Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на укладання договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства, його структурного підрозділу

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 396 від 04.03.98          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 квітня 1998 р.
 vd980304 vn396            за N 232/2672
 
     Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
     укладання договору оренди цілісного майнового
     комплексу   державного  підприємства, його
           структурного підрозділу
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
                    державного майна
      N 1677 ( z0737-99 ) від 03.09.99 )
 
   На виконання частини 7 статті 9 Закону України "Про оренду
державного та  комунального  майна"  (  2269-12  )  з метою
впорядкування проведення конкурсу на укладання договорів оренди у
випадках,  передбачених   чинним   законодавством  України
Н А К А З У Ю:
   1.  Затвердити Порядок проведення конкурсу на укладання
договору  оренди  цілісного  майнового  комплексу  державного
підприємства, його структурного підрозділу (додається).
   2. Департаменту управління державним майном у встановленому
порядку  здійснити  реєстрацію  вищезазначеного  Порядку  в
Міністерстві юстиції України.
   З. Функції з підготовки на проведення конкурсів на укладання
договорів оренди цілісних майнових комплексів, їх структурних
підрозділів покласти на Департамент управління державним майном,
регіональні відділення та представництва Фонду державного майна
України.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Фонду В.Крюкова
 
 Т.в.о.Голови Фонду                    О.Бондар
                       Затверджено
                   Наказ Фонду державного майна
                   України 04.03.98 N 396
    ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Фонду
                     державного майна 
     N 1677 ( z0737-99 ) від 03.09.99 )
               Порядок
  проведення конкурсу на укладання договору оренди цілісного
  майнового   комплексу  державного  підприємства, його
           структурного підрозділу
           I. Загальні положення
   1. Цей Порядок  розроблено відповідно до частини сьомої
статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального
майна" ( 2269-12 ) з метою впорядкування проведення конкурсу на
укладання договорів оренди у випадках,  передбачених  чинним
законодавством України.
   2. Цей Порядок поширюється на цілісні майнові комплекси
державних підприємств і організацій, їх структурних підрозділів
(далі - об'єкти).
   3. Конкурс на укладання договору оренди об'єкта полягає у
визначенні орендаря, який запропонував найкращі умови подальшої
експлуатації об'єкта.
   4. Конкурс проводиться за умови відсутності заяви про оренду
господарського товариства,  створеного  трудовим  колективом
підприємства, його структурного підрозділу впродовж двадцяти днів
з дня направлення їм повідомлення про намір орендувати відповідно
цілісний майновий комплекс підприємства, структурного підрозділу
та при наявності заяв про оренду від двох або більше фізичних або
юридичних осіб (далі - учасники конкурсу), які надійшли протягом
місяця після опублікування повідомлення про об'єкти (об'єкт), які
пропонуються для здачі в оренду, в "Українській Інвестиційній
Газеті".
   5. Опублікована інформація про об'єкт, який підлягає здачі в
оренду за конкурсом, повинна містити такі відомості:
   назву об'єкта, його місцезнаходження;
   обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у
тому числі експортної;
   кількість та склад робочих місць;
   рівень прибутковості об'єкта за останній рік;
   кінцевий термін прийняття заяв про оренду;
   час та місце проведення конкурсу;
   основні вимоги до умов експлуатації об'єкта;
   іншу необхідну інформацію.
   Зазначена інформація   публікується   в   "Українській
Інвестиційній Газеті" не пізніше як за 30 календарних днів до дати
проведення конкурсу.
            II. Умови конкурсу
   6. Конкурс може проводитися згідно з такими умовами:
   ефективність використання  об'єкта  оренди  за  цільовим
призначенням відповідно  до  профілю  виробничої  діяльності
підприємства;
   дотримання вимог експлуатації об'єкта;
   виконання встановлених  для  підприємства  мобілізаційних
завдань;
   виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення
потреб регіону;
   збереження робочих місць;
   вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою
дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
   створення безпечних та нешкідливих умов праці;
   дотримання умов   належного    утримання    об'єктів
соціально-культурного призначення.
   7. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд
конкурсної комісії такі матеріали:
   заяву про оренду (заяву на участь у конкурсі);
   відомості про учасника конкурсу;
   належним чином оформлену довіреність, видану  представнику
юридичної особи;
   для учасників конкурсу, які є юридичними особами - копії
установчих документів, засвідчені в нотаріальному порядку;
   відомості про фінансове становище учасника конкурсу;
   баланс підприємства (форма 1);
   звіт про фінансові результати та їх використання (форма 2);
   звіт про фінансово-майновий стан підприємства (форма 3);
   розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованостей
зі зазначенням дати їх виникнення;
   техніко-економічне обгрунтування укладення договору оренди
(обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, огляд
ринку збуту, загальний підхід до організації виробництва, джерела
сировини та матеріалів тощо);
   для учасників конкурсу, які є фізичними особами - декларацію
про доходи.
   Всі учасники конкурсу подають зобов'язання щодо виконання
умов конкурсу та додаткові зобов'язання щодо експлуатації об'єкта.
   8. Конкурс здійснюється в один етап, на якому визначається
переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника
конкурсу.
           III. Конкурсна комісія
   9. До складу конкурсної комісії (далі - комісія) входять
представники орендодавця,  органу,  уповноваженого  управляти
відповідним майном державної власності (за згодою), а у разі
розгляду питань захисту навколишнього середовища, дотримання умов
належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення -
органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта (за
згодою).
   10. Комісія створюється у кількості від 5 до 7 осіб. Склад
комісії затверджується наказом орендодавця.
   11. Основними завданнями та функціями конкурсної комісії є:
   1) визначення умов та терміну проведення конкурсу;
   2) розгляд пропозицій учасників конкурсу;
   3) визначення переможця конкурсу;
   4) складання  протоколів  та подання їх на затвердження
орендодавцю.
   12. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за
консультаціями до спеціалістів органу, уповноваженого управляти
відповідним майном державної власності.
   13. Комісія визначає переможця за критеріями, визначеними
умовами конкурсу, відповідно до цього Порядку.
   14. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про
її склад.
   15. Керує діяльністю комісії і організує її роботу Голова
комісії.
   15.1. Голова комісії в межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях;
   дає доручення членам комісії;
   організує підготовку матеріалів на розгляд.
   15.2. Голова комісії має вирішальний  голос,  якщо  при
прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів
комісії розділилися навпіл.
   16. Засідання комісії є правочинним за умови участі в ньому
не менше 2/3 всіх членів комісії.
   17. Засідання комісії є закритими. У разі  необхідності
отримання додаткової  інформації щодо учасника конкурсу, його
додаткових зобов'язань стосовно експлуатації об'єкта комісія має
право заслуховувати  на  своїх засіданнях пояснення учасників
конкурсу.
   18. Рішення про визначення переможця приймається у разі згоди
більшості з числа присутніх членів комісії на засіданні.
   19. Після затвердження результатів конкурсу або якщо конкурс
не відбувся, діяльність комісії припиняється на підставі наказу,
виданого орендодавцем.
   20. Після  закінчення  засідання  конкурсною  комісією
складається протокол, в якому зазначається таке:
   1) відомості про учасників;
   2) пропозиції учасників;
   3) обгрунтування визначення переможця.
   Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії і
залишається в орендодавця.
   21. Протокол про результат конкурсу затверджує орендодавець.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка