Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання органами виконавчої влади Указу Президента України від 21 січня 1998 року з питань запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, своєчасного наповнення доходної частини бюджету, дося...

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


       РАДА РЕГІОНІВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
             Р І Ш Е Н Н Я
    Про забезпечення виконання органами виконавчої влади
    Указу Президента України від 21 січня 1998 року з
     питань запровадження режиму жорсткого обмеження
     бюджетних видатків та інших державних витрат,
     своєчасного наповнення доходної частини бюджету,
     досягнення економічної стабілізації в державі
 
   Заслухавши та обговоривши інформації Глави  Адміністрації
Президента України Кушнарьова Є.П. та міністра фінансів України
Мітюкова І.О. про стан виконання Указу Президента України від
21 січня 1998 року ( 41/98 ) із зазначеного питання, Рада регіонів
відзначає, що рівень роботи органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування  по  забезпеченню  стабілізації  виробництва,
мобілізації доходів бюджету та дотримання бюджетної дисципліни не
відповідає економічній та фінансовій ситуації, що склалася в
Україні.
   У січні-лютому поточного року в Київській, Кіровоградській,
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях та
м. Києві продовжувався спад виробництва, внаслідок  чого  не
створюються умови для розширення бази податкових надходжень до
бюджету.
   В ряді регіонів триває  зростання  заборгованості  перед
бюджетом.  З початку року найбільше зросла заборгованість у
Київській, Львівській, Рівненській, Чернігівській, Тернопільській,
Луганській, Донецькій та Дніпропетровській областях, м. Києві.
Значною залишається заборгованість суб'єктів господарювання перед
Пенсійним фондом та з інших обов'язкових платежів.
   При відчутному  дефіциті  бюджетних  коштів  ряд органів
виконавчої  влади  допускає  їх  нецільове  використання  та
марнотратство. У 1997 році такі факти виявлено у кожній другій з
перевірених бюджетних установ на загальну суму понад 200 млн.
гривень, що майже в три рази більше, ніж у 1996 році. Найбільше
таких  випадків  виявлено  у  Дніпропетровській,  Донецькій,
Львівській, Черкаській областях та в Автономній Республіці Крим.
   Внаслідок недостатньої організаційної роботи центральних і
місцевих органів виконавчої влади не вдається розв'язати проблему
погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій і соціальних
допомог. Найбільша заборгованість із зазначених виплат склалася в
Автономній  Республіці  Крим,  Рівненській, Тернопільській та
Чернівецькій областях. У  поточному  році  значне  зростання
заборгованості  по  виплаті  пенсій  допущено  у Луганській,
Харківській та Донецькій областях.
   Кабінет Міністрів України, Міністерство фінансів України,
Державна податкова адміністрація України, Пенсійний фонд та Фонд
державного майна України ще не використали всіх своїх можливостей
щодо забезпечення виконання доходної частини бюджету.
   З метою  зміцнення  фінансової  дисципліни,  забезпечення
жорсткого режиму витрачання бюджетних видатків та збільшення
надходжень до бюджетів Рада регіонів вирішила:
   1. Звернути увагу на недостатню роботу керівників та інших
посадових осіб місцевих державних  адміністрацій  і  органів
місцевого самоврядування: Київської (Засуха А.А.), Кіровоградської
(Громовий М.П.), Херсонської (Кушнеренко М.М.),  Хмельницької
(Гусельников  Є.Я.),  Черкаської (Цибенко В.Г.), Чернівецької
(Філіпчук Г.Г.) областей та м. Києва (Омельченко О.О.) щодо
забезпечення стабілізації виробництва у галузі промисловості;
   Автономної Республіки  Крим  (Франчук  А.Р.), Рівненської
(Сорока М.П.),  Тернопільської (Бойко Б.Ф.),    Чернівецької
(Філіпчук Г.Г.),  Луганської   (Фоменко Г.П.),   Харківської
(Дьомін О.О.) та Донецької (Янукович В.Ф.) областей щодо погашення
заборгованості із заробітної плати у бюджетній сфері, виплат
пенсій і соціальної допомоги населенню.
   2. Запропонувати Кабінету Міністрів України:
   встановити систематичний  контроль  за  роботою  органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування по виконанню Указу
Президента України від 21 січня 1998 року N 41 ( 41/98 ) "Про
запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та
інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження
доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі";
   протягом березня-квітня ц. р. запровадити механізм надання
дотацій з Державного бюджету України залежно від рівня виконання
запланованих надходжень податків і зборів до консолідованого
бюджету на території регіонів;
   удосконалити порядок визначення обсягів видатків на утримання
соціальної  сфери  з  урахуванням  відповідних  нормативів
обслуговування населення, розробити методику розрахунку обсягів
видатків  місцевих бюджетів на соціально-культурні потреби з
урахуванням регіональних особливостей для обчислення нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів до місцевих
бюджетів на 1999 рік;
   протягом першого півріччя ц. р.  забезпечити  проведення
інвентаризації  державного  майна, що здається в оренду, та
включення до кошторису бюджетних установ доходів від оренди.
Забезпечити  надання  державного майна в оренду виключно на
конкурсній основі. Внести до Верховної Ради України законопроект
про внесення змін до законодавства щодо зняття обмежень на
визначення розміру орендної плати;
   опрацювати пропозиції про внесення змін до Закону України
"Про систему оподаткування" щодо запровадження збору:
   - за видачу дозволу на відведення земельної ділянки під
індивідуальне будівництво та під будівництво гаражів;
   - за використання іноземної  мови  у  назвах  суб'єктів
підприємницької діяльності;
   - за  оформлення  документів  за безтранспортний перехід
населенням державного кордону;
   - акцизного збору з продажу окремих видів імпортних товарів,
які не є предметом першої необхідності;
   відновити, замість  чисельних  і  розрізнених  перевірок,
проведення комплексних ревізій стану виконання бюджетів усіх
рівнів, у тому числі за участю податкових органів з питань
своєчасності і повноти розрахунків з відповідними бюджетами за
належними платежами;
   розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України питання
щодо посилення боротьби з порушеннями бюджетного законодавства.
Затвердити положення про відомчий контроль використання бюджетних
коштів у центральних органах виконавчої влади;
   опрацювати  пропозиції  щодо  розширення  використання з
1999 року єдиного земельного податку у сфері агропромислового
комплексу та фіксованого податку у сфері торгівлі та інших галузях
економіки;
   передбачити у проектах нормативних актів з питань управління
державним сектором економіки та частками державного майна у
відкритих акціонерних товариствах розширення і делегування частини
повноважень місцевим державним адміністраціям.
   3. Запропонувати:
   Кабінету Міністрів України разом з місцевими  державними
адміністраціями  і  органами  місцевого  самоврядування вжити
додаткових заходів для погашення  заборгованості  з  виплати
заробітної  плати,  пенсій  і  соціальних допомог, зменшення
заборгованості підприємств, установ і організацій з платежів на
обов'язкове   державне  пенсійне  страхування,  оформлення
заборгованості векселями, реалізації на підставі судових рішень
майна боржників у рахунок погашення заборгованості перед Пенсійним
фондом;
   Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з
цінних  паперів  та  фондового  ринку  прискорити формування
організованого вторинного ринку цінних паперів постприватизаційних
відкритих акціонерних товариств шляхом створення Єдиної біржової
системи та Національної депозитарної системи України.
   4. Рекомендувати Фонду державного майна України забезпечити
прискорення  надходження  до бюджету коштів від приватизації
державного майна відповідно до обсягів, передбачених статтею 6
Закону України "Про  Державний бюджет України на 1998 рік"
( 796/97-вр ).
   5. Запропонувати Міністерству економіки України разом  з
Антимонопольним  комітетом  України  організувати систематичні
перевірки дотримання підприємствами сфери природних монополій
антимонопольного законодавства, обгрунтованості встановлення цін і
тарифів, особливо у взаєморозрахунках з бюджетними установами та
населенням.
   6. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським, районним у цих
містах,  районним державним адміністраціям, органам місцевого
самоврядування вжити заходів щодо:
   - посилення контролю за станом розрахунків підприємств з
бюджетом, погашення недоїмки, в тому числі з реструктуризованої
заборгованості, а також по кредитах, наданих під гарантію Уряду;
   - забезпечення повноти обліку доходів фізичних осіб від здачі
в оренду квартир, житлових будинків, надання різного роду послуг
та їх достовірного оподаткування;
   - обмеження бартерних  операцій,  упорядкування  торгівлі
промисловими і продовольчими товарами, посилення контролю за
виробництвом і торгівлею підакцизними виробами, обігом готівки;
   - виділення бюджетних  коштів  одержувачем  виключно  за
кошторисами доходів і видатків.
   7. Визнати першочерговим і пріоритетним завданням керівників
та інших посадових осіб місцевих державних адміністрацій і органів
місцевого самоврядування розвиток підприємництва, конкурентного
середовища, особливо у сфері малого і середнього бізнесу та
природних монополій, як основного джерела податкових надходжень до
бюджету та вирішення проблеми зайнятості і доходів населення.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 10 березня 1998 року
     N 30/98
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка