Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заповнення довідок ф. N 8ДР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 4553/11/29-0104 від 30.04.98
   м.Київ
 
 vd980430 vn4553/11/29-0104
               Державній адміністрації залізничного
               транспорту України "Укрзалізниця"
               Львівської залізниці
 
         Про заповнення довідок ф. N 8ДР
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист
від 07.04.98 N Н-10/432 і повідомляє.
   Порядок подання державним податковим органам довідки "Про
суми виплачених доходів і утриманих з них податків та інших
обов'язкових платежів фізичних осіб юридичними особами усіх форм
власності  та  фізичними  особами-суб'єктами  підприємницької
діяльності" (ф. N 8ДР) було розроблено Державною податковою
адміністрацією України відповідно до ст.9 Закону України "Про
Державний реєстр фізичних осіб - платників податків  та  інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) та п.2 постанови Кабінету
Міністрів України від 06.11.97 N 1232 ( 1232-97-п ) "Про заходи
щодо  запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб -
платників податків та інших обов'язкових платежів".
   Таким чином, ведення форми N 8ДР було виправдане та юридично
обгрунтоване.
   Звітність по ф. N 8ДР у I кварталі 1998 р. не може не
викликати велику кількість запитань по механізму її проведення, як
кожна складна робота, що виконується вперше. Державна податкова
адміністрація України, зі свого боку, прикладає всі зусилля для
проведення роз'яснювальної роботи серед юридичних осіб усіх форм
власності та фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності по
заповненню  довідок  ф.  N 8ДР  (листи  N 2324/10/29-0105,
N 3469/10/29-0105 та N 4738/10/29-0105 до Державних податкових
адміністрацій в областях, мм. Києві та Севастополі).
   До того  ж,  згідно  з  наказом  Державної  податкової
адміністрації  України  від  11.04.98 N 180  (  z0235-98  )
призупиняється дія п.3.1 Порядку заповнення та подання юридичними
особами усіх  форм власності і  фізичними  особами-суб'єктами
підприємницької  діяльності  довідки  ф. N 8ДР,  в  частині
встановлення термінів подання ф. N 8ДР за I квартал 1998 р. до
державних податкових органів.
   Все це надає можливість правильно заповнити ф. N 8ДР за I
квартал 1998 р. і подати її до державних податкових органів
протягом II кварталу 1998 р., не потрапляючи під штрафні санкції
за несвоєчасну її подачу.
   Наводимо відповіді на ваші запитання.
   1. На працівників співдружніх залізниць країн СНД, Польщі,
Угорщини,  Румунії, які  згідно з двосторонніми залізничними
угодами  заслуговують  на  заохочення  грошима  або  цінними
подарунками, треба заповнювати ф. N 8ДР з кодом роботи "02" -
"Доход за неосновним місцем роботи". Такі громадяни повинні
отримати ідентифікаційні номери у міській державній податковій
інспекції, яка обслуговує громадян без постійного місця проживання
в Україні.
   2. При заохоченні громадян України або іноземних держав, що
сприяли запобіганню аварій та катастроф на залізниці, також
потрібно вимагати від них довідки з ідентифікаційними номерами і
при заповненні ф. N 8ДР вносити суми заохочення з кодом "02".
   3. На громадян України, що не працюють на залізниці, які
брали участь у боротьбі зі стихійним лихом, сніго-, водоборотьбою,
теж потрібно заповнювати ф. N 8ДР з кодом "02" і вимагати від них
довідки з ідентифікаційними номерами.
   Стосовно пп.1-3.  Всі  громадяни, які одержують доход в
Україні, повинні одержати ідентифікаційні номери  з  моменту
виникнення об'єкта оподаткування чи сплати податків та інших
обов'язкових платежів на підставі ст.9 Закону України  "Про
державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ).
   4. На звільнених або померлих працівників підприємств, які
своєчасно не одержали ідентифікаційних номерів, треба заповнювати
окрему ф. N 8ДР, у якій трьома рядками на кожну особу записати її
прізвище, ім'я, по батькові, а проти прізвища проставити доход з
відповідною ознакою, яка відповідає доходам особи. Якщо така особа
отримала декілька видів доходів, то наступні суми записати в
рядку, в якому вказане ім'я і т.і.
   5. Згідно з наказом Державної  податкової  адміністрації
України від 11.04.98 N 180 (  z0235-98 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 13.04.98 за N 235/2675, масова видача
довідок  з ідентифікаційними номерами повинна завершитися до
01.05.98.
   6. Методика оподаткування доходу громадян здійснюється згідно
з пп.9, 10 Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 N 13-92
"Про прибутковий податок з громадян" і ніяких змін не потерпіла. У
графу 3 ф. N 8ДР потрібно вносити фактично виплачений доход
громадян  без  вирахування  прибуткового  податку  та  інших
обов'язкових платежів за звітний квартал, у графу 4 - фактично
утриманий прибутковий податок за звітний квартал, у графу 5 -
фактично утримані інші обов'язкові платежі за звітний квартал.
   7. Якщо сума матеріальної допомоги перевищує 12 х 17 = 204
гривні, це перевищення сумується з доходом по основному місцю
роботи і оподатковується за прогресивною шкалою. В цьому випадку
складно виділити прибутковий податок, належний до матеріальної
допомоги. У графі 4 в рядку "Матеріальна допомога" буде стояти
"О", а загальний прибутковий податок буде стояти в рядку "Доход за
основним місцем роботи".
   За результатами аналізу інформації, одержаної по ф. N 8ДР за
I квартал 1998 р., Державною податковою адміністрацією України
буде розглянуте питання щодо доцільності внесення змін в форму
довідки та Порядок її заповнення.
 
 Заступник Голови ДПА України              О.Савченко
 
 "Налоговый, банковский, таможенный Консультант", 20/98
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка