Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки виконання Державного бюджету України за 1997 рік та завдання щодо забезпечення виконання Державного бюджету України на 1998 рік

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
            П О С Т А Н О В А
          від 6 березня 1998 р. N 287
                Київ
        Про підсумки виконання Державного
         бюджету України за 1997 рік та
        завдання щодо забезпечення виконання
       Державного бюджету України на 1998 рік
 
   Розглянувши попередні підсумки виконання Державного бюджету
України за 1997 рік, Кабінет Міністрів України відзначає, що
фінансове становище в Україні у минулому році залишалося надто
складним.
   Виробництво валового  внутрішнього  продукту  скоротилося
порівняно з 1996 роком на 3,2 відсотка проти прогнозованого
зростання на 0,3 відсотка. Кожне друге підприємство працювало
збиткове. Сума збитків становить 6,8 млрд. гривень. З початку року
прострочена  заборгованість  підприємств  і  організацій  у
взаєморозрахунках зростала і на кінець року становила 70 відсотків
загальної суми заборгованості.
   Криза на  фінансових  ринках  призвела  до  збільшення
навантаження на бюджетну систему, невиконання запланованих обсягів
надходжень до державного і місцевих бюджетів. У цілому за рік до
зведеного бюджету України надійшло лише 27,2 млрд.  гривень
податків і зборів (обов'язкових платежів), або 89,2 відсотка
розрахункових річних призначень, недоодержано 3,3 млрд. гривень.
До державного бюджету надійшло 15,7 млрд. гривень доходів, або
72,4 відсотка, недоодержано 6 млрд. гривень.
   Лише на 89,9 відсотка (7,6 млрд. гривень) виконано річні
призначення з податку на додану вартість. У цілому недоодержано
0,8 млрд. гривень, що зумовлено в основному спадом виробництва та
зростанням недоїмки на 345 млн. гривень.
   Не досягнуто істотного поліпшення у справлянні рентної плати
за нафту і природний газ, що видобуваються в Україні, а також у
зарахуванні до бюджету різниці в цінах на природний газ та
відрахувань від плати за транзит природного газу територією
України. З передбачених на 1997 рік 1561 млн. гривень фактичне
надійшло 1037 млн. гривень, або на 524 млн. гривень менше, що
пов'язано з наявною заборгованістю за спожитий газ, яка на початок
нинішнього року становила 6316 млн. гривень, у тому  числі
комунально-побутової сфери, бюджетних організацій та населення -
1451 млн. гривень, оптових імпортерів - 424,4 млн. гривень.
   Майже 2,5 млрд. гривень не надійшло до державного бюджету від
реалізації товарно-матеріальних цінностей з державного резерву, що
пов'язано з їх неоплатою та неповерненням.
   У минулому році недоодержано 814,5 млн. гривень до Фонду для
здійснення  заходів  щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення,  що  спричинено
зменшенням фонду оплати праці з прогнозованих 34,5 млрд. гривень
до 27,5 млрд. гривень та зміною з другого півріччя ставки
відрахувань з 12 до 10 відсотків, а також несплатою платниками
внесків до Фонду.
   Податку на прибуток підприємств і плати за торгові патенти
надійшло 5689 млн. гривень, що становить 149,1 відсотка до річних
призначень, або на 1873 млн. гривень більше. Це пов'язано з
розширенням бази оподаткування шляхом скасування пільг, якими
раніше користувалися майже 40 тис. платників податку.
   За рахунок збільшення виробництва і реалізації тютюнових
виробів та алкогольних напоїв перевиконано річні завдання з
надходжень до бюджету акцизного збору на 88 млн. гривень, або на
8,2 відсотка.
   Крім того, досягнуто перевиконання з таких джерел доходів, як
державне мито - на 33,2 відсотка, мито - 4,1, плата за землю -
7,2, податок з власників транспортних засобів - 25,2, місцеві
податки і збори, що запроваджуються місцевими радами, - 24,5
відсотка. У 2,5 раза перевиконано річний план збору податку на
промисел. У цілому забезпечено виконання доходів зведеного бюджету
по 12 із 23 джерел надходжень.
   Протягом року  державними  податковими  адміністраціями
проведено комплекс заходів щодо забезпечення виконання доходної
частини  зведеного  бюджету. Проводилася робота, пов'язана з
безспірним стягненням коштів з рахунків платників (у тому числі з
валютних) та їх дебіторів, зверненням щодо стягнення на майно
платників, визнанням боржників банкрутами. Однак поліпшити стан
справу розрахунках платників з бюджетом не вдалося. На кінець року
податкова заборгованість становила 2,3 млрд. гривень і зросла у
цілому за рік на 973 млн. гривень, або в 1,7 раза.
   Дві третини, або 1457 млн. гривень, податкової заборгованості
припадає на платників в областях: Дніпропетровській - 308 млн.
гривень, Донецькій - 199 млн., Запорізькій - 127 млн., Луганській
- 131 млн., Полтавській - 232 млн., м. Києві - 460 млн. гривень.
Підприємства,  що  належать до сфери управління Міністерства
промислової політики Державного комітету нафтової, газової та
нафтопереробної  промисловості.  Міністерства  агропромислового
комплексу. Міністерства вугільної промисловості,  Міністерства
енергетики, не сплатили нарахованих до бюджету 1476,7 млн. гривень
податків, що становить 63 відсотки загальної суми недоїмки у
країні.  Порівняно  з  початком 1997 року значне збільшення
податкової заборгованості допустили підприємства та організації,
що належать до сфери управління Державного комітету нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості, - в 34,2 раза (588,2
млн. гривень), Міністерства агропромислового комплексу - в 2,8
раза (316,8 млн. гривень), Міністерства вугільної промисловості -
в 1,3 раза (77,6 млн. гривень).
   Окремі міністерства   виявилися  неспроможними  задіяти
економічні важелі для поліпшення роботи підприємств, що належать
до сфери їх управління, свідомо відмовляються від застосування
адміністративних заходів, зокрема до розірвання контрактів з
керівниками підприємств - боржників перед бюджетом.
   Не вплинули  істотно на поліпшення фінансового становища
суб'єктів господарювання заходи щодо списання та реструктуризації
заборгованості підприємств перед бюджетом на загальну суму 5,3
млрд. гривень (на 31 березня 1997 року).
   Видаткову частину зведеного бюджету України за 1997 рік
виконано на 92,2 відсотка, державного бюджету - 80,2, бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя -
на 124,8 відсотка. У зв'язку з недонадходженням до державного
бюджету значної суми платежів видатки фактично профінансовано на
5,4 млрд. гривень менше, ніж затверджено на рік, або на 19,8
відсотка їх загальної суми. Надходження коштів до державного
бюджету фактично спрямовувалися насамперед на фінансування виплати
заробітної плати та інших соціальних виплат, а також на фінансове
забезпечення роботи пріоритетних галузей економіки.
   Водночас міністерства, інші центральні та місцеві органи
виконавчої  влади  послабили  контроль  за  правильністю  та
ефективністю витрачання державних коштів і за їх збереженням.
Протягом  року  за  результатами  проведених   державною
контрольно-ревізійною службою ревізій і перевірок відшкодовано
виявлених збитків, недостач і розкрадань коштів і матеріальних
цінностей, стягнуто належних бюджету платежів на загальну суму
350,4 млн. гривень.
   На фінансування бюджетного дефіциту було спрямовано 6447,8
млн. гривень, у тому числі із зовнішніх джерел - 1501,9 млн.
гривень і за рахунок надходжень від  реалізації  внутрішніх
державних позик - 4945,9 млн. гривень.
   З метою  забезпечення  виконання  державного та місцевих
бюджетів у 1998 році та на виконання Указу Президента України від
21 січня 1998 р. N 41 ( 41/98 ) "Про запровадження режиму
жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат,
заходи  щодо  забезпечення надходження доходів до бюджету і
запобігання  фінансовій  кризі"  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати недостатньою роботу міністерств, інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади щодо стримування у 1997 році
спаду виробництва в галузях народного господарства, забезпечення
своєчасних розрахунків з бюджетом підприємств, які належать до
сфери їх управління, що стало головною причиною великих втрат
доходів Державного бюджету України в минулому році і значного його
недовиконання.
   Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям проаналізувати
підсумки роботи відповідних галузей, підприємств, установ  і
організацій за 1997 рік і, керуючись Указом Президента України від
21 січня 1998 р. N 41 "Про запровадження режиму жорсткого
обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи
щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання
фінансовій  кризі",  розробити  конкретні  економічні  та
організаційно-технічні заходи, спрямовані на зупинення  спаду
виробництва,  поліпшення фінансового становища підприємств та
організацій, що належать до сфери їх управління, забезпечення
виконання зобов'язань перед бюджетом у 1998 році та запровадження
суворого режиму економії державних коштів.
   Про проведену роботу доповісти Кабінетові Міністрів України
до 25 березня 1998 року.
   2. Державній податковій адміністрації посилити контроль за
додержанням  податкового  законодавства,  здійснивши  заходи,
спрямовані на:
   викриття порушень  податкового  законодавства  суб'єктами
підприємницької  діяльності,  що  здійснюють  операції  з
високоліквідними  товарами  (енергоносіями,  металопродукцією,
мінеральними добривами, алкогольними напоями і тютюновими виробами
тощо);
   здійснення комплексних  перевірок  підрозділами податкової
міліції та поліпшення роботи з розшуку платників, що ухиляються
від сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);
   дотримання громадянами  вимог  законодавства щодо повного
декларування доходів, одержаних ними за 1997 рік.
   3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з державними податковими адміністраціями посилити роботу,
спрямовану  на виявлення фізичних осіб-платників прибуткового
податку, які одержують доходи від здавання в оренду квартир,
житлових  будинків,  іншого  нерухомого майна або займаються
торгівельно-посередницькою діяльністю чи надають транспортні та
інші послуги.
   4. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
здійснити заходи щодо залучення додаткових джерел фінансування
робіт з грошової оцінки земель. Доповісти про виконання цих
заходів за підсумками роботи за перше півріччя 1998 року.
   5. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Фонду державного майна, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям забезпечити постійний контроль за виконанням умов
контрактів,  укладених з керівниками підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери їх управління, щодо забезпечення
ними ефективної фінансово-господарської діяльності відповідних
підприємств, установ та організацій, своєчасної сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів), неподаткових платежів до бюджетів
та до державних цільових фондів. У разі  виявлення  фактів
відволікання обігових коштів у дебіторську заборгованість більш як
на три місяці, ухилення від сплати податків і зборів (обов'язкових
платежів), неподаткових платежів до бюджетів і державних цільових
фондів та інших порушень забезпечувати розірвання контрактів з
керівниками таких підприємств, установ та організацій і передавати
матеріали до правоохоронних органів.
   6. Міністерству фінансів щоквартально доповідати про обсяги
стягнення з місцевих бюджетів коштів з непогашеної заборгованості
перед державним бюджетом.
   7. Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації,
Міністерству юстиції в 1 кварталі ц.р. подати пропозиції щодо
внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
1993 р. N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і
неподаткових  платежів",  спрямованих  на  усунення  випадків
необгрунтованого надання розстрочок і відстрочок з платежів до
бюджетів усіх рівнів місцевими органами виконавчої влади.
   8. Державному комітетові по геології і використанню надр,
Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів, Міністерству
вугільної промисловості. Державному комітетові нафтової, газової
та  нафтопереробної  промисловості,  Державній  податковій
адміністрації підготувати і подати Кабінетові Міністрів України в
I кварталі ц. р. пропозиції про удосконалення порядку визначення
розміру збору на геологорозвідувальні роботи, що виконуються за
рахунок коштів державного бюджету.
   9. Державному  комітетові по земельних ресурсах разом з
органами місцевого самоврядування прискорити закінчення грошової
оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського
призначення, що знаходяться за межами населених пунктів.
   Рекомендувати органам місцевого  самоврядування  разом  з
органами Державного комітету по земельних ресурсах переглянути
диференційовані ставки земельного податку.
   10. Державній  податковій  адміністрації.  Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Міністерству юстиції разом з
Національним банком у місячний термін опрацювати питання про
зарахування до бюджету податку на додану вартість установами
банків з дати надходження коштів на рахунки платників податків
виходячи з суми податку, що виділяється в платіжних документах
окремим рядком, та подати Кабінетові Міністрів України відповідні
пропозиції.
   11. Міністерству агропромислового комплексу проаналізувати і
до 1 червня ц. р. поінформувати Кабінет Міністрів України про
ефективність використання сум податку на додану вартість, що
відповідно  до  закону  спрямовуються  для  виплати  дотацій
сільськогосподарським товаровиробникам, які реалізують переробним
підприємствам молоко та м'ясо живою вагою.
   12. З метою врегулювання питання своєчасної сплати за спожиті
енергоносії міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади визначити починаючи з  1998  року  ліміти  споживання
електричної і теплової енергії, газу та вугілля підпорядкованими
установами та організаціями, що належать до сфери їх управління і
фінансуються з бюджету, відповідно до асигнувань, передбачених у
бюджеті на їх утримання.
   13. Міністерству фінансів, Міністерству юстиції із залученням
інших центральних органів виконавчої влади до 12 травня ц.р.
розробити проект Положення про відомчий контроль у  системі
міністерств та інших органів виконавчої влади і подати Кабінетові
Міністрів України проект відповідної постанови.
   14. Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх  справ,
Міністерству  фінансів,  Державній  податковій  адміністрації
прискорити розроблення відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. N 333 ( 333-97-п ) механізму
застосування фінансових санкцій у вигляді штрафів за використання
бюджетних коштів не за цільовим призначенням та маніпулювання ними
через комерційні структури.
   15. Міністерству фінансів, Головному контрольно-ревізійному
управлінню, Головному управлінню Державного казначейства відновити
проведення комплексних ревізій виконання бюджетів усіх рівнів.
   Державним податковим адміністраціям  під  час  зазначених
комплексних ревізій проводити перевірки правильності оподаткування
юридичних і фізичних осіб, повноти надходження до  бюджетів
податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів,
обгрунтованості надання пільг суб'єктам оподаткування.
   16. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Тігіпка С.Л.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          А.ГОЛУБЧЕНКО
   Інд. 67
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка