Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про новий склад Ради з питань науки та науково-технічної політики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
         Про новий склад Ради з питань
        науки та науково-технічної політики
 
   На зміну статті 2 Указу Президента України від 25 березня
1996 року N 211 ( 211/96 )  "Про Раду з питань науки  та
науково-технічної політики" затвердити новий персональний склад
Ради (додається).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1997 року
     N 1393/97
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                 від 30 грудня 1997 року N 1393/97
               СКЛАД
    Ради з питань науки та науково-технічної політики
           при Президентові України
 
   КУЧМА       - Президент України, Голова Ради
Леонід Данилович
  ГОРБУЛІН      - Секретар Ради  національної безпеки і
Володимир Павлович    оборони України, академік Національної
             академії наук України, заступник Голови
             Ради
  КУХАР
Валерій Павлович    - директор Інституту біоорганічної хімії
             та  нафтохімії НАН України, академік
             Національної  академії  наук України,
             заступник Голови Ради
  СЕМИНОЖЕНКО     - Міністр  України  у справах  науки і
Володимир Петрович    технологій,   академік  Національної
             академії наук України, заступник Голови
             Ради
  СМИРНОВ       - директор  Інституту  мікробіології і
Валерій Веніамінович   вірусології імені  Д.К.Заболотного НАН
             України, академік Національної академії
             наук України,  відповідальний секретар
             Ради
  БАЖЕНОВ       - директор  Науково-дослідного інституту
Віктор Андрійович     будівельної механіки Міністерства освіти
             України, доктор технічних наук, професор
  БЕЗЧАСНИЙ      - заступник директора Інституту економіки
Леонід Костянтинович   НАН   України,   член-кореспондент
             Національної академії наук України
  ВАКАРЧУК      - ректор    Львівського   державного
Іван Олександрович    університету, доктор фізико-математичних
             наук, професор
  ВОЗІАНОВ      - президент  Академії  медичних  наук
Олександр Федорович    України, академік Національної академії
             наук України
  ГЕЄЦЬ        - директор   Інституту   економічного
Валерій Михайлович    прогнозування  НАН України, академік
             Національної академії наук України
  ЖУЛИНСЬКИЙ     - директор  Інституту літератури імені
Микола Григорович     Т.Г.Шевченка  НАН  України, академік
             Національної академії наук України
  ЗГУРОВСЬКИЙ     - Міністр  освіти  України,  академік
Михайло Захарович     Національної академії наук України
  ЗОЗУЛЯ       - віце-президент  Академії медичних наук
Юрій Панасович      України,     директор  Київського
             науково-дослідного       інституту
             нейрохірургії  Міністерства  охорони
             здоров'я  України,  член-кореспондент
             Національної академії наук України
  КИСЕЛЬОВА      - Голова  Державного комітету України по
Тетяна Миколаївна     стандартизації,   метрології    та
             сертифікації
  КОНЮХОВ       - генеральний         конструктор
Станіслав Миколайович   конструкторського   бюро  "Південне",
             академік  Національної академії наук
             України
  КРИВЦОВ       - проректор Харківського   авіаційного
Володимир Станіславович  інституту,   доктор  технічних наук,
             професор
   КУРАС       - директор   Інституту  політології і
Іван Федорович      національних відносин  НАН  України,
             академік  Національної академії наук
             України
   ЛИТВИН       - Перший  помічник  Президента України,
Володимир Михайлович   член-кореспондент Національної академії
             наук України
   МАЗУР       - перший заступник Міністра промислової
Валерій Леонідович    політики  України,  член-кореспондент
             Національної академії наук України
   ПАТОН       - президент  Національної академії наук
Борис Євгенович      України, академік Національної академії
             наук України
   ПЕРЕЛОМА      - головний   науковий   співробітник
Віталій Олександрович   Фізико-технологічного     інституту
             матеріалів  та  сплавів НАН України,
             член-кореспондент Національної академії
             наук України
   ПИРОЖКОВ      - директор   Національного   інституту
Сергій Іванович      українсько-російських     відносин,
             член-кореспондент Національної академії
             наук України
   СКОПЕНКО      - ректор   Київського   національного
Віктор Васильович     університету імені  Тараса  Шевченка,
             академік  Національної академії наук
             України
   СМОЛІЙ       - Віце-прем'єр-міністр України, академік
Валерій Андрійович    Національної академії наук України
   СТОРІЖКО      - Голова Комітету Верховної Ради України з
Володимир Юхимович    питань  науки  та  народної  освіти,
             академік  Національної академії наук
             України (за згодою)
   ТАЦІЙ       - президент   Академії  правових наук
Василь Якович       України, ректор Національної юридичної
             академії України імені Ярослава Мудрого,
             академік  Національної  академії наук
             України
   ФІРСТОВ      - завідувач  відділу  Інституту проблем
Сергій Олександрович   матеріалознавства імені І.М.Францевича
             НАН   України,    член-кореспондент
             Національної академії наук України
   ШЕВЧЕНКО      - ректор    Донецького   державного
Володимир Павлович    університету,   академік Національної
             академії наук України
   ЮХНОВСЬКИЙ     - директор Інституту фізики конденсованих
Ігор Рафаїлович      систем НАН України, голова Західного
             наукового центру НАН України, академік
             Національної академії наук України
   ЯЦКІВ       - директор   Головної   астрономічної
Ярослав Степанович    обсерваторії  НАН  України,  академік
             Національної академії наук України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Є.КУШНАРЬОВ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка