли Банк повідомить Україну у позитивній формі про своє рішення
використати зазначені вище права або забезпечити у примусовому
порядку отримання зазначеного паю, і лише тою мірою, якою це буде
випливати з висловленого у позитивній формі рішення.
 
              Стаття III
 
         Зобов'язання стосовно Проекту
 
   Розділ 3.01. (а) Україна та Банк співпрацюватимуть у повній
мірі з метою забезпечення підтримки Проекту згідно з положеннями
Документів Проекту. Для цього, Україна та Банк:
   (і) час від  часу,  на  прохання  протилежної  Сторони,
проводитимуть обмін думками про хід здійснення Проекту в Україні,
виконання Угоди про підтримку Проекту та хід виконання своїх
відповідних зобов'язань в рамках цієї Угоди, а також надсилатимуть
протилежній Стороні будь-яку інформацію щодо виконання Проекту,
котру резонно буде вимагати протилежна сторона; та
   (іі) негайно інформуватимуть одне одного про будь-яку подію
або умову, що будь-яким чином перешкоджає чи може перешкодити
здійсненню Проекту або здійсненню того, про що йдеться вище у
параграфі (і) (котру Україна здатна контролювати або котра є поза
її контролем), зокрема, про будь-яку подію або обставину, що може
мати несприятливі наслідки для спроможності України виконати
будь-яке з її зобов'язань, визначених цією Угодою та Угодою про
підтримку Проекту.
   (b) Україна має, у повній мірі, настільки, наскільки це
дозволено її законодавством, надавати представникам Банку всі
розумно необхідні можливості відвідати будь-яку складову  її
території  для потреб, пов'язаних з Проектом та Документами
Проекту, та сприяти у тому представникам Банку, зокрема, сприяти
їхньому доступу на Південне й Південмаш, а також до інформації,
яку мають Південне й Південмаш і яка пов'язана з Проектом або з
використанням коштів Позики на розвиток товариства "СІ ЛОНЧ".
   Розділ 3.02. Не обмежуючи сили або сфери дії жодного іншого з
зобов'язань України в рамках цієї Угоди та Угоди про підтримку
Проекту, цим положенням Україна бере беззастережні зобов'язання
перед Банком домогтися від Уряду України і його належним чином
уповноважених агентів виконання всіх їхніх відповідних зобов'язань
за Угодою про підтримку Проекту і дозволити їм виконання цих
зобов'язань, а також вживати усіх заходів для того, щоб не чинити
дій або бездіяльності, які призведуть або можуть з часом призвести
до Невиконання зобов'язань.
   Розділ 3.03. Україна письмово інформуватиме Банк
   (і) принаймні за сорок п'ять (45) днів до того, як затвердити
будь-які доповнення, відмову від прав або інші зміни до Угоди про
підтримку Проекту, або
   (іі) не пізніше, ніж через десять (10) днів після припинення
дії Угоди про підтримку Проекту, і має отримати письмову згоду
Банку (у якій не може бути безпідставно відмовлено) перш ніж
затверджувати будь-яке доповнення, відмову від прав або іншу зміну
до Угоди про підтримку Проекту, якщо вони, на обгрунтовану думку
Банку, матимуть або можуть мати істотний вплив на права  або
зобов'язання Банку за умовами Документів Проекту та пов'язаних з
ними угод.
   Розділ 3.04. Україна має провадити усі можливі дії та заходи
для виправлення та усунення будь-якого порушення Угоди  про
підтримку Проекту з метою запобігання Невиконанню зобов'язань
зазначеної Угоди.
   Розділ 3.05. Україна заявляє у позитивній формі, що:
   (а) вона ніколи і за жодних обставин
   (і) не  сприятиме тому, щоб будь-який з активів Проекту
вироблявся, використовувався, перетворювався або розгортався для
Забороненого використання; або
   (іі) не дозволятиме, щоб  будь-який з  активів  Проекту
вироблявся, використовувався, перетворювався або розгортався для
Забороненого використання в Україні;
   (b) вона забезпечуватиме дотримання своїх екологічних законів
і правил щодо будь-якого з Активів Проекту на території України, у
тому числі, виробництво, використання, перетворення, розгортання,
транспортування та зберігання цих активів, відповідно до її
звичайної політики та механізму забезпечення дотримання законів.
   Задля уникнення  сумнівів,  Банк  матиме  право  негайно
застосовувати будь-який із засобів судового захисту своїх прав,
визначених у Статті V цієї Угоди, якщо Україна не дотримається
цього положення.
   Розділ 3.06. Україна зобов'язується вживати всіх заходів для
того,  щоб  протягом терміну реалізації Проекту підтримувати
чинність угоди між Національним космічним агентством України та
Російським національним космічним агентством щодо комерційного
використання РН "Зеніт" від 6 лютого 1995 р. ( 643_208 ).
 
              Стаття IV
 
            Інші зобов'язання
 
   Розділ 4.01. (а) Політика Банку полягає у тому, щоб при
наданні позик, гарантій для позик або інших гарантій своїм членам
не вимагати, за нормальних обставин, особливої запоруки від
відповідного члена Банку, але пересвідчитися, щоб будь-який інший
зовнішній борг не мав пріоритету перед позиками та гарантіями
Банку при розміщенні, реалізації або розподілі іноземної валюти,
якою керує такий член Банку.
   (і) У цьому зв'язку, у разі створення заставних прав щодо
будь-яких державних активів (як їх визначено нижче у пункті (іі))
шляхом їх застави як забезпечення зовнішнього боргу, що може
призвести до зміни пріоритетності на користь кредитора такого
зовнішнього  боргу  при розміщенні, реалізації або розподілі
іноземної валюти, зазначені заставні права, якщо Банком не буде
узгоджене інше, з огляду виключно на існуючий факт і без будь-яких
витрат з боку Банку, належить розглядати як такі, що рівною мірою
і пропорційно забезпечуватимуть також будь-яку і кожну суму з тих,
котрі Україна має сплатити за цією Угодою, і котрі, виключно для
потреб  цього  Розділу,  приймаються  рівними  Максимальній
гарантованій сумі, і Україна, створюючи або дозволяючи створити
зазначені заставні права, має у явній формі зробити застереження
щодо цього; проте, завжди за умови, що якщо через будь-які
підстави конституційного чи іншого законодавчого характеру не
можна зробити таке застереження щодо заставних прав на  будь-які
активи будь-якої політичної або адміністративної одиниці України,
Україна негайно і без жодних витрат з боку Банку, задовільним для
Банку чином забезпечить суми, що мають бути виплачені Україною за
цією Угодою, еквівалентними  заставними  правами  щодо  інших
державних активів.
   (іі) У даному Розділі, термін "державні активи" має таке саме
значення, що і у Розділі 9.03 (а) (іі) Загальних умов.
   (b) Викладені вище положення цього Розділу не є застосовними
до:
   (і) будь-яких заставних прав на майно під час його купівлі,
які є виключно запорукою оплати купівельної ціни цього майна або
запорукою сплати боргу, взятого з метою фінансування купівлі цього
майна; та
   (іі) будь-яких заставних прав, що виникають при звичайному
здійсненні банківських операцій і забезпечують борг,  термін
погашення якого не перевищує один рік з дати його початкового
виникнення.
   Розділ 4.02. До всіх сум, що належатимуть до сплати Україні
за її вимогою згідно з умовами цієї Угоди, та до порядку
оформлення й формальної передачі цієї Угоди, будуть застосовними,
відповідно, положення Розділів 8.01 (а) та (b) Загальних умов.
   Розділ 4.03. Протягом  терміну  дії цієї  Угоди Україна
виконуватиме вимоги Розділу 9.02 Загальних умов.
 
               Стаття V
 
         Судові засоби захисту прав Банку
 
   Розділ 5.01. Якщо Україна:
   (і) не здійснить будь-якого платежу Банку або не забезпечить
йому відшкодування витрат, як це вимагається відповідно до Розділу
2.01 цієї Угоди, або
   (іі) не виконає своїх зобов'язань за цією Угодою, то Банк
матиме право, додатково до будь-яких інших прав та засобів
судового захисту прав, які він може мати, припинити або скасувати
чинність прав України вилучати кошти за будь-якою іншою позикою,
кредитною угодою або іншою угодою між Банком та Україною.
 
              Стаття VI
 
           Позовна сила та арбітраж
 
   Розділ 6.01. Права та зобов'язання України та Банку за цією
Угодою є чинними та мають позовну силу відповідно до їхніх умов,
навіть якщо вони суперечать законодавству будь-якої держави або її
політичної чи адміністративної одиниці. Ні Україна, ні Банк не
мають права висувати в якомусь з судочинств, порушених згідно з
умовами цієї Статті, ніяких претензій стосовно того, що якесь
положення цієї Угоди є нечинним або не має позовної сили через
будь-які положення Статуту Банку.
   Розділ 6.02. (а) Будь-які суперечки між сторонами цієї Угоди,
а також будь-які претензії однієї із сторін до протилежної
сторони, що виникають в рамках цієї Угоди і не врегульовані за
домовленістю Сторін, подаються на розгляд до Арбітражного Суду у
порядку, визначеному нижче.
   (b) Сторонами такого розгляду виступають Україна, з одного
боку, та Банк, з іншого боку.
   (с) Арбітражний Суд складається з трьох арбітрів, призначених
у такому порядку: одного арбітра призначає Україна; другого
арбітра призначає Банк; третього арбітра (який  далі  іноді
іменується Третейський суддя) належить призначити за домовленістю
сторін або, якщо між сторонами не досягнуто згоди, Президентом
Міжнародного Суду, або, якщо його не буде призначено зазначеним
вище Президентом, Генеральним Секретарем Організації Об'єднаних
Націй. Якщо якась із сторін не призначила арбітра, то його
призначає Третейський суддя. У разі, якщо будь-який з арбітрів,
призначених згідно з цим Розділом, піде у відставку, помре або
втратить дієздатність, то його наступник має бути призначений у
такому ж порядку, який передбачається для призначення первісного
арбітра, і зазначений наступник матиме всі повноваження  та
обов'язки первісного арбітра.
   (d) За умовами цього Розділу, судочинство може бути розпочато
після надання стороною, яка порушила це судочинство, письмового
повідомлення протилежній стороні. Це повідомлення повинно містити
заяву з викладенням суті розбіжностей або претензій, що виносяться
на розгляд арбітражу, та характеру правових вимог, а також
прізвище  арбітра,  призначеного  стороною,  яка порушила це
судочинство. Протягом  тридцяти  днів  після  надання  цього
повідомлення  протилежна  сторона повинна письмово повідомити
сторону, яка порушила  судочинство,  про  прізвище  арбітра,
призначеного цією протилежною стороною.
   (е) Якщо протягом шістдесяти (60)  днів  після  надання
повідомлення про порушення судової справи сторони не досягнуть,
згоди щодо Третейського судді, будь-яка із сторін зможе вимагати
призначення Третейського судді у порядку, передбаченому пунктом
(с) цього Розділу.
   (f) Арбітражний суд скликається у строк та у місці, що їх
визначає Третейський суддя. Після цього Арбітражний суд має
визначити місце і час проведення своїх засідань.
   (g) Арбітражний суд має вирішувати всі питання, що належать
до його компетенції, та визначати процедуру судового розгляду,
відповідно до положень цього Розділу та за умови, що сторони не
погодились про інше. Всі рішення Арбітражного суду приймаються
більшістю голосів.
   (h) Арбітражний суд проводить слухання справи неупереджено у
відношенні до всіх сторін і виносить своє рішення у письмовому
вигляді.  Це  рішення  може  бути  винесено  у  відсутність
сторони-відповідача.  Рішення,  підписане  більшістю  членів
Арбітражної судової комісії, складатиме рішення цього Арбітражного
суду. Підписані примірники рішення передаються кожній із сторін.
Будь-яке з таких рішень, винесене відповідно до положень даного
Розділу, є остаточним і обов'язковим для сторін цієї Угоди. Кожна
із сторін має виконувати та додержуватись будь-якого з рішень,
винесених Арбітражним судом відповідно до положень цього Розділу.
   (і) Сторони визначають суму винагороди арбітрам та таким
іншим особам, участь яких вимагатиметься при проведенні судового
розгляду. Якщо сторони не дійдуть згоди щодо обсягу винагороди до
скликання Арбітражного суду, то ці суми мають бути встановлені
Арбітражним  судом  у межах розумно необхідних з огляду на
обставини. Україна і Банк покривають кожний свої витрати на
ведення судового розгляду. Витрати на проведення Арбітражного суду
належить поділити порівну між Україною і Банком. Будь-які питання
щодо розподілу витрат на проведення Арбітражного суду або щодо
порядку оплати цих витрат вирішуються за постановою Арбітражного
суду.
   (j) Положення про арбітражний розгляд, сформульовані у цьому
Розділі,  виключають  можливість  будь-яких  інших  способів
урегулювання суперечок між Сторонами цієї Угоди або подання
будь-яких  інших  претензій якоїсь із Сторін цієї Угоди до
протилежної Сторони.
   (k) Якщо протягом тридцяти (30) днів після передачі сторонам
примірників рішення Арбітражного Суду це рішення не буде виконано,
будь-яка із сторін матиме право:
   (і) подати  рішення  Арбітражного Суду на реєстрацію до
будь-якого суду компетентної юрисдикції або порушити у такому суді
справу проти іншої сторони щодо примусового виконання цього
рішення;
   (іі) здійснити  примусове  виконання судового рішення за
допомогою виконавчого листа; або
   (ііі) шукати  будь-який інший прийнятний засіб правового
захисту проти протилежної сторони для забезпечення примусового
виконання рішення Арбітражного Суду та положень цієї Угоди.
Незважаючи на зазначене вище, цей Розділ не дає права на порушення
судової справи та на примусове виконання судового рішення проти
будь-якої із сторін, яка є членом Банку, за винятком тих випадків,
коли це передбачено іншими положеннями, що не мають відношення до
цього Розділу.
   (l) Вручення  будь-яких  судових повідомлень або судових
документів, пов'язаних із будь-яким судочинством згідно з умовами
цього  Розділу  або у зв'язку з будь-яким судовим розглядом,
порушеним з метою примусового виконання будь-якого  рішення,
винесеного відповідно до умов цього Розділу, може бути здійснено
у  спосіб, визначений у Розділі 8.01 цієї Угоди. Сторони цієї
Угоди  відмовляються  від будь-яких інших вимог щодо вручення
будь-яких з зазначених вище повідомлень або документів.
 
              Стаття VII
 
           Дата набуття чинності
 
   Розділ 7.01. Ця Угода набуває чинності на день, коли Банк
надішле  Україні письмове повідомлення про прийняття наданих
Україною доказів того, що цю Угоду належним чином схвалено або
затверджено Україною, що її оформлено та офіційно вручено від
імені України і що вона, відповідно до її умов, є юридично
обов'язковою в Україні.
 
              Стаття VIII
 
               Різне
 
   Розділ 8.01. Будь-яке  повідомлення або запит,  що  його
належить зробити або дозволити робити за цією Угодою, складається
у письмовій формі. Таке повідомлення або такий запит вважається
зробленим або наданим належним чином, якщо його передано особисто
у руки, або надіслано поштою, телеграмою, каблограмою, телексом чи
радіограмою стороні, якій його належить або дозволено передати, за
адресою цієї сторони, визначеною нижче у Розділі 8.07, або за
такою іншою адресою, яку ця сторона повідомить у письмовій формі
тій стороні, котра має зробити зазначене вище повідомлення або
запит.
   Розділ 8.02. Україна  має  надіслати до Банку достатні
свідчення повноважень особи або осіб, що від імені України
здійснюватимуть будь-які дії або оформлятимуть будь-які документи,
котрі Україна повинна або має право здійснити або виконати за
умовами цієї Угоди, а також завірені у встановленому порядку
зразки підписів кожної з таких осіб.
   Розділ 8.03. Будь-які  дії та  будь-які документи, котрі
Україна повинна або має право здійснити або виконати за умовами
цієї Угоди, від імені України, можуть бути здійснені або виконані
представником України, зазначеним нижче у Розділі 8.06 для потреб
цього Розділу.
   Розділ 8.04. Україна і Банк можуть, за взаємною згодою,
змінювати або доповнювати положення цієї Угоди. Усі зміни та
доповнення мають бути зроблені у письмовій формі.
   Розділ 8.05. Цю  Угоду  оформлено  у  двох примірниках
англійською мовою, кожний з яких має однакову чинність.
   Розділ 8.06. Представником України для потреб попереднього
Розділу 8.03 призначається Генеральний директор Національного
космічного агентства України.
   Розділ 8.07. Для потреб попереднього Розділу 8.01 визначено
такі адреси:
   Для України:
   Національне космічне агентство України
   252022, Україна, Київ 22
   вул.Боженка, 11
   Факс:  380442695058
   Телекс: 631 118 STROB
 
   Для Банку:
   International Bank for Reconstruction and Development
   1818 Н Steet, N.W.
   Washington, D.C. 20433
   United States of America
   For the Attention of:
   Vice President, Europe and Central Asia Region
   Cable address:       Telex:
   INTBAFRAD         248423 (MCI)
   Washington, D.C.      64145 (MCI)
   Fax: (202) 477-1942
 
   Розділ 8.08. Україна має надати Банкові задовільний для нього
юридичний експертний висновок, складений компетентним правовим
органом влади та прийнятний для Банку, котрий засвідчуватиме,
   (і) що цю Угоду належним чином схвалено або затверджено
Україною, що її оформлено та офіційно вручено від імені України і
що вона, відповідно до її умов, є юридично обов'язковою в Україні;
   (іі) що Національному космічному агентству України надано
належні повноваження згідно з законодавством України та  на
підставі Рішення Кабінету Міністрів України N 1268 ( 1268-97-п )
від 17 листопада 1997 року для оформлення від імені України Угоди
про підтримку Проекту; а також,
   (ііі) що Угода про підтримку Проекту, відповідно до її умов,
є юридично обов'язковим зобов'язанням Уряду України.
 
   На засвідчення чого, сторони цієї Угоди, через своїх належним
чином уповноважених представників, організували підписання цієї
Угоди відповідними особами у Києві, Україна, на день і рік,
зазначені вище.
 
 Україна
               (Підпис)
 _________________________________________________________________
 
 Генеральний директор Національного космічного агентства України
 
 Міжнародний банк реконструкції та розвитку
 
               (Підпис)
 _________________________________________________________________
 
       Віце-президент з питань Європейського та
         Центрально-Азіатського регіону
 
          Угода про підтримку Проекту
 
   Цю Угоду про підтримку Проекту (далі - Угода) підписано і
укладено 16.12.1997 між Кабінетом Міністрів України, що діє через
Національне космічне агентство України, та Sea Launch Limited
Partnership, створеною  та  зареєстрованою  за  законодавством
Кайманових Островів (далі СІ ЛОНЧ) для СІ ЛОНЧу та на його
користь.
   Цю Угоду укладається й виконується в поєднанні з
   (і) Гарантією Міжнародного банку реконструкції та розвитку
(далі - МБРР) на користь Банків (визначення останніх наводиться
нижче), що гарантують відшкодування Україною збитків, завданих СІ
ЛОНЧу внаслідок невиконання зобов'язань, окремо визначених цією
Угодою, і
   (іі) Угодою про  зустрічні  гарантії  між  Україною  та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі - Угода про
зустрічні гарантії), яка забезпечує відшкодування будь-яких сум,
сплачених МБРР за цими Гарантіями.
 
              Преамбула
 
   Враховуючи, що  СІ ЛОНЧ розробляє міжнародний проект по
запуску комерційних супутників з морських пускових платформ (далі
- Проект) та керуватиме ним,
   Враховуючи, що за Протоколом до Угоди між Урядом України і
Урядом Сполучених Штатів Америки щодо міжнародної торгівлі в
галузі комерційних послуг із космічних запусків, підписаної 21
лютого 1996 р., було домовлено, що СІ ЛОНЧ відповідає критеріям
об'єднаного постачальника  послуг  із  комерційних  космічних
запусків,
   Враховуючи, що The Chase Manhattan Bank (далі - Агент) від
свого імені та від імені певних банків (далі - Банки) надасть
кошти "Державному  конструкторському  бюро  "Південне"  імені
М.К.Янгеля" та Виробничому об'єднанню Південний машинобудівний
завод (далі відповідно Південне і Південмаш, що на них в більш
ранніх  документах,  пов'язаних  з Проектом, можуть робитися
посилання відповідно як на КБ Южное і ПО Южмаш, або разом як на
Южное) і їх підрядникам та субпідрядникам у зв'язку з реалізацією
Проекту,
   Враховуючи, що ці кошти надаватимуться у формі позик СІ ЛОНЧу
згідно з Угодою про кредитну лінію від 31 жовтня 1996 року (далі -
Угода про позику на розвиток СІ ЛОНЧу),
   Враховуючи, що СІ ЛОНЧ, Boeing Commercial Space Company (далі
- БОЇНГ) і Kvaerner Maritime a.s. (далі - КВАРНЕР, що є, для цієї
Угоди, правонаступником Kvaerner Moss Technology  a.s.)  вже
надавали кошти Південному та Південмашу і їхнім підрядникам та
субпідрядникам у зв'язку з Проектом;
   Враховуючи, що на день підписання цієї Угоди партнери з
обмеженою відповідальністю СІ ЛОНЧу і їхні відповідні частки у
партнерстві з обмеженою відповідальністю є такі:
   - БОЇНГ - 40%;
   - Ракетно-космическая  корпорация - "Энергия" имени С.П.
Королева - 25%;
   - КВАРНЕР - 20%;
   - Південне і Південмаш - 15%,
   Враховуючи, що кошти, надані згідно з Угодою про позику на
розвиток СІ ЛОНЧу, покриють частину витрат, зроблених в Україні в
зв'язку з плануванням, конструюванням та обладнанням Проекту,
   Враховуючи, що Україна і Південне та Південмаш отримають
значну економічну вигоду від позик, наданих СІ ЛОНЧу за Угодою про
позику на розвиток СІ ЛОНЧу, і від планування, конструювання,
обладнання та експлуатації Проекту,
   Враховуючи, що підписання цієї Угоди Кабінетом Міністрів
України є передумовою прийняття Банками зобов'язань щодо надання
позики згідно з Угодою про позику на розвиток СІ ЛОНЧу,
   Враховуючи, що підписання цієї Угоди Кабінетом Міністрів
України отримало всі належні схвалення,
   Враховуючи, що Угода про зустрічні гарантії і ця Угода ведуть
відповідно Україну та Кабінет Міністрів України до ризику тільки у
разі тих подій, які спеціально описано в цій Угоді,
   Цим Кабінет Міністрів України погоджується, на користь СІ
ЛОНЧУ і Проекту, що він забезпечуватиме таку підтримку Проекту:
 
        Розділ 1. Визначення і тлумачення
 
   На додаток до термінів, визначених в інших місцях цієї Угоди,
наведені нижче терміни мають таке значення:
   "Дата набуття" означає дату набуття цією Угодою чинності, як
це вказано в Розділі 6 (b).
   "Майно" означає будь-яке нерухоме чи рухоме майно, або майно
в речах чи правах, включаючи, без обмежень, товари, обладнання,
матеріали, ресурси, човни, кораблі, платформи, обладнання для
забезпечення  запусків,  ракети,   ракетні   прискорювачі,
інтелектуальну власність, технічні дані, права або рахунки за
контрактами, стосовно яких СІ ЛОНЧ може довести, що вони пов'язані
з Проектом, незалежно від того, хто є власником цього майна.
   Усі посилання в цій Угоді на термін  "юридична  особа"
тлумачитимуться як такі, що включають, без обмежень, СІ ЛОНЧ, усі
дочірні підприємства СІ ЛОНЧу, усіх підрядників та постачальників
СІ ЛОНЧу і всіх субпідрядників СІ ЛОНЧу незалежно від їх рівня.
   Будь-яка дія або бездіяльність, породжена порушенням або
невиконанням норм міжнародного права або порушенням законодавства
України, що мають відношення до Проекту, будь-якою юридичною
особою,  включаючи СІ ЛОНЧ, не тлумачитиметься як порушення
Кабінетом Міністрів України його зобов'язань за цією Угодою тою
мірою, якою згадана дія чи бездіяльність передбачена вказаними
нормами, законами і правилами.
   Крім того, ніщо в цій Угоді не тлумачитиметься як таке, що
стосується будь-якого питання, дії чи зобов'язання, не пов'язаних
прямо чи непрямо з Проектом.
 
          Розділ 2. Плата за підтримку
 
   (а) СІ ЛОНЧ кожні три місяці сплачуватиме Кабінету Міністрів
України плату за підтримку, що її Кабінет Міністрів України, надає
СІ ЛОНЧу за цією Угодою, у розмірі сто вісімдесят сім з половиною
(187,5) тисяч доларів США. Кожна така виплата здійснюватиметься
одноразовим платежем. Невиплата плати за підтримку тягне за собою
припинення дії цієї Угоди по закінченні п'ятнадцяти днів, рахуючи
з  належної  дати  виплати. Плата за підтримку не підлягає
поверненню.
   (b) Плата за підтримку здійснюватиметься СІ ЛОНЧем Кабінету
Міністрів України у доларах США на рахунок:
   070477
   в ОПЕРУ НБУ м.Київ
   МФО 300001
   з позначкою: "СІ ЛОНЧ. Плата за підтримку"
   (с) Перший внесок у рахунок плати за підтримку буде зроблено
СІ ЛОНЧем з урахуванням положень Розділу 6 (b) цієї Угоди. Кожний
внесок, починаючи з другого, робитиметься СІ ЛОНЧем не пізніше,
ніж за шість (6) місяців після попереднього внеску.
 
     Розділ 3. Опис дій, бездіяльності та подій, що
           регулюються цією Угодою
 
   Якщо після Дати набуття цією Угодою чинності Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет Міністрів України або інший
центральний або місцевий орган виконавчої влади України, судовий
орган України або Національний банк України:
   (і) прийме будь-який нормативно-правовий акт або видасть
будь-який інший обов'язковий до виконання акт; або
   (іі) вчинить будь-які дії, не передбачені законодавством
України, чинним на день підписання цієї Угоди, або утримається від
вчинення будь-якої дії, що не протирічить цьому законодавству; або
   (ііі) вчинить дії, що спричинять будь-які воєнні дії в
Україні або проти неї, або спричинять будь-які громадянські
заворушення, які наберуть форми організованого насильства, і ці
дії, бездіяльність чи події призведуть до будь-якої з наведених
нижче Регульованих Подій, та, внаслідок цього, до невиконання
Кабінетом Міністрів України зобов'язань за цією Угодою, описаних у
її Розділі 4, Кабінет Міністрів України відшкодує СІ ЛОНЧу збитки
у розмірі, визначеному в Розділі 5 цієї Угоди.
   Для цілей цієї Угоди Регульована Подія є будь-яка одна або
декілька з наведених нижче подій і/або дій, що матимуть місце
після Дати набуття чинності:
   (а) Неконвертованість і неможливість переказу грошей:
   (1) обмеження  затребуваної  належним  чином  конвертації
будь-яких грошей, що сплачені або підлягають сплаті, безпосередньо
або опосередковано, будь-якою особою або будь-якій особі, щодо
якої СІ ЛОНЧ може довести, що вона пов'язана з Проектом; або
обмеження переказу згаданих грошей до чи після конвертації;
   (2) призведення  до  того,  що  будь-яка належним чином
затребувана конвертація у валюту України або з цієї валюти,
будь-якою особою, що бере участь у Проекті, не проводиться за
найвигіднішим курсом обміну за наявності кількох курсів обміну;
   (3) вимога від будь-якої особи, що бере участь у Проекті,
конвертації у валюту України будь-якої вільно  конвертованої
валюти, переказаної цій особі, за курсом, нижчим від офіційного
курсу Національного банку України.
   Не зважаючи  на  викладене  вище,  будь-яка  нездатність
конвертації або переказу валюти будь-якою юридичною особою, яка
має видану ліцензію на здійснення таких конвертації або переказу в
Україні, оскільки такі конвертація або переказ будь-яким чином
пов'язані з Проектом, внаслідок відсутності валюти, у яку потрібно
конвертувати або переказати валюту України, не становитиме дію або
бездіяльність, які описано у цьому Розділі.
   (b) Ненадання, скасування або призупинення належним чином
затребуваних дозволів або ліцензій
   (1) ненадання у належні строки, скасування, призупинення або
непродовження  до  закінчення терміну дії будь-якого рішення
Кабінету Міністрів України будь-якого належним чином затребуваного
дозволу або ліцензії, що стосуються цього Проекту або пов'язані з
ним;
   (2) накладення, після Дати набуття чинності, обмеження на
імпорт в Україну або експорт з України будь-якого Майна;
   (3) запровадження, після Дати набуття чинності, будь-яких
ліцензійних, дозвільних, візових обмежень чи вимог щодо СІ ЛОНЧу,
Проекту, будь-якого Майна чи будь-якої юридичної або фізичної
особи, щодо яких СІ ЛОНЧ може довести, що вони пов'язані з
Проектом.
   (с) Відчуження або втручання
   примусове оплачуване або безоплатне відчуження, тимчасове або
постійне вилучення або націоналізація будь-якого  Майна  або
будь-якої юридичної особи, яка пов'язана з СІ ЛОНЧем або Проектом;
втручання у справи будь-якої особи, яке призводить до неможливості
виконання нею її зобов'язань або здійснення нею своїх прав,
частково або повністю, щодо СІ ЛОНЧу або Проекту; або скасування
зобов'язання будь-якої особи щодо СІ ЛОНЧу, призупинення цих
зобов'язання або заважання їх поновленню.
   (d) Недопущення перевезень або їх повна чи часткова заборона
   недопущення або затримування перевезення будь-якого Майна або
запровадження повної чи часткової заборони на імпорт в Україну або
експорт з неї будь-якого Майна або будь-яких послуг, що стосуються
Проекту; або накладення будь-якої вимоги, що реально перешкоджає
імпорту в Україну або експорту з неї будь-якого Майна або
будь-яких послуг, що стосуються Проекту.
   (е) Запровадження або збільшення податків
   запровадження, після Дати набуття чинності, нових видів або
підвищення діючих ставок податків, мита або зборів (імпортних,
експортних чи будь-яких інших) щодо Проекту, будь-якої особи, що
має зобов'язання перед СІ ЛОНЧем або Проектом, або будь-якого
Майна, крім нових видів податків або підвищених ставок діючих
податків, які застосовуються в цілому до всіх юридичних або
фізичних осіб чи до всіх товарів (робіт/послуг) і не мають
практичних наслідків свого застосування виключно або першочергово
щодо Проекту, СІ ЛОНЧу або Майна.
   Незважаючи на будь-яке з положень Розділу 3, оприлюднення
обгрунтованих  правил, призначених для забезпечення того, що
експорт майна до СІ ЛОНЧу здійснюється відповідно до зобов'язань
України щодо Режиму контролю за ракетними технологіями ("РКРТ")
або  за  подібними  багатосторонніми  домовленостями,  не  є
Регульованою Подією, що призводить Кабінет Міністрів України до
відшкодування збитків за цією Угодою.
 
        Розділ 4. Невиконання зобов'язань
 
   Невиконання зобов'язань (далі - Невиконання) матиме за цією
Угодою місце в разі, коли внаслідок будь-якої Регульованої Події
матимуть місце одна або декілька з таких подій:
   (1) будь-яку ракету, прискорювач або будь-який інший предмет
Майна, які затребувані для доставки до СІ ЛОНЧу або до будь-якого
з його підрядників, субпідрядників, постачальників або членів, не
доставлено вчасно відповідно до контрактних зобов'язань;
   (2) для СІ ЛОНЧу створено перешкоду у виконанні ним будь-яких
контрактних зобов'язань, включаючи, без обмежень, запуск або
розгортання будь-якого супутника.
 
             Розділ 5. Збитки
 
   Збитки, завдані СІ ЛОНЧу внаслідок невиконання зобов'язань,
як його визначено у Розділі 4 цієї Угоди, визначатимуться:
   а) шляхом письмової угоди між Кабінетом Міністрів України і
СІ ЛОНЧем, підписаної уповноваженими представниками, визначеними
нижче в цій Угоді (далі - Угода про невиконання зобов'язань);
   b) шляхом арбітражу, як це передбачено в Розділі 7 цієї
Угоди.
   Сума збитків, визначена Угодою про невиконання зобов'язань
або арбітражем, дорівнюватиме всім визначеним у графіку виплат
основним сумам і процентам на них, що належать до сплати СІ ЛОНЧем
і підлягають сплаті ним за частиною Угоди про позику на розвиток
СІ ЛОНЧу, основна сума якої складає сто мільйонів (100.000.000)
доларів США, що ці суми не було сплачено СІ ЛОНЧем внаслідок
невиконання зобов'язань за цією Угодою. Ці збитки включають суми,
які СІ ЛОНЧ сплатив з коштів, отриманих від третіх сторін виключно
для того, щоб уможливити обслуговування СІ ЛОНЧем виплат по боргу
за Угодою про позику на розвиток СІ ЛОНЧу.
   Визначені вище суми включатимуть всі платежі по відсотках, що
наросли на відповідну частину Угоди про позику на розвиток СІ
ЛОНЧу під час знаходження справи  в  арбітражному  розгляді
відповідно до Розділу 7 цієї Угоди, які СІ ЛОНЧ не сплатив
внаслідок Невиконання, але не включають будь-які відсотки по
невиконанню зобов'язань і/або по штрафних санкціях.
   Визначені вище сто мільйонів (100.000.000)  доларів  США
включатимуть
   а) усі суми, авансовані Південному і Південмашу та їхнім
підрядникам та субпідрядникам відповідно до Угоди про позику на
розвиток СІ ЛОНЧу, і
   b) суми,  виплачені  Південному  і  Південмашу та їхнім
підрядникам та субпідрядникам СІ ЛОНЧем, БОЇНГом або КВАРНЕРом до
фінансування Угоди про позику на розвиток СІ ЛОНЧ, які потім
повертаються СІ ЛОНЧу, БОЇНГу або КВАРНЕРу після початку цього
фінансування.
 
          Розділ 6. Загальні положення
 
   (а) Повна Угода. Ця Угода складає повне погодження між
Кабінетом Міністрів України та СІ ЛОНЧем щодо предмету, який у ній
міститься. Будь-які зміни до її умов виконуватимуться в письмовій
формі і набуватимуть чинності лише після підписання Кабінетом
Міністрів України і СІ ЛОНЧем, а також відповідного повідомлення
Світовому Банку про них. Будь-які подання чи зобов'язання України,
Кабінету Міністрів України, Агента, Банків або СІ ЛОНЧу або інші
угоди між ними не становитимуть частину цієї Угоди  і  не
вважатимуться такою частиною.
   (b) Набуття чинності. Ця Угода набуде чинності після того, як
СІ ЛОНЧ у відповідь на письмове повідомлення Кабінету Міністрів
України про виконання ним належних внутрішньодержавних процедур
виплатить перший внесок плати за підтримку, встановлений у Розділі
2 цієї Угоди, і надішле Кабінету Міністрів України відповідне
письмове повідомлення.
   (с) Повідомлення. Кожне  повідомлення,  яке  робитиметься
відповідно до цієї Угоди, матиме силу після отримання. Воно
повинне робитися англійською мовою в письмовій формі, тобто у
формі листів, телексів, каблограм, телеграм або телефаксів, і має,
залежно від випадку, доставлятися особисто, надсилатися поштою або
передаватися електронними засобами зв'язку Кабінету Міністрів
України або СІ ЛОНЧу на такі адреси:
   Якщо Кабінету Міністрів України, то на адресу Національного
космічного агентства України:
   Національне космічне агентство України:
   Україна, 252022, Київ, вул. Боженка, 11
   Телефон: 380 44 226 25 55
   Телефакс: 380 44 269 50 58
   Телекс: 631-118 STROB
   Кому: Олександру О. Негоді, Генеральному директорові
 
   Якщо СІ ЛОНЧу, то на адресу:
   Sea Launch Limited Partnership
   Strandveien 37
   P.O.Box 415
   1324 Lysaker, Norway
   Телефон: 47 67 52-63-51
   Телефакс: 47 67 52-63-99
   Кому: А. Ешбі, Президентові
   (d) Регулююче право. Ця Угода регулюватиметься законами Штату
Нью-Йорк, США, чинними на день набуття цією Угодою чинності, і її
складено відповідно до цих законів. Проте для цієї Угоди і в
зв'язку з нею поняття "Україна" і "Кабінет Міністрів України" далі
тлумачиться згідно з міжнародним правом і законодавством України.
   (е) Запобігання можливому невиконанню зобов'язань. У разі,
якщо СІ ЛОНЧ стане відомо про будь-яку подію або ситуацію, які
можуть на поточний час або у майбутньому призвести до Регульованої
Події, описаної у Розділі З цієї Угоди, або які можуть призвести
до невиконання зобов'язань за Розділом 4 цієї Угоди, СІ ЛОНЧ
письмово повідомить стосовно цих подій представника Кабінету
Міністрів України, вказаному в Розділі 6 (с) цієї Угоди, і надішле
копію цього повідомлення МБРР на його розгляд.
   Представник Кабінету Міністрів України дає письмову відповідь
протягом 30 днів після отримання від СІ ЛОНЧ інформації про
вказану подію або ситуацію. У разі, якщо цю подію або ситуацію не
виправлено або вони і далі існують іншим чином, СІ ЛОНЧ може
надіслати  представникові Кабінету Міністрів України письмову
вимогу щодо проведення переговорів з метою виправлення згаданої
події або ситуації, щоб запобігти дії, бездіяльності або події,
описаним у Розділі 3 цієї Угоди або невиконанню зобов'язань за
Розділом 4 цієї Угоди.
   Сторони у письмовій формі підіб'ють підсумки переговорів між
ними протягом 30 днів після отримання Кабінетом Міністрів України
вимоги щодо переговорів.
   Якщо одна із сторін не буде задоволена цими письмовими
підсумками, вона може передати до арбітражу питання щодо того, чи
мала місце дія, бездіяльність або подія, описані у Розділі 3,
незалежно від того, чи мало місце невиконання зобов'язань за
Розділом  4  і чи було зроблено заяву про наявність цього
невиконання.
   (f) Кабінет Міністрів України гарантує, що він належним чином
уповноважений виконувати цю Угоду і здійснювати нагляд за її
виконанням, що він має всі належні повноваження на укладення цієї
Угоди і не оспорюватиме чинність цієї Угоди і набуття нею чинності
у тому, що стосується вибору регулюючого права і способу та форми
арбітражного розгляду, встановлених у цій Угоді, а також не
оспорюватиме рішення арбітражу або Угоду про невиконання. Кабінет
Міністрів України погоджується не піднімати будь-які аргументи
щодо суверенного імунітету у разі будь-якого спору стосовно цієї
Угоди.
 
            Розділ 7. Арбітраж
 
   Будь-які непогодженості, спори або претензії, що виникають з
цієї Угоди, або з її порушення, припинення або нечинності, або з
визначення збитків, завданих СІ ЛОНЧ  внаслідок  невиконання
зобов'язань за цією Угодою, або виникають у зв'язку з указаним
вище, урегульовуватимуться арбітражем відповідно до чинних на
поточний момент Арбітражних Правил UNSITRAL.
   Питання щодо того, чи мала місце Регульована Подія, описана у
Розділі 3 цієї Угоди, може передаватися на розгляд арбітражу
незалежно від того, чи було зроблено заяву  про  наявність
невиконання зобов'язань за Розділом 4 цієї Угоди. Наявність
невиконання зобов'язань за Розділом 4 цієї Угоди  внаслідок
Регульованої  Події,  описаної  у Розділі 3, також підлягає
арбітражному розглядові.
   Призначати арбітрів  уповноважується  Генеральний секретар
Постійного арбітражного суду в Гаазі. Кількість арбітрів - три
особи. Місце проведення арбітражу - Стокгольм, Швеція. Мова, що
використовуватиметься в арбітражному процесі, - англійська. Кожний
арбітр  повинен  вільно  володіти  англійською  мовою,  бути
незацікавленою особою і мати досвід щодо проведення бізнесу в
Україні.
   Сума збитків (якщо їх завдано), присуджена арбітражним судом
або погоджена в рамках будь-якої Угоди про невиконання зобов'язань
за Розділом 5, окремо вказуватиме у доларах США основну суму
збитків та відсотки за нею, як це описано у Розділі 5 цієї Угоди.
   Рішення арбітражу є остаточним і  обов'язковим  і  може
здійснюватися  будь-яким  судом  компетентної юрисдикції і у
будь-якому такому суді.
   Якщо будь-які грошові збитки погоджено відповідно до Розділу
5 або присуджено на користь СІ ЛОНЧу  арбітрами  внаслідок
невиконання зобов'язань за цією Угодою, СІ ЛОНЧ надішле Кабінету
Міністрів України письмову вимогу щодо повної сплати цих грошових
збитків, і Кабінет Міністрів України у повному обсязі сплатить ці
грошові збитки протягом десяти календарних днів з дня отримання
цієї письмової вимоги.
   Кабінет Міністрів України відмовляється від  застосування
будь-яких прав суброгації щодо СІ ЛОНЧ, Boeing Commercial Space
Company, Kvaerner Maritime a.s., The Boeing Company і Kvaerner ASA
за Угодою про позику на розвиток СІ ЛОНЧу, Гарантією МБРР і Угодою
про зустрічні гарантії, і від  застосування  будь-яких прав
контрибуції, які Кабінет Міністрів України може мати щодо гарантів
комерційних ризиків СІ ЛОНЧу (включаючи Boeing Commercial Space
Company, Kvaerner Maritime a.s., The Boeing Company і Kvaerner
ASA).
 
   Засвідчуючи викладене, Кабінет Міністрів України і СІ ЛОНЧ
доручили скріпити печаткою і підписати цю Угоду у вказаний вище
день у двох примірниках, кожний англійською і українською мовами,
причому обидва тексти мають однакову силу.
 
 
 За Кабінет Міністрів           За СІ ЛОНЧ ЛІМІТЕД
 України                  ПАРТНЕРШІП
                      "СІ ЛОНЧ КОМПАНІ", ЛДС,
                      її генеральний партнер
 
 Посада                  Посада
 Прізвище                 Прізвище
 
 
               Додаток
 
          Форма Угоди про невиконання
 
   Угода про невиконання (далі - Угода) від _____________ між
Кабінетом Міністрів України і Sea Launch Limited Partnership (далі
- СІ ЛОНЧ), представленим її генеральним партнером, Sea Launch
Company, L.D.C. Усі терміни, не визначені нижче, мають значення,
присвоєні їм в Угоді про підтримку Проекту від 16 грудня 1997 року
між сторонами (далі - Угода про підтримку Проекту).
   Відповідно до Розділу 5 (а) Угоди про підтримку Проекту,
сторони погодилися про таке:
   1. СІ ЛОНЧ зробив вимогу відповідно до (_______________)
Угоди про підтримку Проекту щодо такої суми основної частини і
визначених у графіку виплат процентам на неї, які підлягають
сплаті СІ ЛОНЧем і належать до сплати ним за Угодою про позику на
розвиток СІ ЛОНЧу (далі - Вимога):
   (подати список дат і сум)
   2. Вимога грунтується на таких заявлених Регульованій події
(Регульованих подіях) і Невиконанні (Невиконаннях):
   (описати)
   3. У повному погодженні з вимогою, сторони погодилися, що
Кабінет Міністрів України виплатить СІ ЛОНЧу _____________ доларів
США відповідно до Розділу 6 Угоди про підтримку Проекту.
   4. Сторони погодилися, що СІ ЛОНЧ не матиме жодних подальших
вимог щодо сум, встановлених у Розділі 5, або щодо будь-яких
збитків, що постають з заявлених Регульованої події (Регульованих
подій) і Невиконання (Невиконань), описаних у Розділах 3 й 4
відповідно.
   5. Кабінет Міністрів України не визнає цим і не має на увазі
визнавати цим чинність Вимоги або заявлених Регульованої події
(Регульованих подій) і Невиконання (Невиконань).
   6. Подальші погодження щодо цих питань, якщо вони є, описано
у Додатку 1 до цієї Угоди.
   7. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до права
штату Нью-Йорк.
 
   Засвідчуючи викладене, Кабінет Міністрів України і СІ ЛОНЧ,
діючи через своїх належним чином уповноважених представників,
доручили скріпити печаткою і підписати цю Угоду у вказаний вище
день у двох примірниках, кожний англійською і українською мовами,
причому обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Кабінет Міністрів
 України _________________________
 (посада)
 (прізвище)
 
 SEA LAUNCH LIMITED PARTNERSHIP
 SEA LAUNCH COMPANY L.D.C.
 _________________________________        (печатка)
 (посада)
 (прізвище)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка