Законы Украины

Новости Партнеров
 

Кредитна угода (Україна: Фінансування газових лічильників) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
             Кредитна угода
      (Україна: Фінансування газових лічильників)
             між Україною та
     Європейським банком реконструкції та розвитку
           від 31 грудня 1997 р.
 
             Кредитна угода
   Угода (Україна: Фінансування газових лічильників) від 31
грудня 1997 р. між Україною ("Позичальник") та Європейським Банком
Реконструкції та Розвитку ("Банк").
              Преамбула
   Оскільки Банк  було створено для фінансування конкретних
проектів, що сприяють переходу до відкритої ринкової економіки, і
для розвитку приватної та підприємницької ініціативи в країнах
Центральної та Східної Європи, віддано запроваджуючих в життя
принципи  багатопартійної  демократії, плюралізму та ринкової
економіки;
   Оскільки Позичальник має намір втілювати проект, описаний в
Додатку 1 до цієї Кредитної угоди ("Проект") і призначений для
скорочення втрат газу та підвищення загальної енергоефективності
шляхом виписування споживачам рахунків на основі фактичного обсягу
споживання газу, покращення систем виписування рахунків та збору
платежів і сприяння розвитку  приватних  компаній  в  сфері
встановлення газових лічильників, виписування рахунків та збору
платежів;
   Оскільки Проект  буде  виконуватися Державною акціонерною
холдінговою компанією Укргаз ("Укргаз"), що створена  та діє
згідно чинного законодавства України і більша частина акцій якої
знаходиться у власності Позичальника;
   Оскільки, за  допомогою  Позичальника і, в рамках такої
допомоги, Позичальник надасть Укргазу суму кредиту, забезпеченого
за Кредитною угодою;
   Оскільки Укргаз,  діючий  від   імені   Позичальника,
зобов'язується укласти задовольняючі Банк угоди для забезпечення
суми не менше від двох мільйонів трьохсот семидесяти тисяч Доларів
США (2.370.000 дол. США), доступної для сприяння у фінансуванні
Частини А(іі) Проекту та, у будь-якому випадку, задовільної для
завершення Проекту;
   Оскільки на основі,  поміж  іншим,  вищенаведеного  Банк
погодився  надати  Позичальнику  кредит на суму восьмидесяти
мільйонів п'ятисот восьмидесяти семи тисяч Доларів США (80.587.000
дол. США) ("Кредит") на положеннях і умовах, викладених в цій
Кредитній угоді та в проектній угоді від тої ж дати між Банком та
Укргазом ("Проектна угода");
   Цим сторони домовляються про таке:
               Стаття I
    Стандартні положення та умови; Визначення; Заголовки
   Розділ 1.01. Включення Стандартних положень та умов
   Всі положення Стандартних положень та умов ЄБРР від вересня
1994 року (далі - Стандартні положення та умови) цим включаються
і стають застосовними до цієї Кредитної угоди з тією ж силою і
дією, якби вони були повністю в ній викладені.
   Розділ 1.02. Визначення
   Використані в цій Кредитній угоді або в Додатках до неї,
окрім випадків, коли стверджується зворотне, терміни, що визначено
в Преамбулі, мають відповідні приписувані ним там значення,
терміни, що визначено в Стандартних положеннях та умовах, мають
відповідні приписувані ним там значення, вказані нижче терміни
мають такі значення:
   "Дослідження виписки рахунків та збору платежів" означає
дослідження, яке проводиться прийнятними для Банку консультантами
на умовах прийнятного для Банку технічного завдання і метою якого
є: (і) оцінка систем виписування рахунків та збору платежів, що
існують  зараз  в  Укргазі  та Орендарів; та (іі) складання
специфікацій нових систем, що мають бути забезпечені згідно з
Частиною В(ііі) Проекту;
   "Уповноважений представник Позичальника" означає  Міністра
фінансів Позичальника, окрім визначеного в розд. 2.04 Кредитної
угоди;
   "Долар США", або "дол. США" означає законну валюту Сполучених
Штатів Америки;
   "Економічні витрати на розподілення" означає, стосовно розд.
3.02(b), прийнятне для Банку число, яке  представляє  собою
оптимальну  плату  за розподілення, що дозволить Укргазу та
Орендарям відшкодувати свої витрати на збут (включаючи, без
обмежень, потреби в технічному обслуговуванні, як визначається за
результатами Тарифного дослідження;
   "Фінансовий рік" означає фінансовий рік Позичальника, що
починається 1 січня кожного року;
   "Період зміни процента" означає період, що починається на
Дату виплати процента та закінчується на Дату виплати процента,
обрану Позичальником як таку відповідно до розд. 2.02(g)(ііі);
   "Дата встановлення процента" означає Робочий день, обраний
Позичальником як такий у відповідності з розд. 2.02(g)(ііі);
   "Міжнародні стандарти  бухгалтерського  обліку"  означає
послідовно застосовні Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку,
що визначаються Комітетом міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку;
   "Міжнародні стандарти аудиту" означає послідовно застосовні
Міжнародні  стандарти  аудиту,  які  визначаються  Комітетом
міжнародних стандартів аудиту;
   "Орендні угоди" має значення, приписане цьому в Проектній
угоді;
   "Орендар" означає кожного з:
   (і) Дніпропетровськгаз, (відкрите акціонерне товариство), яке
створене та діє згідно чинного законодавства України і яке
фактично контролюється Укргазом;
   (іі) Дніпрогаз,  (відкрите  акціонерне  товариство),  яке
створене та діє згідно чинного законодавства України і яке
фактично контролюється Укргазом;
   (ііі) Кривийріггаз, (відкрите акціонерне товариство), яке
створене та діє згідно чинного законодавства України і яке
фактично контролюється Укргазом;
   "Офіційний курс  обміну"  означає,  для  Валюти кредиту,
офіційний курс, що застосовується на відповідну дату конвертації
та публікується час від часу Національним банком Позичальника;
   "Плата за вимірювання" має значення, приписуване  їй  в
Проектній угоді;
   "ПВП" означає Підрозділ по впровадженню проекту, створений і
діючий як підрозділ Укргазу відповідно до розд. (2.04) Проектної
угоди;
   "Проектний рахунок" означає рахунок, який згадується в розд.
3.03;
   "Мінімальна сума залишку на Проектному рахунку" означає, по
відношенню до будь-якого періоду, суму, що дорівнює платежу від
Позичальника Банку наступної Дати виплати процента або Дати
виплати кредиту;
   "Проектні дослідження" означає Дослідження виписки рахунків
та збору платежів, Тарифне дослідження та Дослідження Етапу II, що
визначаються далі в Додатку 1 до цієї Угоди та проводяться
прийнятними для Банку консультантами, кожний з яких вибирається
та наймається Укргазом або Орендарями на умовах прийнятного для
Банку технічного завдання;
   "Державний комітет" означає Державний комітет по нафті, газу
та нафтопереробній промисловості Позичальника;
   "Статути" означає  стосовно  Укргазу  та Орендарів, їхні
установчі документи, зокрема статути акціонерного товариства та
зміни (доповнення) до них;
   "Субкредит" означає кредит, наданий за Субкредитною угодою;
   "Субкредитна угода"  означає  угоду,  що укладається між
Позичальником та Укргазом згідно з розд. 3.01(а) Кредитної угоди,
з можливими майбутніми поправками до неї;
   "Надлишкові доходи" означає, з огляду на будь-який Процентний
період,  всі  кошти, що перераховуються або кредитуються на
Проектний рахунок, визначений в розд. 3.03 цієї Угоди (або
отримуються  інакше  від Позичальника чи від його імені та
відносяться до збору Плати за вимірювання Укргазом та Орендарями),
мінус (а) сукупність всіх сум, що належать до сплати за цей
Процентний період згідно з умовами Кредитної угоди; та (b) один
процент (1%) додаткової маржі, належної до сплати Позичальнику за
Субкредитною угодою;
   "Тарифне дослідження" означає дослідження, що проводиться
прийнятними для Банку консультантами і дотримується прийнятного
для Банку технічного завдання, з метою визначення Альтернативних
витрат на збут Укргазу та Орендарів;
   "Сторінка 3750  Telerate"  означає  зображення  сторінки
Лондонських ставок  пропозицій  по  міжбанківських  депозитах
(зазвичай відоме як "LIBOR") найбільших банків в Валюті кредиту,
що визначається як сторінка 3750 Служби Telerate (або інша така
сторінка, яка може замінити сторінку 3750 Telerate) з метою
відображення таких ставок LIBOR для депозитів в Валюті кредиту.
   "Дата закінчення Проекту" означає дату, на яку всі газові
лічильники будуть встановлені за Проектом, як цього вимагає Банк.
   Розділ 1.03. Заголовки
   Заголовки статей та розділів, так само як Зміст, включаються
лише для зручності посилання і не використовуються для тлумачення
цієї Кредитної угоди.
              Стаття II
           Основні умови Кредиту
   Розділ 2.01. Сума кредиту і Валюта кредиту
   Банк погоджується надати Позичальнику, згідно положень і на
умовах, викладених або згаданих в цій Кредитній угоді, кредит на
суму восьмидесяти мільйонів п'ятисот восьмидесяти семи  тисяч
Доларів США (80.587.0000 дол. США).
   Розділ 2.02. Інші фінансові умови Кредиту
   (а) Мінімальна сума виборки
     (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01(b)
   Мінімальна сума  виборки  складає сто тисяч Доларів США
(100.000 дол. США).
   (b) Мінімальна сума дострокової виплати
     (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.07(d)
   (і) Мінімальна  сума  дострокової  виплати складає п'ять
мільйонів Доларів США (5.000.000 дол. США) протягом Періоду зміни
процента.
   (іі) Мінімальна сума дострокової виплати складає один мільйон
Доларів США (1.000.000 дол. США) протягом будь-якого періоду,
іншого ніж Період зміни процента.
   (с) Мінімальна сума анулювання
     (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.08(а)
   Мінімальна сума анулювання складає п'ять мільйонів Доларів
США (5.000.000 дол. США.).
   (d) Дати виплати процентів та Дати виплати кредиту
   Датами виплати процентів, так само як і Датами виплати
кредиту, є 10 червня та 10 грудня. Позичальник виплачує Кредит
відповідно до наведеного нижче графіка амортизації:
 #######################################################
 |  Дата виплати     |   Сума до виплати   |
 |#########################+###########################|
 |10 грудня 2001 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2002 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2002 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2003 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2003 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2004 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2004 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2005 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2005 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2006 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2006 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2007 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2007 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2008 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2008 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2009 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2009 року   |     4.241.421     |
 |10 червня 2010 року   |     4.241.421     |
 |10 грудня 2010 року   |     4.241.421     |
 |#########################+###########################|
 | Всього         |  80.587.000 дол. США  |
 #######################################################
   (е) Остання дата використання кредиту
     (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.01(а)
   Останньою датою використання кредиту є 1 травня 2001 року.
Якщо Доступна сума, або будь-яка її частина, переводиться на
Фіксовану процентну ставку, будь-яке відкладання Останньої дати
використання кредиту може призвести до збільшення Витрат на
завершення  операції,  які  негайно сплачуються, залежно від
ситуації, Позичальником чи Банком.
   (f) Комісія за зобов'язання
     (див. Стандартні положення та умови, розд. 3.05(а)
   (і) До  Дати  встановлення  процента, ставка комісії за
зобов'язання становить половину одного процента (0.5%) річних.
   (іі) Починаючи з Дати встановлення процента, ставка комісії
за зобов'язання становить один процент (1%) річних.
   (g) Процентна ставка
   (і) До першого дня Періоду зміни процента та починаючи з
останнього дня Періоду зміни процента, Кредит підлягає нарахуванню
процентів за Змінною процентною ставкою. Для положень розд.
3.04(b) Стандартних положень та умов,  Відповідною  ринковою
процентною ставкою є ставка пропозицій, що з'являється на Сторінці
3750 Telerate об 11:00  за Лондонським часом на відповідну Дату
визначення процента за один місяць, два місяці, три місяці, чотири
місяці, п'ять місяців або шість місяців, що є найближчим за
тривалістю до відповідного Періоду нарахування процента (або, якщо
два періоди рівновіддалені за тривалістю від відповідного Періоду
нарахування процента, середнім для цих двох періодів), за умови,
що:
   (А) якщо, з будь-якої причини, Відповідна ринкова процентна
ставка не може бути визначена на цей час за Сторінкою 3750
Telerate, Відповідну ринкову процентну ставку складає ставка, яка
за визначенням Банку є арифметичним середнім (що округляється до
більшого, при необхідності, з точністю до 1/16%) для ставок
пропозицій по депозитах в Валюті кредиту на суму, аналогічну
частині Кредиту, що залишається невиплаченою протягом відповідного
Періоду нарахування процентів, на період, рівний такому Періоду
нарахування процентів, який рекомендується Банку трьома обраними
Банком великими банками, активними на Лондонському міжбанківському
ринку; та
   (В) якщо Банк визначає, що депозити в Валюті кредиту не
пропонуються на Лондонському міжбанківському ринку в таких сумах
або  на  такий період, Відповідна ринкова процентна  ставка
становить затрати Банку на фінансування частини Кредиту, що
залишається невиплаченою протягом відповідного Періоду нарахування
процентів, з будь-яких обраних джерел.
   (іі) Протягом  Періоду  зміни процента,  Кредит підлягає
нарахуванню процентів за Фіксованою  процентною ставкою. Для
положень розд. 3.04(а) Стандартних положень та умов, Відповідною
ринковою процентною ставкою є форвардна фіксована  процентна
ставка для Валюти кредиту, доступна Банку на ринку процентного
свопу на Дату встановлення процента для Періоду зміни процента,
враховуючи графіки виплати основної суми та виплати процентів на
Кредит. Банк визначає Фіксовану процентну  ставку  на  Дату
встановлення процента та негайно повідомляє її Позичальнику та
Укргазу.
   (ііі) Позичальник  вибирає Дату встановлення процента та
Період встановлення процента і повідомляє Банк не менше ніж за
п'ять Робочих днів до пропонованої Дати встановлення процента; за
умови, що, коли Позичальник не повідомляє Банк про свій вибір
Дати встановлення процента за п'ять Робочих днів до першого дня
Періоду зміни процента, Датою встановлення процента є перший день
Періоду встановлення процента.
   (h) Витрати на завершення операції
   У випадку проведення Банком анулювання чи дострокової виплати
згідно з розд. 7.02 Стандартних положень та умов, всі Витрати на
завершення операції, понесені Банком через таке анулювання чи
дострокову виплату, визначені Банком та повідомлені Позичальнику,
негайно сплачуються Позичальником або Банком, в залежності від
ситуації.
   (і) Надлишкові доходи
   Незважаючи на графік амортизації, наведений в п. (d) цього
розділу, починаючи від календарного року 2004,  Банк може, після
повідомлення Позичальника, час від часу вимагати застосування
Надлишкових доходів для повної або часткової виплати суми Кредиту.
Така дострокова виплата здійснюється на першу Дату  виплати
процента, що припадає на строк не менше ніж через шістдесят (60)
Робочих днів після повідомлення Банку, і:
   (і) вперше,  застосовується  для  сплати накопиченого та
невиплаченого процента та інших виплат; та
   (іі) вдруге, застосовується в зворотному порядку до основної
суми Кредиту, вибраної та не виплаченої протягом кількох строків
виплати.
   Дострокова виплата,  що здійснюється відповідно до цього
п.(і), не підлягає виплаті адміністративної комісії за дострокову
виплату згідно з умовами розд. 3.07(b)  Стандартних положень та
умов.
   Розділ 2.03. Виборка коштів і Спеціальний Рахунок
   (а) Доступна сума може вибиратися час від часу з положеннями
Додатка 2 до цієї Кредитної угоди на витрати, що понесені (або,
якщо Банк погоджується, мають бути понесені) на (і) обгрунтовану
вартість товарів, робіт та послуг, необхідних для  реалізації
Проекту і фінансованих з суми Кредиту; та (іі) разову комісію.
   (b) Позичальник вповноважує Банк вибрати суму, що дорівнює
разовій комісії, та виплатити собі разову комісію від імені
Позичальника.
   с) Позичальник повинен відкрити і підтримувати для цілей
Проекту спеціальний депозитний  рахунок  в  доларах  США  в
комерційному банку, який є прийнятний для Банку, відповідно до
положень і умов задовольняючих Банк, включаючи відповідний захист
від  відшкодувань,  арешту або конфіскацій. У випадку, коли
Позичальник хоче зробити виборку коштів на депозит, або прямі
платежі з Спеціального Рахунку (замість виборки відповідно до
пункту (а), який знаходиться вище), ці виборки повинні проводитися
згідно з положеннями Додатка 4 Кредитної Угоди.
   Розділ 2.04. Уповноважений представник для Виборки коштів
   Голова Правління   Укргазу  назначається  Уповноваженим
представником Позичальника для  вживання  будь-яких  заходів,
необхідних чи дозволених для вживання згідно з положеннями розд.
2.03(а) Кредитної угоди та розд. 3.01 та 3.02 Стандартних положень
та умов.
              Стаття III
 
  Виконання Проекту; Фінансові та експлуатаційні зобов'язання
   Розділ 3.01. Інші позитивні проектні зобов'язання
   На додачу до загальних зобов'язань, викладених в ст. IV та V
Стандартних положень та умов, якщо Банк не погоджується на інше,
Позичальник:
   (а) передає суму Кредиту в Укргаз на умовах Субкредитної
угоди, у відповідності з положеннями Додатка 2 до цієї Угоди і на
положеннях та умовах, що згадуються в Додатку 3 до цієї Угоди, або
інакше є задовільними для Банку;
   (b) використовує свої права за Субкредитною угодою таким
чином, щоб захищати інтереси Позичальника та Банку, відповідати
положенням Кредитної угоди та реалізувати мету Кредиту; також,
якщо з Банком не погоджується інакше. Позичальник не покладає
виконання по Субкредитній угоді зобов'язань на третю особу, не
змінює, не скасовує та не розриває Субкредитну угоду;
   (с) забезпечує виконання  Укргазом,  у  відповідності  з
положеннями Проектної угоди, всіх викладених в ній зобов'язань
Укргазу, включаючи, без обмежень, такі зобов'язання:
   (і) закупка товарів, робіт та послуг в рамках Проекту, як
згадується в розд. (2.03) Проектної угоди;
   (іі) створення та забезпечення умов роботи Підрозділу по
впровадженню Проекту, як згадується в розд. (2.04) Проектної
угоди;
   (ііі) питання охорони довкілля, як згадується в розд. (2.05)
Проектної угоди;
   (iv) наймання та використання послуг  консультантів  для
сприяння у впровадженні Проекту, як згадується в розд. (2.06)
Проектної угоди;
   (v) виконання Проектних досліджень, як згадується в розд.
(2.07) Проектної угоди;
   (vi) підготовка та надання звітів з питань Проекту та роботи
Позичальника, як згадується в розд. (2.08) Проектної угоди; та
   (vii) ведення  процедур, записів та рахунків, підготовка
фінансових звітів, їх аудит та надання їх після проведення аудиту
в Банк також  постачання в Банк будь-якої іншої відповідної
інформації стосовно Проекту чи роботи Укргазу, як згадується в
розд. 3.01 Проектної угоди;
   (d) вживає чи забезпечує вживання всіх додаткових заходів,
необхідних для належного фінансування з метою завершення Частини
А(іі) Проекту;
   (е) до завершення Проекту, надає в Банк  щоквартально,
протягом шестидесяти (60) днів після закінчення звітного періоду,
звіти з усіх питань, що згадуються в розд. 4.04 Стандартних
положень та умов, включаючи основні зміни персоналу в штаті ПВП,
консультантів або підрядників та будь-яку подію або діяльність, що
буде мати вплив на економічну життєздатність Проекту;
   (f) вживає чи забезпечує вживання всіх заходів, необхідних
для забезпечення придбання Укргазом, Орендарями або розпорядником
Проектним рахунком, який визначається Позичальником, за Ринковою
ставкою, суми в Валюті кредиту, необхідної для обслуговування
Укргазом та Орендарями своїх боргових зобов'язань за Субкредитною
угодою та Орендними угодами та для виконання  Укргазом  та
Орендарями своїх зобов'язань з підтримування Мінімальної суми
залишку на Проектному рахунку;
   (g) не вживає ніяких заходів, що могли б, на думку Банку,
обмежуюче вплинути на доступ окремих класів чи груп потенційних
постачальників лічильного обладнання та пов'язаних з цим робіт, за
специфікаціями до конкурсу, за умови дотримування стандартів
охорони здоров'я та техніки безпеки Позичальника;
   (h) вживає чи  забезпечує  вживання  будь-яких  заходів,
необхідних для надання Укргазу та Орендарям можливості стягувати
зі своїх  побутових, обладнаних лічильниками споживачів,  що
проживають  в  межах  Дніпропетровської  області,  Плату  за
вимірювання.
   Розділ 3.02. Законодавство та пов'язані з ним зобов'язання
   Позичальник, якщо з Банком не погоджується інакше, протягом
всього виконання Проекту:
   (а) підтримує  або  докладає  найбільших  зусиль  для
підтримування та подальшого проведення в життя або забезпеченню
проведення в життя таких задовольняючих Банк законів та інших
нормативно-правових актів, що надають змогу Укргазу та Орендарям
призупиняти поставки газу побутовим та промисловим боржникам за
газ;
   (b) вживає чи забезпечує вживання всіх заходів, необхідних
для  коригування  рівня  та  структури  газових тарифів, що
застосовуються до побутових споживачів газу, протягом періоду
строком не більше (п'яти років) з дати цієї Угоди, щоб дозволити
Укргазу та Орендарям отримувати такі доходи, які необхідні для
задоволення Укргазом та Орендарями таких зобов'язань:
   (і) покриття всіх затрат Укргазу на закупку газу; та
   (іі) покривати Економічні витрати на збут, що несуть Укргаз
та Орендарі.
   (с) дії, необхідні для коригування рівня та структури газових
тарифів, застосовних для побутових споживачів газу, наведених в
розд. 3.02(b), включають таке:
   (і) розглядати і змінювати при необхідності до прийнятного
Банком рівня, не менше двох разів на рік, оцінки місячного
споживання газу всіма споживачами без лічильників на території
Позичальника (для використання його як основу для виписування
рахунків таким споживачам без лічильників), з метою поступового
наближення таких оцінок до рівня середнього споживання газу
споживачами Укргазу з лічильниками в межах цього класу; та
   (іі) підтримувати або збільшувати тарифні пільги обладнаних
лічильниками споживачів, для  сприяння  встановленню  газових
лічильників споживачами газу без лічильників; та
   (d) надає в Банк щопівроку, протягом шестидесяти (60) днів
після кінця звітного періоду, звіти з усіх питань цього розділу, у
формі домовленій з Банком включаючи заходи, що Позичальник вжив
або  збирається  вжити  для  задоволення своїх вищенаведених
зобов'язань та будь-які події чи діяльність, що буде мати вплив на
нормативно-правову базу, застосовну до Проекту.
   Розділ 3.03. Проектний рахунок
   (а) Позичальник:
   (і) відкриває та підтримує протягом строку дії Кредиту,
Проектний  рахунок  в Валюті Кредиту, в комерційному банку,
прийнятному для Банку і на прийнятних для Банку умовах (такі умови
включають, без обмежень, нарахування процента за комерційними
ставками, що здійснюється час від часу на території Позичальника);
   (іі) віддає Укргазу розпорядження про здійснення на Проектний
рахунок всіх платежів, належних за Субкредитною угодою;
   (ііі) надає в Банк, не пізніше ніж через тридцять (30) днів
після кінця кожного кварталу кожного Фінансового року, копії всіх
фінансових звітів та  банківської кореспонденції щодо Проектного
рахунку, та такі інші записи та рахунки, які Банк час від часу
обгрунтовано запитує стосовно Проектного рахунку.
   (b) Всі суми, що  знаходяться  на  Проектному  рахунку
(включаючи, для запобігання непорозумінню, процент, нарахований на
суми, кредитовані  на  Проектний  рахунок),  використовуються
Позичальником в такому пріоритетному порядку:
   (і) по-перше,  для  виплати  всіх  поточних  фінансових
зобов'язань Позичальника за Угодою;
   (іі) по-друге, для виплати одного процента (1%)  маржі,
належної до сплати Позичальнику згідно з Субкредитною угодою; та
   (ііі) по-третє,  для  дострокової  виплати  Кредиту  у
відповідності з вищенаведеним розд. 2.02(і).
              Стаття IV
  Призупинення; Подання на дострокове стягнення; Анулювання
   Розділ 4.01. Призупинення
   Нижче наведені  додаткові  випадки  призупинення  права
Позичальника на Виборку коштів за Кредитом для положень розд.
7.01(а)(хііі) Стандартних положень та умов:
   (а) у випадку, якщо:
   (і) нормативна-правова  база,  що  застосовується  до
газорозподільчої галузі на  території  Позичальника,  змінена
(доповнена), призупинена, скасована або дано застереження, якщо за
рішенням Банку ці зміни (доповнення), скасування мають негативний
вплив на Проект;
   (іі) Статути Укргазу або будь-якого з Орендарів змінено
(доповнено), призупинено, скасовано або таким чином, що це суттєво
і негативно відображається на виробничій діяльності або на його
здатності виконувати Проект чи будь-які з своїх зобов'язань за
Проектною угодою або Орендними угодами;
   (ііі) фактичний контроль за Укргазом переданий особі,  іншим
ніж Позичальник; або
   (iv) фактичний контроль за Орендарями переданий  особам,
іншим ніж Укргаз;
   (b) Укргаз не виконав будь-яких з своїх зобов'язань за
Субкредитною угодою;
   (с) будь-який з Орендарів не виконав будь-яких з своїх
відповідних зобов'язань за Орендною угодою, стороною якої він є;
та
   (d) Мінімальна сума залишку на Проектному рахунку не повинна
підтримуватися на протязі періоду, який перевищує тридцять (30)
днів.
   Розділ 4.02. Подання на дострокове стягнення
   Нижче наводяться додаткові випадки подання на дострокове
стягнення для положень розд. 7.06(f) Стандартних положень та умов,
а саме, що будь-яка обставина, визначена в розд. 4.01, склалася і
продовжується протягом періоду більше ніж тридцять (30) днів.
               Стаття V
            Набрання чинності
   Розділ 5.01. Умови, що передують набранню чинності
   Нижче наводяться додаткові умови набрання чинності Кредитної
угоди для положень розд. 9.02(с) Стандартних положень та умов:
   (а) Субкредитна угода, за формою та змістом задовольняюча
Банк, укладена та надана від лиця Позичальника та Укргазу і є
юридично  обов'язковою  для обох сторін та впроваджуваною у
відповідності з її умовами, що переважається тільки набранням
чинності Кредитної угоди;
   (b) Орендні угоди, кожна за формою та змістом задовольняюча
Банк, укладена та надана від лиця Укргазу та кожного з Орендарів
і є юридично обов'язковою для  їх  відповідних  сторін  та
впроваджуваною у відповідності з їх умовами, що переважається
тільки вступом в силу Кредитної угоди;
   (с) Проектна угода належним чином санкціонована, укладена та
надана від лиця Укргазу;
   (d) Укргаз та Позичальник узгодили з Банком структуру Етапу
II Проекту;
   (е) Статути  та всі документи, що стосуються  власності
Укргазу та кожного з Орендарів, є за  формою  та  змістом
задовільними для Банку для положень Проекту;
   (f) досягнений задовольняючий Банк  розвиток подій стосовно
зобов'язань Позичальника, викладених в розд. 3.02;
   (g) ПВП створено згідно з положеннями розд. (2.04) Проектної
угоди та за прийнятним для Банку технічним завданням;
   (h) Проектний рахунок відкритий згідно з положеннями розд.
3.03 цієї Угоди, та Банк отримав задовольняюче його підтверджуюче
свідчення;
   (і) відповідні  органи  державної влади Позичальника або
місцеві органи виконавчої влади або місцевого самоврядування
видали всі екологічні дозволи, погодження або ліцензії, необхідні
для виконання Проекту;
   (j) укладено  за  формою  та змістом задовольняючі Банк
домовленості, що підтверджують наявність коштів, достатніх для
завершення Частини А(іі) Проекту; та
   (k) Укргаз надав в Банк проект документів до конкурсу на
відповідну частину Проекту, які конкурсні документи складено за
формою та змістом, що задовольняє Банк.
   Розділ 5.02. Юридичний висновок
   (а) Для положень розд. 9.03(а) Стандартних положень та умов,
висновок  або  висновки  юрисконсульта  надаються  від імені
Позичальника  міністром  юстиції,  а  нижчезгадане наводиться
додатково для включення у висновок або висновки для надання в
Банк: (і) що зобов'язання Позичальника за цією Угодою складають,
міжнародні зобов'язання Позичальника за законом.
   (b) Для положень розд. 9.03(а) Стандартних положень та умов,
висновок  або  висновки  юрисконсульта  надаються  від імені
Позичальника начальником  юридичного  управління  Міністерства
фінансів, підтверджуючи, що Субкредитна угода належним чином
санкціонована або ухвалена та надана від лиця Позичальника і є
юридично  обов'язковою  для  Позичальника  та впровадженою у
відповідності з її умовами, що переважається тільки вступом в силу
Кредитної Угоди.
   с) Для положень розд. 9.03 (с) Стандартних положень та умов,
висновок або висновки юрисконсульта надаються від імені Укргазу
головним юрисконсультом Укргазу,  а  нижчезгадане  наводиться
додатково для включення у висновок або висновки, що надаються
Банку:
   (і) що Субкредитна угода належним чином санкціонована або
ухвалена Укргазом та надана від його лиця  і  є  юридично
обов'язковою для Укргазу та впроваджуваною у відповідності з її
умовами, що переважається тільки вступом в силу Кредитної угоди;
   (іі) що  Орендні  угоди належним чином уповноважені або
схвалені їх відповідними сторонами та надані від їх лиця і є
юридично  обов'язковими  для  їх  відповідних  сторін  та
впроваджуваними у відповідності з їх умовами, що переважається
тільки набранням чинності Кредитної угоди; та
   (ііі) що Укргаз та кожний з Орендарів  належним  чином
засновані,  та що  вони належним чином уповноважені укласти
Проектну та Орендні угоди.
   Розділ 5.03. Припинення дії з причини ненабрання чинності
   Для положень розд. 9.04 Стандартних  положень  та  умов
встановлюється  строк в 90 днів після дати підписання цієї
Кредитної угоди.
              Стаття VI
             Інші положення
   Розділ 6.01. Повідомлення
   Для положень розд. 10.01 Стандартних положень  та  умов
вказуються такі адреси:
   Для Позичальника:
   Міністерство фінансів
   Київ 252008, Україна
   вул. Грушевського 12/2
   Управління міжнародних відносин
   Телефон: (380 44) 293-5923
   Факс:  (380 44) 293-2178
   Для Банку:
   European Bank for Reconstruction and Development
   One Exchange Square
   London ЕС2А 2ЕН
   Англія
   Attention: Operation Administration Unit
   Телефон: (44-171) 338 6000
   Факс:  (44-171) 338 6100
   Телекс: 8812161
   Розділ 6.02. Гонорари та витрати
   Позичальник сплачує всі збори та витрати в  зв'язку  з
послугами  спеціалістів,  банківськими  операціями, переказом
коштів або обміном  валюти протягом підготовки, оформлення і
реєстрації цієї Кредитної угоди, Гарантійної угоди, якщо є, та
всіх пов'язаних з цим документів.
   У свідчення чого сторони цієї Угоди, діючи через своїх
належним чином уповноважених представників, уклали цю Кредитну
угоду для підписання її в чотирьох примірниках і надання її в
Лондон, Англія, від вищезазначеного дня і року.
 
 Україна
 Повноважний представник: __________________________
              Ім'я:
              Посада:
 
 Європейський Банк
 Реконструкції та Розвитку
 Повноважний представник: __________________________
              Ім'я:
              Посада:
              Додаток 1
              Опис Проекту
   1. Метою Проекту є сприяти Укргазу в  Дніпропетровській
області,  у:  (і) виписуванні рахунків споживачам на основі
фактичного обсягу споживання газу; (іі) впровадженні економічних
стимулів для скорочення побутовими споживачами газу втрат та
покращенні ними загальної енергоефективності; (ііі) покращення
систем виписування рахунків та збору платежів, що застосовуються
Укргазом та його вибраними підприємствами; та (iv) сприяння
створенню діяльності в сфері установки  газових лічильників,
виписування рахунків та збору платежів.
   2. Проект складається з таких Частин, в яких можливі такі
зміни, про які можуть час від часу домовлятися Банк і Позичальник:
   Частина А: Закупівля та установка газових лічильників
   (і) Закупівля приблизно 1,1 мільйона газових лічильників та
установка 75% цих газових лічильників.
   (іі) Установка 25% газових лічильників, що залишилися від
вищезгаданого.
   (ііі) Належна технічна та організаційна перевірка.
   Частина В: Інституційний розвиток
   (і) Підрозділ по впровадженню Проекту
   Підтримка Підрозділу по впровадженню Проекту для сприяння
Укргазу в реалізації всіх аспектів Проекту і розвитку фінансової,
бухгалтерської та технічної кваліфікації та проведенні навчання
для забезпечення здорового інституційного операційного оточення
Проекту.
   (іі) Дослідження виписки рахунків та збору платежів
   Оцінка систем виписування рахунків та збору платежів, що
використовуються зараз Укргазом та Орендарями, та  складання
специфікації нових систем, які мають бути поставлені згідно з
Частиною В(ііі) Проекту.
   (ііі) Система виписування рахунків та збору платежів
   Розробка, постачання та установка систем  апаратного  та
програмного  забезпечення  для виписування рахунків та збору
платежів і пов'язані з цим послуги з впровадження.
   (iv) Тарифне дослідження
   Визначення альтернативних витрат на збут газу для Орендарів,
що займаються виробничою діяльністю в Дніпропетровській області.
   Частина С: Підготовка Етапу II Проекту
   Етап II Проекту
   Розробка юридичних,  фінансових  та  технічних  аспектів
ліцензійної діяльності для сприяння, на національному рівні, появі
приватних компаній у сфері  установки  газових  лічильників,
виписування рахунків та збору платежів.
   3. Передбачається завершення Проекту до червня 2001.
              Додаток 2
            Категорії та виборки
   1. В таблиці, що додається, наводяться категорії позицій для
фінансування з суми Кредиту, розподіл сум Кредиту за категоріями
та процентна частка витрат на позиції для такого фінансування по
кожній категорії.
   2. Незважаючи  на положення вищенаведеного п.1,  Виборка
коштів не здійснюється на:
   (а) платежі для покриття витрат, понесених до дати підписання
Кредитної угоди, за виключенням того, що виборка в сукупній сумі
не більше п'ятидесяти тисяч Доларів США (50.000 дол. США) може
бути зроблена на категорії для фінансування з суми Кредиту на
рахунок платежів за витрати до дати підписання Кредитної угоди,
але не раніше за 25 жовтня 1996 року;
   (b) будь-які витрати за  категорією  А(і)  Кредиту,  до
впровадження задовольняючого Банк механізму додання до кожного
рахунку за газ в Дніпропетровській області щомісячної Плати за
вимірювання, як визначено в Проектній угоді.
   3. Позичальник може вимагати, і це є предметом письмового
погодження з Банком, що будь-яка сума (але будь-яка частка від
неї) з кожної категорії була переведена в іншу категорію, або
вимагати, щоб Банк анулював будь-яку таку суму або частку від неї,
що є предметом положень та умов цієї Угоди.
           Доповнення до Додатка 2
 
###################################################################
| Категорія  |Сума Кредиту для   |% витрат, що підлягають  |
|       |розподілу в Валюті  |фінансуванню        |
|       |Кредиту (тис.дол. США)|              |
|##############+######################+###########################|
|1. Товари та |    (65.000)   |100% вартості контракту, за|
|послуги для  |           |виключенням податків зборів|
|Частини А(і) |           |та інших обов'язкових плате|
|       |           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|2. Послуги кон|    (62)     |100% вартості контракту, за|
|сультантів для|           |виключенням податків зборів|
|Частини А(ііі)|           |та інших обов'язкових плате|
|       |           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|3. Послуги кон|    (2.500)    |100% вартості контракту, за|
|сультантів для|           |виключенням податків зборів|
|Частини В(і) |           |та інших обов'язкових плате|
|       |           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|4. Послуги кон|    (500)     |100% вартості контракту, за|
|сультантів для|           |виключенням податків зборів|
|Частини В(іі) |           |та інших обов'язкових плате|
|       |           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|5. Товари та |    (2.500)    |100% вартості контракту, за|
|пов'язані з ни|           |виключенням податків зборів|
|ми послуги для|           |та інших обов'язкових плате|
|Частини В(ііі)|           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|6. Послуги кон|    (200)     |100% вартості контракту, за|
|сультантів для|           |виключенням податків зборів|
|Частини В(iv) |           |та інших обов'язкових плате|
|       |           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|7. Послуги кон|    (300)     |100% вартості контракту, за|
|сультантів для|           |виключенням податків зборів|
|Частини С   |           |та інших обов'язкових плате|
|       |           |жів, що сплачуються на тери|
|       |           |торії Позичальника.    |
|8. Разова   |    (805.87)   |              |
|комісія    |           |              |
|9. Нерозподіле|    (8.719.13)  |              |
|на сума    |           |              |
|##############+######################+###########################|
|Всього    |    80.587    |              |
###################################################################
              Додаток 3
          Основні положення та умови
            Субкредитної угоди
   Нижче наводяться основні положення  та умови Субкредитної
угоди, яка застосовується для положень розд. 3.01(а) цієї Угоди:
Сума:         вісімдесят мільйонів п'ятсот вісімдесят сім
            тисяч Доларів США (80.587.000 дол. США).
Валюта:        Така сама, як для Кредитної угоди.
Процентна ставка:   Така сама, як для Кредитної угоди, плюс
            додаткова маржа розміром один процент (1%).
Разова комісія:    Така сама, як для Кредитної угоди.
Плата за
зобов'язання:     Така сама, як для Кредитної угоди.
Процентна ставка за
простроченим боргом:  Така сама, як для Кредитної угоди.
Плата за дострокову
виплату та анулювання: Така сама, як для Кредитної угоди.
Управлінські та інші
збори:         Субкредит  не підлягає стягуванню ніяких
            зборів, виплат чи комісій за управління,
            або передачу кредиту, за виключенням тих
            виплат та комісій, що наведені в цьому
            Додатку.
Строк:         Такий самий, як для Кредитної угоди.
Погашення:       Рівними піврічними внесками протягом строку
            дії Субкредитної угоди, що  здійснюється
            Укргазом не пізніше ніж за п'ять Робочих
            днів до будь-якої дати виплати за Кредитною
            угодою.
Пільговнй період:   Пільговий  період, що  закінчується  не
            пізніше ніж за 5 Робочих днів до кінця
            пільгового періоду за Кредитною угодою.
Рахунки:        Укргаз  повинен  підготувати рахунки  та
            фінансові звіти по  Проекту,  згідно  з
            загальноприйнятними       стандартами
            бухгалтерського  обліку  на  території
            Позичальника.
            Починаючи з 1 січня 1998  року  Укргаз
            повинен  забезпечити  підготовку  кожним
            Орендарем рахунків та фінансових звітів
            згідно з Міжнародними стандартами аудиту.
Аудит:         Вищезгадані рахунки Укргазу та  рахунки
            Орендарів повинні   бути   перевірені
            прийнятними  для  Банку   незалежними
            аудиторами не пізніше ніж через чотири (4)
            місяці після закінчення Фінансового року
            Укргазу.  Кожний  такий  аудит  включає
            засвідчення,   що   суми   Субкредиту
            використовуються з метою, що визначена в
            Субкредитній угоді та відповідає  опису
            Проекту.  Рахунки  Укргазу перевіряються
            згідно з загальноприйнятними стандартами
            бухгалтерського  обліку  на  території
            Позичальника,  та  рахунки  Орендарів
            перевіряються  відповідно до Міжнародних
            стандартів аудиту.
Фінансові
зобов'язання:     Укргаз забезпечує,  щоб  залишок   на
            Проектному  рахунку,  в  будь-який  час
            протягом строку дії Кредиту, був не меншим
            за Мінімальну суму залишку на Проектному
            рахунку та дотримується інших фінансових,
            викладених в Проектній угоді, зобов'язань.
Екологічні
зобов'язання:     Положення,  що  забезпечують  дотримання
            Укргазом всіх екологічних вимог, викладених
            в Проектній угоді.
Управління та
впровадження Проекту: Укргаз виконує Проект згідно з вимогами,
            викладеними в Проектній угоді.
 
Негативне
зобов'язання:     Укргаз  погоджується на положення  про
            зобов'язання не укладати договори застави,
            що захищає інтереси Позичальника і Банку,
            за  виключенням  випадків  передбачених
            законодавством Позичальника.
Право на перевірку:  Положення,  що  забезпечують відвідання
            Банком та   Позичальником   виробничих
            приміщень Укргазу та Орендарів і перевірку
            всіх відповідних записів та документів.
Порушення
зобов'язання:     Положення,  що  забезпечують    право
            Позичальника (за   умови   попередньої
            письмової згоди Банку) на припинення та
            анулювання права Укргазу на використання
            суми  Субкредиту  або  його  прискорене
            завершення  в  результаті  невиконання
            Укргазом будь-яких своїх зобов'язань за
            Субкредитною або Проектною угодами.
              Додаток 4
            Спеціальний рахунок
   1. Для положень цього Додатка наступні терміни мають таке
значення:
   "кваліфікаційна категорія" означає категорії (2), (3), (4),
(5), (6) та (7), визначені в таблиці в Доповненні до Додатка 2 до
Кредитної угоди;
   "кваліфікаційні витрати" означає витрати в межах прийнятної
вартості товарів, робіт та послуг, необхідних для Проекту та
фінансованих з суми Кредиту, що здійснюються періодично  на
кваліфікаційну  категорію згідно з положеннями Додатка 2 до
Кредитної угоди;
   "Максимальний залишок на спеціальному рахунку" означає суму,
що становить два мільйони Доларів США (2 000 000 дол. США); та
   "Мінімальна сума виборки зі спеціальному рахунку" означає
суму, що становить двісті тисяч Доларів США (200.000 дол. США).
   2. Платежі зі Спеціального рахунку робляться виключно на
кваліфікаційні витрати згідно з положеннями цього Додатка.
   3. Після   отримання   Банком   задовольняючого  його
документального свідчення, що Спеціальний  рахунок  відкритий
належним чином і на прийнятних для Банку умовах, включаючи
належний захист від заліків, арешту або конфіскації, Позичальник
може вибрати з Доступної суми та розмістити на Спеціальному
рахунку початкову суму, що не перевищує Максимального залишку на
спеціальному рахунку та не є меншою від Мінімальної суми виборки
зі спеціального рахунку.
   4. Надалі,  Позичальник  може вибрати додаткові суми  з
Доступної суми та розміщувати такі суми на Спеціальному рахунку,
згідно з викладеними в нижченаведеному пункті 6 обмеженнями та
задовольняючи таким умовам для кожної необхідної виборки:
   (а) Позичальник надає в Банк звіти по рахунках, документи та
всі інші необхідні Банку свідчення для демонстрації належного
застосування вибраних зі Спеціального рахунку сум.
   (b) Після здійснення необхідної виборки з Доступної суми та
розміщення суми такої виборки на Спеціальному рахунку, залишок на
Спеціальному рахунку не перевищує Максимального  залишку  на
спеціальному рахунку.
   (с) Окрім випадків окремого узгодження цього з Банком, сума
необхідної  виборки  з Доступної суми для розміщення її на
Спеціальному рахунку не є меншою від Суми мінімальної виборки зі
спеціального рахунку.
   5. Без обмеження загального змісту вищенаведеного пункту
4(а), Позичальник надає, на будь-який обгрунтований запит Банку,
звіт про залишок та інші деталі Спеціального рахунку, включаючи
звіти по рахунках та інші такі документи та свідчення, які можуть
вимагатися Банком, щоб показати, що платежі зі Спеціального
рахунку було зроблено відповідно до викладених в цьому Додатку
вимог.
   6. Незважаючи  на  положення  пункту  4 цього  Додатка,
Позичальник не вибирає коштів з Доступної суми для розміщення  їх
на Спеціальному рахунку, якщо з Банком не погоджується інакше,
   (а) якщо в будь-який час Банк вирішує, що всі подальші
виборки з Доступної суми мають робитися згідно з положеннями розд.
2.03(а) цієї Угоди; або
   (b) коли  Доступна  сума,  призначена  для  фінансування
кваліфікаційних Категорій, становить суму, вдвічі більшу  за
Максимальний залишок на спеціальному рахунку.
   Надалі, виборки  з  Доступної  суми  для  фінансування
кваліфікаційних категорій здійснюються за процедурами, які Банк
визначає в повідомленні Позичальнику. Такі подальші  виборки
робляться тільки після того і такою задовольняючою Банк мірою, як
всі такі суми, що залишаються розміщеними на Спеціальному рахунку
на дату такого повідомлення, використовуються для платежів на
кваліфікаційні витрати.
   7. (а) Якщо в будь-який час Банк визначає, що будь-який
платіж з  Спеціального  рахунку  або  будь-яке  інше  його
використання:
   (і) було зроблено на фінансування витрат чи сум, що не
вважаються кваліфікаційними згідно з пунктом 2 цього Додатка; або
   (іі) не обгрунтовано наданим Банку документальним свідченням;
   (b) Банк може забажати від Позичальника:
   (і) надати такі додаткові свідчення, які потрібно Банку; та
   (іі) розмістити на Спеціальному рахунку (або, на вимогу
Банку, виплатити Банку) суму, рівну сумі такого платежу або його
частині, які не було визнано кваліфікаційними або обгрунтованими.
   У випадку, якщо Банк приймає таке рішення за вищенаведеними
(а)(і) або (іі), подальші виборки з Доступної суми для розміщення
їх на Спеціальному рахунку  припиняються (якщо з Банком не
погоджується  інакше)  до того часу, як Позичальник (х) не
розмістить на Спеціальному рахунку або не відшкодує Банку суму,
рівну  такому  платежу  (або  його частині), що визнано не
кваліфікаційним або не обгрунтованим, або (у)  не забезпечить
додаткового  прийнятного  для  Банку  свідчення  про належне
застосування сум, виплачених попередньо зі Спеціального рахунку.
   8. (а) Якщо в будь-який час Банк вирішує, що сума на
Спеціальному рахунку не потрібна більше  для  відшкодування
подальшої оплати  кваліфікаційних витрат, Позичальник, негайно
після повідомлення Банком, виплачує Банку таку суму достроково.
Аналогічно, якщо Банк видає  розпорядження Позичальнику  про
виплату Банку суми відповідно до пункту 7(b)(іі), Позичальник
негайно після повідомлення Банком достроково виплачує Банку таку
суму. В таких випадках, вимога про дострокову виплату Кредиту по
Датах виплати процентів не є обов'язковою, згідно нижченаведеного
пункту 8(с).
   (b) Позичальник,  після попереднього повідомлення Банком
відповідно до розд. 3.07(а) Стандартних положень та умов, може
будь-якої  Дати виплати процентів достроково виплатити всі або
будь-яку частину коштів, що розміщено на Спеціальному рахунку.
   (с) Всі дострокові виплати сум, визначені в вищенаведених
підпунктах (а) та (b), здійснюються відповідно до розд. 3.07
Стандартних положень та умов; за умови, проте, що такі дострокові
виплати не підлягають положенню про Мінімальну суму дострокової
виплати, наведеному в розд. 2.02(b) Кредитної угоди; та за умови
також, що будь-які дострокові виплати, що робляться іншої, ніж
Дата виплати процентів, дати, вимагають виплати Позичальником
Витрат на  закриття  позиції,  що  визначаються  Банком  та
повідомляються  Позичальнику.  Далі,  дострокові  виплати сум
відповідно до вищенаведених підпунктів (а) та (b) застосовуються
Банком згідно з розд. 3.07(d)(іі) Стандартних положень та умов.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка